Національна академія наук україни київський університет права кафедра гуманітарних дисциплін Юридичне І правове забезпечення з пожежної безпеки в україні, нормативно-правова база
Скачати 102.99 Kb.
НазваНаціональна академія наук україни київський університет права кафедра гуманітарних дисциплін Юридичне І правове забезпечення з пожежної безпеки в україні, нормативно-правова база
Дата конвертації05.03.2013
Розмір102.99 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

Кафедра гуманітарних дисциплін

Юридичне і правове забезпечення

З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ,

нормативно-правова база.

Виконали :

Студенти І курсу групи МП-11

 • Турчин Олександр

 • Чебанов Євгеній


План

1.Вступ

2.Нормативно-правові акти, закони, постанови

3. Взаємодiя пожежної охорони з аварiйно-рятувальними службами

4.Рекомендації з пожежної безпеки

5.Страхові компанії

6.Висновок

Вступ
Будинок МНС України
МНС України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, поводження з радіоактивними відходами та вибуховими матеріалами промислового призначення, рятувальної справи, техногенної, пожежної і промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, створення та функціонування системи страхового фонду документації, а також гідрометеорологічної діяльності.
^ Основними завданнями МНС України є:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру (далі - надзвичайні ситуації), поводження з радіоактивними відходами,  ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, рятувальної справи, техногенної і пожежної безпеки, створення та функціонування     системи страхового фонду документації, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності;

 • керівництво у мирний час та особливий період діяльністю єдиної системи цивільного захисту, з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, правового, радіаційного та комплексного медико-санітарного захисту громадян, які постраждали від радіаційних аварій і катастроф або брали участь у ліквідації їх наслідків, а також реабілітації радіоактивно забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територій, проведення пошуково-рятувальних робіт, забезпечення техногенної і пожежної безпеки;

 • здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям, профілактики травматизму невиробничого характеру, готовності органів управління та сил реагування до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації, техногенної небезпеки на потенційно небезпечних об`єктах, а також здійснення державного пожежного нагляду;

 • забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснення методичного забезпечення та контролю за їх діяльністю із зазначених питань;

 • здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо виконання Державної програми забезпечення безпечного зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання;

 • ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, реабілітація радіоактивно забруднених територій і забезпечення захисту населення від впливу іонізуючого випромінювання, організація і координація робіт та здійснення заходів щодо комплексного розв`язання проблем, пов`язаних із зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об`єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему;

 • організація та координація робіт на території зони відчуження та зони безумовного (обов`язкового) відселення, інших радіоактивно забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територіях, вирішення в установленому порядку питань фінансування таких робіт, забезпечення охорони здоров`я персоналу, а також громадського порядку на зазначених територіях;

 • забезпечення координації дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій з питань біологічного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

2. Нормативно-правові акти

Наказ Міністерства внутрішніх справ України 
від 22 червня 1995 року N 400 Про введення в дію Правил пожежної безпеки в Україні


Міністерство надзвичайних ситуацій регулюється та здійснює свою діяльність на основі положення , постанов та наказів.

Міністерство надзвичайних ситуацій має власне положення,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2006 р. N 1539 . В ньому зазначено:

- МНС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України;

-  МНС у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України;

- МНС має свої основні завдання ;

Детальнішу інформацію можна знайти тут : http://www.mns.gov.ua/content/law.html

Спираючись на нормативну базу http://firehelp.org.ua/normative_nm/index.html ,можна визначити категорії приміщень і будівель по вибухонебезпечності та пожежній небезпеці, знайти всю необхідну інформацію по стандартам , правилам , постановам і положенням.

Також в галузі пожежної безпеки існує інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду. Вона затверджена наказом МНС України від
06.02.2006 № 59 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.04.2006 за № 480/12354
http://firehelp.org.ua/normative_in/norm_in0001.html Інструкція визначає порядок організації та здійснення державними інспекторами державного пожежного нагляду за дотриманням на території України вимог пожежної безпеки центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, включаючи об'єкти, які становлять власність іноземних юридичних осіб або підприємців з іноземними інвестиціями, громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства.


Відповідно до закoну України «Про пожежну безпеку» Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T374500.html

Закон введено в дію з дня опублікування - 29 січня 1994 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 17 грудня 1993 року N 3747-XII)

Відповідно до положень Закону України "Про пожежну безпеку" (статті 4 - 7) Правила пожежної безпеки в Україні є обов'язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від виду їх діяльності та форм власності), посадовими особами та громадянами.

3.Взаємодiя пожежної охорони з аварiйно-рятувальними службами

Для чіткого визначення порядку спільних дій підрозділів Державної пожежної охорони з іншими службами (водопостачання, енергозабезпечення, медичного забезпечення, транспортного забезпечення, газорятівників, формувань МНС, військових підрозділів і т. ін.), відповідно до Статуту служби Державної пожежної охорони, в гарнізонах пожежної охорони розроблюються інструкції взаємодії, які регулярно відпрацьовуються.
Інструкції взаємодії повинні містити в собі:
- порядок виклику служб на пожежі і обсяг робіт, який передбачається виконувати, кількість техніки і аварійних бригад, що залучаються;
- взаємні дії диспетчерських служб пожежної охорони і служб взаємодії;
- питання взаємного інформування про обстановку в населеному пункті і на об’єкті (стан водопроводу, проїздів, метеорологічні умови і т. ін.);
- обов’язки старшого аварійної бригади (служби), що прибула за вимогою пожежної охорони;
- порядок підпорядкування аварійних бригад служб взаємодії і підрозділів пожежної охорони.

^ 4.Рекомендації з пожежної безпеки

Сумна і відома істина полягає в тому, що переважна більшість пожеж та людських трагедій пов'язаних з ними, трапляється безпосередньо у життєвому середовищі людей - житловому секторі. Відомий вираз "Мій дім - моя фортеця" у наш стрімко прогресуючий час вже не є таким актуальним як раніше. Загальна пожежна небезпека сучасного житла, не зважаючи на переважну більшість випадків застосування негорючих несучих та огороджувальних конструкцій житлових будинків, постійно зростає. Помітне збільшення кількості споживачів електричної енергії, нагрівальних приладів, синтетичних матеріалів, побутових хімічних речовин, споживання алкоголю та тютюну об'єктивно обумовлює існуючі негативні тенденції, відображені статистикою пожеж та їх наслідків.

Згідно статті 3 Конституції України "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю." Тому ясно де мають бути зосереджені основні напрямки діяльності МНС України, Державного департаменту пожежної безпеки, Добровільного пожежного товариства та місцевих органів виконавчої влади. Враховуючи всебічний аналіз існуючої ситуації можна окреслити три основних царини реального впливу:

- Соціальна.

- Нормативна http://firehelp.org.ua/public/public0001.html

- Технічна

Вогнезахист - це зниження пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій шляхом спеціальної обробки.

Вогнезахист є одним з основних заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки та необхідного ступеню вогнестійкості будинків і споруд, зниження пожежної небезпеки матеріалів та виробів.

^ ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖАМ- Забезпечення пожежної безпеки є досить складним соціально-економічним завданням, спрямованим на запобігання пожежам у всіх сферах діяльності людини та ліквідацію пожеж із мінімальними наслідками в разі їх виникнення.


^ 5.Страхові компанії

Закон Україні про страхування регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб. Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування.

На данний момент існує велика різноманітність страхових компаній, як приклад можна навести компанію: ^ АТ «УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» пропонує послуги:

 • Страхування майна від пошкодження і знищення внаслідок вогневих ризиків і ризиків стихійного лиха, дії води, протиправних дій третіх осіб;

 • Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

 • Страхування залізничних, морських, повітряних, автотранспортних перевезень вантажів, а також контейнерів, цистерн, рухомого складу;

 • Страхування від нещасних випадків фізичних та юридичних осіб;

 • Страхування відповідальності перед третіми особами перевізників,власників майна, власників автотранспорту, суб`єктів туристичної діяльності, органів культурно-масових заходів, суб`єктів підприємницької діяльності за реалізовану продукцію, за шкоду заподіяну навколишньому середовищу, за невиконання зобов’язань по договору;

 • Страхування медичних витрат громадян, які виїзджають за кордон та іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України;

 • Страхування власників зброї та цивільної відповідальності власників зброї;

 • Страхування комерційних ризиків.

Вибір дуже великий , все залежить від вибору суб’єкта який хоче скористатися їхніми послугами.

Висновок

Якщо вдасться змінити громадську думку в напрямку формування необхідного відношення до забезпечення пожежної безпеки, розробити необхідні нормативні акти та рекомендації і довести їх до відома людей, забезпечити, хоча б на перших порах ,частково, житло громадян первинними засобами пожежогасіння та автономною пожежною сигналізацією, то позитивні результати стануть реальними найближчим часом.

Якщо у вас виникають якісь питання які стосуються пожежної безпеки , звертайтесь в Пожежна допомога on-line: консультації

Схожі:

Національна академія наук україни київський університет права кафедра гуманітарних дисциплін Юридичне І правове забезпечення з пожежної безпеки в україні, нормативно-правова база iconНаціональна Академія Наук України Київський університет права
Перелік підприємств банкрутів в Україні за останні 5 років та судові рішення щодо їх ліквідаціїї
Національна академія наук україни київський університет права кафедра гуманітарних дисциплін Юридичне І правове забезпечення з пожежної безпеки в україні, нормативно-правова база iconНаціональна академія наук україни київський університет права
Київського університету права при Національній академії наук України. Люди, які мають бути обізнані в праві та законотворенні не...
Національна академія наук україни київський університет права кафедра гуманітарних дисциплін Юридичне І правове забезпечення з пожежної безпеки в україні, нормативно-правова база iconНаціональна академія наук україни київський університет права
Пошук за допомогою пошукових систем Google, Yandex, Bing
Національна академія наук україни київський університет права кафедра гуманітарних дисциплін Юридичне І правове забезпечення з пожежної безпеки в україні, нормативно-правова база iconНаціональна академія наук україни  київський університет права
Поняття конституційного права України. Предмет правового регулювання конституційного права України
Національна академія наук україни київський університет права кафедра гуманітарних дисциплін Юридичне І правове забезпечення з пожежної безпеки в україні, нормативно-правова база iconНаціональна академія наук україни  київський університет права
А це у свою чергу дозволить розглянути кримінально-правові відносини, їх учасників, зміст І їх крізну ідею — забезпечення своєчасного,...
Національна академія наук україни київський університет права кафедра гуманітарних дисциплін Юридичне І правове забезпечення з пожежної безпеки в україні, нормативно-правова база iconНаціональна академія наук україни  київський університет права
Державна служба у сфері виконавчої влади : концепція реформування в межах адміністративної реформи
Національна академія наук україни київський університет права кафедра гуманітарних дисциплін Юридичне І правове забезпечення з пожежної безпеки в україні, нормативно-правова база iconНаціональна академія наук україни   київський університет права
Соціально-правові джерела це, насамперед, суспільні відносини, які мають правову природу, правосвідомість І т. ін
Національна академія наук україни київський університет права кафедра гуманітарних дисциплін Юридичне І правове забезпечення з пожежної безпеки в україні, нормативно-правова база iconНаціональна академія наук україни  київський університет права
...
Національна академія наук україни київський університет права кафедра гуманітарних дисциплін Юридичне І правове забезпечення з пожежної безпеки в україні, нормативно-правова база iconНаціональна академія наук україни   київський університет права
Перелік сайтів вищих учбових закладів світу в яких здійснюється підготовка за фахом міжнародне право (за станом на 2010р.)
Національна академія наук україни київський університет права кафедра гуманітарних дисциплін Юридичне І правове забезпечення з пожежної безпеки в україні, нормативно-правова база iconНаціональна Академія Наук України Київський університет права
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка