Вступ. Феномен життя І здоров’я людини (1 год.)
Скачати 163.53 Kb.
НазваВступ. Феномен життя І здоров’я людини (1 год.)
Дата конвертації23.04.2013
Розмір163.53 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Погоджено

Заступник директора школи з НР

________________________________

«__» ________________2012 р.

Затверджую

Директор школи

____________________________
«__» _____________________2012 р


ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»
9 клас (0,5 год на тиждень)


уроку

Дата

Теми розділів та уроків

Мета і завдання уроку

Навчальні досягнення

Домашнє завдання

Примітка

Вступ. Феномен життя і здоров’я людини (1 год.)

1
Життя як феномен. Здоров'я як явище людського життя, його необхідна і докорінна характеристика

Сформувати поняття про життя як феномен, здоров'я як явище людського життя. Розвивати навички комунікації і групової роботи.

Виховувати свідоме ставлення до свого життя і здоров'я

Учень розпізнає вияви феномену здоров'я людини; наводить приклади ознак феноменальності здоров'я; характеризує основні ознаки феноменальності життя і здоров'я; розуміє цінність свого життя і здоров'я

Прочитати

текст §________,

відповісти на

пит. ,

виконати завд.

______________

на ст. ________

  1. ^ Життя і здоров’я людини (2 год)

2
Взаємозв'язок основних ознак, складових і чинників здоров'я.

Практична робота: Оцінка індивідуального рівня фізичного здоров'я

Сформувати поняття про основні ознаки, складові і чинники здоров'я.

Розвивати навички здорового способу життя. Виховувати свідоме ставлення до свого життя і здоров'я, потребу самопізнання та самовдосконалення

Учень розпізнає ознаки різних станів здоров'я, процесів його формування і збереження; характеризує основні ознаки,складові та чинники здоров'я; пояснює зв'язок окремих складових здоров'я; розуміє взаємовплив складових здоров'я; порівнює окремі складові здоров'я та їх значення для людини; оцінює вияви власного рівня здоров'я та його окремих складових; дотримується правил здорового способу життя

Прочитати

текст §________,

відповісти на

пит. ,

виконати завд.

______________

на ст. ________

3
Людський фактор у формуванні безпеки людини. Глобальні небезпеки


Сформувати поняття про глобальні небезпеки. Розвивати навички здорового способу життя, безпечної поведінки. Виховувати свідоме ставлення до свого життя і здоров'я

Учень називає індивідуальні, колективні та глобальні небезпеки; характеризує зв'язок здоров'я людини з дією глобальних небезпек; розуміє вплив поведінки людини на її безпеку; дотримується правил здорового способу життя

Прочитати

текст §________,

відповісти на

пит. ,

виконати завд.

______________

на ст. ________

  1. ^ Фізична складова здоров’я (3 год)

4
Фізіологічна і соціальна зрілість. Взаємозв'язок фізіологічної й соціальної зрілості


Сформувати поняття про фізіологічну і соціальну зрілість.

Розвивати навички здорового способу життя, безпечної поведінки. Виховувати свідоме ставлення до свого життя і здоров'я

Учень пояснює поняття про фізіологічну і соціальну зрілість; розуміє взаємозв'язок фізіологічного та соціального розвитку; порівнює основні ознаки фізіологічної й соціальної зрілості;

спостерігає за власним

фізіологічним

і соціальним розвитком

Прочитати

текст §________,

відповісти на

пит. ,

виконати завд.

______________

на ст. ________5
Готовність до дорослого життя

Сформувати уявлення про особливості дорослого життя.

Розвивати навички самоусвідомлення і самооцінки, мотивації успіху і гартування волі. Виховувати свідоме ставлення до свого життя і здоров'я

Учень розпізнає ознаки відхилення від вікових термінів розвитку підлітків;

пояснює необхідність ведення здорового способу життя;

дотримується правил здорового способу життя

Прочитати

текст §________,

відповісти на

пит. ,

виконати завд.

______________

на ст. ________
6
Моніторинг фізичної складової здоров'я.

Практична робота: Самооцінка рівня фізичного здоров'я

Сформувати поняття про моніторинг фізичної складової здоров'я. Розвивати/навички користування методами моніторингу. Виховувати свідоме ставлення до свого життя і здоров'я

Учень визначає рівень власного фізичного і соціального розвитку; користується методами моніторингу фізичної складової здоров'я; дотримується правил здорового способу життя

Прочитати

текст §________,

відповісти на

пит. ,

виконати завд.

______________

на ст. ________
  1. ^ Соціальна складова здоров’я (5 год)

7
Репродуктивне здоров'я молоді. Репродуктивне здоров'я. Фактори впливу і ризики.

Негативний характер впливу наркотичних речовин на репродуктивну систему підлітків та молоді. Надмірну шкідливість для здоров'я сумісної дії тютюнового диму і алкоголю

Сформувати поняття про репродуктивне здоров'я, фактори впливу і ризики.

Розвивати навички здорового Способу життя, безпечної поведінки. Виховувати культуру міжстатевих відносин

Учень наводить приклади негативного впливу на здоров'я ранніх статевих контактів, шкідливих звичок, «хвороб цивілізації»; пояснює вплив соціальних чинників на репродуктивне здоров'я; негативний вплив на здоров'я ранніх статевих контактів; дотримується правил здорового способу життя; побудови міжстатевих відносин на основі дружби і поваги

Прочитати

текст §________,

відповісти на

пит. ,

виконати завд.

______________

на ст. ________
8
Продовження роду як одне з основних призначень людини. Здоров'я молоді в Україні. ВЇЛ/ СНІД/ІПСШ: шляхи передачі й методи захисту.

Практична робота: Розроблення проекту «Вплив чинників ризику у на репродуктивне здоров'я»

Сформувати уявлення про продовження роду як одного 3 основних призначень людини. Розвивати навички здорового способу життя, безпечної поведінки. Виховувати культуру міжстатевих відносин

Учень наводить приклади засобів захисту від ВІЛ-інфікування; пояснює зв'язок порушення моральних засад поведінки з поширенням СНІД в Україні; розуміє необхідність дотримання правил культури статевих стосунків юнаків і дівчат; вплив громади, школи і родини на здоров'я

Прочитати

текст §________,

відповісти на

пит. ,

виконати завд.

______________

на ст. ________
9
Протидія стигмі й дискримінації ВІЛ-інфікованих

Сформувати поняття про стигму і дискримінацію. Розвивати навички протидії дискримінації та соціальному тиску. Виховувати свідоме ставлення до свого життя і здоров'я

Учень характеризує основні положення Законодавства України щодо ВІЛ/ СНІД; дотримується правил здорового способу життя

Прочитати

текст §________,

відповісти на

пит. ,

виконати завд.

______________

на ст. ________

10
Безпека людини і право.

Безпека

людини:

економічна, продовольча,

екологічна, особиста,

громадська, політична.

Створення безпечних умов життєдіяльності

з урахуванням індивідуальних

особливостей людини.

Практична робота:

Визначення

безпечних умов

життєдіяльності

Сформувати поняття про економічну, продовольчу, екологічну, особисту, громадську, політичну безпеку людини. Розвивати навички безпечної поведінки. Виховувати свідоме ставлення до свого життя і здоров'я

Учень пояснює вплив психіки, моралі, духовності на формування безпечної поведінки людини; взаємозв'язок індивідуальної, національної та глобальної безпеки; розуміє важливість створення комплексу безпечних умов життєдіяльності; визначає рівень ризику життя, користуючись необхідними даними; володіє методами визначення рівня ризику свого життя

Прочитати

текст §________,

відповісти на

пит. ,

виконати завд.

______________

на ст. ________11
Основи

міжнародного та національного законодавства щодо безпеки і здоров'я людини. Безпека людини у контексті концепції ООН про сталий розвиток людства

Сформувати уявлення про діяльність міжнародних та вітчизняних організацій щодо безпеки людини.

Розвивати навички користування основними положеннями державного і міжнародного законодавства щодо безпеки життєдіяльності. Виховувати свідоме ставлення до свого життя і здоров'я

Учень наводить приклади діяльності міжнародних та вітчизняних організацій щодо безпеки людини; пояснює основні положення міжнародного та національного законодавства щодо безпеки і здоров'я людини;

користується основними правовими положеннями державного і міжнародного законодавства щодо безпеки життєдіяльності

Прочитати

текст §________,

відповісти на

пит. ,

виконати завд.

______________

на ст. ________

  1. ^ Психічна і духовна складові здоров’я (4 год+1 год резервна)

12
Самопізнання і самовиховання особистості.

Формування

особистості

шляхом

самопізнання,

самовизначення

і самовиховання.

Способи

саморегуляції

Сформувати уявлення про методи самопізнання та саморегуляції. Розвивати навички самоусвідомлення і самооцінки. ' -

Виховувати потребу самопізнання та самовдосконалення

Учень пояснює необхідність володіння методами самопізнання; необхідність постійного самовиховання; розуміє необхідність самопізнання і самовиховання; виконує вправи саморегуляції; дотримується правил самовиховання

Прочитати

текст §________,

відповісти на

пит. ,

виконати завд.

______________

на ст. ________

13
Пам'ять та увага. Розвиток сприйняття, пам'яті та уваги. Практична робота: Підготовка до іспиту: розвиток пам'яті та уваги

Сформувати поняття про сприйняття, пам'ять та увагу.

Розвивати навички покращення пам'яті та уваги. Виховувати

потребу самопізнання та самовдосконалення

Учень розпізнає вияви сприйняття, пам'яті, уваги; розуміє взаємозв'язок сприйняття, пам'яті, уваги; користується методами тренування сприйняття, пам'яті та уваги

Прочитати

текст §________,

відповісти на

пит. ,

виконати завд.

______________

на ст. ________

14
Цінність життя і здоров'я людини. Цінність і неповторність життя. Основи психологічних та моральних засад безпеки людини.

Вплив психологічних властивостей та етичних засад людини на її дії в різних життєвих ситуаціях

Сформувати поняття про здоров'я як найвищу цінність.

Розвивати навички здорового способу життя, безпечної поведінки. Виховувати потребу самопізнання та самовдосконалення

Учень наводить приклади вибору життєвого шляху на основі здорового способу життя; розуміє цінність і неповторність життя; відповідальність за власні вчинки; дотримується правил здорового способу життя

Прочитати

текст §________,

відповісти на

пит. ,

виконати завд.

______________

на ст. ________

15
Здоров'я в ієрархії життєвих цінностей. Відповідальність за власне здоров'я.

Практична робота: Визначення місця здоров'я в ієрархії життєвих цінностей ї

Сформувати переконання про власну відповідальність за життя і здоров'я.

Розвивати навички здорового способу життя, безпечної поведінки. Виховувати потребу самопізнання та самовдосконалення

Учень розуміє необхідність відповідати за своє здоров'я; порівнює різні життєві цінності; визначає місце здоров'я в ієрархії своїх життєвих потреб; дотримується правил здорового способу життя

Прочитати

текст §________,

відповісти на

пит. ,

виконати завд.

______________

на ст. ________
16
Екскурсія. Ознайомлення з роботою Центру здоров'я (громадського об'єднання, асоціації, клубу тощо)

Ознайомитися з роботою Центру здоров'я (громадського об'єднання, асоціації, клубу тощо)
Прочитати

текст §________,

відповісти на

пит. ,

виконати завд.

______________

на ст. ________

  1. Узагальнення знань (1 год)

17
Узагальнення знань навчального матеріалу за курс «Основи здоров'я»

Узагальнити і систематизувати знання учнів щодо здорового способу життя

Учень демонструє свідоме ставлення до власного здоров'я та його збереження, дотримується правил здорового способу життя, безпечної поведінки


Схожі:

Вступ. Феномен життя І здоров’я людини (1 год.) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи б І олог І я
Вступ (4 год). Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я
Вступ. Феномен життя І здоров’я людини (1 год.) iconЗдоров’я дітей – здоров’я нації 
Мета: дати дітям поняття про здоров’я, як основу життя людини, про ознаки гарного здоров’я, про чистоту, як запоруку здоров’я; розуміння...
Вступ. Феномен життя І здоров’я людини (1 год.) icon1. організм людини як біологічна система (5 год)
Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я
Вступ. Феномен життя І здоров’я людини (1 год.) iconЗдоров'Я – головний життєвий скарб
Мета: ознайомити учнів із визначенням понять «здоров'я», «здоровий спосіб життя»; визначити залежність здоров'я людини від соціальних,...
Вступ. Феномен життя І здоров’я людини (1 год.) iconЗдоров'Я – головний життєвий скарб
Мета: ознайомити учнів із визначенням понять «здоров'я», «здоро¬вий спосіб життя»; визначити залежність здоров'я людини від соціальних,...
Вступ. Феномен життя І здоров’я людини (1 год.) iconВиховний захід до Дня боротьби зі снідом
Здоров'я – одне з основних джерел радості, щасливого та повноцінного життя. Здоров'я – це стан життя І діяльності людини за умови...
Вступ. Феномен життя І здоров’я людини (1 год.) iconВступ
Всесвітньої організації охорони здоров’я (вооз) в основі якого лежить принцип глибокої єдності фізичного, психічного та соціального...
Вступ. Феномен життя І здоров’я людини (1 год.) iconМіністерство освіти І науки україни відділ освіти куп’янської районної...
Головна цінність суспільства – життя І здоров’я людини. Здоров’я завжди було головним чинником безпеки нації
Вступ. Феномен життя І здоров’я людини (1 год.) iconТема „Спосіб життя І здоров'я”. Основи здоров'я, 7 клас Тема: спосіб життя І здоров'я
Мета: формувати в учнів поняття про здоровий спосіб життя, сприяти активному усвідомленню необхідності берегти здоров'я; вдосконалити...
Вступ. Феномен життя І здоров’я людини (1 год.) iconКалендарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту...
Вступ. Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка