Відділ освіти виконкому Сніжнянської міської ради Донецької області
Скачати 57.85 Kb.
НазваВідділ освіти виконкому Сніжнянської міської ради Донецької області
Дата конвертації25.04.2013
Розмір57.85 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

Відділ освіти виконкому Сніжнянської

міської ради Донецької області“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова тендерного комітету

Фоменко Л.Є. / ______________ /

м.п.
за рішенням тендерного комітету згідно протоколу засідання тендерного комітету від «_20_» травня 2010р

м. Сніжне «__20__» травня 2010р.

Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

Цей Порядок розроблено на виконання п. 2 розділу ІІ Типового положення про тендерний комітет, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 20.05.2009р. №470, з урахуванням норм Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008р. (із змінами) (далі – Положення) та Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 31.01.2009р. №65.

Інформація (порядок) щодо розгляду всіх скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, оприлюднюється тендерним комітетом Відділу освіти виконкому Сніжнянської міської ради Донецької області шляхом розміщення в інформаційній системі в мережі Інтернет (на веб-сайті Відділу освіти) протягом десяти календарних днів з дати її затвердження.
1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг тендерним комітетом Відділ освіти виконкому Сніжнянської міської ради Донецької області (далі – Замовник), поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю.

Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні.

2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі - учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення Замовником процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність Замовника. Учасник може подавати скарги безпосередньо до Замовника або уповноваженого органу до укладення договору.

У разі коли на день отримання Замовником скарги укладено договір про закупівлю, Замовник не може приймати рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу та Державне казначейство України (обслуговуючий банк) листом у п'ятиденний строк з моменту отримання скарги.

3. Замовник може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення Замовником порушення процедури закупівлі.

У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність Замовника, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.

4. Об'єктом оскарження не може бути:

зроблений Замовником вибір процедури закупівлі;

рішення Замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

5. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:

учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;

учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.


6. Скарга повинна містити:

а) відомості про учасника: найменування, місцезнаходження, телефони - для юридичних осіб; прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання - для фізичних осіб;

б) відомості про Замовника: найменування, місцезнаходження, телефони, телефакс, прізвище, ім'я та по батькові особи, відповідальної за здійснення процедур державних закупівель;

в) відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, місце проведення процедури закупівлі;

г) викладення змісту підстав, у зв'язку з якими вона подається;

ґ) інформацію, у тому числі документи (за наявності), що підтверджують порушення Замовником процедур закупівель;

д) номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства;

е) копію довідки про включення учасника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - для юридичних осіб - резидентів (для нерезидентів указується країна реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України указується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);

є) документ, що підтверджує подання учасником тендерної (цінової) пропозиції;

з) вимоги скарги.

7. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.

Оформлена скарга скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на титульному аркуші дати та вихідного номера скарги (у разі його присвоєння). Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу, якщо учасник є юридичною особою.

8. У разі отримання скарги від учасника, Замовник зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати її отримання, про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство України (обслуговуючий банк).

Замовник приймає рішення про зупинення процедури закупівлі в день отримання скарги.

9. Замовник протягом п'яти робочих днів після отримання скарги повідомляє учасника, який подав скаргу, учасника - переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь.

Повідомлення передається факсимільним зв'язком з подальшим його направленням поштою.

10. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:

а) подана з порушенням вимог пункту 5 цього Порядку;

б) зміст не відповідає пункту 6 цього Порядку;

в) об'єктом оскарження є зроблений Замовником вибір процедури закупівлі або рішення Замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;

г) у разі відкликання скарги учасником.
11. Замовник приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

у разі коли скаргу не задоволено - причини прийняття такого рішення;

у разі коли скаргу задоволено повністю або частково - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, зокрема зобов'язання Замовника прийняти рішення та/або вчинити дії, необхідні для усунення порушень, виявлених при проведенні відповідної процедури закупівлі, та/або вжити заходів, необхідних для врегулювання спірного питання.12. Замовник приймає рішення на підставі скарги та в межах інформації, зазначеної в скарзі.
13. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу, подану до Замовника.

У разі відкликання учасником скарги будь-які наступні скарги того самого учасника до Замовника з того самого предмета оскарження в подальшому до розгляду не приймаються.
14. Примірник рішення за результатами розгляду скарги Замовник протягом трьох робочих днів надсилає уповноваженому органу та протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття - учаснику, який подав скаргу, Державному казначейству України (обслуговуючому банку).
15. У разі надходження від уповноваженого органу інформації щодо оскарження учасником процедури закупівлі, Замовник призупиняє подальше проведення такої процедури на 20 робочих днів, з дати прийняття уповноваженим органом рішення про зупинення процедури закупівлі.

Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадків, коли уповноважений орган прийняв в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання торгів недійсними, та у разі отримання від уповноваженого органу повідомлення про зупинення перебігу строку розгляду скарги.
16. При надходженні запиту від уповноваженого органу щодо надання документів, необхідних для розгляду скарги, Замовник направляє їх у встановлені терміни.
17. Замовник має право взяти участь у розгляді скарги уповноваженим органом.
18. Рішення уповноваженого органу, прийняте за результатами розгляду скарги (в тому числі й щодо відміни торгів чи визнання результатів процедури закупівлі недійсними) є обов’язковим для Замовника.
Схожі:

Відділ освіти виконкому Сніжнянської міської ради Донецької області iconРічний план закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти...
Підрозділ /и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань)
Відділ освіти виконкому Сніжнянської міської ради Донецької області iconВідділ освіти виконкому Сніжнянської міської ради
Номер І дата укладання договору про закупівлю(ціна, зазначена у договорі за одиницю товару,роботи І послуги)
Відділ освіти виконкому Сніжнянської міської ради Донецької області iconВідділ освіти петровської районної у місті донецьку ради донецька...
У кожній сукупності з n множин, де загальна кількість елементів перевищує n, є принаймні одна множина, в якій міститься не менше...
Відділ освіти виконкому Сніжнянської міської ради Донецької області iconЦентралізована бухгалтерія Микитівського району при управлінні освіти...
Реєстраційний рахунок замовника: Централізована бухгалтерія Микитівського району при управлінні освіти Горлівської міської ради Донецької...
Відділ освіти виконкому Сніжнянської міської ради Донецької області iconВідділ освіти петровської районної у місті донецьку ради донецька...
Реалізація стандарту потребує змін у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічної роботи в сучасній...
Відділ освіти виконкому Сніжнянської міської ради Донецької області iconВ ідділ освіти Петровської районної у місті Донецьку ради Донецька...
Фізичні та хімічні властивості середніх солей. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення
Відділ освіти виконкому Сніжнянської міської ради Донецької області iconДонецької міської ради Донецької області
Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №106 профільного та допрофільного навчання учнів філологічним напрямком (профіль...
Відділ освіти виконкому Сніжнянської міської ради Донецької області iconДонецької міської ради Донецької області
Визначені національні пріоритети освіти цілком співпадають з вимогами глобального інноваційного суспільства, яке надає кожній людині...
Відділ освіти виконкому Сніжнянської міської ради Донецької області iconМетодичні рекомендації управління освіти Донецької міської ради щодо...
Донецької міської ради від 13. 07. 2011 №01/10-1113 «Про проведення єдиного уроку, присвяченого відзначенню 20-річниці незалежності...
Відділ освіти виконкому Сніжнянської міської ради Донецької області iconСтатут
Донецька спеціалізована з інформаційних технологій загальноосвітня школа і–ііі ступенів №61 донецької міської ради донецької області...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка