Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік
Скачати 122.74 Kb.
НазваПравила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік
Дата конвертації28.05.2013
Розмір122.74 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

ЗАТВЕРДЖЕНОНАКАЗ ДИРЕКТОРА

Кіровоградського ВПУ №4№ 17 від 27.01. 2012 р.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Кіровоградського

вищого професійного училища №4


на 2012-2013 навчальний рік


Схвалено рішенням

педагогічної ради ВПУ №4

Протокол № 4 від 26.01.2012 р.

1. Загальна частина
1.1. Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік розроблено згідно із Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 р. №441.
1.2. До Кіровоградського вищого професійного училища №4 приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти у Кіровоградському вищому професійному училищі №4 відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.

Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4. Прийом до Кіровоградського ВПУ №4 здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".
^ 2. Приймальна комісія
2.1. Прийом до Кіровоградського ВПУ №4 здійснює приймальна комісія.
2.2 Очолює приймальну комісію директор Кіровоградського вищого професійного училища №4 Косенко Василь Миколайович, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до навчального закладу розроблено згідно з Типовими правилами прийому, затверджено головою приймальної комісії, схвалено рішенням педагогічної ради.

2.4. Приймальна комісія:

- проводить із вступниками бесіди з питань вибору професій, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, наступного працевлаштування;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Кіровоградського вищого професійного училища №4, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я, та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

- перелік професій, згідно з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

- планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;

- форми та ступеневість навчання;

- обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;

- перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;

- загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.
2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4.
^ 3. Документи для вступу
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Кіровоградського ВПУ №4 із зазначенням обраної професії, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал або його завірену копію);

- медичні довідки за формами: 086-у, 0-25, 0-25-ю (для юнаків), 0-63 (оригінали або їх завірені копії);

- копію ідентифікаційного коду у 2-х примірниках;

- 6 фотокарток розміром 3х4 см.;

- довідку з місця проживання та про склад сім’ї.

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку (в навчальному закладі при поданні документів).

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в терміни, визначені для подання документів.
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ (направлення).
3.3. Прийом документів у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проводиться з дотриманням вимог до відповідного переліку документів, які підтверджують їх юридично-правовий статус:

а) акт первинного обстеження умов життя дитини (чи є родичі, житло і т. д.);

б) висновок і рекомендації психолого-медико-педагогічної консультації;

в) відомості про батьків або осіб, які їх замінюють (копія свідоцтва про смерть батьків або вирок рішення суду, довідка про хворобу або розшук батьків, чи інші документи, які підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей); (під опікою – рішення міської (рай) ради про опікунство);

г) довідки про склад сім’ї (наявність братів, сестер тощо);

д) опис майна, яке залишилось після смерті батьків, відомості про осіб, які відповідають за його збереження (наявність майнового сертифікату);

е) документи про закріплення житлової площі за неповнолітніми (бюро технічної інвентаризації);

ж) пенсійна книжка дітей, які одержують пенсію, копії рішення суду про стягнення аліментів (при одержанні їх на дитину батьком або особою, яка його замінює);

з) повідомлення про те, в якому відділі освіти райдержадміністрації дитина знаходиться на первинному обліку;

к) анкети на усиновлення (або № анкети);

л) єдиний квиток.
^ 4. Умови прийому
4.1. У 2012-2013 навчальному році прийом до Кіровоградського вищого професійного училища №4 проводиться на базі базової та повної загальної середньої освіти за результатами вступного випробування – співбесіди (питання співбесіди розроблені приймальною комісією і затверджені головою, передбачають допуск до зарахування на навчання).

4.2. Вступні випробування (співбесіда) проводяться протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Професійна підготовка в навчальному закладі здійснюється відповідно до рівня кваліфікації за ІІ атестаційним рівнем. Форма навчання – денна.
^ Планові обсяги прийому:


^ На базі базової загальної середньої освіти (після 9 класів):

Код

Назва професії

Термін нав-чання

Плано-

вий

набір

Освітньо-кваліфіка-

ційний рівень випускника

Обмеження

4112,

4121

Оператор комп’ю-терного набору;

конторський

(офісний)

службовець (бухгалтерія)

3 роки

24

І категорія
конторський

(офісний) службовець (бухгалтерія)

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обмеження: (відповідно до результатів медичного огляду)

4115,

4112

Секретар керівника (організації, підприємства, установи);

оператор

комп’ютерного набору

2 роки 9 міся-ців

24

Секретар керівника

(організації, підпри-ємства, установи)

І категорія

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обмеження: (відповідно до результатів медичного огляду)

7231,

7212

Слюсар з ремонту автомобілів; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

3 роки

24

4 розряд
2 розряд

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обмеження: (відповідно до результатів медичного огляду)

7233,

7212

Слюсар-ремонтник;

електрозварник ручного

зварювання

3 роки

24

4 розряд
2 розряд

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: чоловіча.

3. Медичні обмеження: (відповідно до результатів медичного огляду)

8211,

8211

Верстатник

широкого профілю;

оператор верстатів

з програмним керуванням

3 роки

24

3 розряд
2 розряд

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обмеження: (відповідно до результатів медичного огляду)

7212,

7212

Електрогазозварник;

електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

3 роки

24

4 розряд
3 розряд

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обмеження: (відповідно до результатів медичного огляду)

7136


7212

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування;

газозварник


3 роки

24

4 розряд


2 розряд

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: чоловіча.

3. Медичні обмеження: (відповідно до результатів медичного огляду)

На базі повної загальної середньої освіти (після 11 класів):

Код

Назва професії

Термін нав-чання

Плано-

вий

набір

Освітньо-кваліфіка-

ційний рівень випускника

Обмеження

7212

Електрогазозварник

1 рік

24

3 розряд

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обмеження: (відповідно до результатів медичного огляду)

8211

Верстатник широкого

профілю

1 рік

24

2 розряд

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обмеження: (відповідно до результатів медичного огляду)

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

1 рік

24

3 розряд

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обмеження: (відповідно до результатів медичного огляду)


У випадку, коли бажаючих вступити до Кіровоградського вищого професійного училища №4 більше від можливості прийому, училище проводить конкурсний відбір за середнім балом документів про освіту.

В разі, якщо вступники мають однаковий середній бал документа про освіту, першочергово зараховують того вступника, що подав документи раніше.
4.4 Строки проведення прийому на навчання до Кіровоградського вищого професійного училища №4:


^ Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів

25 травня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 серпня 2012 року

Строки проведення вступних випробувань (співбесід)

25.05. – 22.08.2012 року

Термін зарахування вступників

27 серпня 2012 року


5. Зарахування
5.1. Зараховуються до Кіровоградського вищого професійного училища №4 без співбесіди:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними.
5.2. Зараховуються при позитивних результатах вступної співбесіди:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією;

- особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

5.3. Першочергово зараховуються за інших різних умов:

- ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків;

- особи, які вступають до Кіровоградського вищого професійного училища №4 за цільовим направленням на навчання.
5.4. До 27 серпня приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до Кіровоградського вищого професійного училища №4 за обраною професією.
5.5. У разі оскарження результатів вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
5.6. У п’ятиденний термін після оголошення списків, особи, які зараховані на навчання у межах державного замовлення, подають оригінали документів, зазначені у розділі 3 Правил прийому.
5.7. Зарахування до Кіровоградського вищого професійного училища №4 здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше 27 серпня.
5.8 Зарахування до Кіровоградського вищого професійного училища №4 може супроводжуватись укладанням договору між училищем, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу Кіровоградського ВПУ №4.
^ 6. Прикінцеві положення
6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Кіровоградського вищого професійного училища №4. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування осіб, які подали заяви та документи і пройшли співбесіду.

При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій Кіровоградське вище професійне училище №4 може проводити додатковий прийом відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації.
6.2. Особам, які не зараховані до Кіровоградського вищого професійного училища №4, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Контроль за дотримання Правил прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 здійснюється управлінням освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації.

Схожі:

Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік iconПравила прийому до Вищого професійного училища №24 м. Корець
До Вищого професійного училища №24 м. Корець приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на...
Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік iconПравила прийому до пту №53 с. Войниха Лубенського району на 2013-2014 навчальний рік
Правила прийому до пту №53 с. Войниха є обов’язковими для дотримання І виконання усіма посадовими особами училища та вступниками
Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік icon25. 06. 2012 м. Київ №920
Мнс від 24. 04. 2012 № 506/713, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 15. 05. 2012 №758/21071, та з метою забезпечення...
Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік iconПравила прийому до державного навчального закладу кіровоградське
Правила прийому до днз «Кіровоградське вище професійне училище №4» на 2013-2014 навчальний рік розроблено згідно із «Типовими правилами...
Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік iconПравила прийому до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею на 2010-2011 навчальний рік
До Слов’янського професійного машинобудівного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають...
Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2011-2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2011-2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
...
Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік iconЗвіт про підсумки роботи за 2012-2013 навчальний рік директора Часів...
Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування; машиніст електролафету
Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік iconЗ в І т про результати роботи директора державного навчального закладу
Днз «нмк пто у Кіровоградській області», планом роботи училища на 2012-2013 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка