Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Скачати 179.38 Kb.
НазваДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Дата конвертації06.03.2013
Розмір179.38 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Право > Диплом
Управління освіти і науки

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Завдання II (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства

2011-2012 навчальний рік9 клас

Завдання №1 (15 балів) Тести

1. Основний Закон нашої держави називається:

1) маніфест;

2) конвенція;

3) декларація;

4) конституція.


2. Главою виконавчої влади в Україні є:

1) Голова Верховної Ради України;

2) Президент України;

3) Прем’єр-Міністр України;

4) Голова Конституційного Суду України.


^ 3. Чи вірні наступні твердження?:

1) Повноліття в Україні настає з 18 років;

2) Паспорт в Україні отримують при досягненні 16 років.

а) вірне лише перше твердження;

б) вірне лише друге твердження;

в) вірні обидва твердження;

г) обидва твердження не вірні.
^ 4. Яке поняття відображує незалежність та рівноправність держави як суб’єкта міжнародних відносин з іншими державами, неприпустимість втручання у її внутрішні справи:

1) правова держава;

2) суверенітет нації;

3) демократія;

4) суверенітет держави;

5) плюралізм.


^ 5. Яка форма державного устрою не має спільних загальнодержавних органів, які діють на постійній основі:

1) федерація;

2) протекторат;

3) імперія;

4) автономія;

5) конфедерація.


^ 6. Якщо у Вас украли мобільний телефон, то як ЦК України визначає ваші душевні страждання у зв’язку з цим:

1) образа;

2) моральна шкода;

3) моральні збитки;

4) кримінальна прикрість;

5) реальні збитки.


^ 7. У чому виражається сутність права?

1) в правових відносинах;

2) в розподілі права на галузі права;

3) у функціях права;

4) в правомірній і неправомірній поведінці;

5) в ознаках права.


^ 9. Яке поняття характеризує наступне визначення: «внутрішня структура права, яка складається з взаємопов’язаних норм, інститутів, галузей та підгалузей права»?

1) система права;

2) правова система;

3) сім’я загального права;

4) публічне право;

5) система законодавства.

^ 10. Що є предметом правового регулювання?

1) правовідносини;

2) суспільні відносини;

3) норми права;

4) принципи права;

5) соціальні норми.


^ 11. Що з перерахованого складає зміст правовідносин?

1) суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників правовідносин;

2) правова ідеологія;

3) норми права;

4) юридичні факти та юридичні склади;

5) об’єкт та суб’єкт правовідносин, суб’єктивна та об’єктивна сторона правовідносин.


^ 12. На які дві основні групи поділяються юридичні факти за вольовою ознакою?

1) на такі, що утворюють, і такі, що припиняють правовідносини;

2) на юридичні акти та юридичні вчинки;

3) на дії та події;

4) на правомірні і неправомірні дії;

5) імперативні та диспозитивні.


^ 13. Визначить ситуації, які регулюються нормами права:

1) учень списав контрольну роботу в однокласниці;

2) молоді люди пили пиво на спортмайданчику;

3) хлопчик снідав у кафе, гучно плямкаючи;

4) підліток необачно розбив скло у вікні на першому поверсі школи;

5) дівчинка їхала в тролейбусі без квитка;

6) батьки Наталі посварили її за невиконання їх доручення.
^ Критерії: кожна правильна відповідь – 1 бал.
Завдання №2 (10 балів)

Вставте пропущені слова:

 1. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є …. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи … та органи ….

 2. Ті, хто працює, мають право на … для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

 3. Кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів …, а також оплачуваної …, встановленням … дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.

 4. Кожен має право на … для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

 5. Права і свободи людини і громадянина захищаються …. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до ….

^ Критерії: кожна правильна відповідь – 1 бал.
Завдання № 3 (15 балів). Вкажіть, якому правовому явищу відповідають ці поняття. Дайте його визначення, розкрийте зміст ознак. Яке поняття випадає з логічного ряду:
закон, постанова, розпорядження, наказ, клопотання.
Критерії:

 • визначення та зміст правового явища, якому відповідають вказані поняття – 2 бали;

 • зміст кожного із понять – по 2 бали (всього 10);

 • поняття, що випадає з логічного ряду – 3 бали.Завдання №4 (20 балів)

Згадайте основні класифікації прав і свобод людини і заповніть таблицю. Після кожної названої групи прав людини наведіть приклад із Загальної Декларації прав людини.


Види класифікацій

Класифікація прав і свобод за формою здійснення

Класифікація прав і свобод за змістом

Класифікація прав і свобод залежно від суб’єкта

Загальна Декларація прав людини прийнята на засіданні _________ 10 грудня _______ р.

(по 0,5 бала)1) Назва групи прав
(1 бал)

1) Назва групи прав та його визначення
(2 бали)

1) Назва групи прав
(1 бал)

Приклад:
(1 бал)

Приклад: (1 бал)


2) Назва групи прав
(1 бал)

2) Назва групи прав та його визначення
(2 бали)

2) Назва групи прав
(1 бал)

Приклад:
(1 бал)

Приклад: (1 бал)

3) Назва групи прав та його визначення
(2 бали)

3) Назва групи прав
(1 бал)

Приклад: (1 бал)

4) Назва групи прав та його визначення
(2 бали)

Приклад: (1 бал)Критерії оцінювання подані в таблиці.
Завдання № 5 (20 балів)
^

Дайте визначення понять та порівняйте їх:


 1. молодіжна громадська організація – політична партія;

 2. користування – розпорядження


Критерії за кожну пару:

  • кожне визначення – по 2 бали,

  • спільне – по 2 бали;

  • відмінності – по 4 бали.Завдання № 6 (20 балів)

Громадянка України Морозова вийшла заміж за громадянина арабської держави, законодавство якої встановлює автоматичне виникнення громадянства у разі реєстрації шлюбу з громадянином цієї держави. Морозова не бажає втрачати громадянство України і звернулася за консультацією з цього питання.

^ Дайте визначення поняття «громадянства». Назвіть підстави набуття, припинення та втрати громадянства. Вирішіть ситуацію по суті.

Критерії:

 • визначення поняття громадянства……………………………………………………….1 бал;

 • підстави набуття громадянства України……………………………………………..10 бали;

 • підстави припинення……………………………………………………………………..3 бали

 • підстави для втрати………………………………………………………………..……..3 бали

 • рішення по суті……………………………………………………………………………3 бали.

Управління освіти і науки
^

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Завдання II (районного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства

2011-2012 навчальний рік


^ 10 клас

Завдання №1 (15 балів)

Тести

 1. Яка із перелічених ознак характеризує державу як форму організації суспільства:

1) родинні зв’язки;

2) спільна релігія;

3) територіальний принцип організації суспільства;

4) демократичні основи організації суспільства;

5) соціальна організація суспільства.

 1. ^ Яка із перелічених ознак не властива державному органу:

1) має визначені законодавством завдання та функції і відповідну юрисдикцію;

2) має державні владні повноваження відповідно до сфери юрисдикції: видавати нормативні акти, здійснювати контроль за визначеною сферою та застосовувати засоби державного примусу;

3) фінансується за рахунок прибутку від своєї підприємницької діяльності;

4) має матеріальну базу своєї діяльності – державне майно, що знаходиться в оперативному управлінні; має рахунок у банку; фінансується із бюджету держави;

5) має статус юридичної особи.

 1. ^ Яка гілка влади наділена установчими повноваженнями (правом на формування виконавчих органів влади):

1) парламент;

2) вища рада юстиції;

3) референдум;

4) судові органи;

5) кабінет міністрів

 1. ^ Абсолютна теократична монархія означає:

1) необмежену законодавчу владу;

2) необмежену виконавчу владу;

3) монарх є вищою посадовою особою певної релігійної конфесії;

4) монарх пожиттєво займає свою посаду;

5) монарх є вищою посадовою особою певної релігійної конфесії та здійснює вищу законодавчу, виконавчу та судову владу.

 1. До якого поняття відноситься дане визначення: «Форма систематизації, яка здійснюється шляхом об’єднання нормативних актів у єдине джерело, суцільний акт із зміною їхнього змісту»?

1) консолідація;

2) кодифікація;

3) інкорпорація;

4) інтерпретація законодавства;

5) диверсифікація.

 1. До якого виду тлумачення належить дане визначення: «діяльність компетентних державних органів по роз’ясненню змісту правових норм, які мають нормативне юридичне значення»?

1) систематичне;

2) професійне;

3) офіційне;

4) доктринальне;

5) буденне.

 1. ^ Які норми забезпечуються силою державного примусу?

1) технічні норми;

2) політичні норми;

3) правові норми;

4) моральні норми;

5) мононорми.
 1. ^ Який із нижче перерахованих методів правового регулювання передбачає рівність учасників правових відносин?

1) імперативний метод;

2) авторитарний метод;

3) тоталітарний метод;

4) диспозитивний метод;

5)порівняльний

 1. ^ Як називається право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб

1) право володіння,

2) право власності,

3) право користування,

4) право розпорядження,

5) право сервітуту.

 1. ^ Кількість та вартість майна, яке може бути у приватній власності

1) не є обмеженою, за винятком обмеження розміру земельної ділянки

2) обмежена сумою 2000000 гривен;

3) обмежена сумою 10000000 гривен;

4) не є обмеженою ні за яким видом майна;

5) кількість житлових приміщень обмежена в 200 кв.м на одну людину.

 1. ^ Право власності за набувальною давністю на нерухоме майно, транспортні засоби, цінні папери набувається:

1) за рішенням прокуратури;

2) за рішенням органів внутрішніх справ;

3) за рішенням законного володільця;

4) за рішенням попереднього власника;

5) за рішенням суду.

 1. ^ Договір про виділ у натурі частки з нерухомого спільного майна укладається:

1) у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;

2) в усній формі;

3) в простій письмовій формі;

4) шляхом вчинення конклюдентних дій;

5) не може бути укладений.

 1. ^ Приватизацією є перехід майна:

1) із державної власності у приватну;

2) із приватної власності у державну;

3) із колективної власності у комунальну;

4) із часткової власності у сумісну;

5) із комунальної власності у державну.

 1. ^ Між ким виникають кримінально-правові відносини у результаті дії кримінально-правової норми?

1) між злочинцем та потерпілим;

2) між державою та потерпілим;

3) між державою та особою, яка вчинила злочин.

4) між усіма особами, які є сторонами по справі

5) між захисником і державою.

^ 15. Кримінальна відповідальність передбачена:

1) тільки в Кримінальному кодексі;

2) в Кримінальному кодексі та міжнародних договорах, уча­сником яких є Україна;

3) в Кримінальному кодексі та Законі «Про судоустрій»;

4) Міжнародними кримінально-правовими актами;

5) Міжнародними конвенціями, учасниками яких є Україна.
Критерії: кожна правильна відповідь – 1 бал
Завдання №2 (15 балів)

^ Вставте пропущені слова:

1) Скорочена тривалість робочого часу встановлюється: а)) для працівників віком від 16 до 18 років - …, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - …. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати …, передбаченої для відповідної категорії неповнолітніх. б) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як ….

2) До надурочних робіт забороняється залучати: а) … і жінок, які мають дітей віком до трьох років; б) осіб, молодших …; в) працівників, які … і … без відриву від виробництва, в дні занять.

3) Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше … годин. Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через … години після початку роботи.
^ Завдання №3 (15 балів) Вкажіть, якому правовому явищу відповідають ці поняття. Дайте його визначення, розкрийте зміст ознак. Яке поняття випадає з логічного ряду:

організатор; підбурювач; виконавець; замовник; пособник.

Критерії:

 • визначення та зміст правового явища, якому відповідають вказані поняття – 2 бали;

 • зміст кожного із понять – по 2 бали (всього 10);

 • поняття, що випадає з логічного ряду – 3 бали.


Завдання №4 (20 балів)

Дайте визначення форми правління та заповніть таблицю

^ Види форми правління

Різновиди кожної форми

Форма правління – це ….

… – це …


.. – це… Наприклад: …

.. – це… Наприклад: …

.. – це… Наприклад: …

… – це …


.. – це… Наприклад: …

.. – це… Наприклад: …


Критерії:

 • визначення форми правління – 1 бали

 • назва та визначення кожної форми – по 2 бали за кожну;

 • назва та визначення різновидів кожної форми – по 2 бали;

 • приклад (назва держави) – по 1 балу


Завдання № 5 (20 балів)
^

Дайте визначення понять та порівняйте їх:


 1. правочин-договір;

 2. адміністративна відповідальність – кримінальна відповідальність.

Критерії за кожну пару:

  • визначення – по 2 бали за кожне,

  • спільне – по 2 бали;

  • відмінності – по 4 бали.


Завдання № 6 (20 балів)

Петрову та Іванову належав в рівних частках на праві спільної власності будинок, що складався з чотирьох кімнат і двох веранд. Петров після отримання відповідного дозволу, добудував до своєї половини дві кімнати.

Іванов, посилаючись на рівність часток кожного із власників, звернувся з вимогою виділу йому однієї з добудованих кімнат. При цьому Іванов був згодний компенсувати вартість їх споруди. Петров на це не погодився.

^ Дайте визначення права спільної власності, назвіть його види, дайте визначення кожного із них. Охарактеризуйте порядок здійснення права спільної власності.

Яким чином має бути вирішений спір? Чи зміниться рішення, якби Іванов приймав безпосередню участь в будівництві споруди?
Критерії:

 • поняття права спільної власності – 2 бали;

 • види права спільної власності, поняття кожного виду – 6 балів;

 • порядок здійснення права спільної власності – 6 балів;

 • правові наслідки – 3 бали;

 • правові наслідки зміненої ситуації – 3 бали.Управління освіти і науки
^

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання II (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з основ правознавства 2011-2012 навчальний рік


^ 11 клас
Завдання №1 (15 балів) Тести

 1. Позначте назву особливості державної влади, що характеризується як юридичне обґрунтування і визнання народом країни, а також світовою спільнотою:

1) верховенство;

2) легітимність;

3) публічність;

4) суверенність.

 1. ^ Позначте спосіб набуття громадянства за волевиявленням особи:

1) філіація;

2) натуралізація;

3) репатріація;

4) трансферт.

 1. ^ Майно, що належить територіальній громаді, є об’єктом

1) права приватної власності;

2) права державної власності;

3) права колективної власності;

4) права довірчої власності;

5) права комунальної власності

 1. ^ Обов'язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження:

1) на нерухоме майно;

2) на рухоме майно;

3) на речі, обмежені в обігу;

4) на речі, вилучені з обігу;

5) на усі види майна.

 1. ^ Яка структура не є органом з вирішення колективних трудових спорів?

1) Комісія з трудових спорів (КТС)

2) Примирна комісія

3) Трудовий арбітраж

4) Національна служба посередництва і примирення (НСПП).

 1. ^ Що з нижче перерахованого НЕ є об’єктом цивільних правовідносин?

1) Певні дії, робота або послуги

2) Процес праці

3) Речі (майно)

4) Особисті немайнові блага.

 1. ^ Особа, яка заволоділа рухомою річчю, від якої власник відмовився, набуває право власності на цю річ

1) через рік після заволодіння нею;

2) з моменту заволодіння нею;

3) через місяць після заволодіння нею;

4) не набуває на річ права власності;

5) набуває право власності на річ після винесення рішення суду.

 1. ^ Право власності на житловий будинок, інші будівлі, споруди, багаторічні насадження з мотивів суспільної необхідності може бути припинене шляхом викупу:

1) тільки за згодою власника з обов'язковим попереднім і повним відшкодуванням їх вартості;

2) тільки за рішенням суду з обов'язковим попереднім і повним відшкодуванням їх вартості;

3) за згодою власника чи за рішенням суду з обов'язковим попереднім і повним відшкодуванням їх вартості;

4) за рішенням органів прокуратури;

5) за рішенням органів внутрішніх справ.

 1. У відповіді під яким номером правильно вказано орган, що може визнати громадянина недієздатним, який внаслідок душевної хвороби або недоумства не може розуміти значення своїх дій або керувати ними:

1) суд;

2) орган опіки і піклування;

3) прокуратура;

4) орган реєстрації актів цивільного стану;

5) господарський суд.

 1. ^ У разі продажу частки у праві спільної часткової власності співвласник має право:

1) переважної купівлі перед іншими особами;

2) повного господарського відання на частку, що продається;

3) оперативного управління на частку, що продається;

4) сервітуту;

5) узуфрукту.

 1. ^ У закінченому злочині існує єдність:

1) об’єкта і предмета;

2) об’єкта і суб’єкта;

3) суб’єкта і суб’єктивної сторони;

4) об’єкта і об’єктивної сторони;

5) об’єктивної та суб’єктивної сторін.

 1. ^ Часом вчинення злочину визнається:

1) час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності;

2) час вчинення особою передбаченого законом про кримінальну відповідальність діяння або настання суспільно небезпечних наслідків;

3) час настання суспільно небезпечних наслідків;

4) час виникнення злочинного наміру;

5) час порушення кримінальної справи.

 1. Як називається спосіб захисту цивільного права, який застосовується у випадку спору між суб’єктами щодо наявності чи відсутності правовідносин між сторонами і відповідно наявності чи відсутності цивільного права та обов’язку?

1) визнання правочину недійсним;

2) припинення дії, яка порушує право;

3) визнання права;

4) примусове виконання обов’язку в натурі.

 1. Предмет злочину – це:

1) знаряддя та засоби вчинення злочину;

2) Речі матеріального світу або інформація, з певними якостями яких закон пов'язує настання кримінально-правових наслідків;

3) Предмет злочинного впливу;

4) сукупність ознак, які характеризують певні елементи складу злочину.

 1. ^ Осудною визнається особа, яка:

1) Може усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.

2) Під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними.

3) Під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.

4) Частково усвідомлює характер своїх діянь

5) Не передбачає настання суспільно небезпечних наслідків.


^ Критерії: кожна правильна відповідь – 1 бал.
Завдання №2 (10 балів)

Вставте пропущені слова:

 1. Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати …, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - …. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати ….

 2. Не допускається прийняття на роботу осіб молодше …. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли…. Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними … за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

 3. Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності … щодо відповідності законопроекту вимогам окремих статей Конституції.

 4. Актами цивільного стану є …та …, які нерозривно пов’язані з фізичною особою.

 5. Письмовий документ, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами – це ….


^ Критерії: кожна правильна відповідь – 1 бал.
Завдання №3 (15 балів)

Вкажіть, якому правовому явищу відповідають ці поняття. Дайте його визначення, розкрийте зміст ознак. Яке поняття випадає з логічного ряду:
прийомна сім’я; дитячий будинок сімейного типу; опіка; піклування; патронаж.
Критерії:

 • визначення та зміст правового явища, якому відповідають вказані поняття – 2 бали;

 • зміст кожного із понять – по 2 бали (всього 10);

 • поняття, що випадає з логічного ряду – 3 бали.


Завдання №4 (20 балів)
^

Дайте визначення понять та порівняйте їх:


 1. казус – злочинна недбалість;

 2. загальне природокористування – спеціальне природокористування.

Критерії за кожну пару:

  • визначення – по 2 бали за кожне,

  • спільне – по 2 бали;

  • відмінності – по 4 бали.


Завдання №4 (20 балів)

Дайте визначення часу відпочинку та заповніть таблицю
^ Види часу відпочинку

Різновиди кожної форми

Час відпочинку – це….

Перерва - це …

1)

2)

3)

Вихідні дні - це …
Святкові та неробочі дня - це …

Відпустка - це …

1)

1)

2)

1)

2)

3)

4)


Критерії:

 • визначення поняття часу відпочинку та поняття виду – по 2 бали за кожне визначення;

 • визначення різновиду виду часу відпочинку – по 1 балу за кожне визначення.


Завдання № 6 (20 бали)

Задача

Близько 7-ої години вечора 19.01.2010 року четверо друзів Іванов І. (21 рік), Симоненко А. (12 років), Карпаткін С. (18 років) та Чекалін А. (хворий на шизофренію) у стані сп’яніння почали чіплятись до перехожих у парку. Один молодий чоловік зробив їм з цього приводу зауваження, через що вказана група почала його бити руками і ногами у різні частини тіла. Через 10 хвилин побиття Карпаткін почав зупиняти своїх друзів словами: «Досить, бо ще помре, горя не оберемось» і вони пішли. 23.01.2010 року о 22.30 потерпілий помер у лікарні від відкритої черепно-мозкової травми та забиття головного мозку, які судово-медична експертиза визнала тяжкими тілесними ушкодженнями, які призвели до смерті потерпілого.

Кваліфікуйте дії винних. Охарактеризуйте форму вини у даній ситуації. Чи є у цьому випадку співучасть, і якщо є, вкажіть її форму. Вкажіть вид співучасті щодо кожної з осіб. Що є часом вчинення злочину? Які заходи або покарання можуть бути застосовані до кожного з учасників.

Критерії:

 • кваліфікація дій – 4 бали;

 • характеристика форми вини у даній ситуації – 2 бали;

 • форма співучасті – 2 бали;

 • вид співучасті щодо кожної з осіб – 2 бали;

 • час вчинення злочину – 2 бали;

 • які заходи або покарання можуть бути застосовані до кожного з учасників – 8 балів.Схожі:

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Становлення нової освітньої парадигми неперервної освіти дорослих, готовність навчатися впродовж життя – головна вимога часу, яка...
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Суттєвою перевагою післядипломної освіти є її здатність швидко реагувати на соціальні й економічні зміни, що сталися в суспільстві,...
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconКомунальний заклад «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти повідомляє, що згідно з планом реалізації програми «Intel® Навчання...
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Критерії оцінювання: ступінь пояснення кожного терміна – 0-3 бали, оригінальні приклади -1 бал
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
У посібнику розкрито теоретичні та практичні аспекти проблеми мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Напишіть твір-мініатюру «Вічна слава тим, хто смертю хоробрих загинув!», взявши за епіграф такі слова
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Напишіть твір-мініатюру «Вічна слава тим, хто смертю хоробрих загинув!», взявши за епіграф такі слова
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconКіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Міністерстві юстиції України 02. 12. 2011 за №1395/20133, визначено порядок проведення зно-2012. Відповідно, у 2012 році випускники...
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
«Шкільний лого» (під логотипом розуміють графічне зображення, що символізує навчальний заклад). В цьому конкурсі можуть брати участь...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка