Затверджено на Конференції дитячої організації «соняшник» 27. 09. 2004 р
Скачати 59.07 Kb.
НазваЗатверджено на Конференції дитячої організації «соняшник» 27. 09. 2004 р
Дата конвертації08.05.2013
Розмір59.07 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
wordart 22
Затверджено на
Конференції дитячої організації
«СОНЯШНИК»
27.09.2004 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дитяча організація «Соняшник» - неприбуткова громадська організація, яка об’єднує дітей та дорослих, які ставлять своєю метою перетворення України у державу багатих, щасливих, вірних людей.
1.2. Організація діє на засадах законності, добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, гласності, гуманізму, демократичності.
1.3. Діяльність організації регламентується Конституцією України, Законом України «Про молодіжні та дитячі організації», Законом України « Про об’єднання громадян», іншими актами законодавства, Статутом Луганської обласної дитячої громадської організації, Статутом Лисичанського міського відділення та цим Статутом.
1.4. Організація підтримує зв’язок з іншими дитячими та молодіжними організаціями.
^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Організація створюється з метою здійснення діяльності, спрямованої на об’єднання дітей різного шкільного віку в єдиний колектив, вчити працювати разом, вивчати історію, культуру, природу України і рідного краю; розвиток своїх творчих здібностей, кругозору, особистого світосприйняття; виховання патріотизму, відданості державі, слухняності. бережливості, скромності, самостійності, вихованості, ідеалів добра і краси.
Основними завданнями організації є:
- виховання патріотів Батьківщини, творців суспільства нового типу, спрямованою на розбудову майбутнього України;
- виховання підростаючого покоління в дусі поваги до старших, піклування про молодших, своїх рідних, близьких, друзів;
- створення умов для самовираження особистості, підготовка дітей до самостійного життя у громадянському суспільстві;
- сприяння процесу соціалізації дітей;
- прищеплення любові до праці;
- організації дозвілля дітей та підлітків;
- формування навичок толерантної поведінки.
^ 3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Членами організації є особи від шести до вісімнадцяти років.
3.2. прийом в члени організації здійснюється на загальних зборах організації.
3.3. Члени організації мають право:
- на захист своїх законних прав та інтересів організації
- обирати та бути обраними в керівні органи організації
- брати участь у всіх заходах організації, Відділення та Луганської обласної дитячої громадської організації
- отримувати інформацію про діяльність організації. відповіді з приводу своїх звернень і критичних зауважень
- висловлювати і відстоювати власну думку з будь-якого питання
- добровільно вступати та виходити з членів організації
- бути водночас членом іншої організації

3.4. Члени організації зобов’язані:

- дотримуватись вимог Статуту організації, морально-етичних та соціальних норм

- виконувати рішення органів управління, прийняті в межах їх компетенції

- піклуватись про розвиток організації

3.5. Припинення членства у організації здійснюється

- на підставі письмової заяви члена організації

- за віком

- шляхом виключення з членів організації за порушення Статуту, морально-етичних норм. за діяльність, не сумісну з членством в організації, а також за дії, що приносять шкоду організації в цілому чи її окремому члену

Рішення про виключення організації приймається на загальних зборах організації шляхом голосування.

^ 4. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Структуру організації складають загони, які створюються на основі об’єднання дітей за інтересами в класах.

4.2. Організація керується положеннями цього Статуту.

4.3. Вищим органом управління організації є Конференція членів організації, а в період між Конференціями – Рада командирів, яка обирається з членів організації терміном на 1 рік у кількості, визначеній Конференцією.

^ 5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

5.1. Вищим керівним органом організації є Конференція, яка скликається не менше ніж 1 раз на рік.

5.2. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше половини обраних делегатів.

5.3.Рішення приймається більшістю голосів присутніх відкритим голосуванням.

5.4.Конференція:

- приймає рішення про створення організації;

- приймає Статут і Програму;

- приймає рішення про внесення змін і доповнень до Статуту і Програми організації;

- обирає склад керівних та контролюючих органів;

- заслуховує звіти Ради;

- затверджує символіку і атрибутику організації,

- приймає рішення про припинення діяльності організації;

- розглядає інші питання діяльності організації.

5.5. В період між Конференціями керівництво здійснює виконавчий орган-Рада командирів, яка обирається з членів організації на Конференції. Засідання Ради проводиться не рідше 4-х разів на рік.

5.6. Рада вирішує наступні питання:

- організовує та контролює виконання рішень Конференції;

- готує пропозиції щодо внесення доповнень та змін до Статуту організації;

- встановлює нагороди організації;

- популяризує діяльність організації;

- розробляє і реалізує проекти, виховні програми та заходи;

- готує Конференції.

5.7.Раду очолює два члени організації: голова, який обирається на Конференції з числа дорослих і співголова - з числа дітей.

Голова:

- здійснює загальне керівництво діяльністю дитячої організації;


- готує і проводить засідання Ради та Конференції;

- організовує складання проекту плану роботи дитячої організації на навчальний рік та його наступне виконання;

- персонально відповідає за організацію та проведення учнівської Конференції;

- контролює роботу центрів «Відродження», «Пурпурові вітрила», видавничого центру.

Співголова:

- надає посильну щоденну допомогу голові, на випадок хвороби заміщує його;

- контролює роботу центрів «Праця», «Знання», «Здоров’я», «Джерельце», роботу Ради класів;

- відповідає за оформлення документації дитячої організації.

До складу кожного центру входить консультант центру, голова центру, члени центру.

Консультант центру обирається з числа дорослих. Він:

- спрямовує і координує роботу всього мікроколективу центру на вдосконалення роботи, забезпечує єдність його дій;

- допомагає підняти престиж центру, підтримує корисні починання, допомагає задати оптимістичний, бадьорий, мажорний стиль і тон життя мікроколективу центру, що націлює на подолання труднощів;

- працює безпосередньо з Радою командирів.

Голови та члени центрів обираються з числа дітей. Вони:

- постійно цікавляться завданнями, які розв’язує Рада командирів;

- разом з учнями ведуть пошук шляхів вирішення цих завдань;

- допомагають учням у визначенні мети діяльності, складанні плану роботи та її проведенні;

- залучають до вирішення управлінських завдань консультантів центрів;

- не займають позицій спостерігачів, активно втілюють у життя рішення, прийняті Радою командирів;

- консультують актив учнів, готують його до самостійної роботи.
^ 6. ВИБОРИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

6.1. Учнівське волевиявлення здійснюється через вибори.

6.2. Право голосу на виборах мають усі члени дитячої організації «Соняшник»

6.3. Вибори органів управління дитячою організацією є вільними і здійснюються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

6.4. Вибори здійснюються за певною програмою; виборча кампанія триває 2 тижні.

6.5. До виборів обирається виборча комісія з числа дітей та педагогів, яка слідкує за порядком проведення виборів і підрахунком голосів.

6.6. Кандидати на посади голови та співголови висуваються з числа дітей, починаючи з 5 класу.

6.7. Кожен претендент на посади голови та співголови ради шкільного співуправління має право на проведення власної агітаційної програми, яка триває не більше 1 тижня, безпосередньо через агітацію в класах та випуски агітаційної преси.

6.8. У день виборів кожному виборцеві видається бланк, де потрібно вказати П.І.Б. та клас претендента на певну посаду. Бланки кладуться у ящик для голосування.

6.9.Після голосування виборча комісія веде підрахунок голосів. Претендент, який набрав найбільшу кількість голосів займає посаду голови ради, претендент, який набрав менше голосів – співголови ради, а наступні за кількістю голосів 2 кандидати стають членами ради

Схожі:

Затверджено на Конференції дитячої організації «соняшник» 27. 09. 2004 р iconПравила всеукраїнської гри «Соняшник»
«Соняшник» – щорічна гра з української мови, літератури та українознавства (далі – Гра)
Затверджено на Конференції дитячої організації «соняшник» 27. 09. 2004 р iconПоложення про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник»
Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» (далі Гра)
Затверджено на Конференції дитячої організації «соняшник» 27. 09. 2004 р icon25-й конференції первинної організації київського
Зараз в Українському Товаристві сліпих проходять чергові звітно-виборчі конференції. Це важливі моменти в житті організацій. Сьогодні...
Затверджено на Конференції дитячої організації «соняшник» 27. 09. 2004 р iconНа 26-й звітно-виборній конференції первинної організації київського увп №4 утос
В українському Товаристві сліпих проходять чергові звітно-виборчі конференції. Це важливі події в житті організацій. Сьогодні ми...
Затверджено на Конференції дитячої організації «соняшник» 27. 09. 2004 р iconКерівникам знз
«Соняшник-учитель» – 2012, відділ освіти Заставнівської райдержадміністрації повідомляє, що у 2012/2013 навчальному році буде проводитись...
Затверджено на Конференції дитячої організації «соняшник» 27. 09. 2004 р icon4-тій звітній конференції київської міської організації утос за період...
В українському Товаристві сліпих проходять чергові звітні конференції. Це досить важливий період в нашому житті. Сьогодні в рік 80...
Затверджено на Конференції дитячої організації «соняшник» 27. 09. 2004 р iconЗатверджено рішенням Великої Козацької Ради від 23 лютого 1993 року
Держави”- нормативний документ, прийнятий в Козацькій Держві для виконання Статутних завдань, має педагогічно- освітнє значення та...
Затверджено на Конференції дитячої організації «соняшник» 27. 09. 2004 р iconЗдоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі
Україна. Міністерство освіти І науки. Академія педагогічних наук. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя...
Затверджено на Конференції дитячої організації «соняшник» 27. 09. 2004 р iconП О С Т А Н О В А від 26 травня 2004 р. N 680 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 680 порядок
Затверджено на Конференції дитячої організації «соняшник» 27. 09. 2004 р iconСекції конференції
За підсумками конференції буде виданий збірник наукових доповідей І повідомлень. Запрошуємо студентів, аспірантів, здобувачів й молодих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка