Закону України
НазваЗакону України
Сторінка1/15
Дата конвертації01.05.2013
Розмір2.29 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Концепція реформи врядування - інструмент

утвердження народовладдя
Усвідомлюючи:

-Що Українська держава та ії інститути були утворені партійно-номенклатурними кланами для перерозподілу спадщини СРСР та природних ресурсів України на свою користь.

-Що згодом ці клани перетворились на олігархічні та злилися з представниками кримінальних угруповань.

-Що саме цими кланами зформовано всі нині діючи органи та інститути державної влади.

-Що існуюча держава є цілковито продуктом домовленості між цими кланами та в повній мірі їх інтереси представляє та відстоює.

-Що правлячи клани ставляться до українського народу як до наймитів, що мають задовольняти їх потреби, як до ринку для своїх товарів, але в жодному разі не як до джерела влади.

-Що не український народ є в державі господарем.

-Що кардинальних змін в бік реального народовладдя, замість нав’язаної кланами псевдодемократії потребує система державного устрою в цілому, і в першу чергу правові засади та інститути врядування, як такі, що не відповідають традиціям та прагненням Українського народу.

Спираючись :

  • На вікові традиції самоврядування Українського народу.

  • На Статтю 5. Конституції України за якою:

«Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є
народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної
влади та органи місцевого самоврядування.»


- ^ На статтю 8. За якою:

«В Україні визнається і діє принцип верховенства права»

- На статтю 13. Конституції України за якою:

«Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші
природні ресурси, які знаходяться в межах території України, …
є об'єктами права власності Українського народу.»


- На статтю 22. Конституції України за якою:

«Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути
скасовані.»


- На статтю140 Конституції України за якою:

«Місцеве самоврядування є правом територіальної громади…»

- На статтю 143 Конституції України за якою:

«Територіальні громади … безпосередньо або через утворені ними органи

місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності.»


Керуючись: статтями 3, 117,71,133,140,142,143,144 Конституції України та статтями 1,2,3,6,8,9,13.14.16,21,25,26,60.71,75.80 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

(N 280/97-ВР)
Вносимо на розгляд суспільства концепцію реформи врядування, яка докорінно змінить систему влади в державі та суспільно- політичний лад на користь українського народу.


^ Огляд законодавства України про виборні органи влади
Розділ I

Виборче право

1.Формування складу виборчих комісій

Згідно Ст. 38,69, та 71 Конституції України: «Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є

вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом

таємного голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення.»

^ За нормами Законів України: «Про вибори Президента України» (№ 1630-IV), «Про вибори народних депутатів України» ( № 4061-17), «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (№ 2487-17) волевиявлення громадяни здійснюють на виборчих дільницях, які утворюються з кількістю виборців від п'ятдесяти до трьох тисяч осіб.
Виборчі дільниці за розміром поділяються на:

^ 1) малі - з орієнтовною кількістю виборців від 50 до 500 осіб;

2) середні - з орієнтовною кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;

3) великі - з орієнтовною кількістю виборців від 1500 до 3000 осіб.(або- понад 1500 осіб, до 2500

осіб) (№ 1630-IV ч.9.ст 20, № 4061-17 ч.3. ст. 19, № 2487-17 ч.3, ст. 18.)

Результати волевиявлення громадян визначаються виборчими комісіями. Система виборчих

комісій прописана в наведених нормах Законів № 1630-IV п.1),2),3) ч.1 та ч.2 ст.21, № 4061-17

п.1),2),3) ч.1 та ч.2 ст.24,№ 2487-17 п.1),2),3) ч.1ст.19.

За статусом виборчі комісії є спеціальними колегіальними (державними) органами

(№ 1630-IV ч.1, ст.22, № 4061-17 ч.1. ст.25, № 2487-17 ч1, ст.20.)

Першим і головним суб’єктом виборчого процесу є виборець

(№ 1630-IV п.1), ст.12, № 4061-17 п.1), ч.1. ст.12, № 2487-17 п.1), ч.1, ст.20.)
За логікою ст. 5 Конституції України та навединими вище нормами законів України

саме виборець, що мешкає в межах території закріпленної за виборчою дільницею і відповідно є

членом певної територіальної громади має брати безпосередньо участь у формуванні своєї

виборчої комісії , яку він обирає на загальних зборах територіального утворення - вулиці або

багатоквартирного будинку шляхом висування кандидатами в члени дільничної комісії своїх

сусідів, яких добре знає та прямим, відкритим голосуванням за цих громадян, тобто довіряє

обраній виборчий комісії підрахунок результатів волевиявлення громади.

Напрчуд, за діючими нормами законів виборець, як суб’єкт виборчого процесу та член

територіальної громади усунений від формування системи виборчих комісій, внаслідок чого

громадяни не довіряють результатам виборів, що природно.

Участь виборця у формуванні та роботі виборчих комісії визначається його приналежністю до

певної політичної партії, бажанням заробити на виборах, а зазвичай і перше і друге, або

наближеностю до посадовців держ. адміністрацій та місцевих виконавчих органів влади.

Тобто участь виборця - суб’єкту виборчого процесу у формуванні та роботі виборчих комісій

зведено до ролі наймита для різнобарвних політичних сил та керуючих ними олігархічних кланів.
Так: «Подання щодо кандидатур (не більше двох осіб до однієї виборчої комісії від одного кандидата) до складу виборчих комісій звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи, вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів за підписом довіреної особи кандидата на пост Президента України, засвідченим головою територіальної виборчої комісії або в іншому встановленому законом порядку. До складу дільничної виборчої комісії включаються усі висунуті представники від кандидатів на пост Президента України.

У разі якщо у встановлений частиною третьою цієї статті строк не Надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше дванадцяти, дільнична виборча комісія утворюється територіальною виборчою комісією за поданням її голови у кількості дванадцяти осіб з обов'язковим урахуванням усіх поданих кандидатур від кандидатів на пост Президента України відповідно до частини третьої цієї статті.

^ Кожний кандидат на пост Президента України має право на пропорційну частку посад голови, заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії. Частки таких посад для кожного кандидата в межах територіального округу визначаються відповідно до кількості осіб, поданих ним та включених до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій.

^ Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента України (№ 1630-IV ч.3, ч.8, ч.9, ч.12, ч.13, ст.24)

Так: «Суб'єктами подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій (далі - суб'єкт подання) є: політична партія, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання; політичні партії - суб'єкти виборчого процесу.

До складу окружної виборчої комісії обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від суб'єкта подання, зазначеного у пункті 1 частини другої цієї статті. Не більше ніж по одному представнику від суб'єктів подання, зазначених у пункті 2 частини другої цієї статті, включаються до складу окружної виборчої комісії шляхом жеребкування, …

^ Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають суб'єкти подання, зазначені у частині другій статті 27 цього Закону, та кандидати у депутати у відповідному одномандатному окрузі.

Кожний суб'єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць у межах виборчого округу, яка залежить від кількості кандидатур від відповідних суб'єктів подання, включених до складу дільничних виборчих комісій. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання у кожній категорії виборчих дільниць у межах виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта подання до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови окружної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків, коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання щодо призначення відповідних осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. Розподіл керівних посад між суб'єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій у межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається окружною виборчою комісією у порядку, встановленому Центральною виборчої комісією.

^ Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії повинні бути представниками різних партій, кандидатів у депутати - суб'єктів подання, передбачених частиною четвертою цієї статті.» (№ 4061-17 п.1), 2), ч.2, ч.3, ст. 27., ч.4, ч.10, ч.11, ст.28)

Так:« Склад територіальних виборчих комісій (які, до речі. в містах з районним поділом підміняться на певних категоріях виборів міськими та обласними виборчими комісіями) формується за поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій партій у кількості не менше 9 і не більше 18 осіб. При цьому від суб'єктів подання, зазначених у пунктах 1, 2 частини другої цієї статті, до складу територіальної виборчої комісії включається не більше 15 кандидатур, а від суб'єктів подання, зазначених у пункті 3 частини другої цієї статті, - не більше трьох кандидатур у порядку, визначеному цією статтею. При цьому відповідні місцеві організації політичних партій, що об'єдналися в одну депутатську фракцію у Верховній Раді України поточного скликання, або місцева організація політичної партії, що сформувала свою депутатську фракцію у Верховній Раді України поточного скликання, можуть подати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по три делеговані кандидатури.
- ^ Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих
комісій мають:
місцева організація політичної партії, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;
зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації політичних партій, що входять до виборчого блоку,
депутатська фракція якого зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;
всі зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації усіх політичних партій, які мають намір висувати
кандидатів на відповідних місцевих виборах.
Суб'єкти подання кандидатур, зазначені у пунктах 1 і 2 частини другої цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по три кандидатури, інші місцеві організації партій - по одній кандидатурі…

^ Кандидатури від місцевих організацій партій (по одній кандидатурі від місцевої організації однієї політичної партії), зазначених у пункті 3 частини другої цієї статті, включаються до складу територіальних виборчих комісій за результатами жеребкування, що проводиться виборчою комісією, яка формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, не пізніш як на другий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу такої комісії, визначеного відповідно частинами четвертою - восьмою цієї статті…

... Подання кандидатур до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити обласні, районні, міські (у містах обласного значення, містах Києві, Севастополі), районні у містах Києві, Севастополі організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться з наступного дня після дня оголошення про початок виборчого процесу, але не пізніш як за 49 днів до дня виборів.

Районні територіальні виборчі комісії формують склад міських (крім міст, зазначених у частинах четвертій, п'ятій та восьмій цієї статті), сільських, селищних територіальних виборчих комісій у

відповідному районі не пізніш як за 41 день до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити районні організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за 43 дні до дня виборів.
Міські територіальні виборчі комісії (у містах, де утворені районні у місті ради, крім міст Києва та Севастополя) формують склад районних у місті територіальних виборчих комісій не пізніш як за 36 днів до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити міські організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за 38 днів до дня виборів.
Міські територіальні виборчі комісії міст, до складу яких входить інше місто, селище, село, формують склад відповідних міських, селищних, сільських територіальних виборчих комісій не пізніш як за 36 днів до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити міські організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті, а у разі їх відсутності - організації цих політичних партій вищого рівня. Такі подання вносяться не пізніш як за 38 днів до дня виборів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Закону України iconЗакон україни
Розмежування земель державної та комунальної власності здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України,...
Закону України iconЗаконопроектом, зокрема передбачається
Проект Закону України “Про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України” розроблено Міністерством фінансів України...
Закону України iconПро Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих...
Закону України "Про вибори народних депутатів України", частин першої, четвертої статті 30 Закону України "Про Державний реєстр виборців",...
Закону України iconПояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України
Закону України “Про наукову І науково-технічну діяльність” є необхідність модернізації законодавчого забезпечення сфери наукової...
Закону України iconЗакону України "Про поховання та похоронну справу"
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства „Про затвердження нормативно-правових актів  щодо реалізації...
Закону України iconЗакону України Про освіту
Закону України "Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" та з метою стимулювання...
Закону України iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Відповідно до статей 2,16,21 Закону України України “Про місцеві державні адміністрації”, в зв’язку з виявленням вогнищ карантинного...
Закону України iconЗакону України "Про освіту" 1060-12
Закону України "Про професійно-технічну освіту" (103/98-вр ), частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" (2984-14)...
Закону України iconУ справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України...
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про особливості застосування Закону України “Про...
Закону України iconЗакону України ”Про
Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску”№6525, визнання нечинним Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка