Наказ
Скачати 224.32 Kb.
НазваНаказ
Дата конвертації23.04.2013
Розмір224.32 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

НАКАЗ

Міністерства освіти і науки України

від 13 квітня 2004 р. № 295

На виконання законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти", Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 року № 1135, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 року № 24, Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах та з метою організації розробки нових робочих навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, забезпечення необхідних умов щодо їх впровадження з 2004/2005 навчального року наказую:

  1. Затвердити Типову базисну структуру навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ, що додається.

  2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) здійснити заходи щодо впровадження у професійно технічних навчальних закладах нових робочих навчальних планів та забезпечення необхідних умов їх реалізації в новому 2004/2005 навчальному році.

  3. Науково-методичному центру професійно-технічної освіти (Паржницький В.В.) до 20 червня 2004 року підготувати до видання навчальні програми з предметів загально-технічної, природничо-математичної та гуманітарної підготовки.

4. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, директорам обласних навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти провести відповідну організаційну роботу та надати практичну допомогу професійно-технічним навчальним закладам щодо розробки робочих навчальних планів згідно з цим наказом,

5. Опублікувати цей наказ у Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газеті "Освіта України" та журналі "Професійно-технічна освіта".

6. Накази Міністерства освіти і науки України від 12.06.2001 р. № 448 та від 19.09.2001 року № 644 вважати такими, що втратили чинність.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Десятова Т.М.

Міністр В.Г. Кремень
Додаток 1

Пояснювальна записка

до типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ

Типова базисна структура навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) складена відповідно до законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти", Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 року № 1135, та Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах.

Відповідно до Закону України "Про професійно-технічну освіту" тривалість навчального року не повинна перевищувати 40 навчальних тижнів без урахування одного тижня на святкові дні. При терміні навчання 0,5 року навчальний час становить 24 тижні без урахування одного тижня на святкові дні. Тривалість навчального тижня не перевищує 36 навчальних годин при денному навантаженні учня (слухача) не більш як 8 академічних годин.

Розподіл навчального часу з природничо-математичної та гуманітарної підготовки в ПТНЗ складено на основі Типового навчального плану III ступеня загальноосвітніх навчальних закладів (технологічний напрям).

Розподіл годин базисної структури передбачає: природничо-математичну підготовку в обсязі 781 години; гуманітарну підготовку – 653 годин (без урахування годин на фізичну культуру і здоров'я, допризовну підготовку, основи медико-санітарної підготовки).

При складанні робочих навчальних планів для ПТНЗ, які, крім професійної, надають повну загальну середню освіту, в частині загальноосвітньої підготовки до 15 відсотків навчального часу можуть перерозподілятися між предметами природничо-математичної підготовки з урахуванням профілю підготовки кваліфікованих робітників.

Програми із загальноосвітніх предметів на 2004/2005 навчальний рік адаптовані до умов професійно-технічних навчальних закладів. Ці програми розміщені на відповідному сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua в системі Інтернет.

У всіх інших випадках викладачам загальноосвітніх предметів у ПТНЗ необхідно користуватися Переліком програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах.

У Типовій базисній структурі передбачено загальну кількість годин на загально-технічну та професійно-теоретичну підготовку. При розробці типових і робочих навчальних планів розподіл годин окремо на загально-технічну та професійно-теоретичну підготовку і предмети, введені до них, проводиться в межах загальної кількості, передбаченої на ці предмети, з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики з конкретної професії.

Складовими професійної підготовки учнів у ПТНЗ є професійно-теоретична та професійно-практична. Професійно-теоретична підготовка передбачає вивчення спеціальних предметів, які є основним джерелом навчальної інформації для оволодіння певною професією. Визначення часу на вивчення цих предметів залежить від їх кількості, обсягу знань, необхідних робітникам конкретної професії, визначеного кваліфікаційного рівня. До професійно-теоретичної підготовки належать такі предмета, як спеціальна технологія або профільовані предмети, матеріалознавство та інші. Професійно-практична підготовка передбачає:

– виробниче навчання, яке здійснюється в навчальних майстернях ПТНЗ і безпосередньо на виробництві чи в сфері послуг;

– виробничу практику на робочих місцях на виробництві чи в сфері послуг;

– переддипломну (передвипускну) практику на виробництві чи в сфері послуг.

Професійно-практична підготовка здійснюється протягом усього терміну навчання, починаючи з першого курсу, паралельно з іншими видами підготовки та вивченням загальноосвітніх предметів, які надають повну загальну середню освіту. Для практичного закріплення знань, умінь і навичок, які одержані в процесі теоретичного та практичного навчання, наприкінці певного курсу навчання проводиться виробнича практика на підприємстві (на одержання кваліфікаційного розряду).

Порядок реалізації базисної структури визначає навчальний заклад самостійно шляхом перерозподілу часу між семестрами.

Останнім часом у ПТНЗ сталося чимало змін у викладанні загальноосвітніх предметів, а саме:

– розроблені та рекомендовані до впровадження у навчальну практику в ПТНЗ професійно спрямовані програми;

– розширено можливості навчальних закладів щодо внесення змін у навчальні програми та тематичне планування, розподілу часу на вивчення окремих тем чи розділів з урахуванням рівня підготовки учнів та специфіки професії; змін номенклатури лабораторно-практичних робіт, вибору форм контролю навчальних досягнень учнів;

– підвищено вимоги до змісту навчальних програм, що використовуються в навчальному процесі (лист Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 р. № 329).

Навчальним закладам надається право розподілу часу на вивчення окремих тем чи розділів з урахуванням рівня підготовки учнів групи, специфіки професії без порушень логічності вивчення предмета, підбору конкретного прикладного матеріалу з урахуванням змісту робіт спеціальних предметів, вибору форм контролю знань учнів.

Форми і методи поточного та тематичного контролю рівня навчальних досягнень учнів, слухачів визначають викладачі та майстри виробничого навчання.

Враховуючи особливу роль інформаційних технологій у підготовці кваліфікованих та конкурентоспроможних на ринку праці робітників, передбачається два предмети: "Інформатика" та "Інформаційні технології":

1. Інформатика (70 годин) вивчається учнями у розділі "Природничо-математична підготовка".

2. Інформаційні технології (професійно орієнтований предмет відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу) вивчаються учнями в розділі "Загально-технічна підготовка" або "Професійно-теоретична підготовка".

Розподіл годин на вивчення предмета "Інформаційні технології" враховує різні терміни навчання і передбачає 5 рівнів підготовки, а саме:

  1. – для груп, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти (34 години);

  2. – для груп, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти, для професій, що потребують поглиблених знань з інформатики та інформаційних технологій (68 годин);

  3. – для груп, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти без отримання повної загальної середньої освіти (17 годин);

  4. – для груп, які навчаються на базі повної загальної середньої освіти (17 годин);

  5. – для груп, які навчаються на базі повної загальної середньої освіти, для професій, що потребують поглиблених знань з інформатики та інформаційних технологій (34 години).

Вивчення предметів загально-технічної підготовки, таких як "Креслення" та "Електротехніка", здійснюється за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (таблиці 1,2).

Предмет "Основи економіки" (34 години) вивчається в розділі "Гуманітарна підготовка" як обов'язковий предмет повної загальної середньої освіти.

Предмет "Основи галузевої економіки і підприємництва" (17, 34 години) вивчається в розділі "Загально-технічна підготовка".

Предмет "Охорона праці" (30 годин) вивчається в розділі "Загально-технічна підготовка" або в розділі "Професійно-теоретична підготовка".

Предмет "Правила дорожнього руху" (8 годин) вивчається в розділі "Загально-технічна підготовка".

Державна підсумкова атестація із загальноосвітніх предметів проводиться в терміни, передбачені робочими навчальними планами відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 14.12.2000 р. № 588, та Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти всіх типів і форм власності, затвердженої наказом МОН від 25.02.2001 р. № 44.

Таблиця 1

Напрями підготовки з професій

Типові навчальні програми з предметів

Діапазони годин

І

ІІ

ІІІ

Професії, пов’язані з обробкою металів, виготовленням, обслуговуванням та ремонтом машин та механізмів

1. Технічне креслення

114-100; 80; 78-74; 62-56; 40

114-100; 80; 78-74; 62-56

114-100; 80; 62-56

2. Читання креслень

62-56; 40-34

40-34

62-56; 40-34

3. Технічне креслення та суднобудівне креслення

104

Професії енергетики, електротехнічного виробництва, радіоелектроніки та зв’язку

1. Технічне креслення

114, 80, 63, 57

110, 78, 60, 47

78, 60, 54

2. Читання креслень

80, 57, 34

56, 40, 34

57, 40, 34

Професії будівельного профілю

1. Технічне креслення

110, 80, 62

2. Будівельне креслення

110, 100, 62

3. Будівельне креслення і рисування

110, 80, 62

4. Читання креслень

54, 40, 34

5. Читання креслень і електромонтажних схем

54


Таблиця 2

Електротехніка з основами промислової електроніки

Напрями підготовки з професій

І

ІІ

ІІІ

130-155 год.

80-110 год.

25-34-55 год.

Таблиця 3

№ з/п

Зміст професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта

Базова загальна середня освіта

З отриманням повної загальної середньої освіти

Без отриманням повної загальної середньої освіти

Терміни навчання

0,5 р.

1 р.

1,5 р.

2,5 р.

3 р.

3,5 р.

4 р.

1 р.

1,5 р.

2 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Гуманітарна підготовка


1.1. Українська мова


140

140

140

140

1.2. Українська література


70

70

70

70

1.3. Зарубіжна література


70

70

70

70

1.4. Історія України


70

70

70

70

1.5. Всесвітня історія


70

70

70

70

1.6. Іноземна мова


130

130

130

130

1.7. Основи правових знань

17

34

34

34

34

34

34

34

34

34
1.8. Людина і суспільство (основи філософії)


35

35

35

35

1.9. Українське ділове мовлення


38

38

38
1.10. Основи економіки


34

34

34

34


Всього по п. 1

17

34

34

653

653

653

653

72

72

72

№ з/п

Зміст професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта

Базова загальна середня освіта

З отриманням повної загальної середньої освіти

Без отриманням повної загальної середньої освіти

Терміни навчання

0,5 р.

1 р.

1,5 р.

2,5 р.

3 р.

3,5 р.

4 р.

1 р.

1,5 р.

2 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Природничо-математична
І

ІІ

ІІІ

2.1. Математика
240

250

260

2.2. Фізика
189

199

209

2.3. Астрономія
17

17

17

2.4. Хімія
130

120

110

2.5. Інформатика
70

70

70

2.6. Біологія, основи екології
105

95

85

2.7. Географія
30

30

30


Всього по п. 2


781


3

Фізична культура і здоров’я

25

50

90

160

180

200

220

50

90

110

4

Допризовна підготовка (основи медико-санітарної підготовки)

-

-

-

140

140

140

140

70

70

70

5

Загально-технічна підготовка6

Професійно-теоретична підготовкаВсього по п.5, п.6

166-266

288-538

338-688

200-600

250-846

500-1176

656-1500

200-400

260-620

400-890

7

Професійно-практична підготовка

572-472

948-698

1523-1173

1416-1016

2046-1450

2476-1800

3000-2156

928-728

1493-1133

2033-1543

№ з/п

Зміст професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта

Базова загальна середня освіта

З отриманням повної загальної середньої освіти

Без отриманням повної загальної середньої освіти

Терміни навчання

0,5 р.

1 р.

1,5 р.

2,5 р.

3 р.

3,5 р.

4 р.

1 р.

1,5 р.

2 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8

Предмети, що вільно обираються

25

45

45

45

45

45

45

45

45

45

9

Державна атестація та інші форми контролю

35

35

70

105

105

105

105

35

70

70

10

Консультації

50

70

100

350

350

350

350

70

100

150

11

Загальний обсяг навчального часу (без п.10)

840

1400

2100

3500

4200

4900

5600

1400

2100

2800
 Діапазони годи:

I – для підготовки кваліфікованих робітників на базі базової середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти;

ІІ – для підготовки кваліфікованих робітників на базі повної загальної середньої освіти;

ІІІ – для підготовки кваліфікованих робітників на базі базової середньої освіти без отримання повної загальної середньої освіти.

Напрями підготовки з професій:

I напрям – підготовка учнів на базі повної загальної середньої освіти та на базі базової загальної середньої освіти за професіями електротехнічного та радіотехнічного профілів;

II напрям – підготовка учнів на базі повної загальної середньої освіти та на базі базової загальної середньої освіти за професіями енергетичного, машинобудівного, металообробного та ін. профілів;

Ш напрям – підготовка учнів на базі повної загальної середньої освіти та на базі базової загальної середньої освіти за професіями всіх інших профілів в обсязі необхідного мінімуму знань з основ електротехніки.

Схожі:

Наказ iconНаказ
Наказ 01. 09. 2011 n 170 Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу
Наказ iconНаказ
Наказ 16. 11. 2011 n 290 Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації
Наказ iconНаказ
Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики n 1 від 09. 01. 2007
Наказ iconНаказ
...
Наказ iconУманська районна державна адміністрація відділ освіти наказ
У відділі освіти забезпечено проведення особистого прийому громадян та видано наказ від 28. 01. 2011 №15
Наказ iconНаказ про затвердження положень про охорону праці 3
Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу
Наказ iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Наказ icon«погоджено» «затверджено»
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...
Наказ iconАптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності
Стандарти акредитації аптечних установ” Наказ моз україни №2 від 12 січня 98 р., що передбачають належну аптечну практику; планується...
Наказ iconДнз «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» наказ №2
України від 14. 12. 2000р. №588, положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка