Статут Великосорочинської дитячої громадської організації
Скачати 148.4 Kb.
НазваСтатут Великосорочинської дитячої громадської організації
Дата конвертації30.04.2013
Розмір148.4 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Статут
Великосорочинської дитячої громадської організації
Козацька держава” 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
  1. Великосорочинська дитяча громадська організація “Козацька Держава” (надалі “Козацька Держава”) є добровільною, неприбутковою, місцевою дитячою громадською організацією, яка об’єднує учнів Великосорочинської санаторної школи-інтернату на основі добровільності та спільності інтересів, з метою виконання статутних завдань.

  2. “Козацька Держава” має організаційно-правову форму місцевої громадської дитячої організації.

  3. Діяльність “Козацької Держави” поширюється в межах села Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області і здійснюється на засадах добровільності, гуманізму, рівноправності її членів, самоврядування, демократичності, законності, гласності та відкритості.

  4. “Козацька Держава” доводить до відома громадськості і органів державної влади інформацію про свою діяльність у формах, що не суперечать законодавству.

  5. Інформація, що міститься в Статуті “Козацької Держави” та всіх інших документах, в тому числі про джерела матеріальних та грошових надходжень, не є конфіденційною або іншою, яка охороняється Законом.

  6. “Козацька Держава"- будується на засадах ідейних, духовних, моральних, військово-патріотичних, господарських традицій батьків, дідів-пращурів, славного українського козацтва.

  7. “Козацька Держава” взаємодіє з державними установами, організаціями, політичними партіями та громадськими організаціями України, дитячими громадськими організаціями за напрямками, що сприяють відновленню традицій українського козацтва та узгоджуються з Положенням цього Статуту; співпрацює з громадами українського козацтва в Україні та за її межами.

  8. “Козацька Держава” має світський характер і її діяльність не пов’язана з релігійними організаціями і громадами, які існують в Україні та за її межами.

  9. “Козацька Держава" не служить жодній партії чи партійній групі і не може бути ареною їх політичної діяльності.

  10. “Козацька Держава” є юридичною особою з моменту її реєстрації, згідно із законодавством України; має свою атрибутику і символіку, штамп, печатку, рахунки в установах банку, самостійний баланс, печатки, штампи і бланки із своїм наіменуванням, символіку за зразками, які затверджуються Великою Козацькою Радою і реєструються в установленому порядку, нагороди.

  11. В день свята Покрови Пречистої Богородиці проводяться вибори окремих категорій посадових осіб “Козацької Держави” за відповідними Положеннями.

  12. Мова спілкування і діловодства в “Козацькій Державі”- державна, українська.

  13. “Козацька Держава” у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про об’єднання громадян”, “Про молодіжні та дитячі громадські організації” та іншими чинними актами Законодавства України, цим Статутом та власними рішеннями.

  14. Члени “Козацької Держави” не відповідають за зобов’язаннями цієї організації перед державою, а “Козацька Держава” відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним їй майном і коштами.

  15. Повна назва організації: “Великосорочинська дитяча громадська організація “Козацька Держава”.

  16. Юридична адреса організації: 37645, вулиця Миргородська, 40, село Великі Сорочинці, Миргородський район, Полтавська область.


^ 2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ “КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ”.


  1. Метою “Козацької Держави” є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист прав і свобод її членів, творчих здібностей, задоволення їх власних та суспільних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення її членів як повноправних громадян суспільства, а саме:

- відродження та розвиток на засадах українського козацтва традиційних форм козацького самоврядування, господарської діяльності, виховання підростаючого покоління в дусі поваги до Закону;

- сприяння підготовці молоді до військової служби в збройних силах України;

- сприяння тісному культурному обміну з дитячими і молодіжними організаціями в державі і світі;

- сприяння співпраці педагогічного колективу школи-інтернату в науково-методичній дослідницькій роботі, видавничій діяльністі, спрямованій на вироблення концепції виховної роботи з молоддю на засадах української козацької педагогіки під керівництвом учених Харківського педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;

 • сприяння проведенню заходів по охороні, захисту довкілля, розвитку туризму та спорту, в т.ч. його технічних і військово-прикладних видів;

 • піклування про здоров’я , безпеку і життя членів “Козацької Держави”;

 • вивчення історичного походження українського козацтва та виховання поваги і любові до козацьких святинь і їх відродження, охорона і догляд могил предків;

 • залучення дітей до занять мистецтвом, опанування культурною спадщиною рідного народу, вивчення і поширення досвіду роботи по козацькій педагогіці.

  1. Для виконання статутних завдань, у порядку, встановленому Законодавством України, “Козацька Держава” має право:

 • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;

 • представляти та захищати законні інтереси своїх членів у державних органах, громадських об’єднаннях;

 • надавати своїм членам моральну підтримку, сприяти наданню правової та матеріальної допомоги;

 • отримувати безоплатно від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, органів господарського управління та контролю інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних мети і завдань;

 • бути залученою органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування до розроблення і обговорення проектів рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді, співпраці із ЗМІ видавництвами, студіями…;

 • співпрацювати з різноманітними міжнародними та всеукраїнськими дитячими, молодіжними, туристичними, жіночими, спортивними, військово-патріотичними, ветеранськими і іншими організаціями, які підтримують дитячий і молодіжний рухи та ідеї національно-патріотичного виховання молоді;

 • створювати установи та організації, засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей та завдань;

 • приймати участь у спортивних змаганнях, мистецких фестивалях та святах, виставках, які пропагують духовну, історичну та культурну спадщину українського народу;

 • брати участь у проведенні освітніх заходів, організовувати та проводити теоретичні та науково-практичні конференції, диспути, тематичні вечори , “круглі столи” та інші заходи;

 • поширювати інформацію про діяльність “Козацької Держави” і пропагувати свої ідеї та цілі, в т.ч. засновувати свої засоби масової інформації;

 • користуватись іншими правами, передбаченими чинним Законодавством України.


^ 3. ЧЛЕНСТВО В ДИТЯЧІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ “КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА”.

ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЧЛЕНІВ “КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ”.


  1. Членами “Козацької Держави” мають право бути учні школи-інтернату віком від 6 до 18 років, які виявили себе як такі, що мають бажання бути її членами, погоджуються з її Статутом, прийняли Присягу і здійснюють реалізацію статутних завдань.

  2. Члени “Козацької Держави” за віком поділяються на вікові групи :

- козачата – до 10 років;

- джури - від 10 до 14 років;

- молоді козаки – від 14 до 18 років.

Прийом у козачата здійснюється за письмовою згодою батьків або їх опікунів, а перехід в інші вікові групи - за рішенням Великоі Козацької Ради. Всі прийоми і переходи відзначаються урочисто, з відповідними посвятами за традиційними козацькими звичаями, згідно з Положеннями, затвердженими Великою Козацькою Радою.

  1. Член “Козацької Держави” дотримується вимоги:”Український козак – душа правдива, справедлива і незрадлива”.

  2. Козачатам і джурам видається посвідчення і нагрудний знак, а дійсному члену “Козацької Держави” ще нагрудний і нарукавний знак члена “Козацької Держави”. Зміст і форма їх затверджується Положенням, прийнятим Великою Козацькою Радою.

  3. Члени “Козацької Держави” мають право:

 • вирішального голосу на козацьких радах;

 • обирати і бути обраними до керівних органів “Козацької Держави” всіх рівнів;

 • виносити на розгляд Великої Козацької Ради питання про діяльність “Козацької Держави”;

 • отримувати козацькі звання і нагороди та інформацію про діяльність “Козацької Держави”;

 • робити запити та одержувати відповідь на свої пропозиції і заяви до “Козацької Держави”;

 • працювати у структурах “Козацької Держави”;

 • отримувати від “Козацької Держави” моральну, духовну, а при потребі - матеріальну допомогу.

  1. Члени “Козацької Держави зобов’язані:

 • виконувати вимоги Статуту;

 • виконувати Постанови і рішення Гетьмана “Козацької Держави”, Великої Козацької Ради, накази своїх старшин та кошового;

 • дотримуватися здорового способу життя, піклуватися про “Козацьку Державу”, козацьку родину-“сім’ю”, гартувати себе духовно і морально, щоб бути здоровими, фізично загартованими, відданими українському народу, Україні;

 • молоді козаки-хлопці допризовного віку повинні виявляти ініціативу в підготовці себе до військової служби, дотримуватись вимог правил військового обліку;

 • зберігати і розвивати українські козацькі звичаї та традиції, оберігати честь і гідність козацького імені, займатися суспільно корисною для “Козацької Держави” та українського народу діяльністю, дотримуватись принципів і норм козацької моралі, козацької етики і етикету.

  1. Членство у “Козацькій Державі” припиняється :

 • за власним бажанням члена “Козацької Держави”, виявленим у формі письмової чи усної, публічної (на зборах) заяви, яка розглядається Малою Козацькою Радою, і затверджується на Великій Козацькій Раді;

 • постанова про виключення може бути прийнята Судом Козацької Честі за поведінку, не сумісну зі званням її члена, з наступним затвердженням Великою Козацькою Радою;

 • рішення Суду Козацької Честі про виключення може бути оскарженим в Конституційному Суді протягом місяця з дня його прийняття.

Для розгяду питання про виключення Мала Козацька Рада створює комісію, яка проводить розслідування і приймає рішення про передачу матеріалів перевірки на розляд Суду Козацької Честі.

Підставою для безумовного виключення козака з членів “Козацької Держави” є вчинений злочин, або правопорушення.

^ 4.СТРУКТУРА І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ.
4.1. Первинним підрозділом “Козацької Держави” є первинне козацьке товариство- різновікова група-“сім’я-курінь” на чолі з курінним отаманом, обраним загальними зборами куреня.

4.2. У свої діяльності курені керуються цим Статутом та рішкнням Великої Козацької Ради, Малої Козацької Ради, накзами Гетьмана

4.3. Курені створюються за рішенями установчих зборів козачат, джур і молодих козаків на основі їх вільного волевиявлення за наявності не менше 15-20 осіб на таких засадах: родинні зв’язки, товарискі взаємини і прихильність, психологічна сумісність.

4.4. Курені входять до складу відповідного коша як його структурні підрозділи.

4.5. Курені вирішують питання, які належать до їх компетенції, самостійно, в межах, що не суперечать Статутові та рішенням керівних органів.

4.6. Курені:

 • приймають рішення про прийом у члени "Козацької Держави" та виключення з її членів;

 • вирішують питання про необхідність допомоги та підтримки членів "Козацької Держави";

 • вирішують питання участі в заходах відповідно до статутних завдань;

 • вирішують інші питання внутрішнього життя куреня та його членів;

 • обирають терміном на один рік курінного отамана та писаря (заступника отамана).

4.7. Вищим органом куреня є загальні збори. Вони проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і повноважні за наявності на них більш як половини членів куреня.

Рішення на зборах з усіх питань приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх членів куреня. Звітно-виборні збори в куренях проводяться не рідше одного разу на рік.

4.8. Первинні козацькі товариства об’єднуються в коші, які складають “Козацьку Державу”.

^ 4.9.КУРІННИЙ ОТАМАН:


 • підзвітний керівним органам "Козацької Держави" та загальним зборам куреня;

 • разом із делегатом від куреня представляє курінь на Малій Козацькій Раді, де має право вирішального голосу;

 • затверджує кошторис куреня;

 • визначає поточні завдання і напрямки діяльності куреня. Забезпечує виконання рішень Малої Козацької Ради з питань господарського, фінансового, побутового характеру;

 • організовує виконання інших Статутних завдань в межах діяльності куреня.


^ 4.10. МАЛА КОЗАЦЬКА РАДА
Є постійно діючим представницьким органом "Козацької Держави", до якого входять Гетьман, Кошові та Курінні отамани і делегати всіх козацьких товариств. Мала Козацька Рада скликається не рідше одного разу на місяць. Позачергове скликання Малої Козацької Ради може бути здійснене на вимогу одного із кошів. Рішення Малої Козацької Ради є чинним, коли за нього проголосувало не менш двох третин учасників засідання.

Мала Козацька Рада:

 • вносить рекомендації на Велику Козацьку Раду стосовно змін до Статуту "Козацької Держави", положень про Суд Козацької Честі, Конституційний Суд “Козацької Держави”, Національний банк "Козацької Держави";

 • виносить на затвердження Великої Козацької Ради Положення про посадові обов’язки Кошового отамана, Генерального писаря, Генеральної контрольно-ревізійної інспекції, Голови Національного банку, Скарбника, Прапороносців;

 • пропонує до затвердження Великою Козацькою Радою склад Ради Старійшин, повноваження якої визначається окремим Положенням;

 • обговорює і подає на затвердження Великої Козацької Ради річні звіти, підсумки козацьких змагань, склад делегацій, зразки печаток, емблем, символіки;

 • вирішує поточні питання життя "Козацької Держави", куренів на подання Гетьмана, Кошового отамана та Курінних отаманів.


^ 4.11. ВЕЛИКА КОЗАЦЬКА РАДА
Є вищим керівним органом "Козацької Держави":

 • визначає і затверджує принципи, стратегію завдання і напрямок діяльності "Козацької Держави";

 • затверджує Статут "Козацької Держави", вносить до нього зміни і доповнення;

 • обирає Гетьмана "Козацької Держави", Генеральну Контрольно-ревізійну інспекцію, Раду Старійшин;

 • визнає повноваження обраних під час прямих виборів до "Козацької Держави" Кошового отамана, членів Конституційного суду "Козацької Держави", Суду Козацької Честі, Голови Національного банку "Козацької Держави", Генерального писаря, Прапороносців, Скарбника;

 • створює за потребою (розпускає) допоміжні утворення соціального спрямування, які у своїй діяльності керуються окремими Положеннями;

 • затверджує зміни в положеннях про Суд Козацької Честі, Конституційний Суд "Козацької Держави" та інших організаційних документів;

 • затверджує розпорядження Гетьмана щодо використання майна і коштів “Козацької Держави”;

 • дає накази Гетьману і Малій Козацькій Раді на поточний рік у вигляді Універсалів;

 • затверджує річні звіти, підсумки козацьких змагань, склад делегацій, зразки печаток, штамп, емблеми, символіку "Козацької Держави";

 • затверджує склад Ради Старійшин, повноваження якої визначені окремим Положенням;

 • затверджує річний кошторис "Козацької Держави", та склад ревізійної комісії;

 • затверджує зміни в Конституції “Козацької Держави”, Положеннях про Суд Козацької Честі, Конституційний Суд та інші організаційні документи;

 • приймає рішення про реорганізацію чи ліквідацію “Козацької Держави”.^ 4.12.ГЕТЬМАН “КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ”
Гетьман "Козацької Держави" є її вищою посадовою особою. Обирається Великою Козацькою Радою з обов’язковим щорічним підтвердженням повноважень в день свята Покрови Пречистої Богородиці. Обраний Гетьман володіє великою булавою як символом козацької влади.
^ 4.13.ГЕТЬМАН МАЄ ПРАВО:


 • накладати “вето” на рішення Генеральної Канцелярії і повертати його на повторний розгляд. В разі повторної незгоди це рішення передається на розгляд Малої Козацької Ради. Якщо рішення Малої Козацької Ради, з яким не погодився Гетьман, повертається до нього на підпис третій раз, він зобов’язаний визнати його і підписати;

 • представляє без довіренності інтереси ”Козацької Держави” у всіх органах представницької, виконавчої і судової влади, в установах, підприємствах усіх форм власності, в громадських і міжнародних організаціях, політичних партіях, рухах;

 • має право першого підпису на всіх документах, в тому числі і фінансових, які виходять від “Козацької Держави”;

 • призначає Головного отамана, Генерального інспектора за поданням Великої Козацької Ради, Курінних отаманів за поданням первинних козацьких товариств, або за власною ініціативою з наступним затвердженнями на відповідному рівні;

 • контролює виконання власних рішень через Головного отамана, Генерального інспектора, Кошових отаманів;

 • перевіряє діяльність Кошових отаманів, і в разі виявлення порушень Статуту “Козацької Держави” призупиняє їх повноваження, порушує питання про їхнє перебування на посадах;

 • визначає своїм наказом коло осіб, які мають право вирішувати поточні справи “Козацької Держави”;

 • видає накази на виконання статутних вимог і рішень Великої Козацької Ради, обов’язкові для виконання членами “Козацької Держави”.


^ 4.14.ГЕТЬМАН ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:


 • організовувати діяльність “Козацької Держави” відповідно до Статуту та козацьких звичаїв;

 • звітувати і нести відповідальність за свою діяльність на Великій Козацькій Раді.

^ 4.15.ГОЛОВНИЙ ОТАМАН “КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ”

/перший заступник Гетьмана/:


 • призначається Гетьманом “Козацької Держави” із наступним щорічним підтвердженням повноважень Великою Козацькою Радою. Коло обов’язків визначається Положенням про Генерального отамана. Виконує обов’язки Гетьмана в разі його відсутності;

 • Головному отаману Гетьман “Козацької Держави” вручає пернач;

 • звітує про свою роботу перед Гетьманом та Великою Козацькою Радою;

 • відповідає за роботу Малої Козацької Ради, фінансово-господарську діяльність Генеральної Канцелярії та всіх її служб.^ 4.16. КОШОВИЙ ОТАМАН “КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ”:


 • обирається на один рік шляхом прямого таємного голосування;

 • коло обов’язків Кошового отамана визначається Положенням, затвердженим Великою Козацькою Радою;

 • Гетьман “Козацької Держави” вручає Кошовому отаману малу булаву як символ влади;

 • Кошовий отаман звітує про свою роботу перед Гетьманом та Великою Козацькою Радою;

 • відповідає за роботу Генеральної канцелярії та всіх служб “Козацької Держави”.


^ 4.17. ГЕНЕРАЛЬНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА ІНСПЕКЦІЯ:


 • є вищим контролюючим органом “Козацької Держави”. Генеральний інспектор, який очолює Генеральну контрольно-ревізійну інспекцію, призначається Гетьманом “Козацької Держави” і затверджується на Великій Козацькій Раді з терміном повноважень на один рік;

 • у своїй роботі керується окремим Положенням та цим Статутом;

 • складається з 8 інспекторів, які обираються Великою Козацькою Радою за поданням куренів-“сімей”;

 • звітує про роботу перед Гетьманом та Великою Козацькою Радою;

 • здійснює контроль за господарсько-фінансовою роботою первинних козацьких товариств та інших утворень соціального спрямування, а також за виконанням ними умов “Козацьких змагань” та об’єктивністю оцінки цих змагань;

 • контролює надходження і витрати коштів “Козацької Держави”, матеріалів, ведення документації Генеральною канцелярією, економічним товариством “Надія”;

 • контролює роботу Національного банку “Козацької Держави”.


^ 4.18.КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД “КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ”:


 • є вищим регуляторно-правовим органом “Козацької Держави”, який стежить за дотриманням Статуту “Козацької Держави”та чинного Законодавства України в процесі прийняття рішень всіма керівними органами громадської організації;

 • повноваження, склад і обов’язки Конституційного Суду визначаються окремим Положенням, яке затверджується на Великій Козацькій Раді;

 • склад Конституційного Суду обирається шляхом прямого таємного голосування під час виборів до керівних органів “Козацької Держави” з повноваженнями на один рік.
^ 4.19.СУД КОЗАЦЬКОЇ ЧЕСТІ:


 • є вищим дисциплінарним органом, повноваження, склад і обов’язки якого визначаються окремим Положенням, яке затверджується Гетьманом і Великою Козацькою Радою;

 • члени Суду Козацької Честі обираються під час виборів до “Козацької Держави” шляхом прямого таємного голосування з повноваженнями на один рік.
 1. ^ КОШТИ І МАЙНО “КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ”:
  1. ”Козацька Держава” здійснює свою фінансову діяльність і господарську роботу в порядку, визначеному Законодавством України. Кошти "Козацької Держави" складаються з :

 • коштів, що надані відповідно до ст. 10 Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”в порядку підтримки діяльності “Козацької Держави” як молодіжної організації, через відповідні органи виконавчої влади, що працюють з молоддю, органами місцевого самоврядування та Спілкою всеукраїнських молодіжних громадських організацій;

 • відрахувань від прибутків, одержаних від трудової і виробничої діяльності членів “Козацької Держави”;

 • надходжень від добродійних організацій, спонсорів, інших добровільних пожертв, добровільних внесків приватних осіб, що не є членами “Козацької Держави”, підприємств із України та з – за кордону;

 • інших надходжень, які не суперечать чинному законодавству України.

  1. Кошти “Козацької Держави” використовуються у відповідності до чинного Законодавства для проведення заходів, передбачених Статутом, забезпечення організаційно-господарських потреб, походів,екскурсій, поїздок, тощо.

  2. Право оперативного управління коштами та майном “Козацької Держави” належить першій посадовій особі – Гетьману відповідно до вимог чинного Законодавства України та цього Статуту;

  3. Контроль за використанням коштів здійснює ревізійна комісія.
 1. ^ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ “КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ”
  1. Припинення діяльності “Козацької Держави” відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації.

  2. Реорганізація “Козацької Держави” відбувається за рішенням Великої Козацької Ради, якщо за нього проголосувало 2/3 учасників зібрання.

  3. Ліквідація “Козацької Держави” проводиться в установленому Законом України порядку за рішенням Суду.

  4. У разі припинення діяльності і ліквідації “Козацької Держави” кошти і майно не можуть перерозподілятися між її членами, а передаються на баланс Великосорочинської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату.

Схожі:

Статут Великосорочинської дитячої громадської організації iconЗатверджено рішенням Великої Козацької Ради від 23 лютого 1993 року
Держави”- нормативний документ, прийнятий в Козацькій Держві для виконання Статутних завдань, має педагогічно- освітнє значення та...
Статут Великосорочинської дитячої громадської організації iconПротокол загальних зборів засновників громадської організації
Про затвердження Статуту громадської організації „Ініціативний Союз ”Відродження”
Статут Великосорочинської дитячої громадської організації iconСтатут всеукраїнської Громадської організації
Всеукраїнська громадська організація “Асоціація учителів фізики “Шлях освіти -ххі” створюється за ініціативи учителів фізики, фіналістів...
Статут Великосорочинської дитячої громадської організації iconСтатут громадської організації
Громадська організація «Київське товариство захисту тварин «Щасливий берег» (надалі – Організаціїя) є місцевою громадською організацією,...
Статут Великосорочинської дитячої громадської організації iconСтату т громадської організації “Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній
Міністерством юстиції України Загальними зборами громадської організації “Міжнародна асоціація
Статут Великосорочинської дитячої громадської організації iconПоложення про місцеві осередки Всеукраїнської громадської організації
Це Положення регулює порядок діяльності місцевих осередків (далі — Місцевий осередок) Всеукраїнської громадської організації «Асоціація...
Статут Великосорочинської дитячої громадської організації iconКодексу адміністративного судочинства України
Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської...
Статут Великосорочинської дитячої громадської організації iconКонкурс продемонстрував високу активність так високий рівень наданих...
Згідно плану роботи лрку «мко», районної дитячої громадської організації «Веселкова республіка», з метою активізації роботи дитячих...
Статут Великосорочинської дитячої громадської організації iconПро умови ведення мисливського господарства
Положення з одного боку, та громадської організації «клуб барсук», 92066 Луганська область, Міловський район, селище Жовте, вул....
Статут Великосорочинської дитячої громадської організації iconПро умови ведення мисливського господарства
Положення з одного боку, та громадської організації «клуб барсук», 92066 Луганська область, Міловський район, селище Жовте, вул....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка