Попередній трудовий договір з працівником
Скачати 62.22 Kb.
НазваПопередній трудовий договір з працівником
Дата конвертації25.06.2013
Розмір62.22 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ПОПЕРЕДНІЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З ПРАЦІВНИКОМ

______________

_____________2013 р. _________________________

Цей трудовий договір укладений між Фізичною Особою-Підприємцем Ткаченко Василієм івановичом, що діє на підставі запису до господарської діяльності зареєстрований в реєстрі приватних підприємців за номером 312472502000014, ідентифікаційний код 890500133706, який надалі іменується «Замовник», з одного боку

і _____________________________________________________________________________________________
який(а) іменується надалі «Працівник», з другого боку, про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Працівник приймається на роботу до агенції праці ФОП Ткаченко В.І. на посаду________________________, для виконання праці на об’єктах (теріторіях) інших організацій (Роботодавця) в межах процесу виробництва, і заявляє, що має необхідну кваліфікацію, а також досвід праці на запропонованій посаді.

1.2. Роботодавець зобов’язується використовувати Працівника у відповідності до спеціальності, вказаної в трудовому договорі, укладеному між Роботодавцем і Працівником.

1.3. Роботодавець забезпечує нормальні умови для виконання праці, дотримання вимог охорони праці і техніки безпеки, у відповідності до законодавства РФ.

1.4. У відповідності до чинного договору Працівник підпорядковується правилам внутрішнього трудового розкладу Роботодавця, зобов’язується виконувати усні чи письмові розпорядження безпосереднього керівника, вимоги техніки безпеки праці, правила протипожежної та санітарно-протиепідеміологічної безпеки.

1.5. Терміном "Сторони" в цьому договорі позначаються Роботодавець і Працівник.

^ 2. Обов’язки сторін

2.1. Працівник зобов'язується:

2.1.1. Виконувати роботу, передбачену трудовим договором, завданнями роботодавця та посадовою інструкцією.

2.1.2. Виконувати вимоги техніки безпеки праці, правила протипожежної та санітарно-протиепідеміологічної безпеки.

2.1.3. Нести повну матеріальну відповідальність за надані йому матеріально-технічні цінності на умовах, передбачених чинним законодавством РФ.

2.1.4. Не розголошувати конфіденційну інформацію, а також відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства та нести встановлену чинним законодавством РФ відповідальність за ії розголошення.

2.1 .5. Надати документи, що підтверджують кваліфікацію Працівника.

2.2. Роботодавець зобов’язується:

2.2.1 Забезпечити Працівнику відповідні умови, необхідні для виконання ним своїх трудових зобов’язань.

2.2.2. Забезпечити умови для безпечної і ефективної роботи Працівника, обладнати його місце праці у відповідності до правил охорони праці і техніки безпеки РФ.

2.2.3. Своєчасно виплачувати обумовлене цим договором винагородження.

3. Оплата праці

3.1. За виконання зобов'язань, передбачених умовами цього договору, Працівнику виплачується _____________________

3.1.1. Заробітня плата: у відповідності до ставки складає: _________________________ месяц.

3.1.2. Працівникові, за результатами виконаної праці, згідно з внутрішніми правилами організації, може виплачуватися грошова премія в розмірі ___________________________________________________.

3.1.3. Оплата праці Працівника за роботу в нічний час, надурочні роботи та роботу в святкові дні, а також утримання із суми нарахованої заробітної платні здійснюється по ставкам, встановленим законодавством Рф.

^ 4. Розклад праці, вихідні і святкові дні, відпустки

4.1. Час початку і закінчення роботи, а також обідня перерва і час відпочинку встановлюються Роботодавцем у відповідності до чинного законодавства РФ.

4.2. Нормальна тривалість робочого часу складає 5 днів на тиждень по 8 годин щоденно.

4.3. Щорічна відпустка надається Працівникові згідно законодавства РФ.

^ 5. Соціальний захист Працівника

5.1. На Працівника розповсюджуються схеми соціального забезпечення, соціального страхування і медичного обслуговування, передбачені законодавством РФ.

5.2. Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується в порядку, встановленому законодавством РФ.

5.3. Роботодавець забезпечує Працівника мешканням, що відповідає санітарним нормам РФ, за рахунок Роботодавця.

5.4. При достроковому розірванні трудового договору з віни Роботодавця, остатній сплачує витрати на повернення Працівника до України. В усіх інших випадках витрати на повернення до України Працівник сплачує самостійно.

5.5. У випадку неможливості забезпечити Працівника роботою, а також у випадку скорочення штату чи ліквідації Роботодавця, договір розривається з Працівником з обов'язковим повідомленням остатнього не пізніше ніж 14 днів перед розірванням.

^ 6. Зміна, припинення та розірвання договору

6.1. Зміни і додаткі до цього договору приймаються підписанням сторонами додаткових угод.

6.2. Дія договору припиняється:

а) після закінчення строку його дії;

б) за згодою сторін;

в) даний договір автоматично втрачає чинність в момент підписання нового трудового договору між Сторонами.

6.3. Працівнік має право достроково розірвати цей договір у випадку:

а) настання подій, що реально унеможливлюють фізичне виконання умов договору (довга, тяжка хвороба, інвалідність тощо).

б) невиконання Роботодавцем умов цього договору чи недотримання вимог законодавства о праці РФ.

в) в інших випадках, передбачених чинним законодавством про працю РФ.

6.4. Роботодавець має право достроково розірвати даний договір у випадку (при цьому не несе відповідальності, передбаченої п.5.4. даного договору):

а) невідповідності Працівника посаді, що він займає і відсутності необхідної кваліфікації.

б) ліквідації організації, скорочення штату, при настанні подій, що призвели до суттєвої зміни умов праці.

в) невиконання Працівником своїх зобов'язань згідно з цим договором чи при виконанні їх неналежним чином.

г) систематичних порушень трудової дисципліни, появлення на роботі в нетверезому стані чи уживанні на роботі спиртних напоїв, та у випадку крадіжок на роботі.

д) відсутності Працівника без поважних причин на роботі більш ніж 4 години.

є) настання подій, що реально унеможливлюють фізичне виконання умов договору (довга тяжка хвороба, інвалідність тощо).

ж) в інших випадках, передбачених Чинним законодавством РФ.

^ 7. Строк дїі, інші умови договору. Відповідальність сторін.

7.1. Цей договір є строковим трудовим договором.

7.1.1 Цей договор діє з «____»_________________ 201__р. до «____»______________ 201_ р.

7.2. Інші умови Договору:

7.2.1. Працівник без згоди Роботодавця не має права виконувати зобов'язання, що не вказані в договорі.

7.2.2. Працівник не має права протягом дії цього договору укладати подобні договори з іншими Роботодавцями, а також брати понадгодинові роботи у інших Роботодавців. За порушення цієї умови Працівник несе матеріальну відповідальність у розмірі 10000 рублів. Також в такому випадку Роботодавець має право достроково розірвати цей договір (при цьому не несе відповідальності, передбаченої п.5.4. даного договору).

7.2.3. Працівник несе матеріальну відповідальність за шкоду, нанесену його діями, а також у випадках і згідно з законодавством РФ .

^ 8. Механізм вирішення спорів

8.1. Суперечності між сторонами розв'язуються шляхом взаємної згоди.

8.2. У випадку недосягнення взаємної згоди і порозуміння - у порядку, встановленому законодавством РФ

^ 9. Додаткові умови.

9.1. Цей договір складається з 10 (десяти) пронумерованих параграфів.

9.2. Даний договір складений в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

9.3. Договір набирає чинність в момент підписання його обома сторонами.

9.4. Сторони без взаємної згоди не мають права розголошувати умови цього договору.

9.5. По всіх питаннях, не врегульованих Цим договором, сторони керуються Трудовим Кодексом РФ та іншими нормативними актами РФ.

^ 10. Адреса та реквізити сторін:

Роботодавець:

ФОП Ткаченко Василій іванович,

РФ, Ленінградська обл., Ломоносовський р-н, сел. Горбунки, буд.11/ 50

Працівник:

Прізвище _______________________________

Ім’я________________________________________По-батькові__________________________________________

Дата народження _______________________

Адреса:_____________________________________________________________________________________

Паспорт, серія _______________________________________________________________________________
Коли і ким виданий:___________________________________________________________________________
Підписи сторін попереднього трудового договору:

_________________________________________ __________________________________________

МП

Схожі:

Попередній трудовий договір з працівником iconЗатверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України...

Попередній трудовий договір з працівником iconЧинне законодавство України визначає трудовий договір як угоду між...
До речі, одним із важливих інститутів трудового права є колективний договір, що укладається між власником (уповноваженим ним органом)...
Попередній трудовий договір з працівником iconТрудовий договір
...
Попередній трудовий договір з працівником icon"Продуктивність (укр.)"
Договір між працівником та підприємством, згідно з яким працівник зобов’язується виконувати роботу за певною спеціальністю
Попередній трудовий договір з працівником iconДоговір
Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту (надалі іменується "Договір") про таке
Попередній трудовий договір з працівником icon«Українська мова за пс». Відповіді на запитання білетів. Кмрф кдавт....
Це документ, яким регламентуються стосунки між установою І позаштатним працівником. Трудова угода, укладена зі штатним працівником,...
Попередній трудовий договір з працівником iconДоговір підряду №09/11
Олійника Станіслава Леонідовича, що діє на основі Статуту, з іншого боку, а разом іменовані „Сторони” та кожний окремо „Сторона”...
Попередній трудовий договір з працівником iconУклали цей договір оренди обладнання (далі «Договір») з наступними умовами

Попередній трудовий договір з працівником icon2 2 Попередній перегляд ефектів
Організація праці та робочого місця. Раціональні прийомивиконання робіт
Попередній трудовий договір з працівником iconДоговір на комерційне використання програмного засобу (ліцензійний договір)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка