Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення державної підсумкової атестації в четвертих класах загальноосвітніх закладів
Скачати 393.21 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо підготовки І проведення державної підсумкової атестації в четвертих класах загальноосвітніх закладів
Сторінка1/2
Дата конвертації02.05.2013
Розмір393.21 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2
Методичні рекомендації

щодо підготовки і проведення державної підсумкової атестації

в четвертих класах загальноосвітніх закладів

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від    08.02.13  №  1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році».

Закінчення 2012/2013 навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти визначено відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842, зі змінами (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1116 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.12.2010 за № 1237/18532) та особливостей організації навчально-виховного процесу, передбачених у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 №1/9-399 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року".

Відповідно до «Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»( у новій редакції)

I. Загальні положення

1.1. Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) (далі - атестація) - це форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня,.

1.2. Зміст, форма та строки атестації щороку визначаються МОН. Перелік предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається цим Положенням. Учням (вихованцям), які закінчили початкову школу, видається табель успішності..

^ II. Проведення атестації

2.1. Атестація проводиться в загальноосвітніх навчальних закладах з навчальних предметів інваріантної частини типових навчальних планів, затверджених МОН.

2.2. Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

2.3. На підставі семестрових  виставляються річні бали. Вони є підсумковими і виставляються незалежно від результатів атестації. Бали за атестацію виставляються окремо.

2.4. Учні (вихованці), які хворіли під час проведення атестації, зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти атестацію до початку нового навчального року.

2.5. Атестація включається у структуру навчального року.

2.6. Контроль за дотриманням вимог організації та проведення атестації покладається на відповідні органи управління освітою.

III. Державні атестаційні комісії

3.1. Державні атестаційні комісії (далі - комісії) створюються в навчальних закладах місцевими органами управління освітою не пізніше ніж за два тижні до початку атестації:

 • за освітній рівень початкової загальної середньої освіти - у складі: голова (керівник навчального закладу або його заступник) та вчитель, який викладає в цьому класі;

3.2. На голів комісій покладається відповідальність за об'єктивність проведення атестації та дотримання порядку її проведення.

3.3. Головою комісії не може бути керівник навчального закладу (його заступник), який викладає у цьому класі предмет, з якого проводиться атестація.

3.4. За наявності паралельних класів (груп) у навчальному закладі може бути створено декілька комісій з одного предмета.

3.5. Під час проведення атестації, крім членів комісії, можуть бути присутніми особи, уповноважені органами управління освітою.

3.6. Втручання в проведення атестації та визначення її результатів особами, які не є членами комісії, не допускається.

^ IV. Атестація в початковій школі

4.1. У початковій школі атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики.

4.2. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин можуть підлягати атестації результати навчальної діяльності з мови навчання (мова і читання).

4.3. Бали за атестацію з цих предметів виставляються за результатами підсумкових контрольних робіт. Завдання для проведення підсумкових контрольних робіт рекомендуються МОН

(Орієнтовні контрольні роботи будуть визначені сектором початкових класів ОІППО)

4.4. Учні початкової школи, які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та за рішенням педагогічної ради проходити атестацію з мови навчання.

4.5. Педагогічна рада навчального закладу на підставі результатів навчальної діяльності учнів ухвалює рішення про переведення їх до основної школи.

VII. Атестація екстернів

7.1. Екстерни допускаються до атестації:

 • за курс початкової загальної освіти;

7.2. Можливість пройти атестацію за освітній рівень відповідно початкової освіти мають особи, які:

 • з поважних причин не мають змоги відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі;

 • прискорено опанували навчальний матеріал відповідного класу, ступеня навчання;

 • не завершили навчання в навчальному закладі системи загальної середньої освіти;

 • є учнями загальноосвітніх навчальних закладів з денною формою навчання та з не залежних від них причин не можуть пройти річне оцінювання та атестацію більше ніж з двох предметів;

 • отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном;

 • є громадянами України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном і навчаються в Міжнародній українській школі за дистанційною формою;

 • є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

7.3. За наявності міжнародних угод про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту атестація екстерна не здійснюється, крім випадків, коли на ній наполягає екстерн.
VIII. Атестація за результатами річного оцінювання, звільнення від атестації

8.1. Учні (вихованці) загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) для хворих дітей у період їх перебування в цих закладах, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для глухих дітей, зі зниженим слухом, сліпих, зі зниженим зором, з порушеннями опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, розумово відсталих дітей звільняються від атестації.

Такі учні (вихованці) можуть допускатися до проходження атестації за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

Для осіб, звільнених від атестації, у додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту виставляються річні бали та робиться запис: «звільнений(а)».

Відповідно до інструкції № 72/78 від 01.02.2013  затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України  Зареєстрованої в Міністерстві  юстиції України  18 лютого 2013р. за №288/22820 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я»

Пункт 2. Інструкції визначає підстави та порядок звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров'я згідно із Переліком захворювань, що можуть бути підставою для звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров’я

№ з/п

Назва захворювання

Допуск до проходження державної підсумкової атестації

1

Інфекційні та паразитарні хвороби

1.1

Гострі інфекційні хвороби (вірусні, бактеріальні та паразитарні)

Після одужання та закінчення строку ізоляції під контролем клініко-лабораторних обстежень

1.2

Активний туберкульоз органів дихання і позалегеневих локалізацій

Через рік після виліковування за рішенням ЛКК, за участю лікаря-дитячого фтизіатра

2

Злоякісні новоутворення всіх локалізацій

Через півроку після завершення лікування, у фазі ремісії, під контролем клініко-лабораторних обстежень. Для хворих дітей, які отримували лікування із трансплантацією стовбурових клітин, через рік після завершення лікування, у фазі ремісії, під контролем клініко-лабораторних обстежень

3

Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

3.1

Анемії (середньо тяжкі і тяжкі форми), пов’язані з харчуванням, гемолітичні анемії

Після закінчення лікування та нормалізації показників крові під контролем клініко-лабораторних досліджень

3.2

Апластичні анемії вроджені

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

3.3

Апластичні анемії набуті

Через рік після закінчення спеціального лікування та нормалізації показників крові під контролем клініко-лабораторних досліджень

3.4

Гемофілія (тяжкі форми)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

3.4.1

Гемофілія (легкі та середньотяжкі форми)

Після закінчення спеціального лікування та нормалізації показників крові під контролем клініко-лабораторних досліджень

3.5

Агранулоцитоз

Через 6 місяців з моменту ремісії

3.6

Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа)

Не менше ніж через один рік після нормалізації рівня тромбоцитів

3.7

Геморагічний васкуліт

Після закінчення лікування та нормалізації показників крові під контролем клініко-лабораторних досліджень

3.8

Стан після трансплантації кісткового мозку, печінки, нирок, інших органів

Через 5 років після закінчення імуносупресивної терапії в стадії клініко-лабораторної ремісії

3.9

Вроджені імунодефіцитні стани, що супроводжуються рецидивами інфекційних ускладнень, патологічними змінами кровотворної системи, інших органів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

4

Хвороби ендокринної системи

4.1

Захворювання гіпофіза, щитоподібної залози, наднирників, паращитовидних залоз із значним або помірним порушенням функції в стані клініко-гормональної субкомпенсації або декомпенсації на фоні медикаментозної терапії

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

4.2

Стан після медичних процедур на ендокринній залозі (оперативне видалення, в тому числі часткове, променева терапія тощо) в стані клініко-гормональної субкомпенсації або декомпенсації на фоні замісної терапії

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

4.3

Цукровий діабет (стан клініко-метаболічної субкомпенсації або декомпенсації)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

5

Розлади психіки та поведінки

5.1

Шизофренія, інші психотичні розлади, що потребують стаціонарного лікування

Після закінчення стаціонарного лікування за висновком лікаря-дитячого психіатра

5.2

Невротичні, пов'язані зі стресом, соматоформні розлади, що потребують стаціонарного лікування

Після закінчення стаціонарного лікування за висновком лікаря-дитячого психіатра

5.3

Депресивні, маніакальні та асоційовані з ними поведінкові розлади, що потребують стаціонарного лікування

Індивідуально за висновком ЛКК з обов'язковою участю лікаря-дитячого психіатра

5.4

Комбіновані вокальні та моторні тики (синдром Туретта) у разі тяжких стійких проявів, що зумовлюють соціальну дезадаптацію

Після стабілізації клінічного стану за висновком лікаря-дитячого психіатра

5.5

Розлади зі спектру аутизму

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

6

Хвороби нервової системи

6.1

Хронічні не прогресуючі захворювання нервової системи в резидуальному періоді (дитячий

Через рік після початку захворювання, індивідуально за висновком ЛКК з обов’язковою
церебральний параліч, наслідки перенесених інфекційних захворювань нервової системи, травм тощо)

участю лікаря-дитячого невролога

6.2

Прогресуючі захворювання нервової системи (м’язова дистрофія, розсіяний склероз тощо)

Індивідуально за висновком ЛКК з обов’язковою участю лікаря-дитячого невролога

6.3

Захворювання нервової системи в гострому та відновному періодах (6-12 місяців з початку захворювання)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

6.4

Епілепсія та епілептичні синдроми із судомами два рази на місяць та частіше

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації. В інших випадках індивідуально за висновком ЛКК з обов’язковою участю лікаря-дитячого невролога

6.5

Spinabifida (неповне закриття хребетного каналу) з вираженими і різко вираженими руховими і тазовими порушеннями

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

7

Хвороби ока та придаткового апарату

7.1

Запальні захворювання рогівки, склери, судинної оболонки, сітківки, зорового нерва, які мають прогресуючий або рецидивуючий перебіг

У період ремісії

7.2

Одностороння та двостороння афакія або артіфакія

Через 3 місяці після хірургічного втручання, далі – індивідуально залежно від результату лікування

7.3

Глаукома з декомпенсацією внутрішньоочного тиску після хірургічного лікування на одному або на обох очах

Не менше ніж через 6 місяців після операції, далі – індивідуально залежно від результату лікування

7.4

Ускладнена дегенеративна міопія незалежно від ступеня (при хронічній периферичній дистрофії сітківки з наявністю передрозриву чи розриву)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

7.5

Стан після хірургічного втручання на рогівці, скловидному тілі, сітківці

Не менше ніж через 6 місяців після операції, далі - індивідуально залежно від результату

7.6

Проникаючі поранення і контузії органу зору середнього і важкого ступенів тяжкості

Не менше ніж через 6 місяців після травми, далі - індивідуально залежно від результату

8

Двостороння приглухуватість III, IV ступенів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації, що проводиться в усній та письмовій формах зі сприйняттям тексту на слух

9

Хвороби системи кровообігу

9.1

Гостра ревматична лихоманка

Через один рік після останньої атаки під контролем клініко-лабораторних обстежень

9.2

Хронічні ревматичні захворювання серця з явищами хронічної серцево-судинної недостатності IІ, ІІІ ступенів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.3

Артеріальна гіпертензія II, III ступенів (діагноз повинен бути підтверджений медичним обстеженням у стаціонарних умовах)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.4

Неревматичні ураження клапанного апарату серця і м'яза (міокардити, ендокардити та перикардити) серця з явищами хронічної серцево-судинної недостатності IІ, ІІІ ступенів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.5

Кардіоміопатії (дилатаційна, гіпертрофічна, рестриктивна)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.6

Вроджені аномалії системи кровообігу з явищами хронічної серцево-судинної недостатності ІІ, ІІІ ступенів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.7

Стани після хірургічних втручань на серці з явищами хронічної серцево-судинної недостатності IІ, ІІІ ступенів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.8

Хронічна серцево-судинна недостатність IІ,ІІІ ступенів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.9

Порушення серцевого ритму та провідності (одержують протиаритмічні лікарські засоби; отримали лікування методом радіочастотної абляції та (або) з імплантованим кардіостимулятором)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

10

Хвороби органів дихання

10.1

Хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів, вроджені аномалії легені з частими загостреннями (3 рази на рік і більше), та (або) явищами дихальної недостатності ( II, III ступенів), та (або) легеневою гіпертензією

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

10.2

Хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів, вроджені аномалії легені з рідкими загостреннями (до 2 разів на рік)

Після закінчення загострення

10.3

Бронхіальна астма (важкий перебіг) неконтрольована або частково контрольована

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

10.4

Муковісцидоз середнього і

Мають право на постійне звільнення
важкого ступенів тяжкості

від проходження державної підсумкової атестації

10.5

Операції з приводу вад розвитку легенів (кіст, лобарної емфіземи, гіпоплазії, секвестрації) і бронхоектатичної хвороби

Через 6 місяців після операції

10.6

Пневмонія, підтверджена рентгенологічним дослідженням

Після одужання

10.7

Саркоїдоз

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

10.8

Операції на органах межистіння (трахеї, стравоході, при доброякісних пухлинах і кістах)

Через 6 місяців після операції

10.9

Операції з приводу діафрагмальної грижі: 

а) неускладнені 

б) за наявності дихальної недостатностіЧерез 6 місяців після операції 

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11

Хвороби органів травлення

11.1

Виразка шлунка та (або) дванадцятипалої кишки

Після закінчення загострення

11.2

Неспецифічний виразковий коліт

Після закінчення загострення

11.3

Хвороба Крона (середньо важка та важка форми)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11.4

Синдром короткої кишки

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11.5

Операції на товстій кишці і аноректальній ділянці, ускладнені нетриманням калу

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11.6

Хронічний гепатит з високим або помірним ступенем активності та (або) фіброзом

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11.7

Фіброз печінки та (або) цироз печінки

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11.8

Печінкова недостатність

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11.9

Хронічний панкреатит

Після закінчення загострення

12

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

12.1

Псоріаз, атопічний дерматит/екзема, токсична еритема у стадії загострення

Після закінчення загострення

12.1.1

Розповсюджені та часто рецидивуючі (2 рази на рік і більше) форми захворювань, зазначених у позиції 12.1

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

12.2

Аутоімунні хвороби з рецидивуючим та хронічним перебігом (пемфігус, дерматит Дюрінга, бульозний епідермоліз - проста форма, псоріаз артропатичний, субкорнеальний пустульоз Снеддона-Вількінсона

У період ремісії захворювання

12.3

Бульозний епідермоліз - дистрофічна форма, склеродермія з проявами склеродактилії, спадковий кератоз долонно-підошовний, пігментна ксеродерма, псоріаз артропатичний зі стійкими руховими порушеннями

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

13

Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

13.1

Ревматоїдний артрит, юнацький (ювенільний) артрит та інші запальні артропатії з порушенням функції суглоба і частими загостреннями (2 рази на рік і більше)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

13.2

Системні хвороби сполучної тканини

У період ремісії під контролем клініко-лабораторних обстежень

13.3

Деформації хребта та (або) грудної клітки III, IV ступенів із значними порушеннями функції органів грудної клітки (не оперовані)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

13.3.1

Стан після операції щодо деформації хребта та (або) грудної клітки

Через 6 місяців після оперативного втручання

14

Хвороби сечостатевої системи

14.1

Гломерулярні хронічні захворювання нирок, швидко прогресуючий нефритичний синдром, хронічний нефротичний синдром, спадкова нефропатія

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.2

Хронічний тубулоінтерстіціальний нефрит у стадії зворотного розвитку

Через 3 місяці після останнього загострення

14.3

Хронічна та неуточнена ниркова недостатність зі стійким порушенням функції нирок

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.4

Гострий нефритичний синдром

14.4.1

При нормалізації ниркових функцій

Через 6 місяців після виписки зі стаціонару

14.4.2

За наявності синдрому артеріальної гіпертензії

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.5

Гострий тубулоінтерстіціальний нефрит

Через 3 місяці після виписки зі стаціонару, далі - індивідуально залежно від результату

14.6

Дизплазія нирок, що супроводжується

Мають право на постійне звільнення від проходження державної
артеріальною гіпертензією

підсумкової атестації

14.7

Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

14.7.1

Гормонорезистентний варіант перебігу

Після закінчення проведення патогенетичної терапії

14.7.2

Гормонозалежний варіант перебігу

Через 2 роки після проведеної патогенетичної терапії у період стійкої ремісії

14.8

Гостра ниркова недостатність різного ґенезу

14.8.1

При зниженні клубочкової фільтрації

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.8.2

При відсутності порушення функції нирок

Через 2 роки після закінчення патогенетичної терапії

14.9

Спадковий нефрит (синдром Альпорта)

14.9.1

З порушенням функції нирок, за наявності нефротичного синдрому та/або артеріальної гіпертензії

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.9.2

При відсутності порушення функції нирок

Через 3 місяці після виписки зі стаціонару

14.10

Оперовані ускладнені вади розвитку нирок і сечовивідних шляхів

14.10.1

З порушенням уродинаміки та функції нирок

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.10.2

Без порушення уродинаміки та функції нирок

Через 3 місяці після виписки зі стаціонару

14.11

Операція з приводу варикоцеле, крипторхізму

Через 2 тижні після виписки зі стаціонару

15

Вагітність

15.1

Патологічна вагітність

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

16

Операція з приводу апендициту

Через 2 тижні після виписки зі стаціонару

17

Операція з приводу пахвинної, пупкової грижі

Через 2 тижні після виписки зі стаціонару

18

Операція з приводу непрохідності кишечника

Через 1 місяць після виписки зі стаціонару

19

Переломи кісток верхніх кінцівок

Через 1 місяць з дня зняття іммобілізації при проходженні державної підсумкової атестації, яка проводяться в письмовій формі (при переломах кісток провідної руки)

20

Переломи кісток нижніх кінцівок

Через 8 тижнів з дня зняття іммобілізації

21

Переломи черепа, хребта

Через 3 місяці після виписки зі стаціонару, далі - індивідуально залежно від результату

22

Черепно-мозкові травми, травматичні ушкодження спинного мозку

22.1

Без наслідків або з мінімальними неврологічними порушеннями

Через 2 місяці після отримання травми

22.2

Зі стійкими помірно вираженими і вираженими неврологічними порушеннями

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

23

Наслідки травм, отруєнь та інших впливів зовнішніх причин з вираженими і різко вираженими порушеннями функцій органів і систем

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

24

Стан, пов'язаний з наявністю штучного отвору (трахеостома, гастростома, езофагостома, ілеостома, колостома, цістостома тощо)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

25

Важкі порушення мови (моторна і сенсорна алалія, афазія, виражена дизартрія)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації, що проводиться в усній формі

26

Високий ступінь заїкання

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації, що проводиться в усній формі

27

Захворювання, які не увійшли в цей перелік та призвели до помірних, виражених і різко виражених обмежень життєдіяльності (функціональні класи 2 - 4)

Індивідуально за висновком ЛКК

28

Захворювання, яке потребує лікування за кордоном

Після повернення з лікування за кордоном питання вирішується індивідуально відповідно до діагнозу та періоду перебігу захворювання

29

Захворювання, яке потребує реабілітації в умовах санаторно-курортного закладу

Після повернення з реабілітації питання вирішується індивідуально відповідно до діагнозу та періоду перебігу захворювання


3. Від проходження державної підсумкової атестації звільняються:

3.1. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів за наявності захворювань, визначених переліком захворювань.

3.2. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17-18 Закону України «Про відпустки».

4. Учням (вихованцям), які за станом здоров'я можуть бути звільнені від проходження державної підсумкової атестації, необхідно подати за місцем навчання такі документи:

заяву батьків, одного із батьків або їх законних представників;

висновок лікарсько-консультаційної комісії (далі - ЛКК) закладу охорони здоров’я за місцем спостереження дитини, засвідчений печаткою відповідного закладу охорони здоров'я.

4.1. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17-18-1 Закону України «Про відпустки», необхідно додатково подати за місцем навчання такі документи:

довідку (довільної форми), видану жіночою консультацією для жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

заяву учнів (вихованців) (у разі досягнення повноліття), які перебувають у відпустці для догляду за дитиною.

5. Інформація про захворювання, яке дає можливість звільнення учнів (вихованців) від проходження державної підсумкової атестації, має бути зафіксована лікуючим лікарем в одній з форм первинної облікової документації:

№ 026/о «Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку)», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302;

№ 112/о «Історія розвитку дитини», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302;

№ 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ___», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;

№ 025-1/о «Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302;

№ 086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

6. Підставою для звільнення від проходження державної підсумкової атестації є рішення педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, на основі якого видається наказ керівника цього навчального закладу.

7. Учні (вихованці), які не мають можливості пройти державну підсумкову атестацію в установлений строк через хворобу, не включену до переліку захворювань, зобов'язані надати медичну довідку закладу охорони здоров’я, на підставі якої рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу їм надається право пройти державну підсумкову атестацію, відповідно до пунктів 3.4, 3.9, 3.10 розділу ІІІ Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2008 року № 319, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 травня 2008 року за № 383/15074.
8.2. Учням (вихованцям), які за станом здоров'я звільняються від атестації, необхідно подати такі документи:

 • заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

 • довідку лікарсько-контрольної комісії, засвідчену печаткою закладу охорони здоров'я.

8.3. Підставою для звільнення від атестації є рішення педагогічної ради, на основі якого видається наказ керівника загальноосвітнього навчального закладу.

8.4. За рішеннями МОН, МОЗ, Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій учні (вихованці), які проживають у зонах стихійного лиха, можуть бути звільнені від атестації у випускному класі.

8.5. Учні (вихованці) випускних класів, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних відповідно до чинного законодавства України й проходять під час атестації, звільняються від неї.

8.6. Учасники тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, які мають статус міжнародних, звільняються від атестації. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту виставляється річна та атестаційна оцінки 12 балів з того предмета, з якого учні (вихованці) брали участь у тренувальних зборах, з інших предметів виставляються атестаційні оцінки за результатами річного оцінювання.

8.7. Учасники міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів - 12 балів.

8.8. Переможці II та учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту виставляються  річний  та атестаційний бали з цих предметів - 12 балів.
  1   2

Схожі:

Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення державної підсумкової атестації в четвертих класах загальноосвітніх закладів iconМетодичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації
«Методичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації у початковій, основній та старшій школі у 2009/2010 навчальному...
Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення державної підсумкової атестації в четвертих класах загальноосвітніх закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення та перевірки дпа з української мови в 11 класі
Мону за посібником: «Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас» (укл. Шелехова Г. Т., Новосьолова...
Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення державної підсумкової атестації в четвертих класах загальноосвітніх закладів iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...
Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення державної підсумкової атестації в четвертих класах загальноосвітніх закладів iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення державної підсумкової атестації в четвертих класах загальноосвітніх закладів iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення державної підсумкової атестації в четвертих класах загальноосвітніх закладів iconМетодичні рекомендації щодо організації самоосвітньої діяльності...
Донецьк, вул. Артема, 129а Тел. (0622), 335-27-67. Факс (062) 304-53-09. Е-mail
Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення державної підсумкової атестації в четвертих класах загальноосвітніх закладів iconПологівської районної ради запорізької області наказ
«Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2012-2013 навчального року та проведення державної підсумкової...
Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення державної підсумкової атестації в четвертих класах загальноосвітніх закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт...
Державного стандарту змісту освіти у 5-8 класах проводяться підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії...
Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення державної підсумкової атестації в четвертих класах загальноосвітніх закладів iconШелехова Г. Т., Новосьолова В.І., Ярмолюк А. В
Перелік збірників завдань та форми проведення державної підсумкової атестації учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення державної підсумкової атестації в четвертих класах загальноосвітніх закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення атестації педагогічних кадрів
Науково-методичні рекомендації щодо проведення курсів з елементами дистанційного навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка