Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації
Скачати 105.92 Kb.
НазваПоложення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації
Дата конвертації17.04.2013
Розмір105.92 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


Затверджено
Розпорядження голови

районної державної адміністрації

06 березня 2013 року № 58


ПОЛОЖЕННЯ

про загальний відділ апарату районної державної адміністрації
1. Загальні засади

1.1. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації (далі –відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою районною державної адміністрації з метою забезпечення єдиного порядку роботи з документами в апараті районної державної адміністрації відповідно до чинних норм і правил, надання методичної та практичної допомоги в організації роботи щодо ведення діловодства в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації і виконкомах сільських та селищних рад.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації, Регламентом Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – Регламент), Інструкцією з діловодства Великобурлуцької районної державної адміністрації, Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, Положенням про архів Великобурлуцької районної державної адміністрації, Порядком обліку, використання, зберігання печаток і штампів в Великобурлуцькій районній державній адміністрації, цим Положенням.

1.3. Діяльність відділу здійснюється на основі перспективних і поточних планів, що затверджуються відповідно до Регламенту Великобурлуцької районної державної адміністрації.

Відділ підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації.

1.4. Відділ при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян.

^ 2. Основні завдання відділу
Основними завданнями відділу є:

2.1. Документування діяльності районної державної адміністрації.

2.2. Організація діловодства, забезпечення єдиного порядку роботи з документами в апараті районної державної адміністрації відповідно до чинних норм і правил.

2.3. Забезпечення технічного контролю за строками проходження службових документів в апараті районної державної адміністрації.

2.4. Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

2.5. Редагування текстів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, рішень колегії районної державної адміністрації, перевірка відповідності їх проектів вимогам Інструкції з діловодства в Великобурлуцькій районній державній адміністрації, Регламенту Великобурлуцької районної державної адміністрації.

2.6. Забезпечення виконання методик процесів СУЯ (системи управління якістю), розроблених відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001-2009.

2.7. Надання методичної та практичної допомоги в організації роботи з питань, що належать до компетенції відділу, структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконкомам сільських та селищних рад.

2.8. Ведення архівної справи в апараті районної державної адміністрації.

^ 3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Організовує і здійснює в установленому порядку ведення діловодства в апараті районної державної адміністрації. Розробляє Інструкцію з діловодства в районній державній адміністрації (далі – Інструкція), керуючись Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України, готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації про затвердження Інструкції та внесення змін до неї.

3.2. Розробляє номенклатуру справ апарату районної державної адміністрації. Забезпечує тимчасове зберігання архівних документів, що нагромадилися за час діяльності апарату районної державної адміністрації, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян.

3.3. Здійснює реєстрацію документів, веде їх облік та здійснює контроль за своєчасним проходженням документів в апараті районної державної адміністрації.

3.4. Забезпечує відповідно до чинних правил організацію в апараті районної державної адміністрації роботи з документами, які містять службову інформацію (здійснює облік (реєстрацію), зберігання, контроль за проходженням та виконанням документів з грифом «Для службового користування», у тому числі з літерою «М»).

3.5. Організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та передачу особі, відповідальній за архів.

3.6. Проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень.

3.7. Здійснює редагування проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, рішень колегії районної державної адміністрації, надає допомогу працівникам апарату, відділів, управлінь та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації у правильному їх оформленні.

3.8. Здійснює реєстрацію розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, рішень колегії районної державної адміністрації, інших документів і своєчасне розсилання їх копій адресатам.

3.9. Здійснює друкування службової документації.

3.10. Здійснює облік бланків районної державної адміністрації для листів.

3.11. Забезпечує спільно з іншими структурними підрозділами апарату районної державної адміністрації організаційно-технічну підготовку засідань колегії обласної державної адміністрації.

3.12. Оформлює протоколи засідань колегії районної державної адміністрації

3.13. Забезпечує приймання від структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації та зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації.

3.14. Забезпечує проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії апарату районної державної адміністрації проектів описів справ та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду.

3.15. Удосконалює форми і методи роботи з документами, забезпечує дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу.

3.16. Забезпечує впровадження та контролює дотримання у відділах апарату, структурних підрозділах районної державної адміністрації вимог Інструкції, Регламенту та національних стандартів, надає практичну і методичну допомогу з питань ведення діловодства виконкомам сільських та селишних рад.

3.17. Засвідчує гербовою печаткою документи, підписані головою районної державної адміністрації, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації; печаткою загального відділу – копії документів, створених та тих, що зберігаються в районній державній адміністрації.

3.18. Передає в установленому порядку у визначені строки інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

3.19. Веде журнал реєстрації інформаційних запитів відповідно Закону України «Про доступ до публічної інформації».
3.20. Забезпечення належного розгляду звернень та реалізації питань особистого прийому громадян головою районної державної адміністрації та його заступниками.

3.21. Здійснює контроль за виконанням управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями, установами, розташованими на відповідній території, стану роботи щодо розгляду звернень громадян.

3.22.Забезпечує реалізацію державної політики з питань роботи із зверненнями громадян в апараті, відділах, управліннях та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування і разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи із зверненнями громадян, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо її вдосконалення.

3.23. Здійснює контроль за своєчасним розглядом заяв, пропозицій та скарг громадян, що надійшли до районної державної адміністрації поштою або на особистих прийомах.

3.24. Веде реєстрацію і облік звернень громадян згідно з установленою звітно-обліковою документацією.

3.25. Проводить систематичний аналіз звернень громадян, з’ясовує причини, що породжують повторні звернення, аналізує випадки безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень.

3.26. Забезпечує недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі звернень іншим органам.

3.27. Створює умови для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості ознайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень.

3.28. Запроваджує постійний контроль за організацією посадовими та службовими особами роботи зі зверненнями громадян, здійснює організаційне забезпечення діяльності постійно діючої комісії районної державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян.

3.29. Надсилає відділам, управлінням, органам місцевого самоврядування, організаціям, установам для розгляду пропозиції, заяви і скарги громадян, запитує і отримує від них інформацію, яка стосується їх розгляду.

3.30. Організовує проведення керівництвом районної державної адміністрації телефонного зв’язку з населенням “Гаряча лінія”.

3.31. Організовує проведення керівництвом районної державної адміністрації особистого прийому громадян за місцем проживання, дає консультації та роз'яснення громадянам згідно з чинним законодавством.

3.32. Веде облік та здійснює контроль звернень громадян, які надійшли на особистому прийомі, виконує доручення, що надані головою районної державної адміністрації та його заступниками для подальшого розгляду звернень громадян.

3.33. Об'єктивно і вчасно розглядає заяви (клопотання) громадян, перевіряє викладені в них факти, приймає рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечує їх виконання, повідомляє громадянам про наслідки розгляду заяв (клопотань).

3.34. Готує і надає голові районної державної адміністрації та його заступникам інформації про факти порушень виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в структурних підрозділах районної державної адміністрації.

3.34. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

^ 4. Права відділу

Відділ має право:

4.1. Одержувати необхідну інформацію, а у разі потреби – відповідні документи від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади та від органів місцевого самоврядування.

4.2. Вносити на розгляд керівника апарату районної державної адміністрації проекти розпоряджень, наказів, доручень, доповідні записки, пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу.

4.3. Вивчати стан діловодства у структурних підрозділах районної державної адміністрації і вимагати виконання встановлених правил роботи з документами.

4.4. Повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у випадках порушення встановленого порядку роботи з документами.

4.5. Вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками, з питань, що належать до його компетенції.

^ 5. Структура відділу

5.1. Відділ очолює начальник. Начальник призначається на посаду і звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.

5.2. Структура і чисельність працівників відділу затверджується головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.

5.3. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу, погодженим керівником апарату районної державної адміністрації.

^ 6. Начальник загального відділу

Начальник відділу:

6.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на нього завдань.

6.2. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу.

6.3. Планує роботу відділу, забезпечує виконання перспективних і поточних планів його роботи.

6.4. Організовує розроблення посадових інструкцій працівників відділу, забезпечує дотримання ними трудової дисципліни.

6.5. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, що належать до компетенції відділу.

6.6. Виконує за дорученням керівництва завдання, отримані від органів виконавчої влади вищого рівня, готує керівництву доповідні записки, подає пропозиції з питань, що стосуються діяльності відділу.

6.7. Планує, регулює та контролює ефективну взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації при розв'язанні питань, що стосуються діяльності відділу.

6.8. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності відділу.

6.9. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівнику апарату районної державної адміністрації про призначення, звільнення та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності відділу.

6.10. Готує подання на присвоєння чергових рангів працівникам відділу.

6.11. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.

6.12. Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції. Здійснює контроль за дотриманням у відділі вимог Інструкції з діловодства Великобурлуцької районної державної адміністрації, Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання в Великобурлуцькій районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

6.13. Відповідає за реєстрацію інформаційних запитів.

6.14. Відповідає за роботу з документами «Для службового користування».

6.15. Забезпечує облік печаток та штампів районної державної адміністрації.

6.16. Обліковує, видає та звітує за бланки районної державної адміністрації.

6.17. Забезпечує у відділі виконання та моніторинг процесів СУЯ, розроблених відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001-2009.

6.18. На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу.
7. Взаємодія відділу

7.1. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції взаємодіє з відповідними службами обласної державної адміністрації, структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевих рад.
Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю.ВАСИЛЬЄВА
Чернецька


Схожі:

Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconЗатверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи (далі – сектор) є структурним...
Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconПоложення
Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації І підпорядковується...
Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconРозпорядженням голови районної
Відділ організаційно-кадрової роботи (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації
Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження
Великобурлуцької районної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 січня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка