Iv міжнародної науково-методичної конференції
Скачати 59.36 Kb.
НазваIv міжнародної науково-методичної конференції
Дата конвертації06.03.2013
Розмір59.36 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

Р І Ш Е Н Н Я


IV Міжнародної науково-методичної конференції

«Безпека людини у сучасних умовах»
6–7 грудня 2012 р., м. Харків.

У роботі Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах» взяли участь 254 (222 у 2011 р.) фахівців та заслухано 162 (145 у 2011 р.) доповідей, у тому числі 88 за участю магістрів, студентів та аспірантів.

Взяли участь у роботі конференції вищі навчальні заклади (28):

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ"),

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"(НТУУ «КПІ»),

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків,

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків,

Національний авіаційний університет, м. Київ,

Харківський національний університет будівництва та архітектури,

Університет біоресурсів та природокористування, м. Київ,

Харківська національна академія міського господарства,

Харківський національний університет радіоелектроніки,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет,

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,

Академія внутрішніх військ МВС України, м. Харків,

Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків,

Сумський державний педагогічний університет,

Одеський національний політехнічний університет,

Національний університет «Львівська політехніка»,

Сумський державний університет,

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва.

Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова, м. Миколаїв,

Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», м. Харків,

Харківська гуманітарно-педагогічна академія,

Національний авіаційний університет «Харківський авіаційний інститут»

Університет штату Індіана, США,

Київський національний університет будівництва та архітектури,

Університет менеджменту освіти, м. Київ,

Ужгородський національний університет,

Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова.

^ У конференції також взяли участь:

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту НУЦЗУ, м. Київ,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту, МС України, м. Київ,

Харківська академія неперервної освіти,

Науково-виробниче підприємство «Протек»,

Науково-дослідний центр проблем авіації, авіаційного пошуку і порятунку Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту МНС, м. Київ,
Учасники конференції визначають важливість та пріоритетність питань безпеки життєдіяльності людини у сучасних умовах. Питання, які розглядались на конференції, є першочерговими, а тому рішення конференції необхідно довести до відома усіх.

Конференція визначає, що як і минулому році: залишилась негативна тенденція раннього старіння населення в Україні, поширення епідемій туберкульозу, СНІДу та інші проблеми. В Україні залишається низьким рівень матеріальної бази промислових підприємств, що створює небезпеку для життя не лише працездатного населення, а і кожного громадянина. Збільшення потужності промисловості на базі застарілого обладнання та комунікацій є дуже небезпечним. Погіршився рівень життя людей в Україні, який не відповідає життєво необхідному біологічному рівню та продовжує погіршуватись у зв’язку із економічною та політичною нестабільністю у країні. Залишилась тенденція підвищення пенсій та заробітної платні, у той час як підвищується плата за комунальні та інші послуги, - тому ці підвищення не можуть вплинути позитивно на добробут населення. Немає суттєвого покращення стану довкілля, що впливає на рівень захворюваності населення України. Високим залишається рівень травматизму у побуті та на підприємствах. Уряд України намагається вирішити питання з покращення безпеки людини, але заходи, які застосовуються, неефективні та не мають суттєвих позитивних результатів. У 2010 році вийшов новий наказ МОН Украйни №969, який конференція підтримує та висловлює сподівання щодо його повної реалізації у вищих навчальних закладах освіти України. Спілка фахівців з безпеки життєдіяльності м. Харкова продовжує виконувати роботу з об’єднання зусиль усіх фахівців, яки б змогли зробити свій внесок у покращення життєвих показників людини у світі, зокрема в Харкові та інших містах України. Однак, бажання створити міський центр по наданню допомоги з питань охорони праці не знайшло розуміння і підтримки керівництва фонду соціального страхування України (м.Київ). У 2011 році було підготовлено та затверджено МОН,МС України нові типові програми до дисциплін напряму БЖД. У 2012 році, як і минулого року, активну допомогу із напряму безпека людини надав Навчально-методичний центр безпеки життєдіяльності та цивільного захисту м. Харкова. На його базі було проведено семінар-нараду викладачів із дисциплін «Охорона праці», «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист» вищих навчальних закладів міста Харкова. У 2012 році на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти проведено заняття з викладачами ВНЗ Харкова з навчання правил надання долікарської допомоги (майстер-клас). Кожен рік Спілка фахівців з безпеки життєдіяльності проводить семінари, наради, конференції та інші заходи з метою розповсюдження досвіду науковців та фахівців серед молоді та населення. Необхідно продовжити цю важливу роботу у 2013 році. Конференція розглянула та затвердила звіт ревізійної комісії. Склад ревізійної комісії на 2012 рік: Волненко Н.Б., Куліш Ю.О., Райко В.Ф. Конференція, розглянувши доповіді науковців, фахівців із БЖД, викладачів та інших учасників міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах», постановляє:
1. Звіт діяльності Харківської Обласної громадської організації «Спілка фахівців з безпеки життєдіяльності людини» голови Спілки – Березуцького В.В. за 2012 рік оцінити на рівні задовільному.

2. Затвердити координаційну раду Спілки фахівців у наступному складі:
1. Голова Спілки – проф. Березуцький В.В.

2. Заступник – проф. Древаль О.М.

3. Проф. Горбенко В.В.

4. Проф. Райко В.Ф.

5. Проф. Ворожбіян М.І.

6. Проф. Адаменко М.І.

7. Куліш Ю.О.

8. Проф. Волненко Н.Б.

9. Проф. Юрченко В.Д.

10. . __________________

11. __________________

12. __________________
3. Громадській організації ХОГО СФ БЖДЛ у наступному 2013 році зосередити увагу на таких питаннях:

 • Сприяти подальшому зростанню кількості членів Спілки;

 • Продовжити роботу по створенню кабінетів "Охорона праці" у м. Харкові та інших обласних центрах України;

 • Провести науково-методичні семінари з метою підвищення кваліфікації фахівців у напрямках «Екологія», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Цивільний захист»;

 • Участь у підготовці та проведенні 1 та 2-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Цивільний захист", "Основи охорони праці";

 • Участь у підготовці та проведенні Міжнародної студентської олімпіади з БЖДЛ у 2013 році;

 • Участь в організації та проведенні 5-ї Міжнародної конференції «Безпека людини у сучасних умовах» в м. Харкові у 2013 році;

 • Участь у роботі НМК Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з цивільної безпеки;

 • Забезпечення роботи інформаційної сторінки Спілки фахівців з безпеки життєдіяльності у мережі Інтернет (http://safetyliving.narod.ru/);

 • Видання збірки наукових статей з напрямку БЖДЛ у фахових цитованих виданнях.

 • Оновлення 1-го видання та публікація у 2013 році 2-го видання каталогу Спілки фахівців із безпеки життєдіяльності.

 • Проведення роботи щодо залучення до роботи у Спілці представників усіх ВНЗ міста Харкова, України та інших країн.

 • Розвиток та укріплення контактів із фахівцями, які працюють у напрямі безпеки життєдіяльності м. Харкова та його регіону, інших міст та регіонів України, країн та асоціацій.

 • До кінця 2012 року надіслати повідомлення членам Спілки фахівців з безпеки життєдіяльності, які заборгували із платою внесків, із попередженням про виключення їх із членів Спілки фахівців.

 • Загальну частину рішення конференції довести до відома осіб, причетних до громадської організації ХОГО СФ БЖДЛ, а також організацій, засобів масової інформації, керівництва міста та регіону, НМК Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з Цивільної безпеки.

Схожі:

Iv міжнародної науково-методичної конференції iconР І шення
Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах» та XV регіональної студентської наукової конференції...
Iv міжнародної науково-методичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Iv міжнародної науково-методичної конференції iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І міжнародної науково-методичної конференції
Iv міжнародної науково-методичної конференції iconПрограма проведення ІІ міжнародної науково-практичної конференції...
Для учасників конференції пропонується екскурсія по Києво-Печерській Лаврі. Збір бажаючих біля адміністративного 64 корпусу 18 жовтня...
Iv міжнародної науково-методичної конференції iconІii міжнародної науково-методичної конференції
«Безпека людини у сучасних умовах» взяли участь 222 (219 у 2010 р.) фахівців та заслухано 145 (156 у 2010 р.) доповідей, у тому числі,...
Iv міжнародної науково-методичної конференції iconЗаявка анкета
Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів
Iv міжнародної науково-методичної конференції iconМіжнародної науково-практичної конференції
Академії митної служби України проводилась ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічної безпеки та...
Iv міжнародної науково-методичної конференції iconЕкологія. Людина. Суспільство
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі X міжнародної науково-практичної конференції
Iv міжнародної науково-методичної конференції iconЛуганська державна академія культури І мистецтв
Запрошуємо вас взяти участь у роботі VI міжнародної науково-практичної конференції
Iv міжнародної науково-методичної конференції iconУчасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
«удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка