Зміст Глава І. Державне управління: поняття І наукові засади
НазваЗміст Глава І. Державне управління: поняття І наукові засади
Сторінка43/43
Дата конвертації25.02.2013
Розмір3.84 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
^

Додаток 1. Рекомендована програма курсу " Правові основи державного управління"


(автор – Д.М. Диновський, кандидат педагогічних наук, доцент)

Тема 1.Поняття та види соціального управління.

1.1. Походження та значення понять «управління», «організація».

1.2. Управління — соціальний інститут.

1.3. Сутність управлінського впливу.

1.4. Багатогранність управління.

Тема 2. Державне управління: поняття і зміст.

2.1. Державне управління — вид державної діяльності.

2.2. Ознаки державного управління.

2.3. Мста, види і зміст управлінської діяльності.

Тема 3. Конституційні засади державного управління.

З 1. Організація виконавчої влади за Конституцією України

3.2. Законність в державному управлінні.

3.3. Рівноправність громадян в державному управлінні.

3.4. Гласність в державному управлінні.

3.5. Участь громадян та їх об'єднань в державному управлінні.

Тема 4. Принципи державного управління.

4.1. Поняття принципів державного управління.

4.2. Класифікація принципів державного управління.

4.3. Застосування принципів державного управління.

Тема 5. Основні функції, методи і форми державного управління.

5.1. Загальні та спеціалізовані функції державного управління.

5.2. Поняття і види методів державного управління.

5.3. Методи переконання і примусу в державному управлінні, їх співвідношення.

5.4. Поняття, види та характеристика форм державного управління.

Тема 6. Органи виконавчої влади — суб'єкти державного управління.

6.1 Поняття органів виконавчої влади.

6.2. Принципи побудови системи органів виконавчої влади.

6.3. Види та правовий статус органів виконавчої влади.

6.4. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.

6.5. Кабінет Міністрів України.

6.6. Центральні органи виконавчої влади України.

6.7. Місцеві органи виконавчої влади.

Тема 7. Перспективи реформування державного управління та адміністративного права в Україні.

7.1. Державне управління перед майбутнім: основні фактори ефективності та раціоналізації.

7.2. Адміністративне право: сучасний стан і напрями реформування.

7.3. Концепція адміністративної реформи в Україні.

7.4. Концепція реформи адміністративного права України.

Тема 8. Державне управління в регіоні.

8.1. Поняття регіональної політики та регіонального управління.

8.2. Співвідношення централізації та децентралізації в регіональному управлінні 8 3 Місцеві державні адміністрації, функції, права, обов'язки, зміст роботи

8 4 Органи місцевого самоврядування.

8 5 Правове регулювання взаємовідносин місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Тема 9. Державне управління в соціально-культурній сфері.

9.1. Поняття та суть соціально-культурної сфери.

9.2. Державне управління у сфері освіти.

9.3. Державне управління у сфері молодіжної політики, культури, науки, туризму, спорту, охорони здоров'я.

9.4. Правове забезпечення державного управління соціально-культурною сферою.

Тема 10. Раціоналізація та ефективність державного управління.

10.1. Ініциатива і відповідальність в державному управлінні.

10.2. Вдосконалення стилю і методів державного управління.

10.3 Об'єктивація і законність державного управління.

10.4. Основні фактори ефективності державного управління.

10.5. Визначення та оцінка ефективності державного управління.

10.6. Організаційно-правові проблеми раціоналізації та підвищення ефективності державного управління.

ПЛАН семінарських занять з курсу «Правові основи державного управління»

Тема 1. Державне управління — системне явище.

1.1. Поняття державного управління.

1.2. Держава як суб'єкт управління суспільними процесами.

1.3. Об'єктивні основи і суб'єктивні фактори державного управління.

1.4. Суспільні процеси як об'єкти державного управління.

1.5. Системні та правові характеристики державного управління.

Тема 2. Організація державного управління.

2.1. Принципи державного управління.

2 2. "Дерево" цілей і функціональна структура державного управління.

2.3. Організаційна структура державного управління.

2.4. Форми державного управління.

2.5. Структура управлінської діяльності.

Тема 3. Забезпечення державного управління.

З 1. Правове регулювання державного управління.

3.2. Законність в державному управлінні.

3.3. Інформаційне забезпечення державного управління.

3.4. Людський (кадровий) потенціал державного управління.

3.5. Демократичні засади державного управління.

3.6. Подолання бюрократизму у державному управлінні.

Тема 4. Раціоналізація та ефективність державного управління.

4.1. Свобода і відповідальність в державному управлінні.

4.2. Вдосконалення стилю державного управління

4.3. Об'єктивація державного управління

4.4. Визначення та оцінка ефективності державного управління.

4.5. Розвиток і засвоєння можливостей державного управління.

Тема 5. Сучасний стан і напрями реформування державного управління.

5.1. Організаційно-правові проблеми державного управління.

5.2. Основні передумови реформування державної влади.

5.3. Адміністративне право: оновлення поглядів на його роль і зміст в сучасній державі та доктринальні аспекти реформування.

5.4. Концепція реформи адміністративного права України.

5.5. Положення про Державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи.

Література:

Конституція України. — Київ, 1996.

Закон України »Про Кабінет Міністрів україни».

Закон України »Про місцеві державні адміністрації».

Закон України »Про місцеве самоврядування».

Закон України »Про державну службу».

Указ Президента України № 1089/97 від 2 жовтня 1997 р.

Указ Президента України № 1114/96 від 6 жовтня 1998 р.

Адміністративне право: сучасний стан і напрями реформування // Матеріали першої національної науково - теоретичної конференції.— Яремче, 1998.

Концепція реформи адміністративного права України // Підготовлена робочою групою Кабінету Міністрів Украни. — К., 1998.

Гегель Т. Философия права. —М., 1990.

Авер 'ячов В.Б. Адміністративне право України і доктринальні аспекти реформування // Право України. — 1998, № 8.

Авер 'янов В. Б. Органи виконавчої влади України. — К., 1997. Авер'яное В.Б., Крупчан О.Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування.—X., 1998.

Андрийко О.Ф. Государственньїй контроль: пути й тенденции развития. — К., 1994.

Атамаччук Г.В. Теория государственного управлення. Курс лекций. М., 1997.

БахрахД.Н. Административное право. Учебник для вузов. — М., 1997.

Битяк Ю.П.. Зуй В.В Адміністративне право. — X., 1996.

Бернар Гурне. Державне управління.—К., 1993.

Гаєвський Б.А. Основи науки управління: навч. посібник. — К., 1997.

Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії та поняття). Посібник, — Ірпінь, 1998.

Державне управління: теорія і практика. За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В.Б. Авер'янова. — К., 1998 р.

Коваль Л. В Адміністративне право.— 1996. Коліушко 1. Адміністративна реформа в Україні // Право України.—1998, № 2. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності.—К., 1996. Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній Україні:

політико-правові проблеми організації виконавчої влади // Право України.— 1997,

№1.

Щекин Г В. Теория социального управлення. — К., 1996. 220

Завдання для самостійної роботи.

1. Держава як суб'єкт управління соціальними процесами.

1.1. Основні характеристики держави.

1.2. Типологія держав.

1.3. Соціальні функції держави.

1.4. Державна політика в соціальному суспільстві.

2. Об'єктивні основи і суб'єктивні фактори державного управління.

2.1. Об'єктивна детермінація державного управління

2.2. Види суб'єктивних факторів державного управління.

2.3. Організованість державного управління.

3. Соціальні процеси як об'єкти державного управління.

3.1. Сутність керованих об'єктів.

3.2. Властивості і структура керованих об'єктів.

3.3. Соціальний механізм формування і реалізації державного управління.

4. Системні характеристики державного управління.

4.1. Система державного управління.

4.2. Прямі та зворотні зв'язки в системі державного управління.

4.3. Типове та унікальне в державному управлінні.

4.4. Багатогранність — умова стійкості та динамічності системи державного управління.

5. Наукові основи державного управління.

6. Державне управління в зарубіжних країнах.

6.1. Державне управління у Франції.

6.2. Державне управління в Німеччині.

6.3. Державне управління в США.

6.4. Державне управління в Росії.

6.5. Державне управління в Польщі
^

Додаток 2. Основні наукові юридичні видання українських учених за проблематикою державного управління (1980—1999 р.р.)


АВЕРЬЯНОВ В.Б. Организация государственного управлення, структурно-функциональньїй аспект. — К., 1985. — 146 с.

АВЕРЬЯНОВ В.Б. Аппарат государственного управлення: содержание деятель-ности й организационньїе структурм. — К., 1990. — 145 с.

АВЕР'ЯНОВ В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. — К., 1997. — 48 с.

АВЕР'ЯНОВ В.Б., КРУПЧАН О.Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування. — X., 1998. — 40 с.

АВЕР'ЯНОВ В.Б., АНДРІЙКО О.Ф. Виконавча влада і державний контроль. — К, 1999.—48с.

Адміністративне право: сучасний стан і напрями рефрмування. Матеріали Першої науково-практичної конференції. 18—21 червня 1998р. в м. Яремче Івано-Франківської області. - 82 с.

АНДРІЙКО О.Ф. Державний контроль: теорія і практика. Наукова доповідь. -К., 1999.-24с.

АНДРІЙКО О.Ф. Державний контроль в Україні-К.,1999-48 с. Аппарат государственного управлення: интересьі й деятельность. - К.„ 1993. -165с.

БАНДУРКА О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. - X., 1996. - 398с.

БІТЯК Ю.П., ЗУЙ В.В. Адміністративне право (Загальна частина). — X., 1997.

—137с.

васильєв А.С. Управленческие решения в производственньїх организациях (правовой аспект).— К.,1986,—198 с.

ГЛАДУН 3. Поняття і зміст державного управління: адміністративно-правовий аналіз. — Львів, 1996. —21с.

ГОЛОСНІЧЕНКО І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). — К, 1998. — 108 с.

Демократизация аппарата управления. — К., 1990. — 304 с.

Державне управління: теорія і практика.—К., 1998.— 432 с.

Державне управління в Україні: централізація і децентралізація. — К., 1997. — 448с.

Державне управління та адміністративне право в незалежній Україні: актуальні проблеми реформування. Наукова доповідь. — К., 1999. — 56 с.

ДОДИН Е.В. Административная деликтология. Курс лекций. — Одесса, 1997.

—115с.

ДУБЕНКО С.Д. Державна служба в Україні. Навчальний посібник. — К., 1998.

КАЛЮЖНИЙ Р.А. Научно-технический прогресе в деятельности правоохрани-тельньїх органов. — К., 1990. — 160 с.

КАМПО В.М. Українські реформи: політика і право. — К., 1994. — 29 с.

КАРПЕНКО О.Д. Держава та промислова власність: організаційно-правові питання.—К., 1999.—155с.

КИВАЛОВ С.В. Организационно-правовьіе основи таможенного дела в Украи-не. — Одесса, 1994. — 78 с

КИВАЛОВ С.В Таможенное право /Администраї ивная ответственность за на-рушение таможенньїх правил/. — Одесса, 1996. — 147 с

КИСІЛЬ Л.Є. Керівник підприємства: компетенція та адміністративна відповідальність. — К., 1998. — 82 с

КОВАЛЬ Л.В. Адміністративне право України: Курс лекцій. — К., 1994 — 154 с

КОЛПАКОВ В.А. Адміністративне право України. Підручник. — К., 1999. — 478с.

КУБКО Е.Б. Программно-целевая организация государственного управления (сущность, правовая основа, хозяйственная практика) // АН УССР, Ин-т гос-ва й права. — К., 1988. — 231 с.

МАРЧУК В.М. Основи научной организации государственного управления (Административно-правовой аспект. Обш. часть). — К., 1979. — 87 с.

МИРОНЕНКО Н.М. Правовьіе проблеми государственного управления НТП в промьішленности. — К., 1992. — 227 с.

НАГРЕБЕЛЬНИЙ В.П. Управление материально-техническим обеспечением се-льского хозяйства. — К., 1985. — 114с.

НИЖНИК Н.Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе. — К., 1995. — 207 с.

ОМЕЛЬЧЕНКО А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. — К., 1996.—288с.

ОНИЩУК Н.В. Методи государствекного управления внедрением научно-технических достижений. — К., 1990. — 95 с.

ОПРИШКО В.Ф. Государственное управление качеством продукции. — К., 1980. —103 с.

ПАВЛОВИЧ З.А. Государственное управление агропромьішленньїм комплексом.—К., 1984.—^232 с.

ПАВЛОВСКИЙ Р.С. Советское административное право. — К., 1986.

ПАВЛОВСЬКИЙ Р.С. Органи державної влади і управління в СРСР. — К., 1978.—45с.

ПОЛЮХОВИЧ В.І. Державна податкова служба в Україні: організація і діяльність. — К., 1999. — 110 с.

ПЕТРИШИН А.В. Государственная служба. Историко-теоретические предпоси-лки, сравнительно-правовой й логико-понятийньїй анализ. — X., 1998.—158 с.

ПУХТИНСКИИ Н.А. й др. Аппарат исполкома местного Совета й информаци-онное обеспечение его работьі. —К.,1982.— 208 с.

Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. — К., 1998. — 364 с.

Руководитель в аппарате государственного управления (организационно-правовьіе проблеми). — К., 1988. — 343 с.

САМСОНОВ В.М. Административное законодательство: понятие, содержание, реформа. — Харьков, 1991. — 117с.

СЕЛИВОН Н.Ф. Контрольная функция местньїх Советов народних депутатов. —К„ 1980.—145с.

СЕЛІВАНОВ А.О. Будуємо нову державу. — К., 1997. — 255 с.

СЕЛИВАНОВ А.А. Государственное управление зкономикой союзной респуб-лики. Организационно-правовьіе проблеми. — К., 1988. — 168 с.

СЕЛИВАНОВ В.Н. США: монополии й Государственное управление. — К., 1989.—212с.

СИРЕНКО В.Ф. Интересьі—вдасть—управление.—К.,1991- 156 с


http://www.yuridlit.narod.ru
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

Схожі:

Зміст Глава І. Державне управління: поняття І наукові засади iconКиївський національний економічний університет імені Вадима гетьмана...
Сутність понять: “державне втручання в економіку”, “державне управління економікою” та “економічна політика держави”
Зміст Глава І. Державне управління: поняття І наукові засади icon"Державне управління (укр.)"
Кроссворд по предмету "Административное право" на тему "Державне управління (укр.)"
Зміст Глава І. Державне управління: поняття І наукові засади iconДержавне управління системою післядипломної педагогічної освіти: теоретико-методологічні засади
Сучасні політичні та соціально-економічні перетворення в українській державі ставлять нові завдання перед освітньою системою країни,...
Зміст Глава І. Державне управління: поняття І наукові засади iconОснови екології Електронна версія
Наукові засади раціонального природокористування й охорони навколишнього середовища 12
Зміст Глава І. Державне управління: поняття І наукові засади iconНа практиці для визначення діяльності по координації роботи людей...
Поняття адміністрування поширюється на управління державними органами, а також використовується для визначення процесів керівництва...
Зміст Глава І. Державне управління: поняття І наукові засади iconОновлення галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю «державна...
За спеціальністю «державна служба» галузі знань «державне управління» нагальна потреба сьогодення
Зміст Глава І. Державне управління: поняття І наукові засади iconЗаконодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та його завдання
Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі Основи) відповідно до Конституції України...
Зміст Глава І. Державне управління: поняття І наукові засади iconУрок №3 Тема уроку: Задачі, які приводять до поняття похідної. Поняття...
Ввести поняття похідної та з’ясувати її механічний, геометричний та економічний зміст
Зміст Глава І. Державне управління: поняття І наукові засади iconТема: Правові засади державного управління в сфері економіки
Характеристика управління економікою України в сучасний період. Співвідношення управління та регулювання в сфері економіки
Зміст Глава І. Державне управління: поняття І наукові засади icon3. Закони логіки
Поняття як форма мислення. Зміст та обсяг поняття. Види понять. Відношення між поняттями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка