Затверджено рішенням педагогічної
Скачати 74.86 Kb.
НазваЗатверджено рішенням педагогічної
Дата конвертації05.03.2013
Розмір74.86 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Затверджено рішенням педагогічної

ради ЗОШ №2 від _________________

протокол № _______________________
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ

КІРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ І-ІІІ РІВНЯ ШКОЛА №2

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШКІЛЬНА ПРОГРАМА
ПРАВОВОЇ ОСВІТИ І ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ


2007

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Процес формування України, як правової держави та створення у ній громадянського суспільства, прагнення України посісти гідне місце у європейській та світовій спільноті зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення. Особлива роль у вирішенні цих завдань відводиться школі. Навчальні заклади покликані сприяти вирішенню проблем розвитку правосвідомості учнів, вчителів та батьків, подолання серед них правового нігілізму.

Шкільна Програма правової освіти та правового виховання передбачає створення умов для набуття усіма учасниками навчально-виховного процесу правових знань та навичок у їх застосуванні, створення необхідної джерельної бази для можливості отримати правову інформацію, а також визначає основні напрямки право освітньої діяльності на базі школи та заходи по її реалізації.

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та правосвідомості, вдосконалення та координація системи правової освіти усіх учасників навчального процесу, набуття учнями необхідного рівня правових знань, формування поваги до права і закону.

Основними завданнями Програми є:

 • Підвищення рівня правої підготовки учнів;

 • Створення належних умов для набуття учнями, вчителями, батьками знань про свої права, свободи і обов’язки;

 • Широке інформування про зміни у законодавстві;

 • Забезпечення можливості користуватися правовою інформацією;

 • Вдосконалення системи правової освіти, інтеграції її з системою громадянської освіти.

Програма враховує досвід роботи школи по реалізації програми громадянської освіти. Програма розглядає правове виховання як одну із складових, а також як засіб реалізації громадянського виховання та освіти.

Передбачається, що правове виховання – це система заходів, спрямованих на формування високого рівня правової культури та правової свідомості.

Мета правового виховання – надання усім суб’єктам освітнього процесу необхідних юридичних знань, навичок, формування поваги до права.

Задачі правового виховання:

 • формування знань про систему діючого права, а також правильного розуміння і усвідомлення змісту правових приписів;

 • формування глибокої внутрішньої поваги до права;

 • формування навичок самостійного застосування правових знань на практиці;

 • формування звички правової поведінки;

 • формування установки на неприпустимість неправомірної поведінки, негативного ставлення до допущення будь яких правопорушень.

Форми правової освіти:

 • правове навчання;

 • правова пропаганда;

 • самовиховання;

 • юридична практика.

Програма виходить з того, що метою і засобом правової освіти є формування правової культури. Правова культура є сукупністю усіх цінностей, що накопичило суспільство у правовій сфері.

Правова культура передбачає:

 • певний рівень правового мислення і суб’єктивного сприйняття правової дійсності;

 • належний ступінь знань законодавства;

 • високий рівень поваги норм права; специфічні способи правової діяльності;

Шляхи реалізації Програми:

 • створення інформаційно-правового середовища в школі;

 • створення системи правового та вдосконалення правового виховання;

 • залучення до місії правового виховання усіх учасників навчально-виховного процесу, залучення громадськості, працівників правоохоронних органів;

 • підвищення температури прав людини у школі;

 • утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національно-правових цінностей у повсякденному житті школи;

 • визнання правової освіти учнів одним із основних чинників формування високої правової культури і правової свідомості;

 • надання правової освіти вчителям, батькам, учням;

 • заохочення участі учнів у творчості в галузі прав людини;

 • сприяння правовій самоосвіті;

Реалізація програми сприятиме: (Очікувані результати)

 • Підвищенню рівня правової культури усіх учасників навчально-виховного процесу в школі;

 • Формуванню в учнів поваги до закону, права;

 • Формування поваги до загальнолюдських та правових цінностей;

 • Подолання правового нігілізму;

 • Підвищення рівня правової поінформованості вчителів, учнів та батьків школи;

 • Поліпшення якості викладання основ правознавства та виховної роботи в школі.ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Правова освіта та виховання учнів полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття учнями та іншими учасниками навчально-виховного процесу обсягу правових знань та навичок їх застосування, необхідних для реалізації ними своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов'язків.

Правова освіта є складовою частиною системи освіти.

Правова освіта здійснюється із застосуванням сучасних інформаційних технологій, у т. ч. дистанційної освіти.

Основними напрямками (складовими) реалізації програми є:

 • правова освіта;

 • правова практика;

 • самоосвіта; дистанційне навчання;

 • пропаганда правових знань;

 • профілактична робота.

Ці напрямки передбачають :

 • Викладання обов’язкового курсу – «Основи правознавства», обсяг і зміст якого визначається потребою суспільства у вихованні право свідомого громадянина;

 • Поглиблене вивчення основ правознавства за програмою факультативного курсу (програма під редакцією Катюка);

 • Викладання пропедевтичного курсу: «Практичне право»;

 • Викладання курсів за вибором: «Європейські студії», «Ми – громадяни», «Громадянознавство»;

 • Система роботи класного керівника;

 • Позакласна право виховна робота;

 • Самостійна творча діяльність учнів;

 • Правова освіта батьків;

 • Правове інформування вчителів.


ІІІ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 1. Забезпечення систематичного аналізу стану правового виховання у школі.

Заступник директора з виховної роботи (щорічно, в кінці року)

 1. Вивчення і аналіз системи роботи класних керівників з правового виховання. Пропаганда кращого досвіду класних керівників з правового виховання та попередження правопорушень.

Адміністрація, заступник директора з виховної роботи, шкільний психолог ( раз на три роки)

 1. Організація і проведення конференцій, круглих столів з питання підвищення рівня правової культури учасників навчально-виховного процесу

Адміністрація, заступник директора з виховної роботи, викладачі суспільствознавчих дисциплін


 1. Організація і проведення дослідження стану правової культури учнів і батьків

Заступник директора з виховної роботи, шкільний психолог, викладач правознавства (вересень , щороку)


 1. Сприяння створенню шкільних дискусійних клубів: а) для старшокласників «Свобода слова»; б) для учнів середньої ланки «Я так думаю»

Адміністрація, викладачі суспільних дисциплін

 1. Створення самоуправління учнів, проведення виборчого процесу шкільного учнівського активу.

Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор

 1. Створення та функціювання шкільної юридичної клініки

Викладач правознавства

 1. Забезпечення участі учнів у Всеукраїнському конкурсі «Мої права» для учнів 10-11 класів.

Адміністрація школи, викладачі суспільних дисциплін

 1. Організація та проведення шкільних конкурсів творів та малюнків з прав дитини. Заохочення до участі в них учнів.

Заступник директора з виховної роботи, викладач правознавства. Щорічно, жовтень-листопад

 1. Викладання обов’язкового курсу «Основи правознавства» для учнів 9-х класів.

Заступник директора з навчально-методичної роботи, викладач основ правознавства

 1. Викладання курсів за вибором: «Ми – громадяни», для учнів 9-х класів, «Вчимося бути громадянами», для учнів 7-8 класів, «Європейські студії», для учнів 10-11 класів, «Громадянознавство», для учнів 6-7 класів

Заступник директора з навчально-методичної роботи, викладачі суспільних дисциплін

 1. Сприяти залученню учнів школи до роботи у МАН з правової тематики.

Заступник директора з навчально-методичної роботи, викладач основ правознавства

 1. Організація і проведення конференцій, засідань за круглим столом з правових проблем для учнів

Заступник директора з виховної роботи, викладач основ правознавства

 1. Організація і проведення тижнів правових знань та прав людини

Заступник директора з виховної роботи, викладач правознавства

 1. Забезпечення оформлення та постійному функціювання інформаційного юридичного вісника на базі кабінету правознавства

Викладач основ правознавства

 1. Забезпечення постійно діючого правового лекторію та юридичної консультації для батьків

Заступник директора з виховної роботи, викладач правознавства, громадський інспектор з прав дитини, класні керівники

 1. Проведення семінарів з прав людини, правових КВК, правових брейн-рингів.

Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, викладач правознавства

Схожі:

Затверджено рішенням педагогічної iconЗатверджено рішенням педагогічної ради протокол №6 від 02. 09. 2011 року
У результаті біосфера вже неспроможна само очищуватися,саморегулюватися та самовдосконалюватися,вона починає деградувати. І тому...
Затверджено рішенням педагогічної iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Затверджено рішенням педагогічної iconВ умовах ступеневої освіти
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (протокол №12 від 27. 11. 2012 р.)
Затверджено рішенням педагогічної iconАбетка
Схвалено рішенням педагогічної ради Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20 (протокол №2 від 26. 10. 2012...
Затверджено рішенням педагогічної iconВикористання
Затверджено рішенням ради слов’янського міського навчально-методичного центру від 22. 03. 2011 р. Протокол №2
Затверджено рішенням педагогічної iconРозвиток активного
Затверджено рішенням ради слов’янського міського навчально-методичного центру від 20. 10. 2011р. Протокол №2
Затверджено рішенням педагогічної iconЗатверджено Рішенням виконкому Літківської
Надання відповіді на запити щодо отримання публічної інформації ( назва адміністративної послуги)
Затверджено рішенням педагогічної iconЗатверджено рішенням сімнадцятої сесії Кобеляцької міської ради
Договір на виконання робіт по "Реконструкції водогону по вул. Касьяна,49 в м. Кобеляки"
Затверджено рішенням педагогічної iconЗатверджено рішенням
Клубний заклад це Літківський будинок культури, діяльність якого спрямована на створення, розповсюдження та популяризацію культурних...
Затверджено рішенням педагогічної iconЗатверджено Рішенням виконкому Літківської
Видача ордера на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій ( назва адміністративної послуги)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка