Регламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1999 року щодо невигідних лікарських засобів
Скачати 367.74 Kb.
НазваРегламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1999 року щодо невигідних лікарських засобів
Сторінка1/8
Дата конвертації06.03.2013
Розмір367.74 Kb.
ТипРегламент
uchni.com.ua > Право > Регламент
  1   2   3   4   5   6   7   8
Розділ 10: Охорона здоров'я та життя людей

ІІІ. Опис законодавства ЄС
Вторинне законодавство
1. Охорона здоров'я

Regulation (EC) N 141/2000 of the European Parliament and of the Council of 16 December 1999 on orphan medicinal products

OJ L 018 22.01.2000 p. 1

Регламент (ЄС) N 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1999 року щодо невигідних лікарських засобів

ОВ L 018 22.01.2000 С. 1

Council Regulation (EC) N 550/97 of 24 March 1997 on HIV/AIDS-related operations in developing countries

OJ L 085 27.03.97 p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 550/97 від 24 березня 1997 року щодо операцій стосовно ВІЛ/СНІД операцій в країнах, що розвиваються

ОВ L 085 27.03.97 С. 1

Council Regulation (Euratom) N 1493/93 of 8 June 1993 on shipments of radioactive substances between Member States

OJ L 148 19.06.93 p. 1

Регламент Ради (Євратом) N 1493/93 від 8 червня 1993 року щодо перевезення радіоактивних речовин між державами-членами

ОВ L 148 19.06.93 С. 1

Council Regulation (EEC) N 302/93 of 8 February 1993 on the establishment of a European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

OJ L 036 12.02.93 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 302/93 від 8 лютого 1993 року щодо заснування Європейського центру моніторингу за наркотичними засобами та наркоманії

ОВ L 036 12.02.93 С. 1

Commission Regulation (EC) N 847/2000 of 27 April 2000 laying down the provisions for implementation of the criteria for designation of a medicinal product as an orphan medicinal product and definitions of the concepts 'similar medicinal product' and 'clinical superiority'

OJ L 103 28.04.2000 p. 5

Регламент Комісії (ЄС) N 847/2000 від 27 квітня 2000 року, який встановлює положення для імплементації критеріїв позначень для лікарських засобів таких, як невигідні лікарські засоби та визначення термінів "схожий лікарський засіб" та "клінічна перевага"

ОВ L 103 28.04.2000 С. 5

Council Regulation (EC) N 2046/97 of 13 October 1997 on north-south cooperation in the campaign against drugs and drug addiction

OJ L 287 21.10.97 p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 2046/97 від 13 жовтня 1997 року щодо північно-південного співробітництва в кампанії проти наркотиків та наркоманії

ОВ L 287 21.10.97 С. 1

Council Regulation (EEC) N 3677/90 of 13 December 1990 laying down measures to be taken to discourage the diversion of certain substances to the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances

OJ L 357 20.12.90 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 3677/90 від 13 грудня 1990 року визначаючи заходи, що підлягають застосуванню для перешкоджання розповсюдженню певних речовин для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин

ОВ L 357 20.12.90 С. 1

Commission Regulation (EC) N 1485/96 of 26 July 1996 laying down detailed rules for the application of Council Directive 92/109/EEC, as regards customer declarations of specific use relating to certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances (Text with EEA relevance)

OJ L 188 27.07.96 p. 28

Регламент Комісії (ЄС) N 1485/96 від 26 липня 1996 року, який встановлює детальні правила для застосування Директиви Ради 92/109/ЄЕС, що стосується митних декларацій спеціального використання певних речовин, що використовуються для незаконного виробництва наркотиків та психотропних речовин (текст ЕЕА значення)

ОВ L 188 27.07.96 С. 28

Commission Regulation (EC) N 541/95 of 10 March 1995 concerning the examination of variations to the terms of a marketing authorization granted by a competent authority of a Member State

OJ L 055 11.03.95 p. 7

Регламент Комісії (ЄС) N 541/95 від 10 березня 1995 року стосовно дослідження змін вимог надання дозволів на торгівлю уповноваженим органом держав-членів

ОВ L 055 11.03.95 С. 7

Commission Regulation (EEC) N 3769/92 of 21 December 1992 implementing and amending Council Regulation (EEC) N 3677/90 laying down measures to be taken to discourage the diversion of certain substances to the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances

OJ L 383 29.12.92 p. 17

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3769/92 від 21 грудня 1992 року про імплементацію та внесення змін до Регламенту Ради (ЄЕС) N 3677/90 щодо встановлення заходів, що підлягають застосуванню для перешкоджання розповсюдженню певних речовин, що можуть бути використані для незаконного виготовлення наркотичних та психотропних речовин

ОВ L 383 29.12.92 С. 17

Commission Regulation (Euratom) N 770/90 of 29 March 1990 laying down maximum permitted levels of radioactive contamination of feedingstuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency

OJ L 083 30.03.90 p. 78

Регламент Комісії (Євратом) N 770/90 від 29 березня 1990 року, який встановлює максимально допустимий рівень радіоактивного вмісту в харчових продуктах після ядерних аварій або будь-яких інших випадків радіологічної небезпеки

ОВ L 083 30.03.90 С. 78

Commission Directive 2003/12/EC of 3 February 2003 on the reclassification of breast implants in the framework of Directive 93/42/EEC concerning medical devices (Text with EEA relevance)

OJ L 028 04.02.2003 p. 43

Директива Комісії 2003/12/ЄС від 3 січня 2003 року щодо перекласифікації імплантатів грудей в рамках Директиви 93/42/ЄЕС стосовно медичних приладів (текст ЕЕА значення)

ОВ L 028 04.02.2003 С. 43

Directive 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 setting standards of quality and safety for the collection, testing, processing, storage and distribution of human blood and blood components and amending Directive 2001/83/EC

OJ L 033 08.02.2003 p. 30

Директива 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 січня 2003 року про встановлення стандартів якості та безпеки при збиранні, тестуванні, переробці та розповсюдженні крові та її компонентів та яка вносить зміни до Директиви 2001/83/ЄС

ОВ L 033 08.02.2003 С. 30

Directive 2001/37/EC of the European Parliament and of the Council of 5 June 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products

OJ L 194 18.07.2001 p. 26

Директива 2001/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2001 року щодо наближення законів, підзаконних та адміністративних актів держав-членів щодо виготовлення, презентації та продажу тютюнових виробів

ОВ L 194 18.07.2001 С. 26

Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use

OJ L 121 01.05.2001 p. 34

Директива 2001/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 квітня 2001 року щодо наближення законів, підзаконних та адміністративних актів держав-членів стосовно імплементації належної клінічної практики при проведенні клінічних досліджень лікарських засобів для вживання людьми

ОВ L 121 01.05.2001 С. 34

Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2000 relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air

OJ L 313 13.12.2000 p. 12

Директива 2000/69/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 листопада 2000 року стосовно граничних меж для бензолу та чадного газу в навколишньому повітрі

ОВ L 313 13.12.2000 С. 12

Council Directive 1999/13/EC of 11 March 1999 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations

OJ L 085 29.03.99 p. 1

Директива Ради 1999/13/ЄС від 13 березня 1999 року щодо обмеження випуску летучих органічних сполук відповідно до використання органічних розчинників в певних видах діяльності та установки

ОВ L 085 29.03.99 С. 1

Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices

OJ L 331 07.12.98 p. 1

Директива 98/79/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 1998 про медичні прилади для діагностики in vitro

ОВ L 331 07.12.98 С. 1

Council Directive 97/43/Euratom of 30 June 1997 on health protection of individuals against the dangers of ionizing radiation in relation to medical exposure, and repealing Directive 84/466/Euratom

OJ L 180 09.07.97 p. 22

Директива Ради 97/43/Євратом від 30 червня 1997 року щодо захисту здоров'я фізичних осіб від іонізуючого випромінювання при використанні медичного обладнання, та про скасування Директиви 84/466/Євратом

ОВ L 180 09.07.97 С. 22

Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices

OJ L 169 12.07.93 p. 1

Директива Ради 93/42/ЄЕС від 14 червня 1993 року про медичні прилади

ОВ L 169 12.07.93 С. 1

Council Directive 92/109/EEC of 14 December 1992 on the manufacture and the placing on the market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances

OJ L 370 19.12.92 p. 76

Директива Ради 92/109/ЄЕС від 14 грудня 1992 року про виготовлення та розміщення на ринок певних речовин, які використовуються у незаконному виробництві наркотиків і психотропних речовин

ОВ L 370 19.12.92 С. 76

Council Directive 89/618/Euratom of 27 November 1989 on informing the general public about health protection measures to be applied and steps to be taken in the event of a radiological emergency

OJ L 357 07.12.89 p. 31

Директива Ради 89/618/Євратом від 27 листопада 1989 року щодо інформування громадськості про заходи по охороні здоров'я, які мають застосовуватись на випадок радіологічної небезпеки

ОВ L 357 07.12.89 С. 31

Council Directive 77/312/EEC of 29 March 1977 on biological screening of the population for lead

OJ L 105 28.04.77 p. 10

Директива Ради 77/312/ЄЕС від 29 березня 1977 року щодо біологічного нагляду за кількістю свинцю

ОВ L 105 28.04.77 С. 10

Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data

OJ L 281, 23.11.95 p. 31

Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 жовтня 1995 року щодо захисту осіб при обробці персональних даних та вільному обігу таких даних

ОВ L 28, 23.11.95 С. 31

Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements (Text with EEA relevance)

OJ L 183, 12.07.2002 p. 51

Директива 2002/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 10 червня 2002 року про наближення законодавства держав-членів щодо харчових добавок (Текст ЕЕА значення)

ОВ L 18, 12.07.2002 С. 51

Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC

OJ L 106, 17.04.2001 p. 1

Директива 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 року про умисне введення в навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та яка скасовує Директиву Ради 90/220/ЄЕС

ОВ L 106, 17.04.2001 С. 1

Decision N 1786/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 adopting a programme of Community action in the field of public health (2003 - 2008) - Commission Statements

OJ L 271 09.10.2002 p. 1

Рішення N 1786/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 вересня 2002 року про затвердження програми дій Співтовариства в сфері охорони здоров'я

ОВ L 271 09.10.2002 С. 1
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Регламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1999 року щодо невигідних лікарських засобів iconРегламент (ЄС) n 2560/2001 Європейського Парламенту та Ради від 19...
Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/47/єс від 6 червня 2002 року щодо угод про використання фінансових активів в якості...
Регламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1999 року щодо невигідних лікарських засобів iconРегламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції...
Регламент Ради (ЄС) n 23/97 від 20 грудня 1996 року щодо статистики рівня та структури витрат на оплату праці
Регламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1999 року щодо невигідних лікарських засобів iconРегламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) n 1606/2002 від 19...

Регламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1999 року щодо невигідних лікарських засобів iconРегламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації...
Регламент Ради (ЄС) №2200/96 від 28 жовтня 1996 року щодо загальної організації ринку фруктів та овочів
Регламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1999 року щодо невигідних лікарських засобів iconПро затвердження Умов оплати праці працівників
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 року n 2288", від 7 лютого 2000 року n 225 ( 225-2000-п ) "Про доповнення постанови...
Регламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1999 року щодо невигідних лікарських засобів iconРегламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування...
Регламент Ради (ЄС) № No 2157/2001 від 8 жовтня 2001 року щодо статуту Європейської компанії (ЄК)
Регламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1999 року щодо невигідних лікарських засобів iconФормулярний довідник з використання лікарських засобів в кардіології...
Класифікація лікарських засобів, які впливають на серцево-судинну систему атс, who, 1999, наводиться за Коваленко В. М
Регламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1999 року щодо невигідних лікарських засобів iconЗакон україни
ВР, від 24 березня 1998 року n 208/98-вр, від 6 жовтня 1998 року n 163-xiv, від 20 листопада 1998 року n 277-xiv, від 1 грудня 1998...
Регламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1999 року щодо невигідних лікарських засобів iconДержавна інспекція з контролю якості лікарських засобів в івано-франківській області
Доводимо до Вашого відома, що атестація спеціалістів буде проводитись атестаційною комісією при Державній інспекції з контролю якості...
Регламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1999 року щодо невигідних лікарських засобів iconМіністерство праці та соціальної політики україни
Закону України від 24 грудня 1999 року n 1356-xiv ( 1356-14 ) "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України", відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка