Іii міжнародної науково-методичної конференції
Скачати 58.22 Kb.
НазваІii міжнародної науково-методичної конференції
Дата конвертації15.06.2013
Розмір58.22 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

Р І Ш Е Н Н Я


ІII Міжнародної науково-методичної конференції

«Безпека людини у сучасних умовах»
8–9 грудня 2011 р., м. Харків.

У роботі Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах» взяли участь 222 (219 у 2010 р.) фахівців та заслухано 145 (156 у 2010 р.) доповідей, у тому числі, паралельно було проведено студентську наукову конференцію «Харківщина, студенство, екологія» де прийняло участь 51 ( 45 у 2010) магістрів, студентів та аспірантів.

Взяли участь у роботі конференції вищі навчальні заклади (25):

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ"),

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"(НТУУ «КПІ»),

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків,

Національний авіаційний університет, м. Київ,

Государственный технический университет строительства и архитектуры, м. Харків,

Львівський державний університет фізичної культури,

Харківська національна академія міського господарства,

Харківський національний університет радіоелектроніки,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет,

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,

Академія внутрішніх військ МВС України, м. Харків,

Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків,

Сумський національний аграрний університет,

Національний університет «Львівська політехніка»,

Одеський національний політехнічний університет,

Сумський державний університет,

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва.

Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова, м. Миколаїв,

Національна юридична академі України ім. Ярослава Мудрого, м.Харків,

Ain Shams University, Cairo, Egypt,

Університет штату Індіана, США,

Белгородський державний технологічний університет ім. Шухова

Запорожський національний технічний університет.

^ У конференції також взяли участь:

European Association for Security, Krakow, Poland,

Институт проблем машиностроения имени А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков,

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту НУЦЗУ, м. Харків,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН, м. Київ,

Одесский учебно-исследовательский центр (ОУИЦ) «Надежность в судоходстве» Всеукраинской ассоциации «Надежность»,

ООО Новатек-электро, м. Одеса

Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, м. Харків.
Учасники конференції визначають важливість та пріоритетність питань безпеки життєдіяльності людини у сучасних умовах. Питання, які розглядались на конференції, є першочерговими, а тому рішення конференції необхідно довести до відома усіх.

Конференція визначає, що як і минулому році: залишилась негативна тенденція раннього старіння населення в Україні, поширення епідемій туберкульозу, СНІДУ та інші проблеми. В Україні залишається низьким рівень матеріальної бази промислових підприємств, що створює небезпеку для життя не лише працездатного населення, а і кожного громадянина. Збільшення потужності промисловості на базі застарілого обладнання та комунікацій є дуже небезпечним. Погіршився рівень життя людей в Україні, який не відповідає життєво необхідному біологічному рівню та продовжує погіршуватись у зв’язку із економічною та політичною нестабільністю у країні. Залишилась тенденція підвищення пенсій та заробітної платні у той час як підвищується плата за комунальні та інші послуги, - тому ці підвищення не можуть вплинути позитивно на добробут населення. Немає суттєвого покращення стану довкілля, що відбивається на рівні захворюваності населення України. Високим залишається рівень травматизму у побуті та на підприємствах. Уряд України намагається вирішити питання з покращення безпеки людини, але заходи, які застосовуються, неефективні та не мають суттєвих позитивних результатів. У 2010 році вийшов новий наказ МОН Украйни №969, який конференція підтримує та висловлює сподівання щодо його повної реалізації у вищих навчальних закладах освіти України. Спілка фахівців з безпеки життєдіяльності м. Харків продовжує виконувати роботу з об’єднання зусиль усіх фахівців, яки б змогли зробити свій внесок у покращення життєвих показників людини у світі, в Україні та місті Харкові. У 2011 році було підготовлено та затверджено МОН,МС України нові типові програми до дисциплін із напрямку БЖД. У 2011 році, як і минулий рік, активну допомогу із напрямку безпека людини надав методичний центр з цивільної оборони м. Харків. На його базі було проведено семнір-нараду викладачів із дисциплін охорона праці, безпека життєдіяльності, цивільний захист вищих навчальних закладів міста Харків. Кожен рік Спілка фахівців з безпеки життєдіяльності проводить семінари, наради, конференції та інші заходи з метою розповсюдження досвіду науковців та фахівців серед молоді та населення. Необхідно продовжити цю важливу роботу у 2012 році. Конференція розглянула та затвердила звіт ревізійної комісії. Склад ревізійної комісії на 2011 рік: Волненко Н.Б., Козодой Д.С., Кліменко В.М. Конференція, розглянувши доповіді науковців, фахівців із БЖД, викладачів та інших учасників міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах», постановляє:

1. Звіт та роботу Спілки фахівців з безпеки життєдіяльності Харківського вузівського центру та голови Спілки Березуцького В.В. за 2011 рік оцінити позитивно високому рівні.

2. Затвердити координаційну раду Спілки фахівців у наступному складі:
1. Голова Спілки – проф.Березуцький В.В.

2. проф.Древаль О.М.

3. проф. Горбенко В.В.

4. проф. Райко В.Ф.

5. Секретар інж. Шпак І.C.

3. Спілці фахівців БЖД у наступному 2012 році зосередити увагу на наступних питаннях:

 • Подальше збільшення кількості членів Спілки;

 • Проведення науково-методичних семінарів та наради з питань безпеки життя людей;

 • Участь у проведенні 1 та 2-го турів студентської олімпіади з БЖДЛ України та Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів;

 • Участь у підготовці та проведенні Міжнародної студентської олімпіади з БЖДЛ у 2012 році;

 • Участь в організації та проведенні 4-ї Міжнародної конференції «Безпека людини у сучасних умовах» в м. Харкові у 2012 році;

 • Надання допомоги у вирішенні питань щодо організації підвищення кваліфікації викладачів дисциплін «БЖД», «Охорона праці в газузі», «Основи охорони праці», «Цивільний захист» та «Основи екології» у вищих навчальних заходах України,

 • Участі у роботі НМК Міністерства освіти і науки України з цивільного захисту;

 • Забезпечення роботи сайту (інформаційної сторінки) Спілки фахівців з безпеки життєдіяльності у мережі Інтернет (http://safetyliving.narod.ru/);

 • Видання збірки наукових статей з напрямку БЖДЛ у фахових виданнях.

 • Оновити 1 видання та видати у 2012 році 2 видання каталогу Спілки фахівців із безпеки життєдіяльності

 • Співпрацювати із журналом «Охорона праці».

4. Проведення роботи щодо залучення до роботи у Спілці фахівців БЖД України, Харківська обл. представників усіх ВНЗ міста Харкова, України та інших країн.

5. Розвиток та укріплення контактів із фахівцями, які працюють у напрямку безпеки життєдіяльності, м. Харкова та його регіону, інших міст та регіонів України, країн та асоціацій.

6. Рекомендувати МНК « З цивільного захисту» МОН, МС України спланувати оновлення методичних матеріалів, щодо викладання дисциплін напрямку безпеки людини, звернути при цьому на застосування ризико-орієновного підходу, який є одним із провідних у світі та Європі, а відповідно і повинен бути таким і в Україні.

7. Сприяти роботі фахівців, щодо організації та проведення в Україні обов’язкової сертифікації фахівців, у тому числі викладачів ВНЗ, з питань безпеки.

8. До кінця 2011 року надіслати повідомлення членам Спілки фахівців з безпеки життєдіяльності, які заборгували із платою внесків, із попередженням про виключення їх із членів Спілки фахівців.

9. Загальну частину рішення конференції, довести до відома причетних до Спілки фахівців з безпеки життєдіяльності організацій, осіб, засобів масової інформації, керівництва міста та регіону, НМК Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з Цивільної оборони.

Схожі:

Іii міжнародної науково-методичної конференції iconIv міжнародної науково-методичної конференції
У роботі Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах» взяли участь 254 (222 у 2011 р.) фахівців...
Іii міжнародної науково-методичної конференції iconР І шення
Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах» та XV регіональної студентської наукової конференції...
Іii міжнародної науково-методичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Іii міжнародної науково-методичної конференції iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І міжнародної науково-методичної конференції
Іii міжнародної науково-методичної конференції iconПрограма проведення ІІ міжнародної науково-практичної конференції...
Для учасників конференції пропонується екскурсія по Києво-Печерській Лаврі. Збір бажаючих біля адміністративного 64 корпусу 18 жовтня...
Іii міжнародної науково-методичної конференції iconЗаявка анкета
Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів
Іii міжнародної науково-методичної конференції iconМіжнародної науково-практичної конференції
Академії митної служби України проводилась ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічної безпеки та...
Іii міжнародної науково-методичної конференції iconЕкологія. Людина. Суспільство
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі X міжнародної науково-практичної конференції
Іii міжнародної науково-методичної конференції iconЛуганська державна академія культури І мистецтв
Запрошуємо вас взяти участь у роботі VI міжнародної науково-практичної конференції
Іii міжнародної науково-методичної конференції iconУчасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
«удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка