Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка2/5
Дата конвертації13.05.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5

Використання учнями під час проведення державної підсумкової атестації з української, зарубіжної та літератур національних меншин допоміжних джерел (підручників, хрестоматій, видань творів програмових авторів, антологій тощо) не допускається.

Для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням польською, молдовською, кримськотатарською, угорською, болгарською, румунською мовами білети розробляються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і погоджуються з Міністерством освіти і науки України (тексти завдань подаються до 20 квітня 2010 р. до Міністерства освіти і науки України українською та рідною мовами); російською мовою білети розробляються Міністерством освіти і науки України.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням мовами національних меншин за рішенням Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій може проводитися державна підсумкова атестація з мови навчання у формі диктанту. Завдання з польської, молдовської, кримськотатарської, угорської мов визначаються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з посібників, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України; з російської мови атестація проводиться за посібником «Російська мова. Збірник диктантів для державної підсумкової атестації. 9 клас» (авт. Бикова К.І. та ін. - К.: Генеза, 2010).

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година.

Державна підсумкова атестація з математики у 9-х класах проводиться у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії за навчальним посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас», авт. Бурда М.І. та інші. - Х.: Гімназія, 2010 р. який містить 80 варіантів атестаційних робіт.

Кожен варіант атестаційної роботи складається з чотирьох частин, що відрізняються за складністю та формою тестових завдань.

У першій частині пропонується 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді (8 завдань з алгебри і 4 - з геометрії). Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. При цьому учні не зобов'язані наводити будь-які міркування, що пояснюють їх вибір.

Правильне розв'язання кожного завдання цього блоку оцінюється одним балом.

Друга частина атестаційної роботи складається із 6 завдань (4 завдання з алгебри і 2 - з геометрії) відкритої форми з короткою відповіддю. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо у бланку відповідей записана правильна відповідь (наприклад, число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.

Правильне розв'язання кожного із завдань цього блоку оцінюється двома балами.

Третя частина атестаційної роботи складається з 4 завдань (3 завдання з алгебри і 1 - з геометрії), четверта - з 3 завдань (2 завдання з алгебри і 1 - з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання третьої та четвертої частин вважаються виконаними правильно, якщо учень (учениця) навів(ла) розгорнутий запис розв'язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав(ла) правильну відповідь.

Правильність виконання завдань третьої та четвертої частин оцінює вчитель відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень. Правильне розв'язання кожного із завдань третьої та четвертої частин оцінюється чотирма балами.

Завдання четвертої частини виконують учні класів з поглибленим вивченням математики.

Варіанти завдань першої та другої частин атестаційної роботи добирають загальноосвітні навчальні заклади, третьої та четвертої частин - Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за вказаним посібником.

Кількість варіантів першої та другої частин атестаційної роботи добираються за чисельністю учнів у класі з найбільшою наповненістю на паралелі. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій визначають не менше чотирьох варіантів третьої та четвертої частин атестаційної роботи.

Кожен учень (учениця) у класі має виконувати окремий варіант першої та другої частини атестаційної роботи та один із варіантів, запропонованих класу, третьої (третьої та четвертої) частини атестаційної роботи.

Дату проведення державної підсумкової атестації визначають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 150 хвилин для учнів загальноосвітніх класів. Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну роботу протягом 180 хвилин. Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями.

За результатами роботи учням виставляється одна оцінка - з математики.

Державна підсумкова атестація з географії проводиться за результатами вивчення шкільного курсу „Географія України» (8-9 клас). Атестація передбачає визначення рівня знань дев'ятикласниками географічних закономірностей, розуміння взаємозв'язків між компонентами природних комплексів, взаємодії природи і господарської діяльності людини, життя людей, їх традицій, звичаїв, ведення господарства тощо.

Державна підсумкова атестація з географії може проводитися усно за білетами або письмово за посібниками «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії за курс основної та старшої школи» (авт. Ковальчук Г.О., Паламарчук Л.Б., Скуратович О.Я. - Х.: Гімназія, 2006, 2007, 2008 рр.) або «Географія. Збірник завдань для державної підсумкової атестації. 9-й клас», авт. Паламарчук Л.Б., Гладковський Р.В., Довгань А.І., Совенко В.В. К.: Генеза, 2010 р.

Білети містять по три завдання, їх складено у відповідності до чинної навчальної програми для 12-річної школи.

Перше завдання охоплює навчальний матеріал курсу «Географія України» (8 клас), друге - навчальний матеріал 9-го класу, третє має практичну спрямованість і передбачає перевірку уміння школярів характеризувати географічні об'єкти і явища з обов'язковим використанням тематичних карт.

Під час визначення рівня навчальних досягнень учнів вчителям слід враховувати: правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття географічних понять і закономірностей, влучність вживання географічних та картографічних термінів; самостійність відповіді; логічність, доказовість викладення матеріалу; ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими матеріалами).

Завдання для атестації у письмовій формі добирають вчителі за одним із зазначених збірників.

Завдання збірника (авт. колектив Ковальчук Г.О. та інші) складені за рівнями складності, що передбачені 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень школярів. При комплектуванні завдань для державної підсумкової атестації застосовується принцип їх поступового ускладнення ( завдання I -IV рівнів). У збірнику пропонуються завдання різних типів (тести, робота з контурною картою, робота з атласом, відкриті запитання четвертого рівня, які мають узагальнюючий, систематизуючий, порівняльний характер).

На виконання завдання атестації у письмовій формі відводиться до 1,5 астрономічні години. Відлік часу розпочинатиметься після написання вчителем завдання на дошці.

Збірник для проведення атестації (авт. колектив Паламарчук Л.Б. та інші) складений за аналогією до збірників, за якими проходить зовнішнє незалежне оцінювання.

Вчитель самостійно добирає варіанти тестових завдань (це залежить від рівня підготовки учнів, від їх самостійності, зібраності), може змінювати чи замінювати деякі завдання. Вчитель самостійно приймає рішення щодо кількості варіантів, які будуть використовуватися в одному класі, ураховуючи, що кожен(на) окремий(ма) учень(ця) повинен(на) виконати один варіант тестів, скориставшись матеріалами збірника.

Користуватися текстами, підручниками, іншими посібниками (довідниками) під час виконання письмової форми державної підсумкової атестації не дозволяється.

Форму проходження атестації обирають учні.

Державна підсумкова атестація з біології може проводитися як в усній, так і в письмовій формі. Форму проходження державної підсумкової атестації обирають учні.

Державна підсумкова атестація в усній формі проводиться за білетами, укладеними відповідно до чинної навчальної програми для учнів 7 - 9 класів.

Білети з біології складаються з трьох запитань. Два запитання спрямовані на перевірку теоретичних знань школярів: перше - про будову та функції організму людини, психофізіологічні особливості її поведінки;

друге - про будову та функції інших організмів, їх пристосованість до умов середовища, способу життя, поведінки, значення у природі й житті людини. Третє запитання має практичну спрямованість та передбачає виявлення в учнів уміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності та сформованості здоров'язбережної компетенції. Наприклад, запитання щодо профілактики захворювань, вживання алкоголю, наркотиків, ВІЛ-інфікування, надання першої допомоги при зупинці дихання, різних видів кровотеч, опіках, обмороженні, ударах, вивихах тощо.

При оцінюванні відповідей учнів необхідно ураховувати рівень сформованості у них предметних компетенцій, зокрема: уміння характеризувати будову та функції окремих біологічних об'єктів, загальні ознаки певних груп організмів, ознаки пристосованості організмів до умов існування; давати порівняльну характеристику об'єктам, явищам і процесам живої природи; встановлювати взаємозв'язки між будовою і функціями; обґрунтовувати правила гігієни і профілактики, надання першої допомоги.

Проведення державної підсумкової атестації у письмовій формі здійснюється за збірником «Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс основної школи», авт. Костильов О.В., Андерсон О.А., Задорожний К.М., Зінченко О.П. - К.: Генеза, 2010р.

Посібник містить 60 варіантів атестаційних робіт. Кожний варіант атестаційної роботи включає 30 завдань з різних розділів навчальної програми (рослинний світ, гриби, бактерії, тваринний світ, людина), різного рівня складності та різних типів. Серед них: тестові завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання з використанням малюнків, графіків, схем, таблиць; завдання з «відкритою» відповіддю. Таке поєднання дає змогу учневі максимально розкрити свої здібності.

Кожен(на) учень(ця) у класі має виконувати окремий варіант. На виконання завдань атестації у письмовій формі відводиться 1,5 астрономічні години.

Державна підсумкова атестація з іноземної мови проводитиметься за білетами, що містять завдання трьох видів: читання тексту та виконання післятекстового завдання; письмова робота; бесіда за пропонованими ситуаціями.

Перше запитання білетів має на меті перевірити рівень сформованості в учнів умінь і навичок читання, розуміння ними прочитаного матеріалу; уміння узагальнювати зміст прочитаного; виокремлювати ключові слова та визначати за контекстом значення незнайомих слів.

Пропонуються різні типи текстів: статті із періодичних видань; листи (особисті, офіційні тощо); оголошення, реклама; розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо); меню, кулінарні рецепти; програми (телевізійні, радіо тощо); особисті нотатки, повідомлення.

До текстів пропонуються завдання: із вибором правильної відповіді; на встановлення відповідності (добір логічних пар); запитання з короткими відповідями (2-3 слова); встановлення логічного порядку простого тексту; знаходження аргументів та висновків; встановлення зв'язків між інформаційними блоками; вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.

Тестові завдання містять варіанти відповідей з однією правильною відповіддю.

Друге запитання білетів спрямоване на перевірку рівня сформованості в учнів писемної мовленнєвої компетенції.

У частині писемного мовлення пропонуються письмові завдання, що супроводжуються спеціальними поясненнями, які визначають, про що саме учні повинні написати. Учні складають текст на основі конкретних ситуацій та письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо) і візуальних (картинок, фотографій, таблиць, схем).

У частині використання мови визначається рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що передбачають уміння вільно спілкуватися. Учням пропонуються тести з пропущеними лексичними одиницями або граматичними структурами. Учні заповнюють пропуски поданими словами або словосполученнями.

Третє запитання білетів перевіряє рівень сформованості навичок та вмінь мовлення за допомогою зв'язного висловлювання. Зміст і форма висловлювання визначається, зазвичай, ситуацією. Для того щоб зміст завдання усвідомлювався та адекватно сприймався учнями до кожної ситуації подано інструкції, які враховують психологічні особливості та навчальний досвід школярів. Кожна інструкція подається у вигляді віртуальної проблемної ситуації, котру необхідно розв'язати засобами іноземної мови.

Оцінюються вміння учнів вибирати з ряду іншомовних засобів ті, що відповідають комунікативному завданню. Важливим складником цього завдання є вміння розгорнути свою відповідь за рахунок часових, просторових, особистісних та інших характеристик згаданого об'єкта або дії, спонукавши співбесідника запитаннями або проханням продовжити мовленнєву взаємодію.

Монологічні висловлювання учнів повинні відповідати ситуації, бути повними, послідовними, комунікативно спрямованими (містити особистісні оціночні фрази, власне ставлення учня до об'єкту висловлювання), лексично насиченими, правильно фонетично і граматично оформленими.

Державна підсумкова атестація з іноземної мови складається з письмової та усної частини. На виконання письмової частин (використання мови, читання та письмо) та усної - говоріння передбачено 35 хвилин: читання -10 хвилин, говоріння -10 хвилин, письмо -15 хвилин.

Державна підсумкова атестація з іноземних мов проводиться на основі матеріалів збірників завдань, які відповідають загальноєвропейським рівням (А2+ - В1).

«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас», уклад. Коваленко О.Я., Голобородько С.В. - К.: Генеза, 2010р.

«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови. 9 клас», уклад. Коваленко О.Я., Горбач Л.В. - К.: Генеза, 2010р.

«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з французької мови. 9 клас», уклад. Коваленко О.Я., Клименко Ю.М. - К.: Генеза, 2010р.

«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з іспанської мови. 9 клас», уклад. Коваленко О.Я., Костильов А.І. - К.: Генеза, 2010р.

Посібники містить 100 варіантів білетів з кожної мови.

Кількість білетів добирається вчителями загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до кількості учнів у класі.

У 2009-2010 навчальному році у 9-х класах вперше вивчається новий навчальний предмет - «Правознавство. Практичний курс». Він передбачає вивчення норм права, що стосуються малолітніх і неповнолітніх осіб. Відповідно завдання білетів державної підсумкової атестації побудовані на нерозривній єдності нових для учнів юридичних знань, соціального досвіду учнів, практичних дій щодо вирішення конкретних життєвих проблем. Державна підсумкова атестація з практичного курсу правознавства проводитиметься в усній формі за білетами, котрі містять по два запитання. Перше - має теоретичний характер і вимагає демонстрації розуміння понять і термінів та вміння оперувати ними. Друге завдання кожного білета має практичний характер: юридичні задачі та правові ситуації, що потребують від учнів вміння оперувати однією-двома одиницями змісту, і побудовані на нормах права, що стосуються малолітніх і неповнолітніх осіб.
1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconСтр с. 180 Міністерство освіти І науки україни
З метою вдосконалення функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів Міністерство освіти І науки України роз’яснює застосування окремих...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України вносить наступні зміни І доповнення до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни лист
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичний лист “Організація та зміст навчально-виховного...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки України Національна академія наук України...
Відповідно до Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 №773, постанови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка