Законукра ї н и
Скачати 41.99 Kb.
НазваЗаконукра ї н и
Дата конвертації09.05.2013
Розмір41.99 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон


З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України стосовно відпусток


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 43 - 44, ст. 268):

1) доповнити Кодекс статтею 781 такого змісту:
"Стаття 781. Неврахування святкових і неробочих днів при
визначенні тривалості щорічних відпусток

Святкові і неробочі дні (стаття 73 цього Кодексу) при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються";

2) у статті 79:

у частині п'ятій слова "який зобов'язаний повідомити" замінити словами "який зобов'язаний письмово повідомити";

частину восьму доповнити реченням такого змісту: "У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки";

3) пункт 1 частини першої статті 80 після слова "терміну" доповнити словом "письмового";

4) частину другу статті 81 після слів "повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки" доповнити словами "і не одержав за них грошову компенсацію";

5) у частині першій статті 82:

у пункті 1 слова "неповного робочого дня" замінити словами "неповного робочого часу";

у пункті 4 слова і цифри "статтею 25 і частиною другою статті 26" замінити словами і цифрами "статтями 25 і 26";

6) частину третю статті 84 викласти у такій редакції:

"У разі простою підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів з незалежних від працівників причин власник або уповноважений ним орган може надавати працівникам за їх заявою відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням терміном до 2 місяців протягом року в порядку, визначеному колективним договором";

7) у статті 1821:

частини першу і другу викласти у такій редакції:

"Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів, без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів";

частину третю доповнити словами "а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 80 цього Кодексу";

8) у пункті 3 частини першої статті 211 слова "без урахування вихідних" виключити;

9) у статті 213 слова "протягом року" замінити словами "протягом навчального року";

10) у статті 216:

у назві статті слова "у вищих закладах освіти та аспірантурі" замінити словами "у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі";

в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 1 та в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 2 частини першої слово "щорічно" виключити;

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації".

У зв'язку з цим частини другу, третю і четверту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою;

доповнити статтю частиною шостою такого змісту:

"Відпустки, передбачені пунктами 1 і 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального року";

11) у тексті Кодексу слова "заклад освіти" в усіх відмінках і числах замінити словами "навчальний заклад" у відповідному відмінку і числі.

2. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2000 р., № 51-52, ст. 449):

1) друге речення частини першої статті 12 виключити;

2) текст статті 19 викласти у такій редакції:

"Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів";

3) статтю 26 доповнити частиною другою такого змісту:

"У разі простою підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів з незалежних від працівників причин власник


або уповноважений ним орган може надавати працівникам за їх заявою відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням терміном до 2 місяців протягом календарного року в порядку, визначеному колективним договором".

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради

України В.ЛИТВИН
м. К и ї в

11 липня 2002 року

№ 94–IV


Схожі:

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка