Створення баз даних документів, визначених для включення до Державного реєстру національного культурного надбання, за допомогою системи автоматизації бібліотек ірбіс
Скачати 290.51 Kb.
НазваСтворення баз даних документів, визначених для включення до Державного реєстру національного культурного надбання, за допомогою системи автоматизації бібліотек ірбіс
Сторінка1/4
Дата конвертації17.06.2013
Розмір290.51 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

Створення

баз даних документів, визначених для включення

до Державного реєстру національного культурного надбання,

за допомогою системи автоматизації бібліотек ІРБІС(Рекомендації)


Київ 2002

Дане видання підготовлено на допомогу бібліотекам та архівам України в роботі з використання системи автоматизації бібліотек ІРБІС підчас роботи зі створення баз даних документів, визначених до Державного реєстру національного культурного надбання.

Видання доповнено 3 додатками: “Приклади описів документів, відібраних до Державного реєстру”; “Таблиця відповідності міток (назв) полів для опису документів згідно з «Інструкцією» і назв полів у системі ІРБІС”, “Зміст оптичного диска (демонстраційна версія)”.

Рекомендації розроблено фахівцями Київської асоціації користувачів системи ІРБІС та бібліотечно-інформаційних технологій, Національної парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України
ім. В.І. Вернадського, Харківської державної наукової бібліотеки
ім. В.Г. Короленка.

Матеріал
підготували:

О. Лазарєва, Л. Ніколенко, Я.Сенько, Н. Флегонтова –

Національна парламентська бібліотека України;

Г. Ковальчук – Національна бібліотека України
ім. В.І. Вернадського НАН України;

І. Лосієвський – Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка

^ Л. РудзськийКиївська асоціація користувачів системи ІРБІС та бібліотечно-інформаційних технологій)
© Національна парламентська бібліотека
України, 2002

© Національна бібліотека України

ім. В.І. Вернадського НАН України, 2002
Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”» (№ 1561-III від 16.05.2000 р.) визначає Державний бібліотечний фонд України як складову частину вітчизняної та світової історико-культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства. Важливе місце в цьому фонді посідають книжкові пам’ятки – рукописи, стародруки, значимі в історико-культурному відношенні друки більш пізніх років, які визначаються для особливого зберігання і раціонального використання, а також колекції видань.

Вищезазначений Закон, а також “Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.99 р. № 1716, зобов’язують власників книжкових пам’яток здійснювати роботу з їхнього виявлення з метою включення до Державного реєстру національного культурного надбання (далі – Державний реєстр), а також обліку та зберігання.

Основні групи документів та порядок їхнього відбору визначено “Інструкцією про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання” (далі – “Інструкція...”), затвердженою наказом Міністерства культури і мистецтв України 20.11.2001 р. № 708.
Головними учасниками проекту є:

Національна парламентська бібліотека України
^

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України


Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка

Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України

^ Центральний державний архів громадських об’єднань України
(м. Київ)


Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України (м. Київ)

Центральний державний історичний архів України (м. Київ)

Центральний державний історичний архів України (м. Львів)

Центральний державний кінофотофоноархів ім. Г. Пшеничного

(м. Київ)

Центральний державний науково-технічний архів України (м. Харків)

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва Укра-

їни (м. Київ)
В якості програмного забезпечення процесу створення Державного реєстру національного культурного надбання пропонується застосувати дві версії системи автоматизації бібліотек Ірбіс: міні- (розіслано вищеназваним установам) та демонстраційну (передбачається забезпечити інші великі бібліотеки – учасниць проекту).

Ці версії можуть працювати в умовах функціонування операційних систем (Novell Netware, Windows NT/2000 Server) у середовищі локальної мережі (ЛМ) бібліотеки (організації). Зауважимо, що вони мають деякі особливості через необхідність їхньої максимально можливої адаптації до вимог Державного реєстру.

Використання обох версій системи ІРБІС, дозволить вирішити такі основні завдання:

 • створити і наповнити записами БД за видами документів, що відповідають вимогам проекту;

 • здійснити засобами системи автоматизовану обробку (включаючи статистичну) масивів записів, створених в середовищі цієї системи.

У міні-версії системи чисельність записів в одній базі даних (БД) не може перевищувати ^ 25 тис. записів (заголовків). Демонстраційна версія системи може складати не більше 280 записів. Кількість БД в обох версіях не обмежується.

Для створення Державного реєстру в обох версіях системи ІРБІС пропонується користуватися тільки двома АРМами:

 • “Адміністратор”

 • “Каталогізатор”,

виконуючи такі технологічні процеси:

 • створення і наповнення записами конкретної БД за видами документів, що відповідають вимогам Державного реєстру;

 • архівування створеної БД (в разі ліміту її обсягу) на дискету або оптичний диск;

 • підготовка бібліографічного покажчика за створеною БД та його друк на паперовому носієві;

 • обов'язкове зберігання створеного покажчика в електронній формі;

 • експорт створених записів у форматі UNIMARC або в текстовому форматі з мітками формату UNIMARC і запис цих даних на дискету або оптичний диск;

 • передача накопиченої інформації на магнітному носієві або електронною поштою до бібліотек-центрів (регіональних, галузевих), на які покладено збір відповідних даних.

Додатково – для демоверсії (через обмеження кількості записів у БД – до 280):

 • очищення (після передачі) створеної БД від записів;

 • наповнення БД новими записами.

Подібні процеси необхідно здійснювати з кожною створеною БД
(нижче див. перелік). У такий спосіб користувач версій системи буде накопичувати електронні архіви записів, не збільшуючи при цьому загальну кількість БД у системі*.

Наведена вище технологія застосування версій дозволяє розв’язати відразу декілька завдань:

 • оптимізувати інструментарій з обробки даних і досягти ідентичності при описі документів;

 • істотно полегшити роботу з обробки даних у регіональних центрах зі створення Державного реєстру шляхом використання можливостей системи ІРБІС;

 • домогти спеціалістам установ – учасницям проекту – в набутті навичок щодо оволодіння автоматизованими технологіями.

Після ознайомлення з документацією до системи ІРБІС користувачам попередньо, за допомогою АРМу “Адміністратор”, необхідно створити такі БД**:


^ Назва бази даних

Коди БД

DB-1 – Рукописи та рукописні книги

СР

DB-2 – Інкунабули

І

DB-3 – Палеотипы

П

DB-4 – Іноземні стародруки

ІС

DB-5 – Видання глаголичного друку

Гл

DB-6 – Видання кириличного друку

Кир

DB-7 – Видання гражданського друку

Гр

DB-8 – Українські видання

Укр

DB-9 – Документи з експертною оцінкою

ЕОУ, ЕОР, ЕОІ

DB-10 – Періодичні видання гражданського друку

Гр-п

DB-11 – Українські періодичні видання

Укр-п

DB-12 – Періодичні видання з експертною оцінкою

ЕОУ-п, ЕОР-п, ЕОІ-п***

Застосування системи ІРБІС для створення записів про документи та їхнього експорту передбачає здійснення таких основних технологічних операцій, як:

 • інсталяція системи (встановлення системи на комп'ютер користувача );

 • виклик АРМу “Адміністратор”;

 • створення бази даних з необхідним ім'ям;

 • виклик АРМу “Каталогізатор”;

 • введення даних та їхнє збереження;

 • виклик АРМу “Адміністратор”;

 • експорт створених записів у форматі UNIMARC або в текстовому форматі з мітками формату UNIMARC;

 • передача до визначеної бібліотеки створених записів на магнітному носієві або електронною поштою.
Інсталяція системи
 • Встановити CD-ROM із програмним забезпеченням.

 • У директорії IRBIS на даному CD-ROM знайти файл setup.exe, запустити його і встановити систему на жорсткий диск комп'ютера в режимі діалогу з системою*.

Після встановлення системи в меню “Пуск” в рядку “Програми” буде створено новий рядок “Система ІРБІС”.

В разі необхідності, ярлики доступу до відповідних АРМів можуть бути винесені на робочий стіл.
Далі необхідно:

 • Викликати АРМ “Адміністратор”

 • У меню “База даних” обрати рядок меню “Нова”

 • Ввести назву БД (використовуючи тільки літери латинської абетки) та її розширення за видами документів відповідно до «Інструкції…»

 • Створити БД (кнопка “Створити”)

 • Викликати АРМ “Каталогізатор”

 • В режимі “Введення”, у меню вибору БД, обрати необхідну БД із раніше створених і зробити в ній необхідний запис, використовуючи засоби, надані системою

 • Після введення даних їх необхідно обов'язково зберегти (кнопка “Зберегти”)

 • Викликати АРМ “Адміністратор”

 • Використовуючи меню “База даних”, рядок “Експорт”, необхідно здійснити експорт створених записів в обмінному форматі UNIMARC або текстовому форматі з помітками UNIMARC

 • Використовуючи меню “Сервіс” (“Копіювати файл документів”), зберегти створені записи на зовнішньому носієві і жорсткому диску комп'ютера.

Всі перераховані вище операції докладно описано у відповідних пунктах документації до системи.

В разі відсутності можливості використання будь-якої версії системи ІРБІС для створення записів, варто застосувати звичайний текстовий редактор операційної системи Windows із визначеними мітками відповідно до «Інструкції...».

Керуючись даними рекомендаціями, бібліотеки – учасниці проекту мають можливість приступити до роботи по створенню Державного реєстру національного культурного надбання.

Література

 1. Інструкція про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного і культурного надбання. – К., 2001.– 7 с

 2. Машиночитаемая каталогизация старопечатной книги: Материалы обучающих семинаров, прошедших в Рос. нац. б-ке в рамках проекта Консорциума европ. науч. б-к (CERL) в 1998-1999 гг. / Рос. нац. б-ка; Consortium of European Research Libraries; В.Н. Зайцев (отв. ред.), Н.Ф. Вербина (авт.-сост.).– СПб., 2000.– 120с.

 3. Правила составления библиографического описания старопечатных изданий/ Междувед. катологизац. комис. при Гос. б-ке СССР им. В.И. Ленина; Сост. И.М. Полонская, Н.П. Черкашина. – М., 1989. – 302 с.: ил.

 4. Хранение и использование фондов редких и ценных изданий: Метод. рек. / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. НИО редких книг (Музей книги).– М., 1990.– 70 с.– БиблиоГр: с.29-31.

 5. Яцунок Е.И. Концептуальные подходы к созданию Общероссийского свода книжных памятников // Библиотековедение. – № 4. – 2001. –
  С. 126-127.


Додаток 1.
Приклади описів документів, відібраних до Реєстру
I. Зразки описів рукописних книг*

Зразок 1

# 11
# 12
# 13

[ Стихирарь минейний ]

# 14
# 15

[ХІІІ- ХІV ст.]

# 16

2 арк. неповні.

# 17

4° (12×19, 14×19,3)

# 18
# 19

1. 6713

# 101

Незадовільний

# 102

СР

# 103

НБУВ

# 104

Матеріал: пергамен. Тип письма: устав. Мова: давньоруська. Текст читається фрагментарно. Зміст: [^ Царскія часы] (Співи до Різдва Христова)


Зразок 2

# 11

Іоанн Златоуст (автор) [Смотрицький] (переписувач)

# 12

Іоанн Златоуст (автор), Стефан, С.Г. (переписувач)

# 13

Бесіди

# 14

м. Острог [тепер-Ровенської обл.]

# 15

1622

# 16

592 c.

# 17

4° (19,3×15)

# 18
# 19

819328 – с-2

# 101

Задовільний

# 102

СР

# 103

ХДНБ

# 104

На арк. 424 пам'ят. напис переписувачаЗразок 3

# 11

Величко

# 12

Самійло,С.В.

# 13

Указаніє о войні козацкои з поляками... (Літопис Самійла Величка)

# 14

с. Жуки, Полтавщина

# 15

1720-1721

# 16

Кн.1. 247 арк.

# 17

1° (31,5 × 19)

# 18

3 портр. (пером, розмивкою туші) укр. гетьманів Б. Хмельницького, І.Виговського, Ю.Хмельницького

# 19

819810

# 101

Задовільний

# 102

СР

# 103

ХДНБ

# 104

Орнамент. рамка (тит. арк.), ініціали


Зразок 4

# 11

Васілієв, дяк (переписувач, укладач, автор передмови)

# 12

Максим,-

# 13

Ірмологій [нотолінійний

# 14

м. Ворожба Сумська

# 15

1736

# 16

281 с.

# 17

2° (30 × 19)

# 18

22 іл. (пером, розмивкою туші), у т.ч. портр. Євстратія Печерського на фоні Києво-Печерського монастиря, пейзажі та ін.)

# 19

819158

# 101

Задовільний

# 102

СР

# 103

ХДНБ

# 104

Пошкодж. арк. 1-2. Високохудож. орнамент. заставки, кінцівки, ініціалиІІ. Зразки описів Інкунабулів
  1   2   3   4

Схожі:

Створення баз даних документів, визначених для включення до Державного реєстру національного культурного надбання, за допомогою системи автоматизації бібліотек ірбіс iconТема системи управління базами даних
Система управління базами даних (субд) це пакет прикладних програм І сукупність мовних засобів, що призначені для створення, супроводження...
Створення баз даних документів, визначених для включення до Державного реєстру національного культурного надбання, за допомогою системи автоматизації бібліотек ірбіс iconРозпорядження
Державного реєстру виборців від несанкціонованого доступу, зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних...
Створення баз даних документів, визначених для включення до Державного реєстру національного культурного надбання, за допомогою системи автоматизації бібліотек ірбіс iconРозпорядження
Державного реєстру виборців від несанкціонованого доступу, зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних...
Створення баз даних документів, визначених для включення до Державного реєстру національного культурного надбання, за допомогою системи автоматизації бібліотек ірбіс iconТема : Способи створення баз даних операторами ddl
Мета: Навчитися створювати бази даних, додавати І видаляти атрибути за допомогою операторів ddl
Створення баз даних документів, визначених для включення до Державного реєстру національного культурного надбання, за допомогою системи автоматизації бібліотек ірбіс iconЛекція №24 Тема: Специфіка експлуатації клієнт серверних систем, глобальні мережі
Системи баз даних, засновані на архітектурі "клієнт-сервер", є наближенням до розподілених систем баз даних, звичайно, істотно спрощеним...
Створення баз даних документів, визначених для включення до Державного реєстру національного культурного надбання, за допомогою системи автоматизації бібліотек ірбіс iconКонспект уроку в 11 класі Тема: «Поняття баз даних. Моделі баз даних....
Зберігання інформації – одна з найважливіших функцій комп’ютера. Одним з самих найпоширеніших способів такого зберігання інформації...
Створення баз даних документів, визначених для включення до Державного реєстру національного культурного надбання, за допомогою системи автоматизації бібліотек ірбіс iconУроку
Тема уроку Бази даних. Фактографічні І документальні бази даних. Ієрархічна, мережевна, реляційна модель бази даних. Основні об’єкти...
Створення баз даних документів, визначених для включення до Державного реєстру національного культурного надбання, за допомогою системи автоматизації бібліотек ірбіс iconЛекція №17 Тема: Проектування багатовимірних Баз Даних
Проектування бази даних. Процес створення проекту бази даних, призначеної для підтримки функціонування підприємства І сприяючої досягненню...
Створення баз даних документів, визначених для включення до Державного реєстру національного культурного надбання, за допомогою системи автоматизації бібліотек ірбіс iconТема: Створення баз даних та робота з ними
Мета: вивчити структуру вікна додатка ms access І основні засоби роботи з базами даних
Створення баз даних документів, визначених для включення до Державного реєстру національного культурного надбання, за допомогою системи автоматизації бібліотек ірбіс iconЛабораторно-практична робота Створення таблиць бази даних за допомогою...
Запустіть програму для створення бази даних ms access одним із відомих вам способів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка