Закон україни
НазваЗакон україни
Сторінка5/6
Дата конвертації05.03.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6

Розділ V. ВИМОГИ ДО СТРАХОВИКІВ ТА ЧЛЕНСТВО В МТСБУ

^ Стаття 49. Умови здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
49.1. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності має право здійснювати страховик, який:
має ліцензію на здійснення даного виду страхування;
є членом МТСБУ.
49.2. Підставами для отримання ліцензії на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є відповідність ліцензійним умовам, що встановлюються Уповноваженим органом та містять вимоги щодо розміру статутного фонду, досвіду роботи на ринку добровільного страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, сформованих страхових резервів, наявності кваліфікованого персоналу та можливостей опрацювання претензій на всій території України.
У разі невідповідності страховика ліцензійним умовам Уповноважений орган має право своїм рішенням тимчасово зупинити дію ліцензії до усунення порушень, виявлених за результатами перевірки. В разі якщо зазначені порушення не будуть усунуті в строки, визначені у рішенні Уповноваженого органу, Уповноважений орган має право анулювати ліцензію такого страховика.
^ Стаття 50. Статус членів МТСБУ
Страховики можуть входити до складу МТСБУ як асоційовані та повні його члени.
Право укладення договорів міжнародного страхування надається тільки повним членам МТСБУ.
Стаття 51. Умови і порядок набуття статусу асоційованого та повного члена МТСБУ
51.1. Для набуття статусу асоційованого члена МТСБУ страховик зобов'язаний:
а) отримати ліцензію на здійснення страхування цивільно-правової відповідальності;
б) сплатити до фонду захисту потерпілих гарантійний внесок у розмірі, визначеному положенням про цей фонд, у сумі, не меншій за еквівалент 100 тисяч євро.
МТСБУ не має права відмовити в наданні статусу асоційованого члена страховику, який відповідає зазначеним умовам. Рішення за заявою страховика про надання йому статусу асоційованого члена МТСБУ має бути прийняте на найближчих загальних зборах членів МТСБУ, але не пізніше шести місяців з дня подання заяви.
Повернення гарантійного внеску страховику - асоційованому члену МТСБУ у тій частині, що дорівнює загальному ліміту відповідальності цього страховика по всіх договорах обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, що були ним укладені протягом останніх трьох років перед виходом страховика із складу МТСБУ, здійснюється протягом трьох років з дня виходу його із складу МТСБУ з урахуванням частки інвестиційного доходу, отриманого на його долю внеску, і спрямованої на поповнення фонду захисту потерпілих, та з вирахуванням сум страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування, що були здійснені МТСБУ за цього страховика.
Сума гарантійного внеску, що перевищує загальний ліміт відповідальності страховика за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, що були укладені протягом останніх трьох років перед виходом страховика із складу МТСБУ, та суми страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування, що були здійснені МТСБУ за цього страховика, виплачується страховику протягом трьох місяців з дня виходу із складу МТСБУ.
51.2. Якщо МТСБУ сплатило за страховика - асоційованого члена МТСБУ страхові відшкодування і сумарний розмір внесків такого страховика до фонду захисту потерпілих став меншим, ніж розмір гарантійного внеску, а страховик - асоційований член не компенсував такі виплати протягом трьох місяців, такий страховик втрачає статус асоційованого члена. Повторне набуття статусу асоційованого члена можливе лише після повного погашення заборгованості, а також пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який нараховується пеня, та внесення 150 відсотків розміру суми гарантійного внеску, передбаченого підпунктом "б" пункту 51.1 цієї статті.
51.3. Для набуття статусу повного члена МТСБУ страховик зобов'язаний:
а) бути асоційованим членом МТСБУ;
б) здійснити гарантійний внесок на умовах, визначених у міжнародній системі автомобільного страхування "Зелена картка".
Рішення за заявою страховика про надання йому статусу повного члена МТСБУ має бути прийняте на найближчих загальних зборах членів МТСБУ, але не пізніше шести місяців з дня подання заяви. МТСБУ не має права відмовити в наданні статусу повного члена страховику, який відповідає зазначеним умовам.
Повернення гарантійного внеску страховику - повному члену МТСБУ здійснюється протягом п'яти років після втрати статусу повного члена МТСБУ, з урахуванням частки інвестиційного доходу, отриманого на його долю внеску, і спрямованої на поповнення фонду захисту потерпілих, та з вирахуванням сум страхових відшкодувань за договорами міжнародного страхування, що були здійснені МТСБУ за цього страховика.
51.4. Повні члени МТСБУ зобов'язані здійснювати виплату страхового відшкодування у разі настання страхового випадку, який спричинили їх страхувальники на території інших держав, з уповноваженими організаціями з страхування цивільно-правової відповідальності яких МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування. Якщо виплату страхового відшкодування здійснило МТСБУ, повні члени відшкодовують йому цю виплату і сплачують пеню за період від дати виплати, здійсненої МТСБУ, до дати здійснення повним членом компенсаційного платежу на користь МТСБУ, з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який нараховується пеня.
51.5. Повні члени МТСБУ зобов'язані виконувати вимоги договорів про співпрацю між ними та МТСБУ, а також угод, укладених МТСБУ з уповноваженими організаціями інших країн з страхування цивільно-правової відповідальності.
51.6. Якщо МТСБУ сплатило за страховика - повного члена МТСБУ страхові відшкодування в обсягах, що перебільшують суму гарантійного внеску, а страховик - повний член не компенсував такі виплати протягом шести місяців, такий страховик втрачає статус повного члена. Повторне набуття статусу повного члена можливе лише після повного погашення заборгованості разом із пенею в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який нараховується пеня, та внесення 150 відсотків розміру суми гарантійного внеску, передбаченого підпунктом "б" пункту 51.3 цієї статті.
51.7. У разі ліквідації страховика або визнання його неплатоспроможним (банкрутом) відповідно до закону страховик зобов'язаний передати до МТСБУ всі матеріали щодо укладених ним договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. При цьому такий страховик зобов'язаний перерахувати до відповідних централізованих страхових резервних фондів кошти в обсягах сум незароблених страхових премій з цього виду страхування.
51.8. Члени МТСБУ зобов'язані сплачувати:
а) членські внески у розмірі, визначеному загальними зборами членів МТСБУ;
б) гарантійні та інші внески до централізованих страхових резервних фондів у розмірі, визначеному цим Законом;
в) відрахування з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності відповідно до цього Закону.
У разі несвоєчасного внесення платежів до фонду страхових гарантій та фонду захисту потерпілих страховик сплачує на користь МТСБУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки, встановленої Національним банком України, що діє у період, за який нараховується пеня.
51.9. Кошти, сплачені страховиками до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ як гарантійні внески, та відрахування з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є коштами страхових резервів таких страховиків.
МТСБУ має право розпоряджатися зазначеними коштами виключно відповідно до умов, визначених цим Законом та Статутом МТСБУ.
^ Стаття 52. Порядок припинення членства в МТСБУ
Про намір вийти з членів МТСБУ страховик повідомляє Уповноважений орган та МТСБУ і припиняє діяльність, пов'язану з укладенням договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. При цьому страховик зобов'язаний виконати свої зобов'язання згідно з укладеними ним договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
^ Розділ VI. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ

Стаття 53. Обов'язки органів Державтоінспекції МВС України щодо перевірки та контролю обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
Посадові особи органів Державтоінспекції МВС України, що мають право здійснювати контроль за дотриманням правил дорожнього руху, перевіряють документи водія транспортного засобу, які підтверджують наявність чинного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
Стаття 54. Обов'язки центральних органів Державної прикордонної служби України щодо перевірки обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності при перетинанні транспортним засобом державного кордону України
54.1. Посадові особи відповідних органів Державної прикордонної служби України здійснюють перевірку наявності чинного на території України договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України, незалежно від належності та місця реєстрації транспортного засобу.
54.2. Якщо водій транспортного засобу при в'їзді на територію України не може пред'явити документ, який підтверджує наявність чинного на території України договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, подальший рух транспортного засобу допускається лише після укладення відповідного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
Стаття 55. Єдина централізована база даних
55.1. З метою організації обміну інформацією про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності та контролю за його здійсненням створюється єдина централізована база даних, яка містить відомості про чинні та припинені договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників.
55.2. Оператором єдиної централізованої бази даних є МТСБУ. Користування інформаційними ресурсами єдиної централізованої бази даних є вільним і загальнодоступним, за винятком інформації, яка відповідно до законодавства є інформацією обмеженого доступу.
55.3. Користування інформацією обмеженого доступу здійснюється на безоплатній основі страховиками та МТСБУ, а також органами державної влади відповідно до їх компетенції, яка встановлена законом.
55.4. Перелік інформації, що надається в обов'язковому порядку органами державної влади, страховиками, іншими особами для формування інформаційних ресурсів єдиної централізованої бази даних, порядок надання користувачам інформації, що в ній міститься, органи та організації, відповідальні за збір та обробку вказаних інформаційних ресурсів, а також порядок користування централізованою базою даних та інформацією, отриманою з централізованої бази даних, визначаються в положенні про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, яке затверджується Уповноваженим органом за погодженням з МТСБУ.
55.5. Створення та утримання централізованої бази даних фінансується за рахунок коштів МТСБУ, джерелом формування яких є членські внески страховиків - членів МТСБУ.
Стаття 56. Інформаційна взаємодія
56.1. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни зобов'язані безоплатно надавати на запит страховиків та МТСБУ інформацію, якою вони володіють (у тому числі і конфіденційну), що пов'язана з страховими випадками з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності або з подіями, що були підставою для подання потерпілими вимог про відшкодування шкоди МТСБУ. Органи Державтоінспекції МВС України також надають безоплатно страховикам та МТСБУ на їх запити відомості про реєстрацію транспортних засобів, з власниками яких ці страховики укладають договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, дорожньо-транспортні пригоди, що мали місце.
56.2. Страховики та МТСБУ зобов'язані дотримуватися встановлених законом режиму захисту та обробки конфіденційної інформації, що отримується, а також порядку її використання.
56.3. Страховики зобов'язані надавати органам Державтоінспекції МВС України на їх запити відомості про укладені, недійсні та ті, що припинили свою дію, договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року, крім пункту 21.4 статті 21 та підпункту "а" пункту 41.1 статті 41 цього Закону, які набирають чинності через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.
2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
3. Уповноваженому органу:
а) в шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
б) протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону затвердити план заходів щодо впровадження системи щоденного контролю за формуванням страхових резервів страхових організацій, що мають право укладати договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.
4. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності становлять:
а) до фонду страхових гарантій - 5 відсотків з премій, отриманих за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
б) до фонду захисту потерпілих - 5 відсотків з премій, отриманих за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
5. Протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону МТСБУ розраховує актуарним методом на підставі статистичних даних базовий платіж, передбачений пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, та подає його на узгодження до Уповноваженого органу. Розмір базового страхового платежу затверджується Уповноваженим органом у термін, не більший за 45 календарних днів з дня подання МТСБУ відповідної пропозиції до Уповноваженого органу. Якщо протягом такого строку Уповноважений орган не затверджує розмір базового страхового платежу, то його розмір встановлюється на рівні 100 гривень.
6. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом застосовуються такі коригуючі коефіцієнти до страхових платежів:


Тип коригуючого коефіцієнта залежно від: 


Договір

I типу 


Договір

II типу 


Договір

III типу 


I. типу транспортного засобу  


  


  


  


1. легковий автомобіль  


  


  


  


1) до 1600 кубічних сантиметрів  


0,71 


1,41 


0,71 


2) 1600 - 2000 кубічних сантиметрів  


0,94 


1,41 


0,94 


3) 2000 - 3000 кубічних сантиметрів  


1,39 


1,41 


1,39 


4) 3000 кубічних сантиметрів і більше  


1,41 


1,41 


1,41 


2. причепи до легкових автомобілів  


0,27 


0,27 


0,27 


3. автобуси з кількістю місць для сидіння  


  


  


  


1) до 20 чоловік  


3,04 


3,58 


3,04 


2) більше 20 чоловік  


3,58 


3,58 


3,58 


4. вантажні автомобілі вантажопідйомністю  


  


  


  


1) до 2 тонн  


1,68 


1,86 


1,68 


2) понад 2 тонни  


1,86 


1,86 


1,86 


5. причепи до вантажних автомобілів  


0,57 


0,57 


0,57 


6. мотоцикли та моторолери  


  


  


  


1) до 300 кубічних сантиметрів  


0,27 


0,54 


0,27 


2) 300 кубічних сантиметрів та більше  


0,54 


0,54 


0,54 


II. території переважного використання транспортного засобу  


  


  


  


1) місто Київ  


1,5 - 1,8 


1,5 - 1,8 


1,5 - 1,8 


2) міста з населенням більше 1 мільйона чоловік  


1,2 - 1,5 


1,5 - 1,8 


1,2 - 1,5 


3) міста з населенням 1 мільйон - 500 тисяч чоловік  


1 - 1,2 


1,5 - 1,8 


1 - 1,2 


4) міста з населенням 500 - 100 тисяч чоловік  


0,8 - 1 


1,5 - 1,8 


0,8 - 1 


5) населені пункти з населенням менше 100 тисяч чоловік  


0,5 - 0,8 


1,5 - 1,8 


0,5 - 0,8 


III. сфери використання транспортного засобу  


  


  


  


1) автомобіль, який використовується юридичною особою  


1,1 - 1,2 


1,1 - 1,2 


1,1 - 1,2 


2) автомобіль, який використовується фізичною особою  

1,1 - 1,2 

IV. водійського стажу осіб, відповідальність яких застрахована за договором  


  


  


  


1) до 1 року  


1,2 - 1,5 


1,2 - 1,5 


1,2 - 1,5 


2) 1 - 3 роки  


1,2 - 1,5 


1 - 1,1 


1 - 1,1 


3) 3 - 10 років  


1,2 - 1,5 
4) більше 10 років  


1,2 - 1,5 


0,9 - 1 


0,9 - 1 


V. кількості зазначених у договорі осіб  


  


  


  


1) одна особа  


  


  

2) дві особи  


  


  


1 - 1,1 


3) 3 - 5 осіб  


  


  


1,2 - 1,4 


VI. наявності або відсутності у страхувальника (протягом попереднього року) доведених у судовому порядку спроб страхового шахрайства або випадків, що були підставою для пред'явлення регресного позову згідно із статтею 38 цього Закону  


  


  


  


1) наявність  2) відсутність  
1. 7. Коригуючі коефіцієнти розраховуються з кратністю 0,01.
8. Максимальний розмір страхового платежу (враховуючи коригуючі коефіцієнти типів II - IV) не може перевищувати більш ніж у три рази або бути меншим 50 відсотків базової ставки, до якої застосований відповідний коригуючий коефіцієнт типу I.
9. Якщо договір страхування укладається на умовах III типу, визначеному пунктом 15.3 статті 15 цього Закону, але в ньому зазначені декілька осіб, відповідальність яких застрахована, при розрахунку страхового платежу застосовується такий коефіцієнт групи IV, що відповідає особі, відповідальність якої застрахована, з найменшим водійським стажем серед визначених у договорі.
10. У разі якщо договір обов'язкового страхування укладається на строк менший, ніж один рік, застосовуються такі додаткові коефіцієнти залежно від строку дії договору:


Строк дії договору 


Коефіцієнт, що застосовується до річного страхового платежу 


15 днів 


15 % 


1 місяць 


20 % 


2 місяці 


30 % 


3 місяці 


40 % 


4 місяці 


50 % 


5 місяців 


60 % 


6 місяців 


70 % 


7 місяців 


75 % 


8 місяців 


80 % 


9 місяців 


85 % 


10 місяців 


90 % 


11 місяців 


95 % 


12 місяців 


100 %. 
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон инерции закон інерції закон природы закон природи закон сохранения...
В взаимодействие взаємодія взвешивание зважування вектор вектор внутренняя энергия внутрішня енергія время час
Закон україни iconЗакон україни
Закон україни n 208/94-вр від 14. 10. 1994 р. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності
Закон україни iconЗакон україни
Закон україни n 2806-iv від 06. 09. 2005р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон україни iconЗакон України про бібліотеки І бібліотечну справу
Закон вводиться в дію Постановою Верховної Ради України №33/95-вр від 27. 01. 95 р
Закон україни iconЗакон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Закон від 06. 12. 2012 №5515-vi)

Закон україни iconЗакон україни
З 1 січня 2013 рокуцей Закон втратить чинність згідно із Законом України від 17 листопада 2011 року n 4050-vi
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка