Шостого скликання
Скачати 75.84 Kb.
НазваШостого скликання
Дата конвертації12.06.2013
Розмір75.84 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
У К Р А Ї Н А ПРОЕКТ
_________________________ СЕСІЯ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від «____» ___________2013 року №____
м.Мала Виска
Про затвердження ставок єдиного

податку для першої та другої групи

фізичних осіб-підприємців на 2014 рік.

---------------------------------------------------

На підставі статті 10 Податкового кодексу України та ст. 293 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, міська рада

ВИРІШИЛА:
^ 1. Платниками єдиного податку є:
Перша група-фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та / або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150,0 тис. гривень;

^ Друга група - фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та /або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв;

  • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

  • обсяг доходу не перевищує 1,0 млн. гривень.

^ 2. Об’єктом оподаткування /базою оподаткування / є:

Розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

^ 3. Ставка податку:

1) для першої групи платників єдиного податку встановити ставку у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати у місяць ;

2) для другої групи платників єдиного податку встановити ставку у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати у місяць.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої групи господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.
^ 4. Податковий період.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої групи є календарний квартал.
^ 5. Строк та порядок сплати податку.

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період(квартал, рік), але не більше як до кінця поточного звітного року.


Міський голова Ю.Л.Гульдас

^ Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення сесії Маловисківської міської ради

«Про затвердження ставок єдиного податку для першої та другої групи фізичних осі-підприємців»
Цей аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160 та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення «Про затвердження ставок єдиного податку для першої та другої групи фізичних осіб-підприємців».
Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.
У зв»язку з прийняттям Закону України від 04.11.2011 року № 4014 «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», виникла проблема у встановленні ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців.

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців згідно чинного законодавства що, в свою чергу, забезпечить збільшення надходжень до бюджету міської ради. Врегулювання питання щодо затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, необхідно вирішити шляхом прийняття міською радою відповідного рішення. Необхідно врахувати що відповідно п. 4 підрозділу 8 розділу ХХ Перехідних положень Закону України від 22.12.2011 року № 4279-У1 Податкового Кодексу України суми єдиного податку зараховуються до міського бюджету на спеціальний рахунок.

Пропонується встановити ставки єдиного податку в наступних розмірах:


  1. для першої групи платників єдиного податку встановити ставку у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати у місяць;

  2. для другої групи платників єдиного податку встановити ставку у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати у місяць.


Визначення цілей державного регулювання:
Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

  • встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців відповідно до обраної групи;

  • встановлення соціальної справедливості при затвердженні відповідного розміру ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців Маловисківської міської ради;

  • розширення кола платників єдиного податку фізичних осіб-підприємців;

  • поповнення дохідної частини бюджету міської ради за рахунок надходжень єдиного податку від фізичних осіб-підприємців.^ Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей:
Відносини, що виникають у сфері справляння єдиного податку регулюються Законом України № 4014 «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» та Податковим кодексом України.

Альтернатива до прийняття запропонованого регуляторного акту відсутня у зв’язку з тим, що згідно з Законом України № 4014 «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», є обов’язковим для встановлення міською радою. Таким чином, визначена проблема не може бути вирішена шляхом ринкових механізмів та потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту. Також неприйняття даного рішення спричинить втрати дохідної частини бюджету міської ради.
^ Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту:

Основним завданням запропонованого проекту є зміцнення ресурсної бази бюджету міської ради.

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення міської ради «Про затвердження ставок єдиного податку для першої та другої групи фізичних осіб –підприємців».

Запропонований нормативно-правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільність, збалансованість, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Даний проект підлягає розміщенню на офіційній сторінці Маловисківської міської ради в мережі Інтернет.
Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту:

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне стягнення єдиного податку з фізичних осі-підприємців на підвідомчій території Маловисківської міської ради та надходження даного платежу до бюджету.

Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акта та виконання його вимог відсутні.

^ Строк дії регуляторного акту.
Даний проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на підвідомчій території Маловисківської міської ради та діє протягом 2014 року. В разі змін до Закону України № 4014 «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» та Податкового кодексу в частині справляння єдиного податку з фізичних осіб-підприємців відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.
^ Показники результативності регуляторного акту.
Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

  • динаміка кількості платників єдиного податку;

  • обсяги надходжень єдиного податку до бюджету міської ради.^ Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності регуляторного акту:

Повторне відстеження провести через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта.

Щорічно, з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження результативності цього регуляторного акту, за умови його чинності, проводити періодичне відстеження його результативності.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються протягом одного місяця з дня його оприлюднення за адресою Маловисківської міської ради : м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6.

Висновок

відповідальних осіб міськвиконкому з питань реалізації державної регуляторної політики щодо затвердження ставок єдиного податку для першої та другої групи фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» строк, протягом якого від фізичних осіб приймаються зауваження і пропозиції, не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу, щодо затвердження ставок єдиного податку для першої та другої групи фізичних осіб-підприємців, після чого відповідальні особи міськвиконкому з питань реалізації регуляторної політики повинні винести висновок про даний регуляторний акт.

На протязі місяця на адресу відповідальних осіб міськвиконкому з питань реалізації державної регуляторної політики надходили усні зауваження і пропозиції від населення міста Мала Виска, щодо підтримки даних ставок єдиного податку для першої та другої групи фізичних осіб-підприємців, що проживає на території міської ради, проте письмові звернення не надходили. Це дало змогу відповідальним особам міськвиконкому з питань реалізації державної регуляторної політики зробити висновок, що запропоновані ставки єдиного податку для першої та другої групи фізичних осіб-підприємців відповідають дійсності.

Відповідальні особи міськвиконкому

з питань реалізації державної

регуляторної політики І.О.Спець
Л.І.Линник

Схожі:

Шостого скликання iconШостого скликання
На підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши проект Положення про постійні комісії...
Шостого скликання iconШостого скликання
Пункту 2 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та заслухавши інформацію голови Маловисківської міської...
Шостого скликання iconСписок депутатів кобеляцької міської ради шостого скликання

Шостого скликання iconШостого скликання
Про встановлення ставок податку за земельні ділянки на території м. Мала Виска, с. Краснопілка, с. Комсомольське, с. Ульянівка
Шостого скликання iconШостого скликання
Про встановлення ставок податку за земельні ділянки на території м. Мала Виска, с. Краснопілка, с. Комсомольське, с. Ульянівка
Шостого скликання iconШостого скликання
...
Шостого скликання iconШостого скликання
...
Шостого скликання iconСклад постійних комісій Вознесенської районної ради шостого скликання
З питань планування, бюджету, фінансів, економічної реформи та соціального розвитку села
Шостого скликання iconШостого скликання
Відповідно до ст ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до звернення групи маловищан вх.№ …...
Шостого скликання iconШостого скликання
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись положеннями Бюджетного кодексу України,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка