I. Вступ Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання
Скачати 50.52 Kb.
НазваI. Вступ Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання
Дата конвертації11.04.2013
Розмір50.52 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
I. Вступ
Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання: виховати громадянина – патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціального середовища.

Методичну роботу з педагогами – вихователями сконцентровано на вирішенні проблемного питання: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, та навчально – виховному процесі в школі.

ЇЇ побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів – вихователів.

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої – виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях творчих об`єднань, конференціях і батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність обстоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями. Саме тому здійснюється система заходів, яка сприяє становленню вчителя як суб`єкта педагогічної взаємодії в умовах особистісно зорієнтованого виховання, впровадження досягнень гуманістичної педагогіки і психології в практику роботи сучасних навчальних закладів.

Головні зусилля зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально – психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів. Розширенню їхнього світогляду, допомагає отримати необхідні знання для втілення інноваційних особистісно зорієнтованих виховних технологій, впроваджуючи активні форми і види діяльності запровадженню інтерактивних методик у виховний процес.

Класні керівники активно впроваджують творчу програму виховної роботи.

Під час роботи над проблемними питаннями в системі методичного забезпечення основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:

 • Підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховній діяльності;

 • Вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань практичної реалізації особистісно зорієнтованих виховних технологій, забезпечення системності в роботі;

 • Вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науково – теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;

 • Ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

 • Впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних форм роботи: рольових, сюжетних ігор, діалогів, дискусій, диспутів тощо.

В основу навчально – виховного процесу школи покладена проблема «Створення умов для вільного розвитку особистості учня, його мислення і загальної культури шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності».

Найактивніші в цьому напрямку класні керівники:

Іванова О.В.(9 клас), Лісайчук Н.С. (8 клас), Ляхович І.Б.(5 клас), Прошко О.В.(3 клас).

Головне завдання в роботі класного керівника – створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять:

а) гурткова робота та робота за інтересами;

б) вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня в школі та поза нею;

в) взаємини з батьками;

г) проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій, походів.

Слід відмітити гарні результати виховної роботи з учнівським колективом слідуючих класних керівників Кращенко О.В. (2 клас), Ляхович І.Б. (5 клас).

Виховна система школи направлена на створення національної школи – прищеплення дітям любові до духовних оберегів пам`яті, формування в них національної свідомості, прилучення до нетлінних скарбів народної творчості.

Для цієї роботи створений історико – краєзнавчий музей школи.

Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина – це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини.

Робота методичного об`єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.

Тематика виховних заходів була підпорядкована проблемам, над якими працюють класні керівники. Вони продемонстрували вміння використовувати нові форми роботи.

У внутрішкільні й методичній роботі важливе місце посідає огляд літератури. Ця форма методичної роботи дає змогу систематично, в стислій формі доносити до педагогів необхідну інформацію. Методична робота організована і спланована так, щоб поглиблювати знання з теорії та проблем виховання.

Роботу МО у цьому навчальному році можна визнати задовільною. Основними завданнями методичного об'єднання класних керівник на наступний навчальний рік є :

 • Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників;

 • Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи;

 • Координувати планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних керівників;

 • Сприяти становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

 • Сприяти розвитку творчої особистості, відкритої до нового досвіду, адаптованої до вимог і умов життя у сучасному суспільстві.

 • Здійснювати креативний підхід до організації виховного процесу;

 • Впроваджувати в роботу класних керівників інноваційні форми і методи виховання;

 • Накопичувати, вивчати, узагальнювати та використовувати передовий педагогічний досвід класних керівників;

 • Сприяти становленню й розвитку системи виховної роботи з класом;

 • Підвищувати фаховий та методичний рівень класних керівників;

 • Сприяти розвитку творчого потенціалу класних керівників та їх вихованців.


Схожі:

I. Вступ Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання iconЗвіт Методичного об'єднання вчителів природничо- математичних наук...
Протягом 2011-2012 н р педагоги, члени методичного об'єднання вчителів природничо-математичних наук працювали над вирішенням першочергових...
I. Вступ Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання iconПоложення про методичне об'єднання класних керівників Великовільшанської зош І – ІІІ ступенів
Методичне об'єднання класних керівників — це структурний підрозділ внутрішньошкільної систе­ми управління виховним процесом, який...
I. Вступ Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання icon1. вступ у минулому навчальному році педагоги, члени методичної ради...
«Формування життєвої компетентності особистості шляхом використання інформаційних технологій». Ця проблема органічно поєднувалася...
I. Вступ Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання iconМетодичне об ` єднання класних керівників
Для керування виховним процесом у школі створено методичне об'єдання класних керівників
I. Вступ Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання iconПлан роботи методичного об’єднання класних керівників Славутицької...
«Формування творчої особистості вчителя та учня з дотриманням умов збереження здоров`я»
I. Вступ Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання iconТема, над якою працює методичне об’єднання
«Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учнів й забезпечення якості освітньої діяльності кожного...
I. Вступ Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання iconПлан роботи методичного об’єднання класних керівників
Аналіз результатів виховної роботи у 2009-2010 н р. Визначення основних напрямків методичної та виховної ро-боти на 2010-2011 н р....
I. Вступ Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання iconПлан методичного об’єднання класних керівників на 2012-2013 н р
Аналіз виховної роботи та роботи класних керівників в 2011 -2012 навчальному році
I. Вступ Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання iconМетодичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності...
Засідання шкільного методичного об’єднання класних керівників «Гендерне виховання школярів»
I. Вступ Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання iconИскусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и
Методичне об’єднання класних керівників Криворізької загальноосвітньої школи №116. Опис та матеріали діяльності / Овсієнко Світлана...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка