Міжнародна статистична класифікація хвороб І проблеми пов'язані зі здоров'ЯМ
НазваМіжнародна статистична класифікація хвороб І проблеми пов'язані зі здоров'ЯМ
Сторінка1/7
Дата конвертації01.03.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипЛекція
uchni.com.ua > Право > Лекція
  1   2   3   4   5   6   7
Затверджено на методичній Учбовий предмет:

нараді кафедри загальної гігієни, соціальна медицина і

екології, соціальної медицини, організація охорони

організації та економіки охорони здоров’я

здоров’я

„_____” ____________2003р.

Протокол №________
Зав. кафедрою професор
______________Катрушов О.В.
Лекція №
МІЖНАРОДНА СТАТИСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ХВОРОБ І ПРОБЛЕМИ ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ

Міжнародна класифікація хвороб (МКХ) — це система групування хвороб і патологічних станів, що відображає сучасний етап розвитку медичної науки. МКХ є основним нормативним документом при вивченні стану здоров'я населення в країнах — членах всесвітньої організації охорони здоров'я.

Перша МКХ у вигляді переліку причин смерті була запропонована Бертильоном у 1893 році і прийнята Міжнародним статистичним інститутом. У 1900 році в Парижі на міжнародній конференції за участю 26 держав ця класифікація затверджена в якості міжнародної і було прийняте рішення про перегляд її кожні 10 років. Відповідно до цього рішення перегляди класифікації були в 1909, 1920, 1929 і наступних роках.

Усього МКХ переглядалася 10 разів. Останній перегляд відбувся на Міжнародній конференції по Десятому перегляду МКХ, проведений ВООЗ у 1989 році в Женеві, і прийнятий Сорок третьою сесією Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я. За рекомендацією ВООЗ Десята міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям, набрала сили з 1 січня 1993 року. Однак уведення нової класифікації — процес тривалий і трудомісткий, тому до повної перебудови всієї системи обліку на МКХ-10 у нашій країні поки діє МКХ-9.

В даний час для допомоги країнам, що стикаються з труднощами, які стосуються використання класифікації, для подальшого розвитку робіт у цьому напрямку ВООЗ створює 9 центрів по класифікації хвороб.

Класифікацію хвороб можна визначити, як систему рубрик, у якій конкретні нозологічні одиниці включені відповідно до прийнятих критеріїв. Метою МКХ є створення умов для систематизованої реєстрації, аналізу, інтерпретації і порівняння даних про смертність і захворюваність, отриманих у різних країнах чи регіонах і в різний час. МКХ використовується для перетворення словесного формулювання діагнозів хвороб і інших проблем, зв'язаних зі здоров'ям, у буквено-цифрові коди, що забезпечують зручність зберігання, пошуку та аналізу даних.

По суті МКХ стала міжнародною стандартною діагностичною класифікацією, однак вона не призначена для індексації окремих клінічних випадків. МКХ можна використовувати для класифікації хвороб і інших проблем, пов'язаних зі здоров'ям, зареєстрованих у різних типах документації. МКХ передбачає можливість обробки даних про широкий спектр ознак, симптомів, відхилень, виявлених у процесі досліджень, скарг, соціальних обставин, що можуть вказуватися замість діагнозу в медичній документації. Завдяки цьому МКХ може бути використана для класифікації даних, внесених у такі графи, як «діагноз», «причини госпіталізації», «стани, з приводу яких проводилося лікування», «причина звертання за медичною допомогою», що маються в різноманітних медичних документах, звідкіля отримуються статистичні дані та інші види інформації про здоров'я.

МКХ є перемінно-осьовою класифікацією. Її схема полягає в тому, що для всіх практичних та епідеміологічних цілей статистичні дані про хвороби повинні бути згруповані в такий спосіб:

— епідемічні хвороби;

— конституціональні чи загальні хвороби;

— місцеві хвороби, згруповані по анатомічній локалізації;

— хвороби, пов'язані з розвитком;

— травми.

Ця структура знайшла своє відображення в класах хвороб, яких у МКХ-10 всього 21:

Клас I. Деякі інфекційні і паразитарні хвороби.

Клас II. Новоутворення.

Клас III. Хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення з залученням імунних механізмів.

Клас IV. Хвороби ендокринної системи, розладів харчування і порушення обміну речовин.

Клас V. Психічні розлади і розлади поведінки.

Клас VI. Хвороби нервової системи.

Клас VII. Хвороби очей і придаткового апарата.

Клас VIII. Хвороби вуха і сосцеподібного відростка.

Клас IX. Хвороби системи кровообігу.

Клас X. Хвороби органів дихання.

Клас XI. Хвороби органів травлення.

Клас XII. Хвороби шкіри і підшкірної клітковини.

Клас XIII. Хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини.

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи.

Клас XV. Вагітність, пологи і післяродовий період.

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді.

Клас XVII. Уроджені аномалії розвитку, деформації і хромосомні анома-лії.

Клас XVIII. Симптоми, ознаки, відхилення від норми, виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках.

Клас XIX. Травми, отруєння і деякі інші наслідки впливу зовнішніх причин.

Клас XX. Зовнішні причини захворюваності і смертності.

Клас XXI. Фактори, що впливають на стан здоров'я населення і звертання в установи охорони здоров'я.

Класи підрозділяються на однорідні «блоки» тризначних рубрик, кожна з котрих може бути далі підрозділена на чотиризначні підрубрики числом так до десяти. У десятому перегляді використаний буквено-цифровий код з буквою як перший знак і цифрою в другому, третьому і четвертому знаку коду. Четвертий знак випливає за десятковою крапкою. Таким чином, можливі номери кодів простираються від 100,00 до 299.99 (буква і не використовується).

МКХ-10 складається з трьох томів: том 1 містить основну класифікацію; том 2 — інструкції з застосування для користувачів МКХ; том 3 — являє собою алфавітний покажчик до класифікації.

Лекція підготовлена

доцентом кафедри загальної гігієни,

екології, соціальної медицини, організації

та економіки охорони здоров’я Костріковим А.В..

Завідувачем кафедри

д. мед. н., професором Катрушовим О.В.
Завідувач кафедри

д.м.н., професор Катрушов О.В.

Затверджено на методичній Учбовий предмет:

нараді кафедри загальної гігієни, соціальна медицина і

екології, соціальної медицини, організація охорони

організації та економіки охорони здоров’я

здоров’я

„_____” ____________2003р.

Протокол №________
Зав. кафедрою професор
______________Катрушов О.В.
Лекція №
^ ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я В ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ. ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

В даний час у закордонних країнах існує 3 основних системи охорони здоров'я: державна, страхова і приватнопідприємницька.

Як правило, у більшості країн ці системи поєднуються з перевагою однієї з них.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міжнародна статистична класифікація хвороб І проблеми пов\Проблеми розвитку теоретичного знання
Стан проблеми забезпечення розвитку конкретно-теоретичного знання та про інші суттєві моменти, пов’язані з цією проблемою. 13
Міжнародна статистична класифікація хвороб І проблеми пов\Тема уроку «Як пов'язані довкілля І здоров'я людини»
Обладнання: підручник, дошка, крейда, папір, маркери, роздавальний І наочний дидактичний матеріал
Міжнародна статистична класифікація хвороб І проблеми пов\Технологія транспортно-експедиційного обслуговування при використанні гнучких тарифів
Пов'язані з реалізацією логістичних принципів І удосконаленню структур, що займаються вантажною І комерційною роботою. Конкурентоспроможність...
Міжнародна статистична класифікація хвороб І проблеми пов\Звернення стягнення І реалізація заставленого майна
Проблеми, пов'язані з реалізацією заставленого майна при виконанні виконавчих документів
Міжнародна статистична класифікація хвороб І проблеми пов\Інститут вищої кваліфікації Кафедра комерційного права
Договори, пов’язані з передачею майна у власність. Правове регулювання біржової діяльності. Договори, пов’язані з передачею майна...
Міжнародна статистична класифікація хвороб І проблеми пов\Впровадження компетентністно зорієнтованого підходу
Україні та розвинених країнах світу. Відомі міжнародні організації, що нині працюють у сфері освіти, останніми десятиліттями вивчають...
Міжнародна статистична класифікація хвороб І проблеми пов\Орієнтовний зміст виступу класного керівника
Про високу місію батьківства І материнства ми говоримо під час кожної нашої зустрічі. Сьогодні йтиметься про нашу відповідальність...
Міжнародна статистична класифікація хвороб І проблеми пов\Сучасна класифікація нових технологій навчання
Здоров 'я збережна технологія, в основі якої — збереження здоров'я дитини: фі­зичного, психічного, інтелектуального
Міжнародна статистична класифікація хвороб І проблеми пов\Формування творчої активності учнів на уроках трудового навчання...
Проблеми перебудови нашого суспільства нерозривно пов'язані з вирішенням завдань формування творчої особистості. Творчість дає людині...
Міжнародна статистична класифікація хвороб І проблеми пов\Виховний захід до Дня боротьби зі снідом
Здоров'я – одне з основних джерел радості, щасливого та повноцінного життя. Здоров'я – це стан життя І діяльності людини за умови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка