Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації
Скачати 56.14 Kb.
НазваЗатверджено розпорядження голови районної державної адміністрації
Дата конвертації20.04.2013
Розмір56.14 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної

державної адміністрації


25 січня 2013 року № 20


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор контролю

апарату Великобурлуцької районної державної адміністрації


1. Загальні положення1.1. Сектор контролю апарату районної державної адміністрації, (далі сектор) утворюється головою районної державної адміністрації з метою здійснення контролю за своєчасним наданням звітів про виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної та районної державної адміністрації, та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

У своїй діяльності з питань здійснення контролю сектор безпосередньо підпорядковується голові районної державної адміністрації, а з інших питань - керівнику апарату районної державної адміністрації.
1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голови обласної та районної державної адміністрації, Регламентом районної державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
1.3. Сектор проводить свою діяльність на основі річних, квартальних, місячних планів, що затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.
1.4. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації у порядку передбаченому чинним законодавством.

2. Основні завдання сектору
2.1. Здійснення контролю за своєчасним виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень і доручень районної державної адміністрації, (далі – документи) та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

2.2. Підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

2.3. Інформування голови районної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування.

2.4. Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору контролю.
^ 3. Функції сектору
3.1. Веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, контроль за якими покладено на сектор контролю.

3.2. Перевіряє виконання документів структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

3.3. Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

3.4. Готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам райдержадміністрації щотижневі письмові нагадування-попередження про закінчення строків виконання документів.

3.5. Готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, його заступників та керівника апарату райдержадміністрації щодо виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

3.6. Розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.

3.7. Проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та своєчасно інформує голову райдержадміністрації, його заступників, відповідно до розподілу обов’язків, керівника апарату райдержадміністрації про неможливість їх додержання.

3.8. Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії райдержадміністрації питань про стан виконання документів в структурних підрозділах райдержадміністрації та в органах місцевого самоврядування.

3.9. Виконує інші функції, які випливають з покладених на сектор контролю завдань.

3.10. В межах своєї компетенції забезпечує доступ до публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес, та стосується діяльності сектору.

3.11. Забезпечує контроль за дотриманням строків встановлених в статті 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

^ 4. Структура сектору
Штатна чисельність сектору складає 2 одиниці.
5. Права і обов’язки сектору
5.1. Проводити в структурних підрозділах районної державної адміністрації та в органах місцевого самоврядування перевірки виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

5.2. Одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від інших структурних підрозділів райдержадміністрації та в органах місцевого самоврядування.

5.3. Брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться в районній державній адміністрації та в органах місцевого самоврядування.

5.4. Вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень і недоліків, виявлених попередніми перевірками з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Одержувати від структурних підрозділів районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок виконання документів та стану роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

5.6. Залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, фахівців та працівників підприємств, установ та організацій (за їх згодою) для проведення перевірок та вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні документів та роботі з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

5.7. Вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

5.8. Вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб райдержадміністрації.


^ 6. Завідувач сектору:
6.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

6.2. Забезпечує в межах своєї компетенції збереження у секторі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

6.3. Вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів державного службовця, заохочення працівників сектору та накладення дисциплінарних стягнень.

6.4. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи сектору.

6.5. Забезпечує додержання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку.

6.6. Визначає права та обов’язки працівників сектору.

6.7. Виконує інші обов’язки, покладені на нього керівником апарату районної державної адміністрації.
7. Взаємодія сектору
Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами апарату, а також з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю.ВАСИЛЬЄВА

Настенко


Схожі:

Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації iconРозпорядження
Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 та 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 листопада 2010 року...
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації iconРозпорядження
Великобурлуцької районної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 січня...
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації iconРозпорядження
Великобурлуцької районної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 січня...
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації iconЗатверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи (далі – сектор) є структурним...
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації iconРозпорядження
Національного агентства України з питань державної служби від 13. 09. 2011 №11 Про довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик...
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації iconЗатверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації
Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень І доручень голови обласної...
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації iconРозпорядження
Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної...
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації iconУкраїна відділ освіти новомиргородської районної державної адміністрації...
Новомиргородської районної державної адміністрації від 25 квітня 2007 року №275-р, на виконання розпорядження голови Новомиргородської...
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації iconНачальник відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації
Розпорядження голови Золочівської районної державної адміністрації надіслані для відома. Копії
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації iconЗатверджую голова районної державної адміністрації В. Криничанський
Щопонеділка відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації організовувалося проведення апаратних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка