Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради
Скачати 110.16 Kb.
НазваЗатверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради
Дата конвертації16.04.2013
Розмір110.16 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Затверджено

рішенням 19 сесії 6 скликання

Тростянецької міської ради

№ 5 від 09.02.2012 року

АКТ

ліквідаційної комісії
На підставі рішення 11 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради від 28.07.2011 року «Про ліквідацію комунального підприємства Тростянецької міської ради «Архітектурно-планувальне бюро», створена ліквідаційна комісія у складі:

Заяц Ю.М. – заступник міського голови, голова комісії;

Члени комісії :

Линник Л.В. – начальник відділу правового забезпечення;

Пустовойтова В.А. – начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності;

Косьмина С.Г. – начальник відділу містобудування, архітектури, благоустрою та комунального господарств;

Чернишев К.П. – в.о. директора КП ТМР «Архітектурно-планувальне бюро».

У результаті проведеної роботи комісія встановила наступне:

Рішенням 23 сесії 5 скликання Тростянецької міської ради від 08.02.2008 року № 35 «Про створення комунального підприємства Тростянецької міської ради «Архітектурно-планувальне бюро» було затверджено статут комунального підприємства Тростянецької міської ради «Архітектурно-планувальне бюро». Тростянецькою районною державною адміністрацією 18.12.2008 року проведено державну реєстрацію підприємства за № 1 624 102 0000 000423, ідентифікаційний код 35800061.

У ході роботи ліквідаційної комісії з'ясовано, що підприємством проведені остаточні розрахунки щодо податків і зборів (обов’язкових платежів), які справляються до бюджетів та державних цільових фондів.

Підприємством проведені остаточні розрахунки щодо внесків на загальнообов’язкове державне страхування та інших платежів до Пенсійного фонду України в Тростянецькому районі.

Підприємство заборгованості перед трудовим колективом і засновником підприємства не має. Кредиторської і дебіторської заборгованості станом на 24.01.2012 року немає.

Документи для постійного зберігання підготовлені для передачі до комунальної установи районної ради «Тростянецький районний трудовий архів».
Голова ліквідаційної комісії: Заяц Ю.М.

Члени комісії:

Линник Л.В.

Пустовойтова В.А.

Косьмина С.Г.

Чернишев К.П.
Затверджено

рішенням 19 сесії 6 скликання

Тростянецької міської ради

№ 5 від 09.02.2012 року
КОДИДата

(рік, місяць, число)


201201
Підприємство

Комунальне підприємство Тростянецької міської ради «Архітектурно-планувальне бюро»

за ЄДРПОУ

35800061

Територія:

Україна

за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ
Орган державного управління:

Тростянецька міська рада

за СПОДУ
Вид економічної діяльності

Діяльність у сфері інжирингу

за КВЕД


74.20.1

Середня кількість працівників
Контрольна

сумаАдреса: м.Тростянець вул. Горького, 30
^ ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС

на 24 січня 2012 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

^ 1.Необоротні активи


Незавершене будівництво

020Основні засоби:


залишкова вартість

030
0,00

первісна вартість

031знос

032

(-)

(-)

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість

035первісна вартість

036накопичена амортизація

037

(-)

(-)

Довгострокові фінансові інвестиції


040Інші необоротні активи

070Усього за розділом І

080
0,00

^ II. Оборотні активи


Виробничі запаси

100Поточні біологічні активи

110Готова продукція

130Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160первісна вартість

161резерв сумнівних боргів

162

(-)

(-)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170Інша поточна дебіторська заборгованість

210Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230
0,00

в іноземній валюті

240інші оборотні активи

250^ Усього за розділом II

260
0,00

III. Витрати майбутніх періодів

270ІY.Необоротні активи та групи вибуття

275Баланс

280
0,00
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал


Статутний капітал

300Додатковий капітал

320Резервний капітал

340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350
0,00

Неоплачений капітал

360

(- )

(-)

Усього за розділом І

380
0,00

^ II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування

430^ III. Довгострокові зобов'язання

480^ IV. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510Векселі видані

520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530Поточні зобов’язання за розрахунками:


з бюджетом

550
0,00

зі страхування

570
0,00

з оплати праці

580
0,00

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами за групами вибуття, утримуваними для продажу


605Інші поточні зобов'язання

610Усього за розділом IV

620
0,00

V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640
0,00


Голова ліквідаційної комісії:

Члени комісії:

Схожі:

Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconЗатверджено: рішенням 31 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради
...
Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconЗвіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – ...
Рішення 5 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів»
Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconЗатверджено: рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради
Для досягнення цієї мети підприємство здійснює наступні види діяльності: виконання робіт по зовнішньому благоустрою міста; вивезення...
Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconЗауваження до рішення 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської...
...
Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconДодаток 1 до рішення 18 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради №518 від 30. 12. 2011 року

Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconВідділ культури І туризму рішенням 11 сесії 6 скликання
Клубний заклад Тростянецької міської ради Культурно – дозвіллєвий комплекс «Тростянецький» (скорочена назва кз «кдк «Тростянецький»)...
Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconІвано-Франківському міському суду
Рішенням Івано-Франківської міської ради (XXXIX сесія) п’ятого демократичного скликання від 25. 02. 2009 року затверджено «Програму...
Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconДодаток №1 до рішення 15 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради
Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є
Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconДодаток 1 до рішення 16 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради...

Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconЗатверджено: Рішення 14 сесії 6 скликання
Тростянецької міської ради «Цукрозаводський клуб», що призначена сприяти ініціативам та активності населення міста, широкому залученню...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка