Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження
Скачати 408.23 Kb.
НазваСпіввідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження
Сторінка1/5
Дата конвертації02.03.2013
Розмір408.23 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5

Зміст

Вступ 2

Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження 3

Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення 7

Задачі провадження 20

Стадії провадження 21

Порушення справи про адміністративне правопорушення 26

Розгляд справи 27

Оскарження постанови 31

Виконання постанови 32

Список використаної літератури 37

Вступ


Адміністративні провадження у наш час є найбіль поширеними. Вони охоплюють майже всі сфери нашого житя, діяльності установ, підприємств, організацій та насамперед держави. Але всеж таки, незважаючи на таке розповсюдження адміністративні провадження, а також адміністративний процес достатнь не розглянуті й понині. Велика кількість адміністративно-правового матеріалу та його досить складна систематизація створюють ще більшу складність у його вивченні.

Досить спірним питанням є співвідношення таких термінів як адміністративний процес та адміністративне провадження. Цей спір остаточно ще не вирішений. Існує багато думок з цього приводу. Саме розгляду міркувань різних науковців з цього приводу присвячено розділ під назвою "Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження".

В цій роботі також приділено увагу провадженню у справах про адміністративні правопорушення. Це пов’язане з тим, що провадження у справах про адміністративні правопорушення найтіснішим чином пов’язані з діяльністю органів внутрішніх справ. У розділах "Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення", "Задачі провадження" розглянуті такі питання як загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення, принципи цього виду провадження, а також його стадії.

На мій погляд розгляд питання щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення є дуже важливим, адже це провадження набуває все більшого розповсюдження й вимагає додаткового вивчення тих проблем та пробілів, що виявляються в процесі діяльності різних державних органів у вирішенні справ.
^

Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження


Адміністративний процес і провадження у справах про адміністративні правопорушення - органічно взаємозалежні процесуальні явища. Вони відбивають конкретні форми організації і розмежування адміністративно-процесуального законодавства, що опосередковує застосування визначеної системи матеріально-правових норм.

У вітчизняній юридичній літературі та законодавстві ці явища традиційно співвідносяться як загальне і часткове, між якими існують тісні взаємообусловлюючі та системообразуючі зв'язки і відношення: "…процес і провадження співвідносяться як загальне і особливе. Провадження – частина процесу; процес є сукупність проваджень".i

О.М. Якуба розглядає адміністративне провадження як "...урегульований законом послідовний процес підготування, розгляду, вирішенню і реалізації справ про адміністративні правопорушення органами державного управління".ii

Інші автори висловлюють діаметрально протилежну точку зору, рахуючи адміністративний процес частиною більш широкого поняття - адміністративного провадження.

Н.Г. Салищева у свій час писала, що "… варто розрізняти адміністративне провадження як процес застосування адміністративно правових норм, як процес діяльності виконавчих і розпорядницьких органів і адміністративний процес як діяльність із дозволу споровши, що виникають між сторонами адміністративних відношень, а також по застосуванню мір адміністративного примусу".iii Тут поняттям провадження охоплюється весь процес управлінської діяльності, а адміністративний процес є лише складовою частиною цієї діяльності.

Висловлюються достатньо аргументовані докази того, що провадження у справах про адміністративні правопорушення й адміністративний процес включаються в більш загальну систему процесуальних відносин, що опосередковують реалізацію всього матеріального права.iv Водночас питання про обсяг та зміст кожного з аналізованих понять, їхньому співвідношенні і співпідпорядкованності залишається до кінця невирішеним. Це створює значні трудності не тільки для визначення сутності виробництва по справах про адміністративні правопорушення, але і для змістовного визначення адміністративно-процесуального режиму правового регулювання.

Виділення цього режиму, єдиної адміністративно-процесуальної форми ускладнено насамперед неоднорідністю адміністративно-правового масиву, що ставиться до адміністративного права, практичною неможливістю відокремлення процесуальних норм, що тяжіють до визначеної групи матеріальних норм,v а також взаємодією адміністративно-процесуальних норм із «нормами багатьох галузей матеріального права»vi. Ці ускладнення збільшуються при спробах виділення самостійної галузі - адміністративно-процесуального права і визначення кола матеріально правових норм, що реалізуються в рамках адміністративного процесу. Спроби обмеження адміністративного процесу регламентованої законом діяльністю по вирішенню суперечок, що виникають між сторонами адміністративних правовідносин, що не знаходяться між собою у відношеннях службового підпорядкування, а також відношеннями по застосуванню мір адміністративного примусуvii створювали явний пробіл у сфері правового регулювання управлінських відносин. Вони логічно вели до побудови адміністративного процесу по уяві і подобі «устояних процесуальних систем - карного і цивільного процесів»viii без урахування того, що адміністративний процес знаходиться в найтіснішому зв'язку з державним керуванням.ix

Г. І. Петров, аналізуючи питання про застосування норм адміністративного права, прийшов до висновку, що «дії по застосуванню норм адміністративного права по характеру їхніх конкретних цілей можна розділити на дві групи». До першої групи він відніс дії по задоволенню тих або інших потреб суспільства (справи економічного, культурного, оборонного й організаційного характеру) або особи (дозвіл на підставі норм адміністративного права індивідуальних конкретних питань, таких, як видання міністром наказу про призначення директора державного підприємства, прийняття виконкомом рішення про призначення утримання багатодітної матері, видача громадянину ордера на житлоплощу, паспорти, диплома про закінчення навчального закладу, тобто ні що інше, як забезпечення суб'єктивних прав громадянина); до другого - дії по притягненню порушників норм адміністративного права, тобто провадження у справах про адміністративні правопорушення.x

Управлінські процедури поширюються не тільки на відношення, що регулюються різноманітними галузями права, але реалізуються через державно-виконавчу діяльність. Ця особливість адміністративно-процесуальної діяльності пояснює чисельність адміністративних проваджень, оскільки адміністративний процес обслуговує галузі права, що не мають своїх процесуальних форм.

Виділяють такі провадження:

1) по обробці і прийнятті нормативних актів;

2) по прийнятті індивідуальних актів керування;

3) по застосуванню адміністративно-процесуальних і запобіжних заходів;

4) у справах про адміністративні правопорушення;

5) по застосуванню дисциплінарних стягнень;

6) регістраційно-дозвільне;

7) надзорно-контрольне;

8) за заявами громадян, у тому числі як особливий вид провадження за скаргами;

9) діловодство;

10) у земельних, пенсійних, податкових, бюджетно-фінансових справах;

11) у справах по відшкодуванню матеріальних збитків і ін.

Незалежно від виду провадження основним документом адміністративної справи є письмова заява (скарга, протокол, запис звернення). До адміністративної справи відносяться й інші документи, які подаються сторонами адміністративно-правових відношень і допомагають у рішенні справи (свідчення очевидців, потерпілих, експертні заключення, інші документи, що стосуються справи). Орган, що займається провадженням у справі може потребувати або за власною ініціативою і власними силами одержати необхідні документи. Кожне провадження здійснюється відповідно за визначеними стадіях із дотриманням принципів адміністративного процесу.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження icon12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.)
Поняття адміністративного права. Загальна та особлива частина адміністративного права. Джерела адміністративного права
Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 11 клас
Поняття адміністративного права. Загальна та особлива частина адміністративного права. Джерела адміністративного права
Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження iconРеферат по правознавству Тема: Провадження у справах про адміністративні правопорушення
Провадження у справах про адміністративні правопорушення – особливий різновид адміністративного процесу, який значною мірою врегульований...
Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження iconКодекс україни 1
Загальні вимоги до провадження за ініціативою адміністративного органу 13
Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження iconКодексу адміністративного судочинства України
Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської...
Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження icon1. Метод адміністративного права
Будь-яку галузь права характеризує своєрідний метод правового регулювання як сукупність способів, засобів, прийомів, що використовуються...
Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження iconКодекс адміністративного судочинства україни
Кодекс адміністративного судочинства України визначає повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції,...
Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження iconДо Одеського апеляційного адміністративного суду
Цушко Євгена Анатолійовича про визнання незаконними його дій при винесені ним постанови про притягнення до адміністративної відповідальності...
Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження iconЗаконодавство України
Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва n 2а-17176/09/2670 ( v7176805-10 ) від 22. 04. 2010 Ухвалу Окружного...
Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження iconОбласні державні адміністрації як суб’єкти адміністративного права
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка