Розпорядження
Скачати 61.95 Kb.
НазваРозпорядження
Дата конвертації28.04.2013
Розмір61.95 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

смт. Великий Бурлук
від 11 березня 2011 року № 72
Про затвердження Положення про

сектор з питань внутрішньої

політики апарату районної

державної адміністрації
На виконання статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» пункту 1.5 Регламенту роботи Великобурлуцької районної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 січня 2011 року № 12 з метою організації чіткого та ефективного виконання завдань сектору з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації:

1. Затвердити Положення про сектор з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації (додається).

2. Завідувачу сектору з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації Посоховій Л.О. організувати роботу сектору щодо неухильного виконання Положення про сектору з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації.

3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 8 квітня 2008 року №150 “Про затвердження Положення про сектор з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації”.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Васильєву Ю.А.

Голова районної державної

адміністрації В.КРИНИЧАНСЬКИЙ
^

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної

державної адміністрації


від 11 березня 2011 року № 72
ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань внутрішньої політики

апарату Великобурлуцької районної державної адміністрації
1. Сектор з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації. Сектор утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові райдержадміністрації та керівникові апарату районної державної адміністрації.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими Законами України, актами Президента України, розпорядженнями голови обласної та районної державної адміністрації, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями сектору є:
3.1. Інформаційно–аналітичне забезпечення реалізації внутрішньої політики держави в районі.

3.2. Сприяння органам виконавчої влади у розвитку їх зв’язків з районними організаціями політичних партій, громадських організацій, релігійних громад та районних засобів масової інформації.

3.3. Аналіз і прогнозування суспільно–політичних процесів в районі.

3.4. Реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяння консолідації та розвиткові української нації, забезпечення прав національних меншин України.
^ 4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
4.1. Аналізує та прогнозує розвиток суспільно–політичних процесів в районі.

4.2. Узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень.

4.3. Взаємодіє з районними організаціями політичних партій та релігійних громад для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів.

4.4. Аналізує діяльність районних організацій політичних партій, громадських організацій та релігійних громад, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію їх із головою районної державної адміністрації у справі здійснення соціально–економічних реформ, розбудови демократичної соціально–правової держави, розвитку громадянського суспільства.

4.5. Організовує та здійснює взаємодію місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями, громадськими організаціями та релігійними громадами у питаннях, що належать до компетенції сектора.

4.6. Бере участь у вирішенні питань проведення виборів, референдумів та адміністративно–територіального устрою в межах, визначених законодавством.

4.7. Сприяє дотриманню законодавства щодо всебічного розвитку та функціонуванню української мови як державної в діловодстві, у спілкуванні з громадянами, а також, відповідно до ст. 10 Конституції України, з використанням російської та мов національних меншин.

4.8. Розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації та керівника апарату питання, звернення громадян, установ та організацій, що належать до компетенції відділу, та не пізніше, ніж у визначений законом термін приймає рішення або надає обґрунтовану відповідь.

4.9. Готує проекти розпорядження голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектора.

4.10. Організовує висвітлення роботи районної державної адміністрації в засобах масової інформації та на веб-сайті обласної державної адміністрації.
^ 5. Сектор має право:
5.1. Залучати спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, організацій об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.2. Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), об’єднань громадян та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, районних організацій політичних партій, громадських організацій, релігійних громад документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, віднесених до компетенції сектору.

5.4. Використовувати системи зв’язку і комунікації, що існують в районної державної адміністрації.
6. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян району.
7. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату райдержадміністрації.

8. Працівники сектора призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації, завідувача сектора.
^ 9. Завідувач сектору:
9.1 Здійснює керівництво діяльністю сектору і несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань і здійснення ним своїх функцій.

9.2. Визначає ступінь відповідальності працівників сектору за керівництво окремими напрямками його діяльності.

9.3. Затверджує посадові інструкції працівників сектору.

9.4. Планує роботу сектору і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи сектору.

9.5. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками сектору, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності сектору.

9.6. Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці сектору з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, районними організаціями політичних партій, громадських організацій, релігійних громад.

9.7. Організовує роботу із захисту державних таємниць відповідно до чинного законодавства.

9.8. Забезпечує роботу з ведення діловодства у секторі.

9.9. Представляє районну державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.

9.10. Вивчає та аналізує тенденції етнонаціонального та етнокультурного розвитку національних меншин на території району, надає пропозиції щодо запобіганню проявам національної винятковості, розпалювання ворожнечі і ненависті на національному ґрунті.

9.11. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосується діяльності сектору та вживає заходів до своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

9.12. Розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації звернення громадян, установ та організацій з питань, що належать до компетенції сектору, та не пізніше, ніж у визначений термін приймає рішення або надає обґрунтовану відповідь.

9.13. Організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектора, виконує інші завдання голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації.
Завідувач сектору з питань

внутрішньої політики апарату

районної державної адміністрації ПОСОХОВА Л.О.

Керівник апарату районної

державної адміністрації ВАСИЛЬЄВА.Ю.А.

Схожі:

Розпорядження iconРозпорядження
Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Васильєву Ю. А
Розпорядження iconРозпорядження
Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 та 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 листопада 2010 року...
Розпорядження iconЛітківська сільська рада броварського району Київської області розпорядження...
На виконання розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації №161 від 03. 02. 2012 року Про відзначення в районі...
Розпорядження iconРозпорядження
Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07. 06....
Розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної...
Розпорядження iconРозпорядження
На шляху до доброчесності”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 08. 12. 2009 №470 „Про план заходів щодо попередження...
Розпорядження iconРозпорядження
України та постанови Кабінету Міністрів України від 09. 10. 06 №1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт І послуг, що закуповуються...
Розпорядження iconРозпорядження
Лісового кодексу України, на виконання вимог розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 01 серпня 2012...
Розпорядження iconРозпорядження
Харківської обласної ради від 17 лютого 2011 року №82- VI та розпорядження голови районної державної адміністрації від 8 липня 2005...
Розпорядження iconРозпорядження
«Про доступ до публічної інформації», розпорядження голови районної держаної адміністрації від 10 травня 2011 року №142 «Про забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка