П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ
Скачати 245.74 Kb.
НазваП О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ
Сторінка3/4
Дата конвертації01.05.2013
Розмір245.74 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4
| | | | | | | |загальноосвітніх, |обласні, Київська та | | | | | | |

| | | | | | | |професійно-технічних і |Севастопольська міські | | | | | | |

| | | | | | | |позашкільних навчальних |держадміністрації | | | | | | |

| | | | | | | |закладах | | | | | | | |

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | Разом | | | 6,76| 1,6595| 1,6865| 1,6965| 1,7175|

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | |10) забезпечення |Міністерство освіти і |місцеві | 19,4098| 4,13245| 4,99245| 4,99245| 5,29245|

| | | | | | | |функціонування обласних |науки |бюджети | | | | | |

| | | | | | | |позашкільних навчальних |Автономної Республіки Крим| | | | | | |

| | | | | | | |закладів, що входять до |обласні, Київська та | | | | | | |

| | | | | | | |складу Малої академії наук |Севастопольська міські | | | | | | |

| | | | | | | |учнівської молоді |держадміністрації | | | | | | |

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | Разом | | | 19,4098| 4,13245| 4,99245| 4,99245| 5,29245|

|---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом за | | | | | | | | | | 82,0577| 9,92725|32,50375|24,02785|15,59885|

|завданням 3 | | | | | | | | | | | | | | |

|---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

|у тому числі | | | | | | | | |державний| 41,931| 0,84| 22,42| 13,751| 4,92|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

|---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | |місцеві | 40,1267| 9,08725|10,08375|10,27685|10,67885|

| | | | | | | | | |бюджети | | | | | |

|---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

|4. Організація | | | | | | |1) формування мережі |МОН | | | | | | |

|роботи з | | | | | | |студентських |інші центральні органи | | | | | | |

|обдарованою | | | | | | |наукових товариств |виконавчої влади, | | | | | | |

|молоддю у вищих| | | | | | | |у підпорядкуванні яких | | | | | | |

|навчальних | | | | | | | |перебувають вищі навчальні| | | | | | |

|закладах | | | | | | | |заклади Національна | | | | | | |

| | | | | | | | |академія наук | | | | | | |

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | |2) проведення Всеукраїнської|МОН |державний| 0,075| | 0,075| | |

| | | | | | | |молодіжної виставки науково-| |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |технічної творчості | | | | | | | |

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | Разом | | | 0,075| | 0,075| | |

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | |3) організація щорічного |МОН |державний| 0,15| 0,03| 0,04| 0,04| 0,04|

| | | | | | | |свята студентів за участю |інші центральні органи |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |переможців міжнародних і |виконавчої влади, у | | | | | | |

| | | | | | | |всеукраїнських олімпіад, |підпорядкуванні яких | | | | | | |

| | | | | | | |конкурсів тощо |перебувають вищі | | | | | | |

| | | | | | | | |навчальні заклади | | | | | | |

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | Разом | | | 0,15| 0,03| 0,04| 0,04| 0,04|

|---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом за | | | | | | | | | | 0,225| 0,03| 0,115| 0,04| 0,04|

|завданням 4 | | | | | | | | | | | | | | |

|---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

|у тому числі | | | | | | | | |державний| 0,225| 0,03| 0,115| 0,04| 0,04|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

|---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

|5. Модернізація| | | | | | |1) забезпечення |Міністерство освіти |місцеві | 5,776| 1,444| 1,444| 1,444| 1,444|

|матеріально- | | | | | | |загальноосвітніх навчальних |і науки |бюджети | | | | | |

|технічної бази | | | | | | |закладів навчально- |Автономної Республіки Крим| | | | | | |

|навчальних | | | | | | |методичними матеріалами, |обласні, Київська та | | | | | | |

|закладів | | | | | | |необхідними для роботи з |Севастопольська міські | | | | | | |

| | | | | | | |обдарованою молоддю |держадміністрації | | | | | | |

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | Разом | | | 5,776| 1,444| 1,444| 1,444| 1,444|

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | |2) модернізація обладнання |Міністерство освіти |місцеві | 17,447| 4,371| 4,366| 4,345| 4,365|

| | | | | | | |загальноосвітніх |і науки Автономної |бюджети | | | | | |

| | | | | | | |і позашкільних навчальних |Республіки | | | | | | |

| | | | | | | |закладів з метою створення |Крим обласні, Київська та | | | | | | |

| | | | | | | |умов для роботи з |Севастопольська міські | | | | | | |

| | | | | | | |обдарованою молоддю |держадміністрації | | | | | | |

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | Разом | | | 17,447| 4,371| 4,366| 4,345| 4,365|

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | |3) зміцнення спортивної бази|Міністерство освіти |місцеві | 19,09| 4,04| 4,83| 5,06 | 5,16|

| | | | | | | |загальноосвітніх навчальних |і науки Автономної |бюджети | | | | | |

| | | | | | | |закладів |Республіки | | | | | | |

| | | | | | | | |Крим обласні, Київська та | | | | | | |

| | | | | | | | |Севастопольська міські | | | | | | |

| | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | |

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | Разом | | | 19,09| 4,04| 4,83| 5,06| 5,16|

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | |4) зміцнення матеріально- |МКТ |державний| 0,405| | 0,135| 0,135| 0,135|

| | | | | | | |технічної бази (програмне | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |забезпечення, комп'ютерна | | | | | | | |

| | | | | | | |техніка, друковані видання | | | | | | | |

| | | | | | | |тощо) інформаційного центру | | | | | | | |

| | | | | | | |з підтримки обдарованої | | | | | | | |

| | | | | | | |молоді Державної бібліотеки | | | | | | | |

| | | | | | | |України для юнацтва | | | | | | | |

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | Разом | | | 0,405| | 0,135| 0,135| 0,135|

|---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом за | | | | | | | | | | 42,718| 9,855| 10,775| 10,984| 11,104|

|завданням 5 | | | | | | | | | | | | | | |

|---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

|у тому числі | | | | | | | | |державний| 0,405| | 0,135| 0,135| 0,135|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

|---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | |місцеві | 42,313| 9,855| 10,64| 10,849| 10,969|

| | | | | | | | | |бюджети | | | | | |

|---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

|6. Кадрове | | | | | | |1) підвищення кваліфікації |МОН |державний| 0,624| | 0,208| 0,208| 0,208|

|забезпечення | | | | | | |педагогічних і наукових |Академія педагогічних наук|бюджет | | | | | |

| | | | | | | |працівників, вивчення, |--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | |узагальнення та |Міністерство освіти |місцеві | 0,0904| 0,01| 0,0267| 0,0268| 0,0269|

| | | | | | | |впровадження передового |і науки |бюджети | | | | | |

| | | | | | | |досвіду з питання розвитку |Автономної Республіки Крим| | | | | | |

| | | | | | | |обдарованої особистості |обласні, Київська та | | | | | | |

| | | | | | | | |Севастопольська міські | | | | | | |

| | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | |

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | Разом | | | 1,528| 0,01| 0,2347| 0,2348| 0,2349|

|---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом за | | | | | | | | | | 0,7144| | 0,2347| 0,2348| 0,2349|

|завданням 6 | | | | | | | | | | | | | | |

|---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

|у тому числі | | | | | | | | |державний| 0,624| | 0,208| 0,208| 0,208|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

|---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | |місцеві | 0,0904| 0,01| 0,0267| 0,0268| 0,0269|

| | | | | | | | | |бюджети | | | | | |

|---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

|7. Міжнародне | | | | | | |1) забезпечення участі |МОН |державний| 6,3| 1,2| 1,7| 1,7| 1,7|

|співробітництво| | | | | | |обдарованої молоді в |Національна академія наук |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |міжнародних проектах, | | | | | | | |

| | | | | | | |програмах, науково- | | | | | | | |

| | | | | | | |практичних конференціях, | | | | | | | |

| | | | | | | |олімпіадах, змаганнях і | | | | | | | |

| | | | | | | |конкурсах | | | | | | | |

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | Разом | | | 6,3| 1,2| 1,7| 1,7| 1,7|

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | |2) поглиблення |МОН | | | | | | |

| | | | | | | |співробітництва | | | | | | | |

| | | | | | | |з міжнародними освітніми | | | | | | | |

| | | | | | | |установами, фондами та | | | | | | | |

| | | | | | | |організаціями | | | | | | | |

| | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | |3) сприяння участі наукових |МОН | | | | | | |

| | | | | | | |і педагогічних працівників, |Національна академія наук | | | | | | |

| | | | | | | |обдарованої молоді у |інші центральні органи | | | | | | |

| | | | | | | |міжнародних програмах, |виконавчої влади, у | | | | | | |
1   2   3   4

Схожі:

П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconЗакон України «Про освіту»
...
П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconКонкурсу курсантських та студентських
Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1016, з метою пошуку обдарованої курсантської та студентської молоді...
П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconП О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. N 1071 Київ
Затвердити Державну цільову соціальну програму "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки (далі Програма), що додається
П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ
На виконання Указу Президента України від 21 лютого 2007 р. N 136 ( 136/2007 ) затвердити план заходів з підготовки та
П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconОбласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості...
Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №1016...
П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconВід 11. 05. 2007 №2-07, від 21. 06. 2007 №5, від 20. 07. 2007 №8,...
Клієнтам) Відкритим акціонерним товариством втб банк (надалі банком). Винагорода за операції та послуги, яка не обумовлена цими тарифами,...
П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconП О С Т А Н О В А від 6 червня 2007 р. N 803 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 803 порядок відчуження об'єктів державної власності
П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconП О С Т А Н О В А від 8 листопада 2007 р. N 1314 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314 порядок
П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 вересня 2007 р. N 731-р Київ
Затвердити план дій щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни на 2007-2010 роки (далі план дій), що додається
П О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ iconРішення від " 21 " серпня 2007
Про деякі питання пов'язані з наданням дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м. Луганську
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка