Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Скачати 287.22 Kb.
НазваПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Сторінка1/3
Дата конвертації13.05.2013
Розмір287.22 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 522 від 07.11.2000
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

26 грудня 2000 р. за N 946/5167

Про затвердження Положення про порядок

здійснення інноваційної освітньої діяльності

Відповідно до п.3 Положення про Міністерство освіти і науки,

затвердженого Указом Президента України від 07.06.2000 N 773/2000,

з метою встановлення порядку здійснення інноваційної освітньої

діяльності Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок здійснення інноваційної

освітньої діяльності (додається).

2. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки

України, Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, Головному

управлінню освіти і науки Київської міської державної

адміністрації, управлінням освіти і науки обласних,

Севастопольської міської державних адміністрацій, ректорам,

директорам вищих навчальних закладів, закладів післядипломної

освіти забезпечити організацію інноваційної освітньої діяльності,

у тому числі розпочатої на підставі Положення про

експериментальний педагогічний майданчик, відповідно до норм цього

Положення.

3. Наказ Міністерства освіти України від 25.11.99 р. N 399

"Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної

освітньої діяльності" скасувати як такий, що не пройшов державної

реєстрації у Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра Огнев'юка В.О.
Міністр В.Г.Кремень

Затверджено

Наказ Міністерства освіти

і науки України

7 листопада 2000 р. N 522
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

26 грудня 2000 р. за N 946/5167

^ Положення про порядок здійснення інноваційної

освітньої діяльності

Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, зокрема Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про авторське право і суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову і науково-технічну експертизу", з метою впорядкування інноваційної освітньої діяльності у системі освіти (далі - інноваційна освітня діяльність).
1. Загальні положення
1.1. Інноваційною освітньою діяльністю є розробка, розповсюдження та застосування освітніх інновацій.

1.2. Освітніми інноваціями (далі - інновація) є вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності.

1.3. Інноваційна освітня діяльність здійснюється на всеукраїнському, регіональному рівнях та на рівні окремого навчального закладу. Рівень інноваційної освітньої діяльності визначається її змістом (розробка, розповсюдження чи застосування інновації), а також масштабністю змін, що вноситимуться у систему освіти внаслідок застосування запропонованої інновації.

1.4. Інноваційна освітня діяльність всеукраїнського рівня може здійснюватись у системі освіти України. Вона передбачає апробацію інновацій та експериментальну перевірку продуктивності і можливості застосування у системі освіти:

- освітніх, дидактичних систем;

- державних стандартів освіти, базового компонента змісту дошкільної освіти, інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, змісту професійно-технічної освіти, нормативної частини змісту вищої, післядипломної освіти.

1.5. Інноваційна освітня діяльність регіонального рівня може здійснюватись у системі освіти окремого регіону (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва або Севастополя) і передбачає:

- апробацію інновацій, розроблених у ході експериментів регіонального рівня;

- експериментальну перевірку продуктивності і можливості застосування інновацій (крім тих, що зазначені у п.1.4 цього

Положення).

1.6. Інноваційна освітня діяльність на рівні окремого навчального закладу передбачає:

- застосування інновацій;

- експериментальну перевірку продуктивності і можливості застосування інновацій (крім тих, що зазначені у п.1.4 цього

Положення) у вищих навчальних закладах, закладах післядипломної освіти.

1.7. Умовами здійснення інноваційної освітньої діяльності є:

- дотримання майнових і немайнових прав фізичних та юридичних

осіб, які ведуть інноваційну освітню діяльність, учасників

навчально-виховного процесу, збереження їх життя і здоров'я;

- дотримання фізичними та юридичними особами, які ведуть

інноваційну освітню діяльність, своїх майнових і немайнових

зобов'язань, вимог державних стандартів освіти;

- керованість інноваційної освітньої діяльності;

- готовність керівників та працівників дошкільних закладів

освіти, навчальних закладів, органів управління освітою до

інноваційної освітньої діяльності;

- економія ресурсів, потрібних для здобуття освіти,

здійснення освітньої діяльності та управління освітою.
2. Розробка інновацій у системі освіти
2.1. Розробка інновацій у системі освіти передбачає їх опис і

перевірку продуктивності та можливості застосування шляхом

постановки формувального експерименту.

2.2. Описом інновації є обгрунтування запропонованих ідей та

підходів, чітке і повне розкриття їх змісту.

2.3. Формувальним експериментом у системі освіти (далі -

експеримент) є науково поставлене, кероване перетворення освітньої

практики в умовах, спеціально створених на основі нових ідей та

підходів.

2.4. Відповідно до пунктів 1.3 - 1.6 цього Положення у

системі освіти проводяться експерименти всеукраїнського,

регіонального рівнів та експерименти в окремому вищому навчальному

закладі, закладі післядипломної освіти.

2.5. Інноваційна ініціатива

2.5.1. З інноваційною ініціативою може виступити фізична або

юридична особа (особи), що виявляє намір удосконалити або оновити

освітню практику, експериментально перевірити продуктивність і

можливість застосування нових ідей та підходів у системі освіти.

2.5.2. Інноваційна ініціатива може виявлятися шляхом:

- погодження питань проведення експерименту в окремому вищому

навчальному закладі, закладі післядипломної освіти з його

керівником, органами громадського самоврядування;

- складання заявки на проведення експерименту всеукраїнського

або регіонального рівня та її подання до відповідного органу

управління освітою.

Інноваційна ініціатива наукового працівника (працівників) або

науково-дослідної установи (далі - наукової установи) Академії

педагогічних наук України (далі - АПН України) може виявлятися

шляхом складання заявки на проведення експерименту всеукраїнського

рівня та її подання до Президії АПН України.

2.5.3. Заявка має містити:

- інформацію про її автора (авторів), за потреби - про

наукового керівника експерименту (адреса, телефон, місце роботи,

посада, кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання,

науковий ступінь);

- формулювання теми дослідно-експериментальної роботи;

- визначення мети і завдань, гіпотези

дослідно-експериментальної роботи;

- опис інновації;

- визначення термінів та етапів проведення експерименту;

- визначення бази проведення експерименту (перелік дошкільних

закладів освіти, навчальних закладів);

- опис наявного і потрібного забезпечення експерименту

(організаційного, науково-методичного, дидактичного, кадрового,

матеріально-технічного, фінансового), його кошторис;

- пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за

ходом експерименту.

До заявки додаються:

- підтвердження згоди на проведення експерименту дошкільних

закладів освіти, навчальних закладів, а також органів управління

освітою, засновників, яким вони безпосередньо підпорядковані

(листи до органу управління освітою, що розглядає заявку, або до

АПН України);

- експериментальні навчальні плани, програми, книги (їх

рукописи), за якими здійснюватиметься навчально-виховний процес;

- інші експериментальні матеріали.

2.5.4. Форма заявки встановлюється органом управління

освітою, до якого вона подається, або Президією АПН України.

2.5.5. Заявка на проведення експерименту всеукраїнського

рівня подається до Міністерства освіти і науки України (далі -

Міністерство освіти і науки).

До Міністерства освіти і науки подаються також

експериментальні навчальні плани, програми виховання та навчання

дітей у дошкільних закладах освіти, програми з предметів

інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, змісту

професійно-технічної освіти, дисциплін нормативної частини змісту

вищої та післядипломної освіти, навчальні книги.

Заявка на проведення експерименту всеукраїнського рівня

наукового працівника (працівників) або наукової установи АПН

України може подаватися до Президії АПН України.

2.5.6. Заявка на проведення експерименту регіонального рівня

подається до Міністерства освіти Автономної Республіки Крим

(далі - Міносвіти Автономної Республіки Крим), відповідного

управління освіти і науки обласної, Київської або Севастопольської

міських державних адміністрацій.

2.5.7. Експертиза заявки на проведення експерименту

всеукраїнського рівня, експериментальних матеріалів здійснюється

відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти

Міністерства освіти і науки (далі - Науково-методична рада).

Експертиза заявки на проведення експерименту всеукраїнського

рівня наукового працівника (працівників) або наукової установи АПН

України, що подається до її Президії, здійснюється АПН України.

2.5.8. Експертиза заявки на проведення експерименту

регіонального рівня здійснюється експертною комісією, що

утворюється органом управління освітою, до якого подається заявка.

2.5.9. Експертиза заявки, експериментальних матеріалів

здійснюється у порядку, установленому Міністерством освіти і

науки.

2.5.10. Експертиза заявки на проведення експерименту

всеукраїнського рівня наукового працівника (працівників) або

наукової установи АПН України, поданої до її Президії,

здійснюється у порядку, установленому АПН України.

2.5.11. Термін розгляду заявки становить не більше трьох

місяців від дати її надходження.

2.5.12. Згідно з висновками експертизи заявки її автор може:

- доопрацювати заявку та експериментальні матеріали, що

додаються до неї;

- подати доопрацьовану заявку до відповідного органу

управління освітою або до Президії АПН України для проведення її

повторної експертизи.

2.5.13. Автор заявки може оскаржити висновки експертизи у

Міністерстві освіти і науки. У цьому разі відповідний орган

управління освітою створює експертну комісію у новому складі для

повторного розгляду відхиленої заявки.

У разі повторного відхилення заявки її подальша експертиза не

проводиться.

2.5.14. Термін повторного розгляду заявки становить не більше

трьох місяців від дати її надходження.

2.5.15. Орган управління освітою може виявити інноваційну

ініціативу шляхом складання галузевої або регіональної

інноваційної програми.

2.5.16. Інноваційна програма визначає мету, завдання,

об'єкти, зміст, етапи, учасників та прогнозовані результати

інноваційної освітньої діяльності.

2.5.17. Орган управління освітою забезпечує обговорення

інноваційної програми громадськістю та організовує її виконання.

2.6. Прийняття рішення про організацію та проведення

експерименту

2.6.1. Рішення про організацію та проведення експерименту

всеукраїнського рівня приймає Міністерство освіти і науки.

2.6.2. Рішення про організацію та проведення експерименту

регіонального рівня приймає Міносвіти Автономної Республіки Крим,

відповідне управління освіти і науки обласної, Київської або

Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.6.3. Рішення про організацію та проведення експерименту

всеукраїнського або регіонального рівня приймається на підставі

висновків експертизи заявки.

Рішення про організацію та проведення експерименту

всеукраїнського рівня може прийматися на підставі відповідного

подання Президії АПН України.

До подання додаються:

- програма дослідно-експериментальної роботи;

- кошторис експерименту;

- пропозиції щодо бази його проведення;

- підтвердження згоди на проведення експерименту дошкільних

закладів освіти, навчальних закладів та органів управління

освітою, засновників, яким вони безпосередньо підпорядковані;

- експериментальні навчальні плани, програми, книги (їх

рукописи), за якими здійснюватиметься навчально-виховний процес,

інші експериментальні матеріали;

- пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за

ходом експерименту.

2.6.4. Після отримання висновку експертної комісії про

доцільність проведення експерименту автор заявки подає програму

дослідно-експериментальної роботи на затвердження до відповідного

органу управління освітою або до Президії АПН України.

2.6.5. Після отримання висновку експертної комісії про

доцільність проведення експерименту або відповідного подання

Президії АПН України орган управління освітою:

а) спільно з автором заявки або АПН України визначає:

- базу проведення експерименту (за погодженням з дошкільними

закладами освіти, навчальними закладами, де передбачається

провести експеримент);

- характер і межі змін у їх діяльності, навчально-виховному

процесі;

- терміни проведення експерименту;

- кошторис експерименту;

- осіб, відповідальних за проведення експерименту і його

результати, їх повноваження щодо контролю за ходом

дослідно-експериментальної роботи;

б) виділяє потрібні для проведення експерименту кошти, за

потреби спільно з автором заявки залучає юридичних та фізичних

осіб, що здійснюватимуть фінансове, матеріально-технічне,

інформаційне забезпечення експерименту;

в) за потреби погоджує питання фінансування,

матеріально-технічного забезпечення експерименту з іншими органами

державної виконавчої влади, відповідними місцевими органами

управління освітою, засновниками дошкільних закладів освіти,

навчальних закладів;

г) за потреби укладає угоди з:

- автором заявки, науковим керівником експерименту,

виконавцями дослідно-експериментальної роботи;

- юридичними та фізичними особами, що забезпечуватимуть

експеримент.

2.6.6. На підставі висновків експертизи заявки, домовленостей

та укладених угод або подання Президії АПН України відповідний

орган управління освітою видає наказ про організацію та проведення

експерименту всеукраїнського або регіонального рівня (за потреби -
  1   2   3

Схожі:

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про наукову І науково-технічну діяльність", "Про авторське право І суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову...
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності iconНаказ
Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності icon«інноваційна культура партнерства» Проектна група: Зугреського різнопрофільного
Конституцією України, законом України «Про загальну середню освіту», Указом Президента України «Про національну програму «Діти України»»,...
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності iconПоложення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими...
Це положення, розроблене відповідно до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Типового...
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності iconПро затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою...
Затвердити Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення (додається)
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності iconОцінка рівня інноваційної діяльності навчального закладу
Мотиваційна готовність (усвідомлення необхідності інноваційної діяльності; сформованість потреби у творчій діяльності, лідерстві,...
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності iconЕкономіка та організація інноваційної діяльності
Комплексне оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності підприємства
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності icon  Інноваційний розвиток технопарків в Україні І світі
Про інноваційну діяльність”(2002 р.), „Про спеціальні режими інноваційної діяльності технологічних парків” (1999 р.) та інші. Практично...
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності iconДержавна митна
Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності iconКнига наказів з кадрових питань
Ліцензія на право здійснення закладом освітньої діяльності. Відтиски печатки, штампу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка