Іv теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю
Скачати 76.98 Kb.
НазваІv теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю
Дата конвертації26.04.2013
Розмір76.98 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

^ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

^ АСОЦІАЦІЯ ДОКТОРІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНИМ ІННОВАЦІЯМ

ІV теоретико-методологічний семінар

за міжнародною участю

^ «АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:

інституційні форми, механізми та практики»

23-25травня 2013 року

Україна, м. Київ


Контактні телефони:

Афонін Едуард Андрійович

моб (+38) 067 2444659

e-maіl: bpafonin@gmail.com

Суший Олена Володимирівна

моб (+38) 067 9109926

е-mail: a_s_y2000@yahoo.com

Київ – 2013
^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Важливою передумовою на шляху інституціоналізації демократичних процедур в країні є перехід від панування корумпованих професійних політиків і політтехнологів до відкритої політики, у становленні та розвитку якої активну участь беруть не тільки владні суб’єкти, парламентські політичні партії чи крупний бізнес, а й – безпосередньо, через механізми прямого та зворотного зв’язку з владою – представники громадянського суспільства, так званого Третього сектору.

В рамках ІV ТМС-2013 у фокусі архетипної методології пропонується розглянути проблеми розвитку публічного адміністрування в Україні та інших країнах світу. Зокрема, для осмислення та обговорення виносяться наступні дослідницькі напрями:

 • Архетипи та технології маніпулювання масовою свідомістю;

 • Архетипіка і публічна політика;

 • Архетипні засади комунікативних практик в публічній сфері

 • Архетипні підходи та моделі розвитку публічної сфери;

 • Архетиповий політичний менеджмент;

 • Архетипові засади церемоній та ритуалів у публічній сфері;

 • Механізми та практики публічного адміністрування (архетипова парадигма);

 • Публічна політика і система владно-управлінських відносин: архетипний підхід;

 • Публічне адміністрування та соціальний діалог в дзеркалі архетипіки.

 • Інше (в парадигмі архетипіки)

У програмі ІV ТМС «Архетипіка і державне управління» передбачено наступні формати роботи:

1.  Очний формат сесійних обговорень наукових доповідей – традиційний елемент програми.

2.  Заочно-дистанційний вебінар обговорень наукових доповідей із застосуванням технології Microsoft Lynk – новаційний елемент програми.

3.  Конкурс молодих учених (до 35 років) – новаційний елемент програми.

4. Культурно-розважальні заходи для учасників і гостей форуму

Для участі у форумі необхідно до 25 березня 2013 р. подати до оргкомітету ТМС-2013 заявку на участь та до 20 квітня 2013 р. додати решту матеріалів:

 1. Заявку на участь.

 2. Текст доповіді/статті (обсягом 11-12 с. або 20 тис. знаків) укр. та рос. мовами – для учасників з України, рос. мовою – для інших учасників.

 3. До тексту мають бути додані (укр./рос./англ. мовами):

 • індекс УДК;

 • прізвище, ім’я по батькові;

 • назва доповіді-статті;

 • анотація (до 500 знаків з пропусками);

 • ключові слова.

 1. Пропозиції до проекту рекомендацій ІV ТМС-2013.

 2. Якісне фото (3,5 х 5 см, 600 dpi, окремим файлом у форматі jpeg).

До участі в семінарі запрошуються фахівці різних галузей соціально-гуманітарного знання, що сприятиме міждисциплінарному розгляду актуальних проблем державного управління.

В рамках форуму МІЖНАРОДНА ^ ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ ВИЗНАЧИТЬ ТРИ НАЙКРАЩІ РОБОТИ, ЯКІ БУДУТЬ УДОСТОЄНІ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ГРОШОВИХ ПРЕМІЙ РОЗМІРОМ € 200 КОЖНА.

За підсумками форуму планується видати україно- та російськомовний збірники матеріалів ТМС-2013, що їх представлятимуть спеціальні випуски фахового (за спеціальністю «Державне управління») журналу «Публічне управління: теорія та практика».

^ Практичні рекомендації учасників будуть узагальнені та подані від НАДУ при Президентові України до органів державної влади України.

Формати участі – очний, заочно-дистанційний – для технологією McLynk (з участю в обговоренні та друком статті/доповіді) та заочний (з друком статті).

Оргкомітет залишає за собою право відхилити заявку, яка не відповідає тематиці, методології наукового форуму чи вимогам, що висуваються до оформлення доповідей/статей. Щодо включення учасника до програми форуму йому буде повідомлено у відповіді на заявку.

^ Робочі мови – українська, російська, англійська.

Реєстраційний внесок для участі у форумі складає: 200 грн. – для учасників з України; $ 30 – для учасників з інших країн. Реєстраційний внесок включає витрати на підготовку та видання двомовної версії електронного формату журналу «Публічне управління: теорія та практика»; каву-брейк; виготовлення сертифікату учасника, програми ТМС-2013, бейджа. Друковану (паперову) версію журналу можна замовити за додаткову оплату. Реквізити для оплати орг. внеску будуть надані з розсилкою запрошень і програми ТМС-2013.

Вимоги до оформлення доповідей/статей.

Доповідь обсягом 11-12 сторінок подається до Оргкомітету ТМС в електронному форматі MS WORD 6.0, 7.0, 97. Установки: Times New Roman, 13 кегль, 1,0 інтервал; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см. Не використовувати табуляцій, переносів, автоматичних виносок і списків. Текст має бути оформлений відповідно до вимог МОНмолодьспорту України з обов’язковим відображенням наступних елементів:

 • постановка проблеми та її зв’язок з важливими науково-практичними завданнями;

 • актуальність дослідження;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій;

 • визначення невирішених раніше завдань загальної проблеми;

 • мета;

 • виклад основного матеріалу;

 • висновки та подальші напрями наукових досліджень;

 • рекомендації органам законодавчої та виконавчої влади;

 • список літератури.

Текст друкується в авторській редакції.

Учасники з України традиційно текст подають одночасно українською та російською мовами.

Структура доповіді / статті

 • індекс УДК розташовується у лівому верхньому куті;

 • ім’я та прізвище автора (чи авторів) вказуються у правому верхньому куті з зазначенням наукового ступеня, звання, посади, організації;

 • через 1,5 інтервалу друкується назва доповіді посередині рядка великими літерами;

 • через 1,5 інтервалу друкується текст анотації та ключові слова (укр. / рос. / англ.);

 • через 1,5 інтервалу друкується текст доповіді з інтервалом 1,0 між рядками;

 • через 1,5 інтервалу друкується список літератури (за алфавітом).

Посилання в основному тексті вказуються в квадратних дужках за зразком [2, с. 34].

^ ЗАЯВКА УЧАСНИКА

ІV теоретико-методологічного семінару за міжнародною участю

«АРХЕТИПІКА Й ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: ІНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ, МЕХАНІЗМИ І ПРАКТИКИ»

Київ, Україна, 23-25 травня 2013 р.
^ Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________

Установа ______________________________________________________________

Посада, ступень, звання _________________________________________________

^ Тема доповіді ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

Адреса (для пересилки збірника праць; вкл. з поштовим індексом): ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Контактні тел. : дом. ______________________, моб. _________________________

Е-mail: _________________________________________________________________

Форма участі: 1. Очна (публікація); 2. Дистанційно-заочна (Skype-ім’я: _____________, публікація); 3. Заочна (публікація)

Чи потребуєте Ви спеціального запрошення: Так / Ні (підкресліть вибране)

Дата приїзду: _______________

Дата виїзду: _______________

Чи потребуєте місця в готелі (від 160 грн./доба на особу):

Так (на 1 особу), Так (на подружжя), Ні, не потребую

^ Порядком вивчення попиту на екскурсії 25 травня (за окрему плату):

1. Групова оглядова автобусно-пішехідна екскурсія КиєвомТАК/НІ;

Ретро-трамвай по Подолу продолжительностью 1,5-2,0 часаТАК/НІ;

Фуршет в кафе-трамвайчике по Подолу продолжительностью 1,5-2,0 часа ТАК/НІ;

(http://www.interesniy.kiev.ua/excursions/neobychnye-ekskursii/99315);

2. Групова екскурсія по ДніпруТАК/НІ;

http://www.riverest.kiev.ua/ (компаняя ориєнтовна)

3. Індивидуальна екскурсія з відвідуванням міст і пам’яток культурної спадщини України (http://ukraine3d.com/) – ТАК/НІ.

З питань замовлення екскурсій та готеля просимо звертатись до нашого туроператора – Ірини Леонідівни Вихованець (моб.: +38 067 6995765; e-mail: Olimp_tour@ukr.net).

Схожі:

Іv теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю iconФорма попередньої реєстрації для участі в н ауково-практичн ій конференці ї з міжнародною участю

Іv теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю iconПсихічне здоров’я І старіння
Києві відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю з проблем когнітивної діяльності при старінні
Іv теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю iconРозділ I. Теоретико-методологічний аналіз гендерних аспектів ринку праці 4
Рынок праці; поняття, структура, основні складові. Особливості формування І становлення українського ринку праці. 4
Іv теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю icon14 травня 2012 року на базі Національного фармацевтичного університету...
...
Іv теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю iconІнформаційний лист шановні колеги! Інформуємо Вас, що 17 травня 2013...
...
Іv теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю iconСемінар відбувся за участю фахівців з України, Росії та Німеччини...
«Ландшафтне планування в Західній Європі І можливості його застосування в Україні» (19 22 травня 2009 р.)
Іv теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю iconЗгідно Постанови Кабінету Міністрів України за №332 від 20. 11. 1991...
Харківська медична академія післядипломної освіти моз україни та Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами проводять...
Іv теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю iconІнформація про масові заходи ооіув
Семінар для практичних психологів, соціальних педагогів, які працюють 1-й рік. Семінар-стажування
Іv теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю iconСемінар освітян
Б. Хмельницького пройшов семінар для директорів та вчителів міських та сільських шкіл. Представники провідних компаній, які розроблюють...
Іv теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю iconДержавне управління системою післядипломної педагогічної освіти: теоретико-методологічні засади
Сучасні політичні та соціально-економічні перетворення в українській державі ставлять нові завдання перед освітньою системою країни,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка