Розпорядження
Скачати 114.77 Kb.
НазваРозпорядження
Дата конвертації30.04.2013
Розмір114.77 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

смт. Великий Бурлук
від 27 липня 2011 року № 237

Про затвердження Положення

про управління праці та соціального

захисту населення Великобурлуцької

районної державної адміністрації

Відповідно до статей 5, 23, 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 року №790 «Про затвердження типових положень про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації»:

 1. Затвердити Положення про управління праці та соціального захисту населення Великобурлуцької районної державної адміністрації (додається).

 2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 1 червня 2004 року №171 «Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення Великобурлуцької районної державної адміністрації».


Голова районної державної

адміністрації В. КРИНИЧАНСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної державної адміністрації

від 27 липня 2011 року №237

ПОЛОЖЕННЯ

про управління праці та соціального захисту населення Великобурлуцької районної державної адміністрації


 1. Управління праці та соціального захисту населення Великобурлуцької районної держадміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові державної адміністрації та відповідно Головному управлінню праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про управління.

 3. Основними завданнями управління є:

забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;

сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення (районного значення);

забезпечення реалізації державної політики зайнятості на відповідній території;

забезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету;

сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

  1. забезпечує здійснення заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;

  2. аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на відповідній території, стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів); проводить реєстрацію, веде облік, забезпечує зберігання оригіналів колективних договорів, змін та доповнень до них;

  3. вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти; координує діяльність структурних підрозділів районної держадміністрації, пов’язану з розробленням та виконанням територіальної програми зайнятості населення; сприяє підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування в організації професійного навчання кадрів на виробництві;

  4. забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби та комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;

  5. здійснює державний контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення, своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;

  6. забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

  7. організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, забезпечує надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

  8. аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам та подає голові районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

  9. забезпечує надання відповідно до законодавства державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги;

  10. здійснює відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

  11. здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;

  12. забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування;

  13. організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

  14. видає відповідні посвідчення ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян;

  15. сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги;

  16. сприяє веденню персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

  17. проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу, в установленому законодавством порядку;

  18. формує банк даних інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

  19. організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, забезпечує інвалідів в установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;

  20. формує базу даних одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг; створює мережу територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян та організовує їх роботу, забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання;

  21. подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

  22. забезпечує у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів, надає допомогу в організації роботи зазначених установ та закладів;

  23. бере участь у роботі державних комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

  24. сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

  25. сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери;

  26. підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі Міністерства праці та соціальної політики України, а також єдине комп’ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище;

  27. організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;

  28. роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

  29. інформує населення з питань, що належать до його компетенції, через засоби масової інформації;

  30. в установленому порядку формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та веде їх персоніфікований облік;

  31. формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;

  32. забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

  33. організовує роботу з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та забезпечує відповідно до законодавства їх соціальний захист;

  34. подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  35. бере участь у розгляді проектів контрактів, які укладаються з керівниками суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

  36. вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, утворення та розвитку мережі закладів та установ, що надають послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, подає районній державній адміністрації пропозиції з цього питання;

  37. сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

  38. організовує в межах своєї компетенції надання громадянам соціальних послуг, в тому числі платних, суб’єктами, що надають соціальні послуги, забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, координує та контролює діяльність зазначених суб’єктів;

  39. подає пропозиції районній державній адміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

  40. у межах компетенції організовує роботу з визначення потреби громадян у соціальних послугах, забезпечує їх планування та визначає обсяг видатків з відповідного місцевого бюджету на надання таких послуг;

  41. забезпечує своєчасне опрацювання запитів і інформації та надання відомостей в порядку та строки визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 2. Управління має право:

 1. здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством;

 2. здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення допомоги;

 3. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 4. подавати районній державній адміністрації, Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції управління;

 5. здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників, зайнятих на підземних роботах, на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці;

 6. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції управління.

 1. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та об’єднаннями громадян.

 2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови районної державної адміністрації та відповідно з начальником Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника управління та погодженням з начальником Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

 1. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів управління;

подає на затвердження голові районної державної адміністрації кошторис та штатний розпис управління;

затверджує структуру управління, положення про його структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису управління;

призначає на посади та звільняє з посад працівників управління;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

 1. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій з питань, що належать до компетенції управління, в ньому можуть утворюватися наукові ради і комісії.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.

 1. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає голова районної державної адміністрації після попередньої експертизи у фінансовому відділі.

 1. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.


Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю. Васильєва

/Кайдалов А.А./

Схожі:

Розпорядження iconРозпорядження
Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Васильєву Ю. А
Розпорядження iconРозпорядження
Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 та 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 листопада 2010 року...
Розпорядження iconЛітківська сільська рада броварського району Київської області розпорядження...
На виконання розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації №161 від 03. 02. 2012 року Про відзначення в районі...
Розпорядження iconРозпорядження
Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07. 06....
Розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної...
Розпорядження iconРозпорядження
На шляху до доброчесності”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 08. 12. 2009 №470 „Про план заходів щодо попередження...
Розпорядження iconРозпорядження
України та постанови Кабінету Міністрів України від 09. 10. 06 №1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт І послуг, що закуповуються...
Розпорядження iconРозпорядження
Лісового кодексу України, на виконання вимог розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 01 серпня 2012...
Розпорядження iconРозпорядження
Харківської обласної ради від 17 лютого 2011 року №82- VI та розпорядження голови районної державної адміністрації від 8 липня 2005...
Розпорядження iconРозпорядження
«Про доступ до публічної інформації», розпорядження голови районної держаної адміністрації від 10 травня 2011 року №142 «Про забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка