На перевезення пасажирів на постійному міському автобусному маршруті загального користування м. Луганська
Скачати 80.08 Kb.
НазваНа перевезення пасажирів на постійному міському автобусному маршруті загального користування м. Луганська
Дата конвертації30.04.2013
Розмір80.08 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

Луганської міської ради

від "___"___________ № ___


Д О Г О В І Р № _______


на перевезення пасажирів на постійному міському

автобусному маршруті загального користування м. Луганська


м.Луганськ

"___"

_________

2005р.^ Виконавчий комітет Луганської міської ради, що в подальшому іменується “Замовник”, в особі _________________________________________________________, діючого на підставі довіреності, виданої Луганським міським головою, та зареєстрованої "___" ____________200__р. за № __________, з однієї сторони, та


_____________________

____________
_________________,

що в подальшому іменується “Перевізник” ,

діючего на підставі:


свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи_______________,

виданого

_______________________________________________________

"__"

__

_____р.,

ліцензії

серія

___________,виданої

Державним департаментом автомобільного транспорту "Укравтотранс" Міністерства транспорту України

"__"

__

200__р.

Ідентифікаційний (код) номер

___________з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

^

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1 “Замовник” на підставі рішення конкурсного комітету

(протокол від

"__"

__________

200__р.__

)
надає “Перевізнику” право

з

"_"

_________

200_р.

по

"_"

_________

200_р.

здійснювати перевезення пасажирів у м. Луганську на постійному міському автобусному маршруті загального користування___

"

______________________

-

_________________________"

у (звичайному) режимі (руху) (маршрутного таксі)

маркою автобусу

___________,


який має реєстраційний номер

_______1.2. “Перевізник” зобов’язується здійснювати перевезення пасажирів згідно діючого законодавства та на умовах передбачених цим договором.
^ 2. УМОВИ ДОГОВОРА

2.1. “Замовник”:

2.1.1. Забезпечує перевізника інформацією нормативно–організаційного характеру відповідно роботи пасажирського транспорту.

2.1.2. Затверджує розклад руху автобусу.

2.2.“Перевізник”:

2.2.1. Повинен у разі невиходу на маршрут автобусу по будь-яким причинам сповістити про це терміново диспетчерську службу у письмовій формі.

2.2.2. Повинен виконувати вказівки диспетчерської служби, що не суперечать вимогам цього договору.

2.2.3. Оформляє паспорт маршруту.

2.2.4. Повинен забезпечити подання водієм(ями), до диспетчерської служби дорожнього листа з відповідними відмітками.

2.2.5. Повинен здійснювати перевезення пасажирів за тарифами, встановленими згідно діючого законодавства.

2.2.6. Повинен здійснювати перевезення громадян, яким законодавством надано пільги щодо плати за проїзд.

2.2.7. Повинен забезпечити щодобовий передрейсовий медичний контроль водіїв, перевірку технічного стану транспортних засобів та інструктажі водіїв із відміткою у подорожньому листі, а також дисципліну водійського складу на рівні, що гарантує безпеку дорожнього руху під час пасажирських перевезень.

2.2.8. Повинен забезпечувати відповідно до вимог діючих норм та правил належний технічний та санітарний стан автобусу, що здійснює перевезення пасажирів.

2.2.9. Повинен здійснювати перевезення пасажирів згідно із затвердженими графіками і маршрутами руху.

2.2.10. У разі заподіяння шкоди відшкодовує її згідно діючого законодавства.

2.2.11. Повинен не допускати до керування автобусів водіїв, які не мають стаж керування транспортним засобом більше трьох років і посвідчення водія категорії “С” та “D”.

2.2.12. Повинен забезпечувати і контролювати згідно законодавства режим праці та відпочинку водія, що здійснює перевезення пасажирів згідно діючого законодавства.

2.2.13. Повинен забезпечити у кожному автобусі під час здійснення перевезень пасажирів таких документів:

 1. реєстраційного документу на транспортний засіб;

 2. дорожнього листа, виданого перевізником незалежно від форм власності;

 3. талону проходження квартального технічного огляду та талону токсичності (димності), виданого підприємством (організацією), що мають на це право згідно діючого законодавства та стандартів;

 4. посвідчення водія відповідної категорії та талону, що додається до посвідчення;

 5. квитково–облікового листа;

 6. квитків за ціною відповідно до встановлених тарифів;

 7. схеми маршруту;

 8. розкладу руху;

 9. ліцензійної картки на право надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів;

 10. дозвілу виконавчого комітету Луганської міської ради на постійний автобусний маршрут.

2.2.14. Повинен не припускати випуск на маршрут автобус:

 • який є несправним;

 • який не забезпечено необхідним протипожежним обладнанням, медичною аптечкою, знаками аварійної зупинки, противідкатними упорами та іншими засобами згідно законодавства;

 • який не має візуальної інформації, передбаченої Порядком і умовами організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 21.01.98 №21, зареєстрованим Міністерством юстиції України від 22.04.98 №257/2697 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства транспорту України від 05.11.01 № 762), Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 №176 (176-97-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003р. № 141) та Законом України “Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 №2344–ІІІ;

 • який не відповідає санітарним та технічним вимогам;

 • який не відповідає іншим вимогам законодавства України.

2.2.15. Повинен забезпечувати дотримання водіями графіків руху та норм місткості автобусу, передбачених інструкцією заводу–виготовлювача.

2.2.16. Повинен надавати “Замовнику” на його вимогу необхідну інформацію та документи щодо виконання умов даного договору.

2.2.17. Повинен забезпечити рух автобусу тільки на маршруті, передбаченому даним договором, крім випадків, передбачених даним договором.

2.2.18. Повинен забезпечити виконання вимог, передбачених діючим законодавством щодо перевезення пасажирів.

2.2.19. Повинен виконувати встановлені вимоги по забезпеченню безпеки дорожнього руху.

2.2.20. Повинен забезпечити пасажирам безпечну поїздку.
^ 3. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ
3.1. У випадку виникнення ситуації зриву графіків пасажирських перевезень на маршрутах міста по непередбаченим обставинам Замовник має право перевести автобус Перевізника на інший маршрут терміном не більш ніж 3 днів на місяць.
^ 4. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УМОВ ДОГОВОРУ ТА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Контроль за виконанням Перевізником умов цього договору здійснює Замовник або уповноважена ним особа.
^ 5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Зміни, доповнення до договору здійснюються згідно діючого законодавства.

5.2. Договір може бути розірвано у разі односторонньої відмови від договору однією із сторін.

5.3. Про одностороннє розірвання договору Перевізник повинен письмово повідомити Замовника не пізніше, ніж за 10 діб до дати, з якої договір буде вважатись розірваним та буде припинено перевезення пасажирів.

5.4. В повідомленні про розірвання договору Перевізник повинен зазначити дату, з якої договір буде вважатись розірваним та буде припинено перевезення пасажирів.

5.5. Одностороннє розірвання договору за ініціативою Замовника здійснюється шляхом прийняття ним відповідного рішення (рішення виконавчого комітету Луганської міської ради) у разі неодноразового (два та більше разів) невиконання або неналежного виконання Перевізником умов договору.

5.6. У разі одностороннього розірвання договору за ініціативою Замовника договір вважається розірваним наступного дня після прийняття відповідного рішення Замовником.

5.7. Спори по цьому договору вирішуються у встановленому законодавством порядку.

5.8. Договір складається у двох примірниках (один зберігається у Замовника, другий – у Перевізника).

5.9. Після закінчення дії даного договору або його розірвання примірник договору, що перебуває у Перевізника, повертається Замовнику, про що в ньому робиться відповідний запис.

5.10. Автоматичне продовження строку дії договору не припускається.
^ 6. АДРЕСИ СТОРІН


ЗАМОВНИК

ПЕРЕВІЗНИК

Луганська міська рада

Виконавчий комітет

вул. Коцюбинського,14

м. Луганськ, 91000


_________________
М.П.


_______________________________________

_______________________________________

м. Луганськ,

______________________, буд. ____, кв. ____

Тел. __________________________

Ідентифікаційний код (номер) _____________

Свідоцтво про державну реєстрацію СПД

(Довідка про внесення до ЄДРПОУ)

___________________________________

___________________________________

Паспорт серії ____ № ____________,

виданий ____________________________

Дата “____” __________ 200__р.

_____________________

Схожі:

На перевезення пасажирів на постійному міському автобусному маршруті загального користування м. Луганська iconНа перевезення пасажирів на постійному міському автобусному маршруті...
Державним департаментом автомобільного транспорту "Укравтотранс" Міністерства транспорту України
На перевезення пасажирів на постійному міському автобусному маршруті загального користування м. Луганська iconУмови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на постійних міських...
У конкурсі на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального користування м. Луганська (далі Конкурс)...
На перевезення пасажирів на постійному міському автобусному маршруті загального користування м. Луганська iconУмови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на постійних міських...
У конкурсі на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального користування м. Луганська (далі Конкурс)...
На перевезення пасажирів на постійному міському автобусному маршруті загального користування м. Луганська iconАналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Луганської міської ради
«Про питання, пов’язані з проведенням конкурсу на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального користування...
На перевезення пасажирів на постійному міському автобусному маршруті загального користування м. Луганська iconЛуганська міська рада виконавчий комітет р І шенн я
Внести наступні зміни до рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 01. 07. 2005 №192 "Про питання, пов'язані з проведенням...
На перевезення пасажирів на постійному міському автобусному маршруті загального користування м. Луганська iconПорядок призначення тимчасових перевізників на постійні міські автобусні...
Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення призначання тимчасового перевізника на постійні міські автобусні маршрути...
На перевезення пасажирів на постійному міському автобусному маршруті загального користування м. Луганська iconТема “ автомобільні перевезення вантажів та пасажирів. Способи перевезення...
Під автомобільними перевезеннями розуміють виробничий процес по переміщенню автомобільним транспортом вантажів або пасажирів
На перевезення пасажирів на постійному міському автобусному маршруті загального користування м. Луганська iconВисновок проходження проекту регуляторного акта управління транспорту...
Луганської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 01. 07. 2005 №192 "Про питання,...
На перевезення пасажирів на постійному міському автобусному маршруті загального користування м. Луганська iconМаршрутнамережа постійних міських автобусних маршрутів загального користування м. Луганська
Кірова – З/вокзал – вул. Советська – вул. Оборонна вул. ім газеті “Луганська правда”
На перевезення пасажирів на постійному міському автобусному маршруті загального користування м. Луганська iconМаршрутнамережа постійних міських автобусних маршрутів загального користування м. Луганська
Автовокзал – пл. Героїв ввв – Луганський базар – З/вокзал – вул. Кірова – вул. Комінтерна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка