Закон україни
Скачати 195.01 Kb.
НазваЗакон україни
Дата конвертації24.05.2013
Розмір195.01 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон

Проект


вноситься народним депутатом України

Г.Л. Трухановим (посв. №359)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про штучно створені земельні ділянки на водних об’єктах в межах акваторії морських портів
Цей Закон визначає порядок створення та використання штучних земельних ділянок на водних об’єктах в межах акваторії морських портів для будівництва та/або розміщення на них будівель, споруд, інших об’єктів портової інфраструктури.
Стаття 1. Законодавство про штучно створені земельні ділянки


 1. Правовий статус штучно створених земельних ділянок на водних об’єктах в межах акваторії морських портів регулюється цим Законом, Земельним кодексом України, Водним кодексом України, Законом України «Про морські порти України», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» іншими нормативно-правовими актами.

 2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила ніж ті, що передбачені в цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору України.


^ Стаття 2. Визначення термінів
1. Штучна територія – це споруда, що створюється на водних об’єктах в межах акваторії морських портів шляхом намиву, насипу або із застосуванням інших технологій, на якій після прийняття її в експлуатацію здійснюється формування штучної земельної ділянки;

2. Штучно створена земельна ділянка – це створена на штучній території в межах акваторії морського порту земельна ділянка. Вона може примикати до існуючих земельних ділянок, в тому числі штучно створених земельних ділянок або бути ізольованою від інших ділянок.
^ Стаття 3. Принципи створення штучних земельних ділянок
Створення штучних земельних ділянок на водних об’єктах здійснюється за принципами:

1) планування розвитку відповідного морського порту;

2) розміщення в межах акваторій морських портів;

3) будівництва та/або розміщення на них об’єктів портової інфраструктури;

4) відсутності перешкод господарській діяльності в морському порту;

5) дотримання норм безпеки мореплавства;

6) дотримання норм екологічної безпеки.
Стаття 4. Порядок створення штучної земельної ділянки
Створення штучної земельної ділянки здійснюється в такій послідовності:

 1. отримання дозволу на створення штучної території;

 2. розроблення проектної документації для створення штучної території. Проект будівництва штучної території підлягає обов’язковій екологічній експертизі. Порядок розроблення та затвердження проектної документації для створення штучної території затверджується Кабінетом Міністрів України;

 3. проведення робіт по створенню штучної території;

 4. прийняття штучної території в експлуатацію;

 5. формування та реєстрація штучно створеної земельної ділянки.


Стаття 5. Ініціатори створення штучної земельної ділянки
Ініціатором створення штучної земельної ділянки (далі – ініціатор) є:

1) Адміністрація морських портів України;

2) власник, орендар або постійний користувач земельної ділянки, яка розташована в межах морського порту і буде мати спільну межу зі штучною земельною ділянкою (далі – пов’язана земельна ділянка), за умови, що на штучній земельній ділянці планується розміщення будівель, споруд чи інших об’єктів, технологічно пов’язаних з будівлями і спорудами та іншими об’єктами, розміщеними на такій пов’язаній земельній ділянці, або планується розміщення будівель, споруд та інших об’єктів, призначених для здійснення діяльності в морському порту, одночасно на пов’язаній земельній ділянці і на штучній земельній ділянці;

3) суб’єкт господарювання, який здійснює приватне інвестування в об’єкти портової інфраструктури на підставі договорів концесії, договорів про спільну діяльність інших видів інвестиційних договорів, що укладаються відповідно до законодавства.
Стаття 6. Суб’єкти створення штучної земельної ділянки
1. Створення штучної земельної ділянки здійснюється ініціатором, який отримав дозвіл на створення штучної території.

2. У випадку, якщо ініціатором створення штучної земельної ділянки є Адміністрація морських портів України, створення штучної земельної ділянки може здійснюватись нею самостійно на підставі отриманого дозволу, або суб’єктом господарювання, який на встановлених законом підставах, здійснює приватне інвестування в об’єкти портової інфраструктури на основі окремих договорів, що укладаються відповідно до законодавства та на якого переоформляється дозвіл в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Створення штучної земельної ділянки здійснюється ініціатором власними засобами із залученням підрядних організацій та (або) коштів інших осіб.
^ Стаття 7. Порядок організації та проведення тендеру
Ініціатори створення штучної земельної ділянки оголошують конкурентний відбір пропозицій учасників, що виявили бажання щодо виконання робіт по створенню штучної земельної ділянки відповідно до визначених у технічній проектній документації умов та технології.

З учасником-переможцем тендеру, який надав найкращу пропозицію, що відповідає умовам технічної документації, укладається контракт.
^ Стаття 8. Контракт про створення штучної земельної ділянки
1. У випадках, якщо ініціатором створення є суб’єкт господарювання, визначений пунктами 2, 3 частини першої статті 5 цього Закону, між Адміністрацією морських портів України та такими особами укладається контракт про створення штучної земельної ділянки (далі – контракт).

2. Контракт на право створення штучної земельної ділянки укладається у письмовій формі, носить дво- або багатосторонній обов’язковий характер, може включати елементи різних договорів (змішаний характер), мати ознаки адміністративного договору, включаючи до свого змісту права та обов’язки, що випливають із владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, який є однією із сторін угоди.

3. Суттєвими умовами контракту є відомості про місцезнаходження та межі штучно створеної земельної ділянки, строки здійснення капітального будівництва та порядок виконання робіт згідно із затвердженою проектною документацією, зобов’язання сторін не порушувати прав третіх осіб, які здійснюють свою діяльність у морському порту, інші вимоги, що випливають із цивільного законодавства до укладення угод, а також специфічні умови за згодою сторін, що випливають з предмету контракту.
^ Стаття 9. Погодження створення штучної території
1. Створення штучної території, у випадках передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 5 цього Закону, потребує попереднього підтвердження Адміністрацією морських портів України відповідності створення штучної території плану розвитку морського порту, в межах акваторії якого планується створення штучної території. Для попереднього підтвердження ініціатор подає Адміністрації морських портів України документи, передбачені пунктами 1-3 частини третьої цієї статті.

Протягом 10 робочих днів Адміністрація морських портів України підтверджує відповідність створення штучної території плану розвитку морського порту.

2. Створення штучної території підлягає погодженню з:

 1. центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного контролю (нагляду) у сфері охорони навколишнього середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

 2. центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

 3. центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на морському і річковому транспорті;

 4. центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства;

 5. центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

3. Ініціатор створення штучної земельної ділянки направляє до органів виконавчої влади, зазначених у частині другій цієї статті, такі документи:

1) копію документу, що посвідчує особу заявника – виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

2) схему розміщення штучної території;

3) обґрунтування створення штучної території;

4) підтвердження Адміністрації морських портів України щодо відповідності створення штучної території плану розвитку морського порту.

Обґрунтування створення штучної території повинно містити, зокрема:

планове місце розташування та координати місця розташування штучної території;

мету створення штучної території із зазначенням об’єктів, для розміщення яких створюється ця територія.

За результатами розгляду документів органи виконавчої влади надають висновки про погодження або про відмову у погодженні створення штучної території (далі – висновки).

Висновки про відмову у погодженні створення штучної території надаються виключно у випадку, коли створення штучної території призведе до порушення норм законодавства.

Висновки про відмову у погодженні повинні бути належним чином обґрунтовані.

Висновки не є документами дозвільного характеру відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

4. Термін надання висновків не може перевищувати тридцять календарних днів.


Стаття 10. Дозвіл на створення штучної території
1. Дозвіл видається ініціатору створення штучної земельної ділянки центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах морського і річкового транспорту (далі – уповноважений орган).

2. Порядок видачі дозволу на створення штучної території, переоформлення, видача дубліката чи анулювання дозволу, вимоги до схеми розміщення штучної території, складу і змісту обґрунтування створення штучної території, а також форма заяви та дозволу (далі – порядок видачі дозволу) встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Ініціатор створення штучної земельної ділянки направляє до уповноваженого органу заяву, до якої додаються такі документи:

1) копія документу, що посвідчує особу заявника – виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

2) схема розміщення штучної території;

3) обґрунтування створення штучної території;

4) висновки органів виконавчої влади відповідно до цього Закону;

5) підтвердження Адміністрації морських портів України щодо відповідності створення штучної території плану розвитку морського порту;

6) зміни до документів, передбачених пунктами 2, 3 частини третьої статті 9 цього Закону, щодо врахування висновків та (або) зазначення підстав, з яких врахування зауважень передбачених у висновках є неможливим чи недоцільним.

4. Дозвіл або письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу надаються протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви про видачу дозволу.

5. Видача дозволу, переоформлення, видача дублікату, анулювання дозволу та продовження строку його дії здійснюються безоплатно.

6. Уповноважений орган відмовляє у видачі дозволу у випадках:

1) подання ініціатором створення штучної земельної ділянки неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

2) наявності висновків органів виконавчої влади про відмову у погодженні створення штучної території, і на дату подачі заяви про створення штучної земельної ділянки не були усунені;

3) не відповідності мети створення штучної території плану розвитку морського порту;

4) створення штучної території згідно висновків не відповідає вимогам природоохоронного законодавства та екологічної безпеки.

7. Строк дії дозволу становить один рік. Якщо суб’єкт, що здійснює створення штучної території не закінчує роботи у передбачений дозволом строк, він подає органу, який видав дозвіл, заяву про продовження строку дії дозволу з поясненням причин невиконання робіт.

У продовженні строку дії дозволу може бути відмовлено у разі:

 1. порушення водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

 2. невиконання природоохоронних вимог та умов дозволу;

 3. створення нових загроз для водних ресурсів і біорізноманіття, що не було передбачено в раніше поданих матеріалах.

8. Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування суб’єкта господарювання та/або зміна його місцезнаходження.

У випадках, передбачених цим Законом, дозвіл може бути переоформлений на іншого суб’єкта господарювання.

9. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

10. Дозвіл анулюється уповноваженим органом, у разі:

1) звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

2) припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

3) припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

4) встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

5) порушення вимог природоохоронного законодавства та екологічної безпеки;

6) порушення умов, передбачених дозволом;

7) визнання дозволу недійсним у судовому порядку.

11. Дозвіл повинен містити:

1) зазначення водного об’єкта, на якому планується створення штучної території;

2) мету створення штучної території, а також вказівку на об’єкти, для розміщення яких створюється штучна територія;

3) плановане місце розташування штучної території із зазначенням координат розміщення штучної території;

4) строк дії дозволу;

5) відомості про продовження строку дії дозволу;

6) природоохоронні вимоги та умови.

12. Дозвіл є підставою для:

1) укладення контракту про створення штучної земельної ділянки;

2) виконання робіт, необхідних для створення штучної території;

3) прийняття штучної території в експлуатацію (за умови дотримання інших вимог, передбачених цим Законом);

4) здійснення проектування об’єктів, які будуть розміщені на штучній території до моменту прийняття штучної території в експлуатацію та отримання документів, що посвідчують право користування штучно створеною земельною ділянкою.

^ Стаття 11. Особливості створення та прийняття в експлуатацію штучної території
1. Для цілей створення штучної території передача прав користування водним об’єктом та/або земельною ділянкою під таким водним об’єктом особі, що здійснює створення штучної земельної ділянки, не вимагається.

2. Штучні території приймаються в експлуатацію з видачею Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю свідоцтва про прийняття штучної території в експлуатацію (далі – свідоцтво). Порядок прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта штучної території та форма свідоцтва встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3. Свідоцтво або письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва надаються протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви про видачу свідоцтва.

4. До заяви про видачу свідоцтва додаються такі документи:

1) копія дозволу на створення штучної території або його дублікат;

2) копія затвердженого у встановленому порядку проекту штучної території (далі – проект);

3) акт готовності штучної території до експлуатації.

5. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю відмовляє у видачі свідоцтва у випадку:

1) неподання повного переліку документів, необхідних для видачі свідоцтва;

2) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

3) невідповідність штучної території проекту.

6. У разі втрати або пошкодження свідоцтва Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю видає дублікат свідоцтва протягом десяти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату чи поданням пошкодженого свідоцтва.

7. Видача свідоцтва та дублікату свідоцтва здійснюються безоплатно.

8. Строк дії свідоцтва необмежений.

9. Для отримання свідоцтва допускається вимагати тільки зазначені в цій статті документи.

10. З дня видачі свідоцтва про прийняття штучної території в експлуатацію вона визнається землею, використання та обіг якої здійснюються відповідно до законодавства.
Стаття 12. Особливості регулювання земельних відносин при створенні штучних земельних ділянок
1. Свідоцтво про прийняття в експлуатацію штучної території є підставою для реєстрації створеної на ній земельної ділянки в Державному земельному кадастрі та присвоєння їй кадастрового номера в порядку, встановленому законодавством.

2. Суб’єкт, який створив штучну територію отримує право постійного користування земельною ділянкою, що створена на ній (у випадку створення штучної території Адміністрацією морських портів або іншим державним підприємством) або право на довгострокову (на строк до 49 років) оренду такої земельної ділянки без проведення аукціону. У такому випадку право користування земельною ділянкою може бути предметом договору застави або іншого правочину про відступлення прав.
Стаття 13. Повноваження органів виконавчої влади щодо розпорядження штучними земельними ділянками та органів місцевого самоврядування щодо внесення зазначених об’єктів до містобудівної документації відповідного рівня


 1. Розпорядження землею, що утворилась внаслідок прийняття штучної території в експлуатацію та земельними ділянками, що на ній сформовані здійснюється відповідним органом виконавчої влади за місцезнаходженням морського порту, в межах акваторії якого створено штучну земельну ділянку.

 2. До повноважень органів місцевого самоврядування належить внесення штучних земельних ділянок до містобудівної документації відповідного рівня.

 3. У випадку, коли штучно створена земельна ділянка має спільну межу з територією певної адміністративно-територіальної одиниці, орган місцевого самоврядування відповідної адміністративно-територіальної одиниці, вносить штучну земельну ділянку до містобудівної документації відповідного рівня.

 4. У випадку, коли штучно створена земельна ділянка не має спільної межі з територією жодної адміністративно-територіальної одиниці, обласна рада за місцем знаходження адміністрації морського порту, в акваторії якого створено штучну земельну ділянку, вносить її до містобудівної документації відповідного рівня.


^ Стаття 14. Утримання штучно створених земельних ділянок
З метою захисту штучно створеної земельної ділянки від шкідливого впливу вод, дотримання вимог природоохоронного законодавства та екологічної безпеки, користувач таких земельних ділянок зобов’язаний вживати заходи по:

 1. будівництву берегоукріплюючих споруд;

 2. спорудженню дренажу;

 3. забезпеченню необхідної глибини біля урізу води;

 4. здійсненню інших дій по захисту штучно створеної земельної ділянки від шкідливого впливу вод.^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


 1. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про морські порти України» крім пунктів 3, 4, 5, 6 Прикінцевих положень, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону.
 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:


1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27 із змінами та доповненнями):

1) у статті 58:

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«2. На землях водного фонду, що зайняті водними об’єктами, не здійснюється формування земельних ділянок.».

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

2) у статті 60:

а) абзац четвертий частини третьої після слів «крім земель морського транспорту» доповнити словами «та штучних земельних ділянок, що створені на водних обєктах в межах акваторії морських портів»;

3) пункт «д» частини п’ятої статті 84 викласти в такій редакції:

«д) штучного створення земельної ділянки за межами населених пунктів, у тому числі з порушенням установлених правил, а також штучного створення земельних ділянок у межах акваторії морських портів»;

4) у статті 134:

а) після абзацу двадцять другого частини другої доповнити новим абзацом такого змісту:

«надання в оренду штучно створених земельних ділянок особам, що їх створили;».

У зв’язку з цим абзац двадцять третій вважати абзацом двадцять четвертим;

5) частину другу статті 117 після слів «інші об’єкти нерухомого майна державної власності» доповнити словами «земельні ділянки, що сформовані відповідно до Закону України «Про штучно створені земельні ділянки на водних об’єктах в межах акваторії морських портів».
^ 2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 24, ст. 189 із змінами та доповненнями):

1) статтю 4 доповнити новою частиною такого змісту:

«До земель водного фонду також належать штучно створені земельні ділянки.»;

2) пункт 7 статті 14 викласти в такій редакції:

«7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, створення штучної території, а також розробки та затвердження нормативів скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти;»;

3) частину третю статті 48 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«утворення штучно створених земельних ділянок.».

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

4) після частини четвертої статті 85 доповнити новою частиною такого змісту:

«Штучно створені земельні ділянки надаються особам, визначеним законодавством, у користування для будівництва, розміщення та експлуатації об’єктів портової інфраструктури.»;

5) частину четверту статті 88 після слів «крім земель морського транспорту» доповнити словами «та штучних земельних ділянок, що створені на водних обєктах в межах акваторії морських портів».
^ 3. В Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 34, ст. 343 із змінами та доповненнями):

1) частину третю статті 24 після слів «земельних ділянок» доповнити словами «(крім штучно створених земельних ділянок)»;

2) після частини 5 статті 26 доповнити новою частиною такого змісту:

«6. Проектування об’єктів будівництва, що будуть розміщені на штучно створеній земельній ділянці, може здійснюватись до прийняття штучної території в експлуатацію, на підставі дозволу на створення штучної території відповідно до законодавства.»;

3) доповнити частину третю статті 29 новим абзацом такого змісту:

«Для проектування об’єктів будівництва, що будуть розміщені на штучно створеній земельній ділянці, отримання містобудівних умов та обмежень не вимагається.»;

4) частину четверту статті 40 доповнити пунктом одинадцятим такого змісту:

«11) штучно створених земельних ділянок.»;

5) Розділ V Прикінцеві положення доповнити пунктом тринадцятим такого змісту:

«13. Дія цього Закону поширюються на відносини, пов’язані з створенням штучних земельних ділянок в частині, що не врегульована Законом України «Про штучно створені земельні ділянки на водних об’єктах в межах акваторії морських портів». Здійснення робіт по створенню штучної території проводиться з отриманням єдиного дозвільного документу – дозволу на створення штучної території, передбаченого положеннями Законом України «Про штучно створені земельні ділянки на водних об’єктах в межах акваторії морських портів».
^ 4. В Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 46-47, ст. 280 із змінами та доповненнями):

1) у статті 8-1:

а) частину першу викласти в такій редакції:

«Право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного капіталу, передано у заставу, крім передбачених частиною другою та третьою цієї статті випадків.»;

б) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

«Право на оренду земельної ділянки державної власності може бути відчужено її орендарем іншим особам у випадках передбачених Законом України «Про штучно створені земельні ділянки на водних об’єктах в межах акваторії морських портів».

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
^ 5. В Законі України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 47, ст. 532 із змінами та доповненнями):

 1. доповнити Перелік пунктом 154 та пунктом 155 такого змісту:

154.

Дозвіл на створення штучної території

Закон України «Про штучно створені земельні ділянки на водних об’єктах в межах акваторії морських портів»

155.

Свідоцтво про прийняття штучної території в експлуатацію

Закон України «Про штучно створені земельні ділянки на водних об’єктах в межах акваторії морських портів»

3. Встановити, що до приведення законодавства у відповідність до цього Закону, закони та інші нормативні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Встановити, що будь-які об’єкти, які підпадають під визначення штучної території і знаходяться в межах акваторії морських портів України (далі – об’єкти, що підпадають під визначення штучної території), утворені до набрання чинності цим Законом, за бажанням власників та/або осіб за рахунок яких здійснювалось створення таких об’єктів, можуть бути прийняті в експлуатацію на підставі письмової заяви таких осіб. Особливості прийняття в експлуатацію об’єктів, що підпадають під визначення штучної території, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

За бажанням власників та/або осіб за кошти яких здійснювалось створення об’єктів, що підпадають під визначення штучної території і які були утворені до набрання чинності цим Законом, зберігають статус, в якому вони знаходяться на момент набрання чинності цим Законом.

5. Держава гарантує право приватної власності на об’єкти, що підпадають під визначення штучної території, набуті на законних підставах до набрання чинності цим Законом.

6. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

подати до Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону, передбачивши усі зміни, необхідні для забезпечення функціонування вимог, встановлених цим Законом;

забезпечити підготовку та подання до Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України, щодо включення штучних земельних ділянок до категорії земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню до моменту передачі їх в користування, щодо внесення штучно створених земельних ділянок, а також капітальних витрат на створення та поліпшення штучно створених земельних ділянок до групи 3 класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів та щодо встановлення розміру орендної плати на рівні, при якому річна сума платежу не може бути меншою розміру земельного податку.

Голова Верховної Ради

України В. Рибак

Схожі:

Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон инерции закон інерції закон природы закон природи закон сохранения...
В взаимодействие взаємодія взвешивание зважування вектор вектор внутренняя энергия внутрішня енергія время час
Закон україни iconЗакон україни
Закон україни n 208/94-вр від 14. 10. 1994 р. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності
Закон україни iconЗакон україни
Закон україни n 2806-iv від 06. 09. 2005р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон україни iconЗакон України про бібліотеки І бібліотечну справу
Закон вводиться в дію Постановою Верховної Ради України №33/95-вр від 27. 01. 95 р
Закон україни iconЗакон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Закон від 06. 12. 2012 №5515-vi)

Закон україни iconЗакон україни
З 1 січня 2013 рокуцей Закон втратить чинність згідно із Законом України від 17 листопада 2011 року n 4050-vi
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка