Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки
Скачати 469.81 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки
Сторінка3/4
Дата конвертації16.04.2013
Розмір469.81 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки
__________________________________________________________________

                                 (повна і скорочена назва суб'єкта господарської діяльності)

__________________________________________________________________

                                                                      (форма власності)

__________________________________________________________________

                                   (ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності)

__________________________________________________________________

                (орган, до сфери управління якого належить суб'єкт господарської діяльності)

__________________________________________________________________

   (прізвище, ім'я, по батькові та номер телефону керівника суб'єкта господарської діяльності)

__________________________________________________________________

               (посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, факс, електронна адреса

__________________________________________________________________

                                                                    відповідальної особи)

__________________________________________________________________

                                          (юридична адреса суб'єкта господарської діяльності) 
1. Відомості про потенційно небезпечні об'єкти
Основний вид виконуваних робіт, пов'язаних з небезпечними речовинами.
Перелік основних технологічних процесів, пов'язаних з небезпечними речовинами.
Умови приймання і зберігання сировини.
Умови зберігання та відвантаження продукції.
Перелік основних структурних підрозділів.
Розташування основних структурних підрозділів на майданчику (майданчиках).
Розташування на місцевості та відстань від потенційно небезпечних об'єктів до:
міста (міст), інших населених пунктів;
місць великого скупчення людей (житлові масиви, стадіони, кінотеатри, лікарні, школи тощо);
промислових об'єктів;
транспортних магістралей;
природоохоронних об'єктів;
життєво важливих цивільних об'єктів.
2. Перелік потенційно небезпечних об'єктів з небезпечними речовинами, виділених для ідентифікації, у тому числі тих, що ідентифіковані як об'єкти підвищеної небезпеки


Найменування потенційно небезпечного об'єкта, виділеного для ідентифікації, та його склад 


Місце розташування потенційно небезпечного об'єкта 


Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті 


Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об'єкта 


Результати ідентифікації (належить до об'єктів підвищеної небезпеки відповідного класу, не належить до об'єктів підвищеної небезпеки) 


Інших потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки, крім зазначених, не визначено.
3. Маса небезпечних речовин, що знаходяться на потенційно небезпечних об'єктах.
Для кожного потенційно небезпечного об'єкта, зазначеного у пункті 2, по кожному виробництву, дільниці, установці, апарату тощо, що входять до його складу, виявлені небезпечні речовини, розрахована маса кожної небезпечної речовини, сумарна маса небезпечних речовин подається у таблиці.

Найменування потенційно небезпечного об'єкта 

Найменування виробництва, дільниці, установки, апарата тощо, які входять до складу потенційно небезпечного об'єкта 

Найменування небезпечної речовини і маса, тонн 

Маса індивідуальної небезпечної речовини і маса небезпечної речовини кожної категорії, до якої вона може бути віднесена за нормативами порогових мас 

індивідуальна речовина 

номер категорії за нормативами порогових мас 10 

11 

12 
____________

Усього  
4. Перелік нормативно-правових актів, нормативних документів, довідкових та науково-технічних видань, що використовувалися під час проведення ідентифікації.
5. Відомості про організацію, що провела ідентифікацію (заповнюється у разі проведення ідентифікації іншим суб'єктом господарської діяльності).
Повна і скорочена назва.
Юридична адреса.
Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності.
Зареєстрований вид діяльності (код згідно з КВЕД).
Звіт склав 

_________________

(посада) 

____________

(підпис) 

_____________________

(ініціали та прізвище) 
___ ____________ 200_ р.
 
Додаток 2

до Порядку проведення ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки 

^ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР

об'єктів підвищеної небезпеки
N

п/п 

Найменування та юридична адреса суб'єкта господарської діяльності 

Номер об'єкта підвищеної небезпеки 

Клас підвищеної небезпеки 

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки і його склад 

Місце розташування об'єкта підвищеної небезпеки 

Найменування, категорія небезпечної речовини, група небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об'єкта 

Маса, небезпечної речовини (небезпечних речовин) 

Код об'єкта підвищеної небезпеки у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки 

Реєстраційний номер (код) декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки 
 
Додаток 3

до Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки 
Зразок
Державний Герб України 
СВІДОЦТВО

про державну реєстрацію об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки
Повна назва суб'єкта господарської діяльності __________________________

_________________________________________________________________
Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності __________________
Юридична адреса суб'єкта господарської діяльності _____________________

_________________________________________________________________
Видано територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці в ___________ _____________________, про що зроблено запис у журналі обліку реєстрації об'єктів підвищеної небезпеки N _____ від ___ ____________ 200_ р.
Посадова особа органу державної реєстрації
Начальник територіального

управління в __________________ 

 

_____________

(підпис) 

 

____________________

(ініціали та прізвище) 
Дата видачі ___ ____________ 200_ р.
Код (коди) об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки:
Номер об'єкта підвищеної небезпеки 

Клас підвищеної небезпеки 

Найменування і склад об'єкта підвищеної небезпеки 

Місце розташування об'єкта підвищеної небезпеки  

Код об'єкта підвищеної небезпеки у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки 
Дата внесення до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки ___ ____________ 200_ р.
Посадова особа органу

державної реєстрації 

 

_____________

(підпис) 

 

____________________

(ініціали та прізвище) 

  

М. П. 

  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2002 р. N 956 

ПОРЯДОК

декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки
1. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарської діяльності, у власності або користуванні яких є об'єкти підвищеної небезпеки, а також на всіх суб'єктів господарської діяльності, які мають намір розпочати будівництво об'єктів підвищеної небезпеки.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про об'єкти підвищеної небезпеки", а також ДСТУ 2156-93 (Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення), ДСТУ 2960-94 (Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення).
3. Суб'єкт господарської діяльності, у власності або користуванні якого є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки, організовує розроблення і складання декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки (далі - декларація безпеки) відповідно до вимог цього Порядку.
Декларація безпеки (зразок додається) складається на основі дослідження суб'єктом господарської діяльності ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення аварій (далі - рівня ризику), що пов'язані з експлуатацією цих об'єктів.
4. Для об'єктів підвищеної небезпеки, що експлуатуються, декларація безпеки складається як самостійний документ, а для об'єктів підвищеної небезпеки, що будуються (реконструюються, ліквідуються), - як складова частина відповідної проектної документації.
За наявності на одному виробничому майданчику декількох об'єктів підвищеної небезпеки складається одна декларація безпеки.
5. Декларація безпеки повинна включати:
результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;
оцінку готовності до експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки відповідно до вимог безпеки промислових об'єктів;
перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання аваріям заходів;
відомості про заходи щодо локалізації і ліквідації можливих наслідків аварій.
Для об'єкта підвищеної небезпеки, що експлуатується або ліквідується, подається інформація про заходи, що здійснюються, і про ті, що плануються.
Для об'єкта підвищеної небезпеки, що будується або реконструюється, подається інформація про заходи, які передбачені проектною документацією та плануються до здійснення під час експлуатації.
6. Для об'єктів підвищеної небезпеки, які ідентифіковані як об'єкти підвищеної небезпеки 1 класу, результати дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обґрунтування прийнятих щодо безпечної експлуатації та локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень подаються в декларації безпеки у розділі "Розрахунково-пояснювальна частина".
Оцінка рівня ризику проводиться згідно з Методикою визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.
7. Суб'єкт господарської діяльності проводить відповідно до вимог Законів України "Про екологічну експертизу", "Про наукову та науково-технічну експертизу" і пунктів 19 - 27 цього Порядку експертизу повноти дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обґрунтованості та достатності прийнятих щодо зменшення рівня ризику, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень (далі - експертиза).
Фінансування проведення експертизи покладається на суб'єкта господарської діяльності.
8. Декларація безпеки разом з позитивним висновком експертизи подається відповідним територіальним органам Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, Держекоінспекції, державної санітарно-епідеміологічної служби, Держпожбезпеки, Держархбудінспекції, а також відповідній місцевій держадміністрації або виконавчому органу місцевої ради (далі - уповноважені органи):
для об'єктів підвищеної небезпеки, що на дату набрання чинності цим Порядком експлуатуються або ліквідуються, - протягом року після державної реєстрації об'єкта підвищеної небезпеки;
для об'єктів підвищеної небезпеки, експлуатація яких планується, - разом із заявою на отримання дозволу на експлуатацію відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки".
Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або комерційною таємницею, подаються суб'єктом господарської діяльності з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.
9. Місцеві держадміністрації або виконавчі органи місцевих рад протягом 30 днів після отримання декларації безпеки оприлюднюють у регіональних друкованих засобах масової інформації відомості про об'єкт підвищеної небезпеки, а саме:
найменування суб'єкта господарської діяльності, у власності або користуванні якого є об'єкт підвищеної небезпеки;
посаду, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону (факсу) посадової особи суб'єкта господарської діяльності, відповідальної за інформування та взаємодію з громадськістю;
стислий опис виробничої діяльності, пов'язаної з експлуатацією об'єкта підвищеної небезпеки;
перелік та основні характеристики небезпечних речовин, які використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті підвищеної небезпеки;
стислі відомості про можливі наслідки і рівень ризику, про здійснені суб'єктом господарської діяльності заходи безпеки щодо запобігання аваріям та локалізації і ліквідації їх наслідків;
відомості про способи оповіщення та необхідні дії населення у разі виникнення аварії.
У разі коли в зоні впливу вражальних факторів аварії на об'єкті підвищеної небезпеки можуть опинитися інші регіони, органи, названі в абзаці першому цього пункту, оприлюднюють зазначені відомості також у друкованих засобах масової інформації цих регіонів.
10. Про можливе здійснення трансграничного впливу аварії на об'єкті підвищеної небезпеки суб'єкт господарської діяльності інформує уповноважені органи, а також в установленому порядку через МЗС відповідні органи держав, території яких можуть зазнавати впливу таких аварій, і пункт зв'язку для цілей оповіщення про промислові аварії, який діє в Україні згідно з Конвенцією про трансграничний вплив промислових аварій (1992 рік).
11. Суб'єкт господарської діяльності, у власності або користуванні якого є об'єкти підвищеної небезпеки, надає будь-якій фізичній або юридичній особі на її аргументований запит можливість ознайомитися із змістом декларації безпеки, а також з будь-якою іншою інформацією, яка стосується цих об'єктів.
Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або комерційною таємницею, подаються суб'єктом господарської діяльності з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.
12. Декларація безпеки переглядається суб'єктом господарської діяльності один раз на п'ять років. Декларація безпеки переглядається, уточнюється або розробляється в інші терміни у разі:
зміни умов діяльності об'єкта підвищеної небезпеки, що призводять до підвищення ступеня небезпеки та рівня ризику, незалежно від їх причин;
зміни та/або набрання чинності нормативно-правовими актами, що впливають на зміст відомостей, поданих у декларації безпеки;
будівництва в прилеглих районах нових підприємств (об'єктів), якщо це впливає на зміст відомостей, поданих у декларації безпеки;
обґрунтованої вимоги уповноваженого органу або громадськості.
13. Оригінал декларації безпеки та висновку експертизи, а також копії документів, що підтверджують передачу зазначених документів уповноваженим органам, зберігаються у суб'єкта господарської діяльності, у власності або користуванні якого є об'єкт підвищеної небезпеки, протягом 25 років.
У разі припинення юридичної особи (смерті фізичної особи) - суб'єкта господарської діяльності декларація безпеки та висновок експертизи підлягають передачі правонаступникові (спадкоємцеві), а у разі його відсутності - до державного архіву.
У разі відчуження об'єкта підвищеної небезпеки зазначені документи передаються його новому власнику.
14. Уповноважені органи ведуть облік декларацій безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.
15. Включення декларації безпеки до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється протягом 30 робочих днів після її подання суб'єктом господарської діяльності до територіального органу Держнаглядохоронпраці.
1   2   3   4

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 порядок
Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарської діяльності, у власності або користуванні яких є об'єкти підвищеної...
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956
Для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки до небезпечних речовин за їх властивостями відносяться такі категорії речовин
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Закон України від 18 січня 2003 року №2245-ш "Про об'єкти підвищеної небезпеки"
Здійснення державного нагляду за станом цивільного захисту та техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної...
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Кабінет міністрів україни постанова
Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (2245-14) Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Кабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201...
Відповідно до статті 18 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Кабінет міністрів україни постанова від 21 вересня 1998 р. N 1482...
Відповідно до пункту 5 статті 116 Конституції України І закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності"...
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Чинна редакцiя вiд 11. 03. 2004
Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Кабінет міністрів україни постанова від 9 червня 1997 р. N 574 Київ...
Відповідно до статей 81, 86 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Кабінет міністрів україни постанова від 15 травня 2000 р. N 791 Київ...
На виконання Указу Президента України від 29 грудня 1999 р. N 1626 "Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в...
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Постанова від 10 червня 2002 р. N 789 Київ Про затвердження Програми...
Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 23 січня 2001 р. N 35 "Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка