З/п Показники освітньої діяльності
Скачати 116.97 Kb.
НазваЗ/п Показники освітньої діяльності
Дата конвертації26.04.2013
Розмір116.97 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Додаток 2

до наказу ДОМС

від __________ № ______
Критерії рейтингу
з/п

Показники освітньої діяльності

Кількість

балів

Примітка

Факт

1.

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення навчально-виховного процесу

231.1.

Забезпечення навчальними кабінетами та навчальними приміщеннями, їх оснащення

0 + 51.2.

Залучення позабюджетних коштів.

0 + 51.3.

Кількість учнів на 1 комп’ютер

0 +5

Середній по місту +5б.

та обратнопропорційно
1.4.

Наявність мережі Інтернет

-4 +4

Наявність +4б, відсутність -4б.
1.5.

Наявність та робота сайту школи

-4 +42.

Кадрова політика

252.1.

Забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами (робота вчителів за фахом,

% від загальної кількості)

-2+5

До 10% не за фахом - -1б.,

більше 10% -2б.,

100% за фахом +5б.
2.2.

Педагогічні працівники вищої та першої кваліфікаційної категорії, (% від загальної кількості)

0 + 5

До 10% +1б., 20% +2б.,…

50% та більше +5б.
2.3.

Педагогічні працівники пенсійного віку (% від загальної кількості)

-2 +4

До 10% -1б., 20% -2б.,…

Більше 20% -3б.,

Відсутність +4б.
2.4.

Педагогічні працівники, які використовують засоби ІКТ

0 + 5

100% +5б. та пропорційно
2.5.

Наявність скарг


- 6 - 0

МОНУ–4 б., УОН–3 б., виконком –3 б., ДОМС – 2 б
2.6.

Наявність заохочень


0 + 6

МОНУ+4 б., УОН +3 б., виконком +3 б., ДОМС+2б
3.

Формування учнівського контингенту

123.1.

Випускники 11-х класів, які не продовжують навчання і не працевлаштовані (% випускників)

-2 – 0

10% -2б., та пропорційно
3.2.

Охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають на території обслуговування загальноосвітнього навчального закладу.

0 + 5

100% +5б., та пропорційно
3.3.

Скоєння правопорушень учнями загальноосвітнього навчального закладу.

- 6 - 0

Кожне правопорушення -3б.
3.4.

Учні школи ІІІ ступеня, які здобували базову загальну середню освіту в цьому самому закладі

0 + 5

100% +5б., та пропорційно
3.5.

Навчання у другу зміну

-2 + 2

Так -2 б., ні - +2 б.
4.

Управління навчальним закладом

374.1.

Концепція розвитку навчального закладу

0 + 54.2.

Наповнюваність класів

-4 + 4

нижче 22,4 -4 б.,

вище 22,4 + 4б.
4.3.

Використання вільних приміщень


-4 + 4

100% наповнюваність школи +4б.,

70%-30% якщо раціонально використовуються вільні приміщення + 1 б., якщо ні – 4 б.)
4.4.

Ефективність управлінських рішень

0 + 54.5.

Розподіл функцій між представниками адміністрації навчального закладу

0 + 54.6.

Співпраця із іншими закладами, громадкістю-4 + 4


- міжнародний рівень +4б.

- державний рівень +3б.

- обласний +2б.

- міський +1б.

(відсутність співпраці -4 б.)
4.7.

Стиль керівництва. Забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в навчальному закладу)

0 + 54.8.

Рівень виконавської дисципліни – своєчасне та якісне надання звітів та інформації до вищих інстанцій

0 + 55.

Ефективність навчально-виховного процесу

495.1.

Рівень навчальних досягнень учнів, за результатами річного оцінювання, якість знань

0+5

Середній по місту +5б.

та пропорційно
5.2.

Учні, які нагороджені за успіхи в навчанні золотими та срібними медалями

(% від загальної кількості випускників)

0+10

1% +10б. та пропорційно
5.3.

Учні, які стали призерами (І-ІІІ м)


5.3.1

Олімпіад

Міський рівень

Обласний

Державний

0+10

Призери

1місце – 3б, 2місце -2б, 3місце -1б

2 - 6 балів

3 – 9 балів

5.3.2

Малої академії наук:

Міський рівень

Обласний

Державний

0+10

Призери

1місце – 3б, 2місце -2б, 3місце -1б

2 - 6 балів

3 – 9 балів

5.3.3

Турніри з навчальних дисциплін, спортивні та творчі досягнення

Міський

Обласний

Державний

Учні стипендіати міської ради

0+14


Призери

1місце – 3б, 2місце -2б, 3місце -1б

2 - 6 балів

3 – 9 балів
+5балів

6.

Науково-методична й дослідна робота

346.1.

Розроблення педагогічними працівниками авторських навчальних програм

0+4

1 програма - +5балів
6.2.

Забезпечення індивідуальних освітніх потреб учнів (наявність профільного навчання)

0+4

1 профіль +1бал
6.3.

Організація - активна участь у методичних масових заходах - підготовка матеріалів

Міський

Обласний

Державний

Міжнародний

0+12

1-2-3бали

4-5-6балів

7-8-9балів

10-11-12балів
6.4.

Базова школа з проблемного питання

Місто

Область

Держава

0+42б.

3б.

4б.
6.5.

Призери конкурсів фахової майстерності:

Міський рівень

Обласний рівень

Державний рівень

0+10

Учасник-призер
1 – 2б.

3 - 6б

7 - 10б
7.

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

207.1

Забезпечення учнів гарячим харчуванням (% від загальної кількості)

0+10

10% +1б. та пропорційно
7.2

Оздоровлення учнів

0+10

10% +1б. та пропорційно
7.3

Нещасні випадки під час навчально-виховного процесу

-10-0

1 випадок -10б.

Примітка.

Пункти рейтингу 1.5, 4.1, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 оцінюються спеціалістами департаменту освіти, молоді та спорту.
Додаток 1

до наказу ДОМС

від __________ № ______

Положення про рейтингову оцінку діяльності шкіл


 1. Загальні положення
  1. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка навчально-виховної, методичної адміністративно-господарської роботи, рівня виконавської дисципліни тощо.

  2. Рейтинг діяльності шкільних закладів визначає місце кожної школи

серед усіх шкіл міста.

  1. Рейтингове оцінювання надає можливість:

 • забезпечити департамент освіти, молоді та спорту інформацією про

стан та динаміку розвитку шкільних закладів;

 • приймати адекватні управлінські рішення щодо удосконалення системи

управління якістю освіти, вносити корективи до плану роботи департаменту освіти, молоді та спорту, визначити базові стратегії розвитку освіти міста;

 • інформувати педагогічні колективи, адміністрації шкіл, громадськість міста про стан функціонування і рівень досягнень шкільних закладів.

 1. Мета, завдання і принципи

  1. Метою, запровадження рейтингової оцінки діяльності шкіл м.Горлівки є здійснення моніторингу якості освіти, створення атмосфери здорової змагальності та конкуренції в освітньому середовищі, вироблення системи зовнішньої відповідальності керівників шкільних закладів із їх обов’язковою звітністю про результати діяльності перед громадськістю.

2.3. Основними завданнями рейтингової оцінки діяльності загальноосвітніх шкіл м.Горлівки є :

 • покращення організації навчально-виховного процесу в закладах освіти;

 • підвищення ефективності управління, зміцнення виконавської

дисципліни адміністрації шкіл;

 • зростання творчої активності педагогічних колективів;

 • стимулювання праці адміністрації та педагогічних колективів шкільних

закладів;

 • залучення громади до формування освітньої політики в місті,

прискорення переходу до державно-громадського управління освітою через громадське обговорення результатів рейтингу.

  1. Рейтингова оцінка діяльності шкільних закладів м. Горлівки здійснюється на засадах об’єктивності, колегіальності, системності, рівноправності, прозорості та демократичності, гласності, постійного пошуку нових та вдосконалення існуючих критеріїв оцінювання.

 1. Учасники рейтингу

  1. Учасниками рейтингу є загальноосвітні школи міста.

  2. Рейтингова оцінка діяльності шкільних закладів здійснюється для школи нового типу, ЗОШ І-ІІІ ступенів, ЗОШ І-ІІ ступенів.

 2. Порядок здійснення рейтингової оцінки

  1. Щорічна рейтингова оцінка діяльності шкільних закладів здійснюється

працівниками департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради за напрямками чи показниками, які кожен з них керує.

  1. Результати узагальнюються та підраховуються заступником директора

департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради (за планом роботи ДОМС)

  1. Річний рейтинг діяльності шкільних закладів вираховується за сумою балів.

  2. За вагомих та обґрунтованих причин можливе доповнення чи анулювання окремих показників, зміна норм оцінювання.

  3. Кожна школа отримує річні таблиці з результатами рейтингу.

 1. Показники рейтингової діяльності шкіл

Оцінювання здійснюється за кожним з показників того чи іншого напряму:

 1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення навчально-виховного процесу.

 2. Кадрова політика.

 3. Формування учнівського контингенту.

 4. Управління навчальним закладом.

 5. Ефективність навчально-виховного процесу.

 6. Науково-методична й дослідна робота.

 7. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Кількість отриманих балів – близько 200 балів.

Критерії рейтингу додаються.

Схожі:

З/п Показники освітньої діяльності iconЗ/п Показники освітньої діяльності
Забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами робота вчителів за фахом
З/п Показники освітньої діяльності iconДо самоаналізу освітньої діяльності
Самоаналіз освітньої діяльності закладу освіти здійснюється працівниками цього закладу з метою виявлення І використання наяв­них...
З/п Показники освітньої діяльності iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про наукову І науково-технічну діяльність", "Про авторське право І суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову...
З/п Показники освітньої діяльності iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про наукову І науково-технічну діяльність", "Про авторське право І суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову...
З/п Показники освітньої діяльності iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Становлення нової освітньої парадигми неперервної освіти дорослих, готовність навчатися впродовж життя – головна вимога часу, яка...
З/п Показники освітньої діяльності iconТехніко економічні показники діяльності тов ра «ad-world»

З/п Показники освітньої діяльності iconБалабанов Й. Т. Анализ й планироваие финансов хозяйствующего субьекта
Об’єкт дослідження фінансові показники підприємства, а саме показники прибутку та рентабельності
З/п Показники освітньої діяльності iconПровадження освітньої діяльності у Чигиринському технікумі Уманського...
Провадження освітньої діяльності у Чигиринському технікумі Уманського державного аграрного університету здійснюється відповідно до...
З/п Показники освітньої діяльності iconУчбовий кейс удосконалення осу тов „укрпромбанк”
За 17 років успішної діяльності Укрпромбанку на фінансовому ринку України професіоналізм та досвід керівництва І всього колективу...
З/п Показники освітньої діяльності icon1 економіка-специфічна сфералюдської діяльності.Історичний процес її розвитку
Осн. Ф-ри суспільного в-ва, їх взаємодія. Органічна будова св. Результативні показники св
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка