Положення про сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Великобурлуцької районної державної адміністрації




Скачати 104.18 Kb.
НазваПоложення про сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Великобурлуцької районної державної адміністрації
Дата конвертації11.04.2013
Розмір104.18 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

районної державної адміністрації
18 березня 2013 р. № 77

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту

Великобурлуцької районної державної адміністрації
1. Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом Великобурлуцької районної державної адміністрації, який створюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації та заступнику голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків. Сектор є органом управління місцевої ланки Харківської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі — ланка територіальної підсистеми цивільного захисту).

Сектор підзвітний Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації.
2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МНС України (зареєстрованими Міністерством юстиції України), розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями сектору є:

- участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;

- організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

- здійснення разом з іншими органами управління місцевої ланки територіально підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення.
4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
4.1. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо вдосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, а також реагування на них, координації заходів з ліквідації їх наслідків та життєзабезпечення постраждалого населення району;
4.2. Подає голові районної державної адміністрації та Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації:
- пропозиції до проектів районних і регіональних програм щодо вдосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та контролює виконання відповідних затверджених програм;
- проекти розпоряджень з питань цивільного захисту населення і територій;
- пропозиції щодо включення до проектів обласного та районного бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
- проекти районних планів заходів з питань цивільного захисту населення і територій на мирний час та особливий період;
- пропозиції щодо створення та складу спеціальної комісії з ліквідації надзвичайної ситуації, бере участь у її роботі;
4.3. Здійснює в межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки в районі;
4.4. Координує діяльність підприємств, організацій та установ, сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
4.5. Координує діяльність підприємств, установ і організацій, об'єктів господарської діяльності всіх форм власності щодо планування заходів цивільного захисту;
4.6. Готує експертний висновок та відповідне рішення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - ТЕБ та НС) щодо рівня надзвичайної ситуації;
4.7. Здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення роботи районної комісії з питань ТЕБ та НС;
4.8. В межах своїх повноважень контролює виконання протокольних рішень районної комісії з питань ТЕБ та НС;
4.9. Надає методичну допомогу об'єктовим комісіям з питань надзвичайних ситуацій;
4.10. Забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту населення про загрозу та/або виникнення надзвичайної ситуації;
4.11. Здійснює збір, узагальнення інформації щодо виконання підприємствами, установами та організаціями, управліннями та відділами районної державної адміністрації, службами цивільного захисту, розпорядчих документів голови районної державної адміністрації з питань цивільного захисту населення і територій;
4.12. Бере участь:
- у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування території за наявністю потенційно небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;
- у підготовці для подання голові районної державної адміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду районного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;
- у проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;
- в організації відновлювальних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту;
- у впровадженні в практику досягнень науки та техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків, проведення робіт з їх ліквідації;
- у розробленні для подання в установленому порядку голові районної державної адміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
- в організації та проведенні підготовки і перепідготовки органів управління та сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, підготовки населення до дій в надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період;
- в організації та проведенні підготовки учнів і студентів у загальних, професійно-технічних, вищих та інших навчальних закладах з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);
- у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;
- у здійсненні інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації;
- у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;
- у наданні щорічних основних напрямків підготовки та завдання Цивільного захисту (Цивільної оборони) району.
4.13. Організовує в установленому порядку та здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
4.14. Сприяє під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, районних служб цивільного захисту спеціалізованих і не воєнізованих формувань.
4.15. Веде облік служб цивільного захисту та територіальних не воєнізованих формувань цивільного захисту району, здійснює систематичний контроль за коригуванням планів і приведенням їх у готовність.
4.16. Організовує роботу з планування укриття населення в захисних спорудах цивільної оборони (цивільного захисту), веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.
4.17. Разом із службою цивільного захисту у Великобурлуцькому районі Головного територіального управління МНС України в Харківській області:
- організовує та проводить перевірки готовності органів управління та сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;
- формує державне замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту;
- подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також місць їх зберігання;
4.18. Організовує облік та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період.
4.19. Бере участь в перевірці готовності до реагування на надзвичайні ситуації комунальних аварійно-рятувальних служб та служб цивільного захисту району.
4.20. Розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні.
4.21. Бере, у межах своїх повноважень, участь у здійсненні антитерористичних заходів.
4.22. Організовує роботу розрахунково-аналітичної групи (далі - РАГ) районної державної адміністрації з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій.
4.23. Готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків надзвичайних ситуацій.
4.24. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням.
4.25. Організовує роботу із забезпечення готовності системи зв'язку та централізованого оповіщення.
4.26. Надає методичну допомогу в організації роботи районної евакуаційної комісії.
4.27. Забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ району розпоряджень про переведення місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності.

4.28. Забезпечує в установленому порядку та визначені строки оприлюднення інформації, яка відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” є публічною, крім інформації з обмеженим доступом, розміщення її на офіційному веб-сайті Великобурлуцької районної державної адміністрації.
4.29. Вживає заходів щодо захисту персональних даних при їх обробці в процесі виконання своїх повноважень у порядку, визначеному Законом України “Про захист персональних даних”.
4.30. Виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.
5. Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту має право:
- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
- заслуховувати інформацію посадових осіб структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування, про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог нормативних актів з питань цивільного захисту;
- залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів — за погодженням з їх керівниками.
6. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності і підпорядкування, об'єднаннями громадян.
7. Сектор очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації з дотриманням вимог Закону України «Про державну службу», за поданням заступника голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків та погодженням з директором Департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації.
Спеціаліст I категорії Сектору призначається на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням завідуючого сектору, погодженим з заступником голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
На посаду завідуючого сектору та спеціаліста призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.
8. Завідувач сектору:
- здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності працівників сектору;
- організовує діяльність сектору, спрямовану на розроблення та здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
- бере участь в розробці функціональних обов'язків працівників сектору;
- забезпечує виконання вимог законодавства з питань проходження працівниками сектору державної служби;
- забезпечує в межах своїх повноважень підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та наказів начальника Цивільного захисту (Цивільної оборони) району;
- вирішує в установленому порядку питання щодо призначення на посаду та звільнення з посади працівника сектору, а також погоджує кандидатуру на посади начальників структурних підрозділів (фахівців) із питань цивільного захисту підприємств, організацій та установ району;
- звертається з поданням до голови районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту;
- інформує правоохоронні органи про виявлені на об'єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;
- бере участь у розгляді районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних із діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту;
- скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
9. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю. ВАСИЛЬЄВА


Ляхов


Схожі:

Положення про сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про відділ з питань надзвичайних ситуацій Великобурлуцької...
Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій Харківської обласної державної адміністрації
Положення про сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу Великобурлуцької...
Положення про сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний...
Положення про сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconМіністерство україни з питань надзвичайних ситуацій
Мнс україни, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19. 07. 2004 n 330, з метою забезпечення...
Положення про сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації
Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації (далі сектор) є її структурним підрозділом, підзвітним І підконтрольним...
Положення про сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про управління соціального захисту населення великобурлуцької...
Управління соціального захисту населення великобурлуцької районної державної адміністрації харківської області (далі – Управління)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка