Положення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації
Скачати 59.91 Kb.
НазваПоложення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації
Дата конвертації20.05.2013
Розмір59.91 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної державної адміністрації

05 лютого 2013 року № 31

Положення

про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації
1. Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації та підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.
2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, наказами директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Харківської обласної та Великобурлуцької районної рад, Положенням про сектор, а також іншими нормативно – правовими актами.
3. Основними завданнями сектору є:

забезпечення реалізації на відповідній території державної політики з питань сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім'ї; сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім'ї, дітей і молоді, фізичної культури та спорту;

організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.


4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, протидії торгівлі людьми, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

2) розробляє і подає на розгляд Великобурлуцькій районній державній адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту;

3) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

4) залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;

5) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

6) здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;

7) сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;

8) удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку;

9) організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді;

10) координує діяльність Великобурлуцького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і Великобурлуцького районного центру соціально-психологічної реабілітації для дітей;

11) забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;

12) вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;

13) проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, "гарячі лінії", семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції;

14) здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;

15) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

16) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

17) комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного (районного) рівня;

18) здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування;

19) сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;

20) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

21) надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

22) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім'ї, дітей і молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту;

23) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у секторі;

24) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.
5. Сектор має право:

залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів Великобурлуцької районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);

отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Великобурлуцької районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.
6. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Великобурлуцької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.
7. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно головою Великобурлуцької районної державної адміністрації за погодженням директора Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

8. Завідувач сектору:

здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

затверджує функціональні обов'язки працівників сектору;

розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на сектор завдань;

видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.
9. Сектор утримується за рахунок бюджетних коштів.
Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників сектору визначає голова Великобурлуцької районної державної адміністрації у межах виділених коштів.

Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю.ВАСИЛЬЄВА

Герасімова


Схожі:

Положення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconВідділ у справах сім’ї та молоді затверджую великобурлуцької районної...
Положення про відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації. Посадові інструкції
Положення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу Великобурлуцької...
Положення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconРозпорядження
Міністрів України від 1 лютого 2006 року №78 «Про затвердження типових положень про управління у справах сім'ї, молоді та спорту...
Положення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний...
Положення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про відділ у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, розпорядженнями голови обласної, районної державних...
Положення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconРозпорядження
Положення про відділ у справах сім’ї та молоді Великобурлуцької районної державної адміністрації у відповідність до вимог Закону...
Положення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації
Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації (далі сектор) є її структурним підрозділом, підзвітним І підконтрольним...
Положення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка