Положення про порядок ухвалення фізичних І юридичних осіб в члени Міжнародного благодійного Фонду
Скачати 62.33 Kb.
НазваПоложення про порядок ухвалення фізичних І юридичних осіб в члени Міжнародного благодійного Фонду
Дата конвертації26.05.2013
Розмір62.33 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок ухвалення фізичних і юридичних осіб

в члени

Міжнародного благодійного Фонду

«Україно - Азербайджанської дружби»


 1. Загальні положення


1.1. Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про добродійність і добродійні організації», Статутом Міжнародного благодійного Фонду «Україно-азербайджанської дружби» (далі – Фонд).


  1. Дане Положення визначає порядок ухвалення фізичних осіб, а також юридичних осіб незалежно від форм власності, окрім органів державної влади і органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ, організацій, які фінансуються з бюджету, в індивідуальні і колективні члени Фонду.


2. Порядок прийняття фізичних і юридичних осіб

у члени Фонду
2.1. Ухвалення індивідуальних і колективних членів здійснюється за рішенням Правління Фонду на підставі наданої письмової заяви за підписом фізичної особи або керівника юридичної особи (Додатки № 1 і № 2).
2.2. Заява про ухвалення юридичної особи в колективні члени Фонду складається на бланку в довільній формі на ім'я Президента Фонду і подається на розгляд Правління Фонду.
Заява повинна містити наступну інформацію:

 • організаційно-правова форма і назва юридичної особи, яка хоче бути членом Фонду;

 • країна, в якій юридична особа здійснює свою діяльність;

 • юридична і фактична адреса;

 • дата, час і місце складання заяви;

 • прізвище, ім'я, по батькові і підпис керівника даної юридичної особи або особи, що має право підпису відповідних документів;

 • мокра печатка, що підтверджує легітимність підпису керівника даної юридичної особи або особи, що має право підпису відповідних документів.


До заяви додається копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, завіреного підписом керівника і мокрою печаткою підприємства.


  1. Заява про прийняття фізичної особи в члени Фонду складається в довільній формі на ім'я Президента Фонду і подається на розгляд Правління Фонду.


Заява повинна містити наступну інформацію:

 • прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка бажає стати членом Фонду;

 • країна походження фізичної особи;

 • місце проживання;

 • паспортні дані;

 • ідентифікаційний код;

 • дата, час і місце складання заяви;

 • підпис заявника або законного представника.


До заяви додається копія паспорта та ідентифікаційного коду заявника, завірені його підписом або підписом законного представника.
2.4. Заява про прийняття в члени Фонду складається українською або російською мовами. У випадку якщо юридичну або фізичну особу представляє інша держава, заява складається мовою держави перебування фізичної або юридичної особи з прикладеним нотаріально завіреним перекладом українською або російською мовою. В цьому випадку копії всіх необхідних документів юридична або фізична особа подає з прикладеним нотаріально завіреним перекладом українською або російською мовою.


  1. Заява про прийняття в члени Фонду відсилається за фактичною адресою місцезнаходження Фонду, де реєструється головним менеджером Фонду і прямує на розгляд Правління Фонду.


2.6. Правління Фонду в місячний термін розглядає надану заяву і ухвалює рішення. Рішення за заявою про членство ухвалюється Правлінням шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх членів Правління (не меншого 2/3 від загального числа). У разі рівності голосів, вирішальним є голос Президента Фонду (або Віце-президента, у разі відсутності Президента Фонду).


  1. Після затвердження рішення про включення юридичної або фізичної особи до складу членів Фонду, даним особам в 3-денний термін надсилається повідомлення про ухвалення їх до складу членів Фонду. Повідомлення складається на бланку Фонду, підписується Президентом Фонду (або Віце-президентом, у разі його відсутності) і завіряється мокрою печаткою Фонду (Додатки № 3 і № 4).
  1. У разі ухвалення в члени Фонду фізичної особи, на підставі протоколу засідання Правління видається посвідчення члена Фонду (Додаток № 5), а юридичній особі – свідоцтво члена Фонду встановленого зразка (Додаток № 6), завірене печаткою і підписом Президента Фонду.


^ 3. Порядок внесення добродійних членських внесків
3.1. Після затвердження Президентом Фонду рішення Правління про прийняття в члени Фонду, юридична особа - колективний член Фонду, або фізична особа – індивідуальний член Фонду, вносить на розрахунковий рахунок Фонду добродійний вступний внесок. Розмір вступного внеску не обмежений.


  1. Надалі всі прийняті індивідуальні і колективні члени Фонду мають право вносити постійні членські внески на розрахунковий рахунок Фонду через будь-яку банківську установу. Розмір постійних членських внесків не обмежений.


3.3. Всі членські внески, перераховані на розрахунковий рахунок Фонду індивідуальними і колективними членами, прямують виключно на здійснення дій і досягнення мети, передбаченої Статутом Фонду і програми діяльності Фонду, затвердженої Правлінням.
3.4. Всі члени Фонду здійснюють контроль за цільовим використанням перерахованих членських внесків шляхом участі в Загальних зборах, які проводяться не рідше ніж 1 раз на рік. Правління Фонду на Загальних зборах членів Фонду надає звіт про виконану роботу і цільове використання грошових коштів.
^ 4. Порядок виходу фізичних і юридичних осіб

зі складу членів Фонду за своєю ініціативою

4.1. Вихід індивідуальних і колективних членів зі складу членів Фонду за своєю ініціативою здійснюється за рішенням Правління Фонду на підставі поданої письмової заяви (Додатки № 7 і № 8) за підписом фізичної особи – індивідуального члена Фонду або керівника юридичної особи – колективного члена Фонду. Підпис керівника юридичної особи або особи, що має право підпису відповідних документів, завіряється мокрою печаткою підприємства.
4.2. У поданій на ім'я Президента Фонду заяві указуються причини про бажання виходу з складу учасників Фонду.
4.3. Правління Фонду в 7-денний термін після реєстрації головним менеджером Фонду заяви про вихід зі складу членів Фонду розглядає його і ухвалює рішення про вихід фізичної або юридичної особи з індивідуальних або колективних членів Фонду (рішення ухвалюється простою більшістю голосів).
4.4. Після затвердження рішення Правління про вихід юридичної або фізичної особи зі складу членів Фонду, даній особі в 3-денний термін відправляється повідомлення про його вихід зі складу членів Фонду. Повідомлення складається на бланку Фонду, підписується Президентом Фонду (або Віце-президентом, у разі його відсутності) і завіряється мокрою печаткою Фонду (Додатки № 9 і № 10).
4.5. Юридична або фізична особа, що заявила про своє бажання вийти зі складу членів Фонду, протягом 7 днів після оголошення рішення Правління Фонду зобов'язана вислати за місцем фактичного знаходження Фонду свідоцтво члена Фонду (для юридичної особи) або посвідчення члена Фонду (для фізичної особи). Свідоцтво члена Фонду або посвідчення члена Фонду підлягає анулюванню, про що видається наказ за підписом Президента Фонду (або Віце-президента у разі його відсутності) і завіряється мокрою печаткою Фонду.


  1. Внесені раніше індивідуальним або колективним членом Фонду, що вийшов зі складу членів Фонду, добродійні внески на виконання статутної діяльності Фонду поверненню не підлягають.


^ 5. Порядок виходу фізичних і юридичних осіб

зі складу членів Фонду за ініціативою МБФ «УАД».

5.1. У разі перешкоджання статутної діяльності Фонду, дискредитації Фонду, порушення принципів діяльності Фонду, Правлінням Фонду може бути прийнято рішенні про виключення юридичної або фізичної особи зі складу членів Фонду.  1. Пропозиція про виключення юридичної або фізичної особи зі складу членів Фонду вноситься на розгляд Правління Фонду одним з членів Правління Фонду.


5.3. Після внесення даної пропозиції Правління Фонду в 7-денний термін розглядає його і після детального обговорення ухвалює рішення про виключення юридичної або фізичної особи зі складу членів Фонду або відхиляє внесену пропозицію.
5.4. Рішення по пропозиції про виключення зі складу членів Фонду ухвалюється Правлінням шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх членів Правління (не меншого 2/3 від загального числа). У разі рівності голосів, вирішальним є голос Президента Фонду (або Віце-президента, у разі відсутності Президента Фонду).


  1. У разі затвердження рішення Правління про вихід юридичної або фізичної особи зі складу членів Фонду, даній особі в 3-денний термін надсилається повідомлення про його виключення зі складу членів Фонду за ініціативою Фонду. Повідомлення складається на бланку Фонду, підписується Президентом Фонду (або віце-президентом, у разі його відсутності) і завіряється мокрою печаткою Фонду (Додатки № 11 і № 12).


5.5. Юридична або фізична особа, виключена за рішенням Правління зі складу членів Фонду, протягом 7 днів після оголошення рішення Правління Фонду зобов'язана вислати за місцем фактичного знаходження Фонду свідоцтво члена Фонду (для юридичної особи) або посвідчення члена Фонду (для фізичної особи). Свідоцтво члена Фонду або посвідчення члена Фонду підлягає анулюванню, про що видається наказ за підписом Президента Фонду (або Віце-президента у разі його відсутності) і завіряється мокрим друком Фонду.
5.6. Внесені раніше індивідуальним або колективним членом Фонду, виключеним зі складу членів Фонду, добродійні внески на виконання статутної діяльності Фонду поверненню не підлягають.

Схожі:

Положення про порядок ухвалення фізичних І юридичних осіб в члени Міжнародного благодійного Фонду iconІІ. Завдання та обов`язки
Державний реєстратор посадова особа, яка відповідно до Закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”...
Положення про порядок ухвалення фізичних І юридичних осіб в члени Міжнародного благодійного Фонду iconЗакон встановлює різний порядок нарахування, утримання та сплати...
Про затвердження Податкового роз’яснення щодо застосування окремих норм Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” в частині...
Положення про порядок ухвалення фізичних І юридичних осіб в члени Міжнародного благодійного Фонду iconРеєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну...
Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Положення про порядок ухвалення фізичних І юридичних осіб в члени Міжнародного благодійного Фонду iconРеєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу,...
Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Положення про порядок ухвалення фізичних І юридичних осіб в члени Міжнародного благодійного Фонду iconРозділ аналіз депозитів юридичних осіб ат «родовідбанк»
Економічна сутність, класифікація депозитів фізичних осіб та нормативно-правове регулювання вкладних операцій фізичних
Положення про порядок ухвалення фізичних І юридичних осіб в члени Міжнародного благодійного Фонду iconЗапит про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб...

Положення про порядок ухвалення фізичних І юридичних осіб в члени Міжнародного благодійного Фонду iconЗатверджено
Закон України від 15 травня 2003 року №755-iv "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб − підприємців"
Положення про порядок ухвалення фізичних І юридичних осіб в члени Міжнародного благодійного Фонду iconПрограма кредитування юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців на придбання обладнання

Положення про порядок ухвалення фізичних І юридичних осіб в члени Міжнародного благодійного Фонду iconР І шенн я
Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення юридичних осіб, які здійснюютьзбирання та перевезення побутових...
Положення про порядок ухвалення фізичних І юридичних осіб в члени Міжнародного благодійного Фонду iconЗаконукра ї н и
Цей Закон регулює порядок утворення та діяльності третейських судів в Україні та встановлює вимоги щодо третейського розгляду з метою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка