Пояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Куп’янської міської ради Харківської області на 2012/2013 навчальний рік
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Куп’янської міської ради Харківської області на 2012/2013 навчальний рік
Сторінка1/7
Дата конвертації21.04.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6

Куп’янської міської ради Харківської області

на 2012/2013 навчальний рік
І. Загальні засади

Робочий навчальний план Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Куп’янської міської ради Харківської області на 2012/2013 навчальний рік враховує основні вимоги Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), Державних стандартів початкової загальної освіти, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (для 1 класу) та від 16.11.2000 № 1717 (зі змінами (для 2-4 класів)), базової та повної загальної середньої освіти від 14.01.2004 № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції профільного навчання у старшій школі (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 № 312 «Про затвердження Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року», наказів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.07.2009 № 392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», від 11.05.2012 № 268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», наказу відділу освіти Куп'янської міської ради Харківської області № 225 від 14.05.2012 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів міста».

Робочий навчальний план на 2012/2013 навчальний рік складений:

 • для 1-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (додаток 3);

 • для 2-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005

№ 682 (додатки 2,3);

 • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, (із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додатки 2,4);

 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (додатки 14,16).

Школа працює в двомовному режимі: з 31 класу – 4 українськомовні.

10-11-ті класи сформовані за профільним навчанням.

Робочий навчальний план включає інваріантну, сформовану на державному рівні та варіативну складові.

Варіативна складова передбачає:

 1. Збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової.

 2. Упровадження курсів за вибором.

 3. Факультативи, індивідуальні та групові заняття.

При розподілі варіативної складової враховано, що гранично допустиме навантаження розраховано на одного учня, а уроки фізичної культури, факультативи та індивідуально-групові заняття не враховуються при визначенні цього показника.

При збільшенні годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової ці предмети вивчаються за програмами академічного рівня. Зазначені години заносяться до класного журналу на сторінці відповідного предмета інваріантної складової.

Облік курсів за вибором здійснюється на окремих сторінках класного журналу. Навчальні досягнення учнів оцінюються та виставляються до класного журналу.

Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів чи груп учнів. Облік занять проводиться в окремому журналі з зазначенням складу групи, яка відвідує заняття. Оцінювання навчальних досягнень учнів не проводиться.

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» встановлено граничну наповнюваність класів та тривалість уроків. Наповнюваність класів – не більше 30 учнів.

Тривалість уроків у першому класі становить 35 хвилин, у 2-4 кл. - 40 хвилин, у 5-11 кл. - 45 хвилин.

Тривалість перерв для учнів 1-го класу: після 1-го уроку - 25 хвилин, після 2-го уроку - 30 хвилин, після 3-го уроку - 25 хвилин.

Вивчення іноземної мови у 1-11-х класах проводиться по підгрупах, якщо кількість учнів цих класів перевищує 27 (відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128). При умові поділу класів на групи може вивчатися англійська і французька мова.

Навчальні досягнення учнів оцінюються відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів та Інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації та проведення контролю, заповнення сторінок журналу в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів 3-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у Харківській області.

У 1-2-х класах дається вербальна (словесна) оцінка знань, умінь і навичок учнів.

У 3-11-х класах рівень навчальних досягнень учнів оцінюється за 12-бальною шкалою.
ІІ. Порядок вивчення окремих предметів
Початкова школа

Початкова школа працює за навчальними планами, розробленими за Типовим навчальним планом початкової школи, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (додаток 3) – 1-ші класи та Типовим навчальним планом початкової школи, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 (додатки 2,3) - 2-4-ті класи. Гранично допустиме навантаження на одного учня повністю відповідає нормативам, передбаченим цими навчальними планами. Беручи до уваги побажання батьків, результати бесід і анкетування варіативну складову використано таким чином:

 • освітня галузь «Мистецтво» у 1-х класах реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво», тому варіативну складову (по 0,5 годин) використано на вивчення цих предметів у відповідності до навчальних програм (по 1 годині на тиждень);

 • з урахуванням сучасних пріоритетних завдань початкової школи та з метою створення належних умов для забезпечення ефективного процесу вивчення державної української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин у 2-4-х класах збільшено години на вивчення української мови – по 1 годині на тиждень у кожному класі;

 • з метою набуття учнями теоретичних знань з інформатики у відповідності до Державного стандарту початкової школи у 2-4-х класах введено по 1 годині курсу «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів».


Основна школа

Робочий навчальний план для 5-9-х класів складено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додатки 2,4).

Інваріантна складова робочого навчального плану включає обов’язкові предмети, що забезпечують виконання вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин (0,5; 1,5; 2,5; 3,5 …) викладатимуться за загальним розкладом на протязі 2012/2013 н.р. через тиждень.

У 8-9-х класах здійснюється допрофільне навчання, а саме:

 • 8-А , 8-Б, 9-А, 9-Б кл. - економічний;

 • 8-В, 9-В кл. – філологічний (української філології).

У відповідності до Державного стандарту базової і повної середньої освіти стосовно шкільного курсу «Інформатика» та Концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів в 5-х, 6-х класах введено по 0,5 години на тиждень курсу інформатики «Шукачі скарбів, ІІ рівень», в 7-А, 7-Б, 7-В і 8-х класах – по 1 годині на тиждень курсу «Інформатика», а в 7-Г класі – по 0,5 годин на тиждень.

З метою підготовки учнів допрофільного навчання у 8-А, 8-Б класах відведено по 1 годині на тиждень на факультатив з математики «Логіка» (економічний профіль), а у 8-В класі – на факультатив з української мови «Культура ділового спілкування» (профіль української філології).

Згідно з Національною доктриною розвитку освіти та з метою виховання творчої, розвиненої особистості, патріота, гідного громадянина України до варіативної частини навчального плану в 8-9-х класах введено по 1 годині на тиждень для вивчення спецкурсу «Харківщинознавство».
^ Старша школа

Робочий навчальний план для 10-11-х класів складено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (додатки 14,16).

Враховуючи стан навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового забезпечення закладу та навчальні інтереси учнів і побажання батьків, старші класи сформовано за профільним навчанням:

10-А, 11-А – універсальний;

10-Б, 11-Б – філологічний (української філології).

Відповідно до цих профілів сформовано варіативну складову навчального плану.

З метою створення належних умов для забезпечення ефективного процесу вивчення профільних предметів та підготовки учнів до ЗНО в 10-11-х класах збільшено кількість години на вивчення окремих предметів, а саме:

 • української літератури – по 1 годині на тиждень в 10-А, 11-Б класах;

 • російської мови – по 1 годині на тиждень в 10-А класі;

 • алгебри і початків аналізу – по 1 годині на тиждень в 10-А, 11-А класах;

 • геометрії – по 1 годині на тиждень в 10-А, 11-А класах;

 • історії України – по 1 годині на тиждень в 10-Б класі, по 0,5 годин у 11-Б класі;

 • всесвітньої історії – по 0,5 годин на тиждень в 11-Б класі;

 • художньої культури – по 0,5 годин на тиждень в 10-Б класі;

 • захисту Вітчизни – по 1 годині на тиждень в 10-11-х класах.

Забезпечення профільної спрямованості навчання з урахуванням інтересів і потреб учнів, розширення їхнього всебічного кругозору та підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання і до державної підсумкової атестації зумовили введення до варіативної складової навчального плану спецкурсів, факультативів та індивідуальних і групових занять, а саме:

 • Українське ділове мовлення (факультатив) – по 1 годині на тиждень в 10-Б, 11-Б класах;

 • Іноземна мова. Країнознавство (факультатив) – по 1 годині в 10-Б, 11-Б класах;

 • Математика. Методи розв’язування задач з математики (факультатив) – по 2 години на тиждень в 10-А класі;

 • Математика. Готуємося до ЗНО (факультатив) - по 2 години на тиждень в 11-А класі;

 • Ми – громадяни України (спецкурс) – по 1 годині на тиждень в 10-А класі;

 • Основи демократії (спецкурс) - по 1 годині на тиждень в 11-А класі.

З метою формування в учнів навичок здорового способу життя у всіх 10-х класах введено факультатив «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу» за проектом «Школа проти СНІДу» (по 1 годині на тиждень), а в 11-х класах факультатив «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» (по 1 годині на тиждень).

Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин (0,5; 1,5; 2,5; 3,5 …) викладатимуться за загальним розкладом на протязі 2012/2013 н.р., окрім годин інваріантної складової з біології та екології в 11-х класах, які розподілено за навчальними програмами між семестрами таким чином: І семестр – біологія – 2 год.; ІІ семестр – біологія – 1 год., екологія – 1 год.

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2012/2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня 2013 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр – з 14 січня по 24 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні – з 29 жовтня по 4 листопада, зимові – з 29 грудня по 13 січня, весняні – з 25 по 31 березня.

Навчальні екскурсій та навчальна практика проводяться згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» протягом навчального року для учнів 1-4-х класів тривалістю не більше 3 академічних годин на день (всього 12 годин на рік), для учнів 5-6-х класів – по 3 академічні години на день (всього 30 годин на рік), для 7-8-х класів – по 4 академічні години (всього 40 годин на рік), для 10-х класів – по 5 академічних годин на день (всього 50 годин на рік).

Державна підсумкова атестація в 4,9,11-х класах буде проведена відповідно до чинного законодавства у терміни, визначені відповідно Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

По закінченню навчального року здійснюється річне оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів.

Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Навчання проводиться в одну зміну.

До робочого навчального плану закладу додаються переліки навчальних програм.

Директор школи Л.О. Лакішек


Додаток 1

складений відповідно до додатку 3 Типових навчальних планів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572)

^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1-х класів з російською мовою навчання


^ Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах

1-А

1-Б

1-В

Інваріантна складова


Мови і літератури

Російська мова (навчання грамоти)

6

6

6

Українська мова

3

3

3

Іноземна мова (англ., франц.)

1

1

1

Математика

Математика

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

0,5

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом:

19+3*

19+3*

19+3*


Варіативна складова


^ Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

^ Додаткові години на вивчення предметів:


Музичне мистецтво

0,5

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

0,5

^ Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

20

20

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

23

23

Граничний обсяг домашнього завдання

-

-

-
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Куп’янської міської ради Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconРічний план роботи Куп’янської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Куп’янської міської ради Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconРобочий навчальний план станичненської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Головного управління освіти І науки від 11. 05. 2012 №268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Куп’янської міської ради Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconПлан роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської...
Кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Куп’янської міської ради Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconРобочий навчальний план станичненської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Департаменту науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28. 05. 2013 року №354 «Про затвердження робочих навчальних...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Куп’янської міської ради Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Куп’янської міської ради Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconНавчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Завідувач методичного кабінету відділу освіти Лозівської міської ради Харківської області
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Куп’янської міської ради Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconРобочий навчальний план сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів...
...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Куп’янської міської ради Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconДо нового 2011-2012 навчального року
Повна назва, навчального закладу Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Лозівської міської ради Харківської області
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Куп’янської міської ради Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconПояснювальна записка
Навчальний план загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 на 2010-2011 навчальний рік спрямований на реалізацію стратегії Національної...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Куп’янської міської ради Харківської області на 2012/2013 навчальний рік icon18 квітня 2012 року
Миколаївки, Святогір'я вдруге взяли в ньому участь. У цьогорічних змаганнях учасниками стали339 учнів 5-11 класів з 22 загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка