Закону України „Основи законодавства України про охорону
Скачати 84.86 Kb.
НазваЗакону України „Основи законодавства України про охорону
Дата конвертації28.05.2013
Розмір84.86 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
----------------------------------------------------------

От: ----------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------


Я ,…………………………………………………………………………………………………… являясь матерью и законным представителем ……………………………………………………………………………………………………г. рождения, отказываюсь от обследования на …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… согласно Закону України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”,
Стаття 43. Згода на медичне втручання

Згода інформованого відповідно до статті 39 цих Основ
пацієнта необхідна для застосування методів діагностики,
профілактики та лікування. Щодо пацієнта віком до 14 років
(малолітнього пацієнта), а також пацієнта, визнаного в
установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання
здійснюється за згодою їх законних представників. { Частина перша
статті 43 в редакції Закону N 1489-III ( 1489-14 ) від 22.02.2000,
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1033-V ( 1033-16 ) від
17.05.2007, N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007

Таким образом, обращаю Ваше внимание, на что в Украине нет обязательного медицинского освидетельствования, и иных обязательных процедур и пр.

Ведомственные документы, а так же приказы МОЗ противоречащие Украинскому законодательству, незаконны и исполнению не подлежат.  Отказ от обследования моего ребенка на, …..……………………………………………………………………………………………………………………………… не влечет никаких юридических последствий в соответствии с действующим законодательством Украины, поэтому требования о принудительном обследование моего ребенка, будут мною игнорироваться как незаконные.

А так же согласно Закону України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”

Я заявляю, что нарушаются права моего ребенка и мои права по статьям 39-1. «Право на таємницю про стан здоров'я» и Ст. 40. «Лікарська таємниця»

^ Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт
звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості,
одержані при його медичному обстеженні.

Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або
навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.

{ Закон доповнено статтею 39-1 згідно із Законом N 997-V
(
997-16 ) від 27.04.2007 }

Стаття 40. Лікарська таємниця

Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням
професійних або службових обов'язків стало відомо про
хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і
сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці
відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.

При використанні інформації, що становить лікарську
таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому
числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, повинна
бути забезпечена анонімність пацієнта.

В частности происходит разглашение тайны моего диагноза путем указания в медицинской карте моего ребенка Международного Кода Болезней МКБ-10 Класс I B20 ; а так же разглашение тайны диагноза моего ребенка – указание в медицинской карте диагноза R 75 в соответствии с МКБ-10 Класс XVIII


Обращаю Ваше внимание на то что в данном случае нарушение наших прав происходит не только по статьям 39 и 40 Закону України „Основи законодавства України про охорону здоров'я” ,но и по Статье 6. Право на охорону здоров'я.

Статья 6

Кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що
передбачає:

е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я
і здоров'я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику
та їх ступінь;

Информацию о диагнозе моего ребенка я считаю недостоверной, так как этот диагноз не может быть поставлен лишь на основании того что я состою на диспансерном учете и имею диагноз B20. В месте с этим я заявляю, что никогда не давала устного либо письменного согласия на исследование биоматериалов своего ребенка на антитела ………………………………………………………………………………………………………………………………

Никогда , нигде и никем не проводились данные исследования крови моего ребенка, по этому в соответствии с

Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10),

Класс XVIII означает симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях.

R70—R79 - Отклонения от нормы, выявленные при исследовании крови, при отсутствии установленного диагноза. В частности R75 - лабораторное выявление антител к ВИЧ.


Замечу, что клинической картины говорящей о наличие ВИЧ у моего ребенка не наблюдается , и обращаю особое внимание на Класс XVIII , для выполнения которого является обязательным лабораторное исследование крови на антитела. Еще раз напомню что исследования крови моего ребенка на антитела к ВИЧ никогда не проводились. Следовательно диагноз R75 я считаю не достоверным.

Так же согласно приказу МОЗ Украины 4.3.10. «Рання діагностика ВІЛ-інфекції у дітей у віці до 18 місяців проводиться шляхом визначення в зразку крові дитини генетичного матеріалу ВІЛ-методом полімеразної ланцюгової реакції (далі - ПЛР) на підставі отримання двох позитивних результатів у двох окремо відібраних зразках венозної крові………Лабораторне дослiдження пуповинноі крові не може бути підставою для постановки діагнозу.

4.3.11…………….Обстеження дитини проводиться за проінформованою згодою матері (батьків) після проведення з ними дотестового консультування.»

Остается открытым вопрос : кто, когда и на каком основании поставил моему ребенку данный диагноз???

Постановкой этого диагноза нарушаются права моего ребенка .

В виду всего вышесказанного прошу медицинское учреждение …………………………………………………………………………… в Вашем лице соблюсти права моего ребенка и мои. Обращаю Ваше внимание на то что украинское законодательство гарантирует защиту прав пациентов . В случае несоблюдения Вами конституционных прав и свобод моего ребенка я оставляю за собою право обратиться в суд.

^ Стаття 24-1. Захист прав пацієнтів

Правові, економічні, організаційні основи захисту прав та
законних інтересів пацієнтів визначаються законом

{ Розділ III доповнено статтею 24-1 згідно із Законом N 3611-VI

( 3611-17 ) від 07.07.2011 } ;

Существует Положение статьи 68 Конституции Украины: Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності;

Так же права моего ребенка и мои защищает ряд нижеизложенных законов и постановлений:


О свободе убеждений и защите от дискриминации. 


Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”: 
Ст.6 Кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає: ... и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я; 

Конституція України: 
Ст.24 Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками …переконань… або іншими ознаками. 
Ст.34 Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: 
Ст.10(1) 1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів 
Ст.14(1) Здійснення прав і свобод гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою …переконань… або інших обставин. 

Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: 
Ст.1 1. Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад за ознакою …переконань… або за іншою ознакою. 
2. Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державної влади за будь-якою ознакою, наприклад за тими, які зазначено в пункті 1. 

Конвенція про права дитини: 
Ст.2 1. Держави учасники... забезпечують усі... права... без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров'я... дитини. 
2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації ... на підставі ... висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім'ї. 

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину): 
Ст.1 Сторони цієї Конвенції захищають гідність і тотожність всіх людей та гарантують кожній особі - без дискримінації - повагу до її недоторканості та інших прав і основних свобод щодо застосування біології та медицини. 

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”: 
Ст.4 Основними принципами охорони здоров'я в Україні є: дотримання прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони здоров'я та забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій; 
Ст.6 Кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає: 
є) участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення пропозицій щодо формування державної політики в галузі охорони здоров'я; 
і) відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди; 
ї) оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров'я; 
й) можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування до нього заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров'я можуть бути ущемлені загальновизнані права людини і громадянина. 
е) встановлення відповідальності за порушення прав і законних інтересів громадян у галузі охорони здоров'я. 
г) здійснення державного і можливості громадського контролю та нагляду в галузі охорони здоров'я; 
Ст.24 Органи та заклади охорони здоров'я зобов'язані сприяти реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я і проведенні громадської експертизи з цих питань. При органах та закладах охорони здоров'я можуть створюватися громадські консультативні або наглядові ради, які сприятимуть їх діяльності та забезпечуватимуть інформованість населення і громадський контроль в галузі охорони здоров'я. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 
Ст.156-1 Відмова працівників сфери послуг у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги)- тягнуть за собою накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Ст.212-3 Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності- тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Схожі:

Закону України „Основи законодавства України про охорону iconМіністерство праці та соціальної політики україни
Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини п’ятої статті 29 Закону України "Про культуру", абзацу першого частини...
Закону України „Основи законодавства України про охорону iconЗакон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”
Вячеслав Костылёв) – общественная организация «Лига защиты гражданских прав» (Киев)
Закону України „Основи законодавства України про охорону iconЗакон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”
Вячеслав Костылёв) – общественная организация «Лига защиты гражданских прав» (Киев)
Закону України „Основи законодавства України про охорону iconЗакон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”
В’ячеслав Костильов) – громадська організація «Ліга захисту громадянських прав» (Київ)
Закону України „Основи законодавства України про охорону iconПогоджено Затверджено
Закону України “Про охорону праці” в школі для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці
Закону України „Основи законодавства України про охорону iconПро затвердження Порядку забезпечення працівників бюджетних установ...
Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацу першого...
Закону України „Основи законодавства України про охорону iconЗакону України "Про охорону праці"
Внести зміни до Закону України “Про охорону праці” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 49, ст. 668; 1996 р., N 31, ст....
Закону України „Основи законодавства України про охорону iconЗакон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я
Я мать ребёнка дата рождения прошу предоставить мне справку о состоянии здоровья моего ребёнка для посещения им школы
Закону України „Основи законодавства України про охорону iconЗаконодавства України та acquis
Витяг із Додатку "Перелік актів законодавства України та acquis Європейського Союзу в пріоритетних сферах адаптації" до Закону України...
Закону України „Основи законодавства України про охорону iconЗакон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”
Я, заявляю про відмову від усіх профілактичних щеплень, а також проби Манту, флюорографії й інших профілактичних медичних маніпуляцій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка