Затверджено рішенням Великої Козацької Ради від 23 лютого 1993 року
Скачати 372.74 Kb.
НазваЗатверджено рішенням Великої Козацької Ради від 23 лютого 1993 року
Сторінка1/4
Дата конвертації01.05.2013
Розмір372.74 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Великої Козацької Ради

від 23 лютого 1993 року

№2


КОНСТИТУЦІЯ ВЕЛИКОСОРОЧИНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА”
( Нова редакція)

Затверджено

рішенням Великої Козацької Ради

від 12 травня 2004 року

2


Конституція “Козацької Держави”- нормативний документ, прийнятий в Козацькій Держві для виконання Статутних завдань, має педагогічно- освітнє значення та спрямований на знаходження шляхів і засобів реалізації Статуту Великосорочинської дитячої громадської організації “Козацька Держава” як базового юридичного документу.
Розділ 1.Загальні засади.

Стаття 1.Козацька Держава є добровільною, неприбутковою місцевою дитячою громадською організацією (Державою) з республіканською формою правління.

Стаття 2. Діяльність Козацької Держави поширюється в межах села Великі Сорочинці Миргородського району, Полтавської області.

Стаття 3. Члени Козацької Держави становлять шкільну козацьку родину, товариство, сім’ю, до яких входять учні школи-інтернату та педагоги. В Козацькій Державі найвищою цінністю визначаються здоров’я, честь, особиста гідність, безпека та соціальні права її членів.

Стаття 4. Козацька Держава є республікою. Носієм суверенітету і джерелом влади в Козацькій Державі є ШКІЛЬНА РОДИНА (товариство), яка здійснює владу безпосередньо і через органи Козацької Держави.

Стаття 5. Державною мовою в Козацькій Державі є українська.

Стаття 6. Козацька Держава сприяє консолідації та розвитку шкільної родини, української нації, розвитку її історичної свідомості, традицій і культури України.

Стаття 7. Правовий порядок у Козацькій Державі грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що непередбачено чинним законодавством України.

Органи влади Козацької Держави, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією Козацької Держави.

Стаття 8. Державними символами Козацької Держави є:

 • державний Прапор (корогва), який являє собою малинове полотнище розміром 1,5 м- 0,80 м. У верхній частині прапора розташований напис: “Козацькому роду нема переводу”. Під написом – гербовий знак школи. Внизу полотнища -символічні предмети козацького вжитку: шабля і булава, які символізують передачу молодому покалінню козацької історії та слави;

 • Герб, що являє собою зображення розгорнутої книги на фоні сонця як символу рідної землі. Над книгою – зображення школи- майбутнього Української держави;

 • Гімн (слова Леоніда Томи, музика Анатолія Помернацького);

 • Печатка, що являє собою відбиток із зображенням кола з написами реквізитів Козацької Держави, в центрі якого – два козаки;

 • Бунчук, що являє собою деревяну палю 2,5 м, на верхньому кінці якої прикріплені пасма кінського волосся із вплетеними в них кольоровими стрічками;

 • Мала та Велика державні булави, що являють собою палиці з кулями на одному з кінців, і різняться за розмірами.^

Розділ 2. Права та обовязки членів Козацької ДержавиСтаття 9. Усі члени Козацької Держави є вільними і рівними у своїх гідності та правах.

Стаття 10.Права членів Козацької Держави є невідчуджуваними та непорушними.

Стаття 11. Права і свободи членів Козацької Держави, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових рішень або внесенні змін до чинних Законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 12. Кожний член Козацької Держави має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та обов’язки перед товариством, в якому забезпечується її вільний і всебічний розвиток.

Стаття 13. Члени Козацької Держави мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед Законами.

Рівність прав козаків і козачок забезпечується: наданням козачкам рівних з козаками можливостей у здобутті освіти, в праці, культурній діяльності та винагородах.

Стаття 14. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий грубому поводженню, що принижує гідність.

Стаття 15. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя та здоров’я інших людей від протиправних посягань.

Стаття 16. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Стаття 17. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів влади Козацької Держави та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь.

Стаття 18. Кожен має право на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Стаття 19. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу.

Козацька Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту.

Стаття 20. Усім гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Стаття 21. Права і свобода членів Козацької Держави захищаються її судочинними органами.

Кожен має право звертатись за захистом своїх прав до Суду Лицірської Козацької Честі, Конституціїного Суду, Малої Козацької Ради, Великої Козацької Ради, Гетьмана у встановленій послідовності.

Стаття 22. Кожному гарантується право знати свої права і обовязки.

Рішення та інші нормативно-правові акти повинні бути доведені до відома товариства.

Стаття 23. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

Стаття 24. Кожен має право на правову допомогу. Ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Стаття 25. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

Стаття 26. Особа вважається невинною у вчиненні протиправних дій, правопорушення і не може бути піддана покаранню, доки її вину не буде доведено і встановлено рішенням Великої Козацької Ради

Стаття 27. Кожен зобов’язаний не завдавати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

Стаття 28. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції Козацької Держави, не посягати на права і свободу, честь і гідність інших членів товариства.

Незнання законів не звільняє від відповідальності перед законом.

Стаття 29. Член Козацької Держави дотримується вимоги: “Український козак --душа правдива, справедлива і незрадлива”.

Стаття 30. Члени Козацької Держави мають право:

 • вирішального голосу на козацьких радах;

 • обирати і бути обраними до керівних органів Козацької Держави всіх рівнів (згідно положення про вибори);

 • виносити на розгляд Великої Козацької Ради питання про діяльність держави; отримувати козацькі звання і нагороди, інформацію про діяльність держави, моральну, духовну, а при потребі і матеріальну допомогу.

Стаття 31. Членами Козацької Держави мають право бути учні школи-інтернату віком від 6 до 18 років та члени педколективу, які виявили себе як такі, що мають бажання бути її членами, погоджуються з її Статутом і Конституцією, прийняли присягу і здійснюють реалізацію статутних та конституційних завдань.

Стаття 32. Усе товариство забов’язане:

 • виконувати вимоги Статуту, постанов і рішень Гетьмана, Великої Козацької Ради, Малої Козацької Рада, накази своїх Курінних, Кошового і Головного Отаманів, та старшини;

 • дотримуватись здорового способу життя, піклуватись про Козацьку Державу, козацьку родину-сім’ю;

 • гартувати себе духовно, морально і фізично, бути відданими українському народу, Україні;

 • зберігати і розвивати українські козацькі звичаї та традиції, оберігати честь і гідність козацького імені, займатись суспільно корисною для Козацької Держави та українського народу діяльністю;

 • дотримуватись принципів і норм козацької моралі, козацької етики і етикету.

Стаття 33. Членство в Козацькій Державі припиняється за власним бажанням особи, виявленим у формі письмової чи усної, публічної (на зборах Великої Козацької Ради) заяви.

Рішення про виключення, прийняте Судом Лицарської Козацької Честі за поведінку, несумісну зі званнямї члена Козацької Держави затверджується Великою Козацькою Радою. Рішення Суду Козацької Честі про виключення може бути оскарженим у Конституційнім Суді протягом одного тижня з дня прийняття. Підставою для безумовного виключення з членів Козацької Держави є вчинений злочин або грубе правопорушення.

Членство в“Козацькій Державі припиняється автоматично з моменту закінчення навчання або при вибутті на навчання до іншої школи.
Розділ 3. Вибори до керівних органів Козацької Держави.
Стаття 34. Волевиявлення товариства здійснюється через вибори та інші форми безпосередньої демократії.

Стаття 35. Право голосу мають члени товариства, починаючи з другого класу, які прожили в Козацькій Державі не менше одного місяця.

Стаття 36. Вибори до органів влади Козацької Держави є

вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Стаття 37. Вибори проводяться згідно Конституції та Положення про вибори до керівних органів Козацької Держави.


Розділ 4. Велика Козацька Рада.

Стаття 38.

 1. Велика Козацька Рада є вищим керівним органом Козацької Держави.

 2. Визначає і затверджує принципи, стратегію, завдання і напрямок діяльності Козацької Держави.

 3. Затверджує Статут Козацької Держави, вносить до нього зміни і доповнення.

 4. Обирає Гетьмана, Генеральну Контрольно-ревізійну інспекцію.

 5. Визнає повноваження обраних під час прямих виборів до Козацької Держави Кошового отамана, членів Конституційного Суду, Суду Лицарської Козацької Честі, Голови Національного банку, Генерального писаря, Прапороносців, Скарбника.

 6. Створює за потребою (розпускає) допоміжні утворення соціального спрямування, які у своїй діяльності керуються окремими Положеннями;

 7. Затверджує зміни в положеннях по Суд Козацької Честі, Конституційний Суд та інших організаційних документах.

 8. Затверджує розпорядження Гетьмана щодо використання майна і коштів держави.

 9. Дає накази Гетьману і . Малій Козацькій Рада на поточний рік у вигляді Універсалів.

 10. Затверджує річні звіти, підсумки козацьких змагань, склад делегацій, зразки печаток, штампів, емблем, символіку Козацької Держави.

 11. Затверджує склад Ради Старійшин, повноваження якої визначені окремим положенням.

 12. Затверджує річний кошторис Козацької Держави.

 13. Затверджує зміни в Конституції Козацької Держави та інших організаційних нормативно-правових документах.

 14. Вирішує питання загального значення щодо здійснення мети і завдань Козацької Держави.


Розділ 5. Мала Козацька Рада.
Стаття 39. Мала Козацька Рада є постійно діючим представницьким органом держави, до якого входять Гетьман, Кошовий та Курінні Отамани і делегати всіх козацьких товариств.

Стаття 40. Мала Козацька Рада скликається не рідше одного разу на місяць. Позачергове скликання здійснюється на вимогу одного куреня, Великої Козацької Ради або Гетьмана.

Стаття 41. Рішення Малої Козацької Ради є чинним, коли за нього проголосувало не менше двох третин учасників засідання.

Стаття 42. Мала Козацька Рада:

- виносить рекомендації на Велику Козацьку Раду стосовно внесення змін до нормативно-правових документів держави;

- пропонує затвердити Великій Козацькій Раді склад Ради Старійшин, повноваження якої визначається окремим положенням;

- обговорює і подає на затвердження Великій Козацькій Раді річні звіти, підсумки козацьких змагань, склад делегацій, зразки печаток, емблем, символіки;

- вирішує поточні питання життя держави.
^ Розділ 6. Правосуддя.

Стаття 43. Правосуддя в Козацькій Державі здійснюється виключно Судом Лицарської Козацької Честі та Конституційним Судом, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що складаються в Козацькій Державі.

Стаття 44. Найвищим судовим органом у держави є Конституційний Суд, рішення якого остаточно затверджується на Великій Козацькій Раді.

Стаття 45. Система судів працює відповідно до Положення про Суд Лицарської Козацької Честі та про Конституційний Суд.

Розділ 7. Гетьман Козацької Держави.

Стаття 46. Гетьман Козацької Держави є її вищою посадовою особою. Обирається Великою Козацькою Радою з обов’язковим щорічним підтвердженням повноважень в день свята Покрови Пресв’ятої Богородиці. Символом його влади є Велика козацька булава.
^ Розділ 8. Кошти і майно Козацької Держави

Стаття 47. Козацька Держава здійснює свою фінансово-господарську діяльність в порядку, визначеному Законодавством України. Кошти Козацької Держави складаються з:

- коштів, що надані відповідно до ст.10 Закону України в порядку підтримки діяльності Козацької Держави як молодіжної організації черех відповідні органи виконавчої влади, що працюють з молоддю, органами місцевого самоврядування та Спілкою всеукраїнськиї молодіжниї громадських організацій;

 • відрахувань від прибутків, одержаних від видавничої і виробничої діяльності структур Козацької Держави;

 • надходжень від добродійних організацій, спонсорів, інших добровільних пожертв, добровільних внесків приватниї осіб, що не є членами Козацької Держави, підприємств України та з –за кордону;

 • інших надходжень, які не суперечать чинному Законодавству України.

Стаття 48. Кошти Козацької Держави використовуються у відповідності до чинного Законодавства для проведення заходів, передбачених Статутом, забезпечення організаційно-господарських потреб, походів, екскурсій, поїздок тощо.

Стаття 49. Право оперативного управління коштами та майном Козацької Держави належить Гетьману відповідно до вимог Статуту та ст. 48 Конституції.
Припинення діяльності Козацької Держави.

Стаття 50. Припинення діяльності Козацької Держави відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації.

Стаття 51. Реоргшанізація Козацької Держави відбувається за рішенням Великої Козацької Ради, якщо за нього проголосувало 2/3 учасників зібрання.

Стаття 52. Ліквідація Козацької Держави проводиться в установленому Законом України порядку за рішенням Суду.

Стаття 53. У разі припинення діяльності і ліквідації Козацької Держави кошти і майно не можуть перерозподілятися між її членами, а передаються на баланс Великосорочинської санаторної школи-інтернату.

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Великої Козацької Ради

від 23 лютого 1993 року

3


Закон про нагородження в Козацькій Державі


 1. Основними нагородами Козацької Держави є: пам'ятний значок “Козак—душа правдивая”, занесення імені вихованця до книги «Гордість Козацької Держави», туристичні поїздки до міст України, листи -подяки батькам.

 2. Нагрудним знаком «Козак—душа правдивая» нагороджуються учні, які досягли значних успіхів у навчанні і приймають активну участь у суспільно-громадському житті Козацької Держави. Рішення про нагороду приймає Мала Козацька Рада і затверджує Велика Козацька Рада.

 3. Рішення про занесення прізвища вихованця до книги «Гордість Козацької Держави» приймає Мала Козацька Рада і затверджує педагогічна рада школи у випадку, якщо вихованець закінчив школу із «Золотою» або «Срібною» медаллю, брав активну участь в учнівському самоврядуванні і є зразком для інших вихованців школи.

 4. Учні класу та вихованці куреня- “сім’ї”, що займає перше місце у щорічному Козацькому змаганні за рішенням Малої Козацької Ради нагороджуються туристичними поїздками до різних міст України.

 5. Учні, що закінчили навчальний рік на «відмінно» та мають зразкову поведінку, нагороджуються грошовими преміями у національній козацькій валюті.

 6. За успіхи у навчанні, за добросовісне ставлення до своєї справи і виявлення творчої ініціативи, за активну участь у громадському житті школи та Козацької Держави батькам вихованця направляються листи -подяки від імені Малої Козацької Ради, педагогічного та дитячого колективів.

 7. Учням і вихованцям, що проявляють творчу активність і відповідальність, досягають значних успіхів у різних шкільних справах, в окремих загальношкільних заходах та конкурсах, виноситься подяка на Великій Козацькій Раді і за рішенням Малої Козацької Ради вони нагороджуються преміями та подарунками.Затверджено

рішенням Великої Козацької Ради

від 23 лютого 1993 року

4

^ ЗАКОН ПРО СУД ЛИЦАРСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ЧЕСТІ ТА КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ ВЕЛИКОСОРОЧИНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ I-III СТУПЕНЯ

Згідно з Конституцією правосуддя в Козацькій Державі здійснює тільки суд на засадах рівності всіх перед Законами Козацької Держави.

Суд Лицарської Козацької Честі та Конституційний суд покликані охороняти, слідкувати за виконанням Конституції Козацької Держави, забезпечувати неухильне виконання Правил для учнів, Кодексу Лицарської Козацької Честі та законів Козацької Держави.

Організація і порядок дії судів визначається Законами Козацької Держави.

Суд Честі та Конституційний Суд утворюються на засадах виборності голів судів, членів Конституційного Суду та судочинців козацьких куренів.

Голови судів та члени Конституційного Суду обираються учнівським колективом Держави на основі рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на один рік.

Судочинці від куренів до Суду Честі обираються на курінних зборах відкритим голосуванням на 1 рік.

Голови судів, члени Конституційного Суду та судочинці від куренів є підзвітними Великій Козацькій Раді та куреням, що їх обирали, звітують перед ними й можуть бути ними відкликані в установленому Законом порядку.

Судді і судочинці є незалежними й підпорядковуються тільки законам Козацької Держави.

Розгляд справ у Суді Честі та Конституційному Суді є відкритим, здійснюється колегіально; судочинці куренів при здійсненні правосуддя користуються всіма правами суддів.

СУД ЛИЦАРСЬКОЇ ЧЕСТІ – засідає один раз на тиждень, встановлює провину і визначає покарання вихованцям за порушення Правил для учнів, Кодексу Лицарської Честі та законів Козацької Держави. Рішення суду є законом для всіх і підлягають незаперечному виконанню. В разі незгоди з рішенням учень може апелювати до Конституційного Суду.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД є найвищим судовим органом Козацької Держави, скликається в разі потреби, покликаний здійснювати нагляд за виконанням Конституції Козацької Держави, за судовою діяльністю Суду Честі, за точним і однаковим виконанням законів всіма членами учнівського колективу, розглядає їх апеляцію в разі порушення конституційних прав. Конституційний Суд здійснює свої повноваження незалежно від будь-яких органів учнівського самоврядування, розглядає їх апеляцію в разі порушення конституційних прав, підлягаючи тільки Гетьману Козацької Держави.
  1   2   3   4

Схожі:

Затверджено рішенням Великої Козацької Ради від 23 лютого 1993 року iconМаловисківська міська рада
Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №140 та протоколу установчих зборів громадської організації «Маловисківська міська...
Затверджено рішенням Великої Козацької Ради від 23 лютого 1993 року iconІвано-Франківському міському суду
Рішенням Івано-Франківської міської ради (XXXIX сесія) п’ятого демократичного скликання від 25. 02. 2009 року затверджено «Програму...
Затверджено рішенням Великої Козацької Ради від 23 лютого 1993 року iconРозпорядження
Харківської області на 201–2013 роки, затвердженої рішенням V сесії VІ скликання Великобурлуцької районної ради від 18 лютого 2011року...
Затверджено рішенням Великої Козацької Ради від 23 лютого 1993 року iconЗатверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради
На підставі рішення 11 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради від 28. 07. 2011 року «Про ліквідацію комунального підприємства...
Затверджено рішенням Великої Козацької Ради від 23 лютого 1993 року iconНака з
Горлівської міської ради від 06. 02. 2013 №70 «Про проведення міського молодіжного зльоту-форуму «Горлівка збирає друзів» та рішенням...
Затверджено рішенням Великої Козацької Ради від 23 лютого 1993 року iconЗатверджено розпорядження голови районної державної адміністрації...
Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету міністрів України...
Затверджено рішенням Великої Козацької Ради від 23 лютого 1993 року iconКабінет міністрів україни
З 1 лютого 2008 року посадові оклади керівних працівників, спеціалістів І службовців, розміри яких затверджено цією постановою, підвищено...
Затверджено рішенням Великої Козацької Ради від 23 лютого 1993 року iconЗатверджено рішенням педагогічної ради протокол №6 від 02. 09. 2011 року
У результаті біосфера вже неспроможна само очищуватися,саморегулюватися та самовдосконалюватися,вона починає деградувати. І тому...
Затверджено рішенням Великої Козацької Ради від 23 лютого 1993 року iconВикористання
Затверджено рішенням ради слов’янського міського навчально-методичного центру від 22. 03. 2011 р. Протокол №2
Затверджено рішенням Великої Козацької Ради від 23 лютого 1993 року iconРозпорядження
Харківської обласної ради від 17 лютого 2011 року №82- VI та розпорядження голови районної державної адміністрації від 8 липня 2005...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка