1. – Мова І мовлення. Текст. (10 год.)
Скачати 92.58 Kb.
Назва1. – Мова І мовлення. Текст. (10 год.)
Дата конвертації13.05.2013
Розмір92.58 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
УКРАЇНСЬКА МОВА

(за підручником М. С. Вашуленко)

(3 ГОД.)
І семестр ІІ семестр за рік

Всього уроків 48/ / /

ТО / / /

- аудіювання 1/ 1/ 2/

- усний твір -/ 1/ 1/

- діалог 1/ -/ 1/

- перевірка мовних

знань і вмінь 2/ 2/ 4/

- диктант 2/ 2/ 4/

- списування 1/ 1/ 2/

- р/м / / /

- письмовий переказ 1/ 1/ 2/№ з/п

дата

тема

стор.

підр.

1І семестр
І семестр

Тема 1. – Мова і мовлення. Текст. (10 год.)
Державний Гімн України. Мова-жива скарбниця історії народу. Впр.1-5

3-5

2
Українська мова. Спорідненість її з іншими мовами. Збагачення мови новими словами. Впр.6-12

6-10

3
Усне і писемне мовлення. Усне і писемне мовлення. Говоримо-чуємо-читаємо-пишемо. Впр.13-16

8-10

4
Культура мовлення і спілкування. Впр.17-22

10-12

5
Тема, мета, заголовок тексту. Впр.23-26

13-14

6
Р/м №1. Роль слів у побудові тексту. Поділ тексту на частини. План. Впр.27-34

15-19

7
Текст – розповідь. Впр.35-38

19-21

8
Текст-опис. Впр.39-42

21-22

9
Текст-міркування. Будова тексту. Закріплення матеріалу з теми «Мова і мовлення. Текст». Впр.43-53

22-27

10
Р/м №2. Замітка до газети. Узагальнення знань і вмінь з розділу „Текст” Впр.54-59 Контрольне списування №1. Повторення вивченого. ТО

27-30

11
^ Тема 2. – Речення. ( 7 год.)
Аналіз контрольної роботи. Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Впр.60-63С.31-32

12
Закріплення знань про основу речення. Зв’язок слів у реченні. Впр.64-75

С.33-37

13
Однорідні член речення. Поєднання однорідних членів за допомогою сполучників. ^ Аудіювання №1. Впр. 76-82

38-40

14
Однорідні член речення. Впр. 83-88

41-42

15
Закріплення знань про однорідні члени речення. Впр. 87-89

42-43

16
Уявлення про складне речення. Побудова складного речення. Узагальнення знань і вмінь з теми „Речення” Впр. 90-95

44-46

17
^ Контрольна робота. Диктант №1. Повторення вивченого. ТО
18

?


Тема 3. - Частини мови. Іменник (16 год.)

Р/м №3. Аналіз контрольної роботи. Іменник як частина мови. Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників. Впр.96-107


47-53

19
Відмінювання іменників або змінювання за відмінками. Початкова форма іменника. Впр.108-113

53-56

20
Особливості відмінювання іменників різного роду в однині. Розрізнення відмінків іменників жіночого роду Впр.114-126

57-64

21
Перевірка закінчення іменників чоловічого роду з основою на приголосний у родовому відмінку однини. Впр.127-132

65-67

22
Зміна приголосних перед закінченням – і в іменниках жіночого та чоловічого роду Впр.133-137

67-68

23
Чергування звуків [і] з [о],[е] в іменниках жіночого та чоловічого роду. Правопис закінчень іменників жіночого роду на –а (я) в родовому відмінку однини Впр.138-147

69-73

24
^ Р/м №4. Контрольна робота. Письмовий переказ.
25
Аналіз переказу. Повторення вивченого з теми «Частини мови. Іменник».
26
Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду на –а (я) в орудному відмінку однини Впр.148-152

74-75

27
Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини Культура мовлення. Впр.153-159

76-78

28
Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою та –р в орудному відмінку однини Впр.160-163

79-81

29
Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. Р/м №5. Усний переказ тексту з орієнтацією на ілюстрації в підручнику. Впр.164-168

81-83

30
Вимова і правопис іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини Правопис відмінкових закінчень іменників у множині. Діалог. Впр.169-176

83-88

31
Правопис закінчень іменників у родовому відмінку множини. ^ Контрольна робота. Діалог №1. Впр.177-180

88-89

32
Вживання іменників без прийменника і з прийменниками. Діалог. Закріплення матеріалу з теми «Частини мови. Іменник». Впр.181-185

89-92

33
Правопис закінчень іменників у місцевому відмінку множини. Впр.186-189 ^ Мовна тема №1. Повторення вивченого. ТО

93-94

34
Тема 4. – Прикметник (год.)
Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Спостереження за роллю прикметників у мовленні. Впр.190-193


95-97

35
Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників. Впр.194-198

97-99

36
Р/м №6. Складання наукового та художнього описів. Тема і мета в текстах. Вчимося підбирати слова на задану тему. Уживання прикметників у художніх творах та в науково-популярних текстах. Впр.199-201

99-101

37
Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Спостереження за формами прикметників найвищого ступеня (без терміна, практично) Впр.202-204

101-102

38
Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. Закріплення матеріалу з теми «Прикметник». Впр.205-209

103-104

39
Спостереження за зв’язком прикметників з іменниками в реченнях. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і числами. Впр.210-217 Контрольна робота. Диктант №2.

105-109

40
Аналіз контрольної роботи. Відмінювання прикметників. Таблиця відмінювання прикметників в однині. Впр.218-222

109-112

41
Вправи на визначення відмінка прикметників у реченні за відмінком іменника. Впр.223-225

112-114

42
Р/м №7. Опис зовнішності людини. Закріплення вмінь уживати прикметники в мовленні в різних формах, використовувати прикметники з описовою метою. Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних типів. Вимова і правопис прикметників на –ськ-, -зьк-, -цьк-. Впр.226-240

114-119

43
Вживання знака м’якшення перед закінченнями прикметників чоловічого і середнього роду в родовому, давальному і місцевому відмінках однини. Паралельні форми прикметників чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку однини. Впр.241-244

120-121

44
Спостереження за вживанням прикметників для всебічної характеристики предметів. Граматичний розбір прикметників у сполученні з іменниками. Впр.245-248

121-123

45
Р/м №8. Текст-розповідь. Складання казки за серією малюнків і планом.
46
Тренувальні вправи на використання прикметників у мовленні. Практичні словотворчі вправи. Опис зимового пейзажу. Закріплення матеріалу з теми «Прикметник». Впр. 249-252

123-124

47
Мовна тема №2. Форми давального і місцевих відмінків прикметників жіночого роду в однині. Впр.253 -256

125-126

48
Аналіз к/р. Узагальнення матеріалу з теми «Прикметник». ТО СО
Схожі:

1. – Мова І мовлення. Текст. (10 год.) iconКалендарно-тематичний план (2012-2013 н р.) Українська мова. 10 клас....
Зв’язне мовлення. Мовлення І спілкування. Види мовленнєвої діяльності. Сприйняття чужого мовлення. Контроль аудіювання
1. – Мова І мовлення. Текст. (10 год.) iconКалендарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту...
Вступ. Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль...
1. – Мова І мовлення. Текст. (10 год.) iconКалендарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту...
Вступ. Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль...
1. – Мова І мовлення. Текст. (10 год.) iconОрієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська...
Поглиблення І систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту І стилістики (9 год)
1. – Мова І мовлення. Текст. (10 год.) iconРік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
1. – Мова І мовлення. Текст. (10 год.) iconРік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
1. – Мова І мовлення. Текст. (10 год.) iconРік (34 тиж.) год год. 105 год. Фронтальні види контрольних робіт
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
1. – Мова І мовлення. Текст. (10 год.) iconМова загальнонародне явище. Народ творець І носій мови. Одна особам...
Для того щоб краще зрозуміти різницю між мовою І мовленням, Ф. де Соссюр наводив аналогію з шахами. Шахова дошка, шахові фігури та...
1. – Мова І мовлення. Текст. (10 год.) icon105 год, 3 год на тиждень за програмою, рекомендованою мону
Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А. М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л. В. Скуратівського....
1. – Мова І мовлення. Текст. (10 год.) iconТема заняття
Мова І професія. Професійна лексика. Основні вимоги до мовлення. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування за професійним спрямуванням....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка