Урок 36 Відродження громадівського руху в 70-90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ на початку ХХ ст.»
Скачати 81.25 Kb.
НазваУрок 36 Відродження громадівського руху в 70-90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ на початку ХХ ст.»
Дата конвертації20.04.2013
Розмір81.25 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Право > Урок
Урок 36

Відродження громадівського руху в 70–90-х роках ХІХ ст.

Формування просторової компетенції

Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте завдання:

1. Назвіть політичні організації, що діяли у Наддніпрянській Україні.

2. Назвіть районі, охоплені революційною діяльністю народників.

Творчі та пошукові завдання

1. Співвіднесіть поняття й визначення.

1 Соціалізм

А Указ Олександра II, спрямований на придушення української культури, який забороняв ввозити на територію Російської імперії з-за

кордону українські книги, видавати українською мовою оригінальні твори і робити переклади з іноземних мов, тексти для нот, теат-

ральні вистави і публічні читання

2 Емський указ

Б спроба селянського повстання, підготовленого гуртком революціонерів-народників «Таємна дружина» під проводом Я. Стефановича

3 «Чигиринська

змова»


В програма і рух, метою якого була просвітницька робота серед селян, а згодом і робітників та поширення революційної антисамодержав-

ної свідомості

4 народники

Г таємна організація «свідомих українців», які проголосили своєю метою здобуття Україною незалежності.

5 братство

тарасівців


Д суспільство, в якому всі люди рівні у своїх правах, де немає приватної власності та експлуатації, реалізується принцип «Від кожного — по здібностях, кожному — по праці»
Е створили революційну організацію «Земля і воля». Своїм головним завданням вона вважали підготовку селянського повстання, визнавали

можливість особливого, некапіталістичного соціально-економічного розвитку Росії, основою якого мала стати сільська община

Відповідь: 1Д; 2А; 3Б; 4Е; 5Г.

2. Опрацювавши таблиці, дайте відповіді на запитання.

Таблиця 1

^ Відродження громадівського руху в Україні

Початок 70-х років — «Стара громада» в Києві. Входили: Володимир Антонович, Михайло Драгоманов, Павло Чубинський,

Олександр Русов та ін.

Також відроджуються громади в Чернігові, Полтаві та інших містах


• Продовжили культурно-просвітницьку

діяльність: створено Південно-Західний відділ Російського географічного товариства; засновано Історичне товариство Нестора-Літописця; видають газету «Київський телеграф».

• Вимагали перетворення Росії на федерацію і надання широкої автономії

Україні

1) Порівняйте діяльність Київської громади і «Старої громади».

2) Які цілі ставили перед собою ці організації? Чим вони відрізнялась?

3) Сформулюйте значення громадівського руху.

Таблиця 2

^ Гуртки студентської молоді

«Молоді громади» — виникають в 70-і роки

ХІХ ст. у Харкові, Полтаві, Чернігові та ін-

ших містах


• Ставили питання про вирішення політичних проблем: повалення самодержавства, ліквідація пережитків кріпосництва, проголошення політичних свобод, утворення незалежної української держави.

• Виступали також за розвиток української

культури.

• Пропонували здійснити ці перетворення

шляхом революції

«Братство тарасівців» — виникає 1892 року в Харкові. Також утворилися організації у Києві, Полтаві, Чернігові, Одесі, Херсоні. Входили: Борис Грінченко, Микола Міхновський, Іван Липа та ін.


• Прийняли програму «Кредо молодих українців», в якій прозвучала вимога повної політичної незалежності України та ідея єдності всіх українських земель.

• Займалися культурно-просвітницькою діяльністю: організація лекцій, сходів, утворення бібліотек, постановка спектаклів, написання праць.

• Присягнули на могилі Шевченка поширювати його ідеї серед молоді

Гуртки студентської молоді «Загальноукраїнська безпартійна організація» — утворена 1898 року в Києві.

Ініціатор створення — Володимир Антонович

• Відкрила літературне товариство «Вік», бібліотеку у Києві, влаштовували Шевченківські свята, спектаклі, концерти, лекції, розповсюджували літературу

1) Які завдання ставили перед собою члени молодих громад? Спробуйте порівняти погляди «старих» і «молодих» громадівців.

2) Що нового привнесли в український визвольний рух «Братство тарасівців»?

3) Яка з цих організацій була першою, що поставила перед собою завдання боротьби за державну самостійність України?

3. Ознайомтесь із документами і виконайте завдання.

Документ 1. Емський указ (1876 рік).

«Государ імператор у 18/30 день минулого травня височайше наказав:

1. Не допускати ввозу в межі імперії без окремого на те дозволу Головного управління будь-яких книг і брошур, що видаються за кордоном на малоруському наріччі.

2. Друкування та видання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком тільки: а) історичних документів і пам’яток і б) творів красного письменства, але з тим, що при друкування історичних пам’яток безумовно додержувати правопису оригіналів; у творах же красного письменства не допускати ніяких відступів від загальноприйнятого російського правопису і щоб дозвіл на друкування творів красного письменства давати тільки після розгляду рукописів у Головному управлінні.

3. Заборонити також різні сценічні вистави і читання на малоруському наріччі, а також і друкування на ньому текстів до музикальних нот.

4. Припинити видання газети «Київський телеграф». Про цю височайшу волю пропоную Головному управлінню до належного виконання…» (Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. ХVІІІ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 215–216)

1. Чим була викликана поява Емського указу Олександра ІІ?

2. Яку мету він переслідував?

3. Порівняйте указ 1876 року з циркуляром 1863 року і зробіть висновки.

Документ 2. М. Драгоманов «Втрачена епоха»

: «Освічені українці, як правило, трудяться для всіх, тільки не для України і її народу… Вони повинні поклястися собі не кидати українську справу. Вони повинні усвідомити, що кожна людина, яка виїжджає

з України, кожна копійка, що витрачається не на досягнення українських цілей, кожне слово, сказане не українською мовою, є марнуванням капіталу українського народу, а за даних обставин кожна втрата є безповоротною».

1. Прокоментуйте даний уривок.

2. У чому вбачав Драгоманов завдання для «освічених українців»?

3. Як ви думаєте, що мав на увазі Драгоманов, говорячи про «українську справу»?

Документ 3. З програми журналу «Громада» М. Драгоманова, М. Павлика, С. Подолинського. 1880 р.

«Ми знаємо, як тяжко братися за письменне видавництво українською мовою, та ще й за кордоном нашої країни. Ми мусимо звертатися до народу, який не має державної самостійності, якого розірвано між двома великими царствами: Росією і Австро-Угорщиною, і якому через те зовсім не можна тепер проявити свою волю в своїх справах. До того ж ми — купка українських громадців, відбита від своєї країни й без найменшої змоги прикладати безпосередньо наші думки до праці серед народу…

Ці наші думки й бажання ось такі:

В справах політичних ми бажаємо:

1. Рівного права для всякої особи, як чоловіків і парубків, так

і жінок, і дівчат усякого походження (раси).

2. Неодмінної волі слова, преси й науки, зборів і товариства.

3. Безпосередньої самоуправи (автономії) для кожної громади в її справах.

4. Повної самостійності для вільної спілки громад на всій Україні». (Сарбей В. Г. Історія України ХІХ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 1996. — С. 141–142)

1. Прокоментуйте програмові положення документа. Які політичні вимоги ставили Драгоманов, Павлик і Подолинський у програмі?

2. Чим діячі мотивують необхідність звернутися з-за кордону рідною мовою до всього українського народу зі своєю програмою?

^ Документ 4. І. Франко про просвітню діяльність М. Драгоманова

«…Драгоманов замість хитрих наукових доказів узяв за мірило потреби народу, самої суспільності. Нема потреби поки що писати глибокі філософії та інші тяжко вчені праці по-українськи, бо їх ніхто не буде читати; натомість конечно треба поперед усього пода-

ти українському народові на його мові початки всякого людського знання, вияснити йому явища природи і громадського життя.

…Драгоманов знав добре, що коли український народ привикне читати на своїй мові початки, та забажає на тій же мові читати і дальше; коли інтеліґенція привикне тою мовою говорити і писати для народу, то згодом почне говорити і писати по-українськи також

і між собою і для себе». (Сарбей В. Г. Історія України ХІХ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 1996. — С. 142)

1. Як Драгоманов хотів піднести масову українську національну самосвідомість?

2. Висловіть свою точку зору щодо його програми в цьому плані.

Документ 5. О. Д. Бойко про основи програми М. Драгоманова

«— Демократизм (парламентська влада, надання громадянам демократичних прав і свобод);

— Федералізм (децентралізація, запровадження громадянського самоврядування, розбудова держави знизу вгору, Україна — автономне утворення у складі федеративної Російської республіки);

— Європеїзм (зв’язок країни із Західною Європою — джерело прогресивного розвитку);

— Культурництво (визвольна боротьба має вестися винятково просвітницькими формами та методами);

— Еволюційність (прагматичне висунення поміркованих вимог, підштовхування знизу реформаційного процесу)». (Бойко О. Д. Історія України. — К.: Академія, 2001. — С. 262–263)

1. Як ви думаєте, чому Драгоманов відстоював ідею федералізму Російської держави і автономії України, а не ідею самостійної України? Чи не шкодила ця ідея українському визвольному руху?

2. Висловіть своє ставлення до діяльності Драгоманова. Яке значення вона мала для українського відродження?

^ Документ 6. Народники та українське селянство (Зі спогадів Володимира Дебогорія-Мокрієвича)

«…Ми гадали: де вже раз відбувався революційний рух, там він легше може виникнути вдруге (пугачовщина — на Волзі, гайдамаччина — на Дніпрі), і тому вирішили не розкидатися по всій Росії, а зосередити наші сили саме в таких місцевостях, які мали

певне історичне минуле. Отже, за нашим планом, одні мали діяти на Дніпрі, інші — на Волзі.

…Питання про революційність селянської маси ми виразно розв’язували позитивно, незважаючи на те, що для такого розв’язання не мали серйозних даних. Усі свої докази на користь цієї думки ми брали з більш-менш віддаленого історичного минулого, не знаходячи

таких у сучасності. Так, доказом революційності українських селян я вважав їх поведінку під час польського повстання, ту ненависть, з якою вони ставилися до панів, до розряду яких відносили всіх людей привілейованого звання…» (Сарбей В. Г. Історія України ХІХ — поч.

ХХ ст. — К.: Ґенеза, 1996. — С. 152)

1. На чому було основане сподівання народників на революційність селянства?

2. Чому ареною своєї діяльності вони обрали Подніпров’я?

3. Охарактеризуйте історичні події в Україні, згадувані в документі, які дали підстави народникам сподіватися на революційність українського селянства.

Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Схожі:

Урок 36 Відродження громадівського руху в 70-90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ на початку ХХ ст.» iconУрок 34 Початок громадівського руху наприкінці 50–60-х років ХІХ...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.» виконайте...
Урок 36 Відродження громадівського руху в 70-90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ на початку ХХ ст.» iconУрок 37 Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 36 Відродження громадівського руху в 70-90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ на початку ХХ ст.» iconУрок 35 Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 36 Відродження громадівського руху в 70-90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ на початку ХХ ст.» iconУрок 12 Соціально-економічне становище українського населення під...
...
Урок 36 Відродження громадівського руху в 70-90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ на початку ХХ ст.» iconУрок 38 Утворення українських політичних партій Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 36 Відродження громадівського руху в 70-90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ на початку ХХ ст.» iconУрок 13 Соціальні рухи на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції
...
Урок 36 Відродження громадівського руху в 70-90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ на початку ХХ ст.» iconУрок 7 Російський визвольний та польський національно-визвольний...
Користуючись картою атласа «Суспільне-політичне життя на українських землях у першій половині ХІХ ст.», виконайте завдання
Урок 36 Відродження громадівського руху в 70-90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ на початку ХХ ст.» iconУрок 43 Українське мистецтво другої половини ХІХ ст. Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Розвиток української культури у другій половині ХІХ ст. — на початку ХХ ст.», виконайте завдання
Урок 36 Відродження громадівського руху в 70-90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ на початку ХХ ст.» iconУрок 29 Економічний розвиток українських земель у пореформений період...
Користуючись картою атласа «Економічний розвиток Українських земель у другій половині ХІХ ст.», виконайте завдання
Урок 36 Відродження громадівського руху в 70-90-х роках ХІХ ст. Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ на початку ХХ ст.» iconУрок 44 Становлення та консолідація української нації. Повсякденне...
Користуючись картою атласа «Демографічний стан українських земель наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте завдання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка