Принципи системи крим
Скачати 53.53 Kb.
НазваПринципи системи крим
Дата конвертації26.06.2013
Розмір53.53 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


Роз'яснювальна памятка для підлітків, учнів, молоді, громадян на тему:

Принципи системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні

Ці принципи були розроблені та складені робочою групою з впровадження системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, і є підґрунтям для подальшого розвитку підходів до роботи з неповнолітніми правопорушниками та розробки відповідних програм. Вони охоплюють основні цілі, зазначені у Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, й враховують міжнародні стандарти та рекомендації, що стосуються систем юстиції щодо неповнолітніх. Ефективна система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх є:

Автономною в системі загального правосуддя

Кримінальна юстиція щодо неповнолітніх має бути організаційно відокремлена від системи кримінального правосуддя для дорослих та здійснюватися у відмінних від нього формах. Така система має визнавати, що діти не є дорослими, вони значною мірою залежать від дорослих і суспільства, мають нижчий рівень емоційної, розумової та інтелектуальної зрілості, й тому вимагають особливого ставлення, відповідного до їхнього віку та рівня розвитку.

^ Заснованою на правах дитини

Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх має визнавати основоположні права та свободи дитини, в тому числі право на: гуманне ставлення та свободу від насильства при дачі показань, правову та іншу відповідну допомогу, інформування про зміст обвинувачення проти неї, презумцію невинуватості, невідкладне прийняття рішення з приводу своєї справи компетентним, незалежним, та неупередженим органом, конфіденційність розгляду справи.

^ Зосередженою на профілактиці правопорушень Метою системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх є профілактика вчинення злочинів серед дітей, всі дії стосовно дітей повинні здійснюватися саме з цією метою. Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх реагує на злочини та проступки неповнолітніх на всіх стадіях провадження у справі шляхом раннього, своєчасного та

пропорційного вчиненому правопорушенню та відповідного до обставин, в яких перебуває неповнолітній, втручання.

^ Акцентованою на альтернативах покаранню та відновних заходах, до яких залучаються діти, суспільство та сім'я. На відміну від покарання система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх заохочує застосування альтернативних і відновних заходів реагування на правопорушення неповнолітніх, які мають на меті заохочення до визнання неповнолітнім правопорушником відповідальності за вчинені дії та виправлення заподіяної шкоди, віддає перевагу формам юридичної відповідальності, які сприяють примиренню та відновленню порушених стосунків. В'язничі санкцї щодо неповнолітніх є засобом, який використовується тільки у разі неможливості досягнення мети юридичної відповідальності іншими засобами.

^ Зорієнтованою на захист суспільства

Система кримінального правосуддя щодо неповнолітніх сприяє довготривалому захисту суспільства шляхом профілактики правопорушуваності серед неповнолітніх. Головним завданням у ситуації, коли дитина перебуває в конфлікті з законом, є попередження вчинення нею повторних злочинів.

^ Зосередженою на залученні громади та сім'ї

Батьки повинні бути проінформовані стосовно процесуальних дій стосовно їхніх дітей та мають залучатися для надання всебічної підтримки дитині, яка потрапила в ситуацію конфлікту з законом. Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх базується на взаємодії сім'ї, освітніх закладів, державних і муніципальних органів та установ, громадських організацій. Пріоритетним завданням системи є збереження або відновлення зв'язку дитини з сім'єю та громадою.

Профілактика запобігання протиправній та антисоціальній поведінці є ключовим аспектом і метою система правосуддя для дітей та індивідуальних програмних втручань:

- Раннє втручання

Проблеми мають бути визначені та розв'язані з метою профілактики вчинення повторних злочинів і зміцнення зв'язку між протиправною поведінкою та наслідками

-Пропорційні та відповідні втручання. Заходи реагування мають відповідати рівню зрілості підлітка та ступеню його протиправної поведінки

- Конфіденційність

Деталі кожної справи повинні бути доступними тільки у виняткових випадках з метою захисту дітей.

Позасудові заходи є часто найбільш адекватним та ефективним способом боротьби з правопорушуваністю неповнолітніх:

- Ресоціалізація та профілактика

Метою цих заходів є корекція протиправної поведінки та профілактика повторних правопорушень.

- Відповідальність

Мають застосовуватися, коли вони є достатніми для заохочення дитини визнати свою відповідальність за протиправні дії.

- Обов'язок

Такі заходи заохочують дитину до визнання та відновлення заподіяної шкоди дитині або громаді.

- Засновані на відновних підходах

Можуть використовуватися з метою заохочення почуття гідності, соціальної гармонії, усунення конфлікту, компенсації шкоди.

Судовий процес

Судовий процес має забезпечувати дотримання фундаментальних прав і свобод неповнолітніх: право на гуманне ставлення; право на правову та іншу необхідну допомогу; право на інформування щодо змісту звинувачення; право на захист; право на розгляд справи компетентним,
незалежним та неупередженими судовим органом; оперативний та конфіденційний судовий процес; презумцію невинуватості.

Рішення суду /призначення покарання повинно бути спрямованим на ресоціалізацію та профілактику майбутньої правопорушуваності. Покарання повинно бути:

- Найменш обмежувальним

Має застосовуватися найменш каральна опція, але та, що заохочуватиме дитину до визнання відповідальності за вчинене правопорушення.

- Адекватним та пропорційним

Покарання не повинно бути більшим ніж покарання для дорослого за аналогічний злочин

- Заохочувати визнання відповідальності дитини за заподіяну шкоду та обов'язку щодо її відшкодування.

- Індивідуальний підхід

Повинні враховуватися індивідуальні характеристики та соціальна ситуація як основа майбутніх програмних втручань.

Ресоціалізація та реінтеграція. Підтримка та нагляд громади стосовно неповнолітніх повинні забезпечуватися з метою їхньої ресоціалізації та профілактики правопорушуваності

- Індивідуалізовані

Види підтримки з боку громади мають бути засновані на ризиках та індивідуальних потребах правопорушників.

  • Повинні сприяти зусиллям неповнолітнього в здобутті освіти та працевлаштуванні

  • Залучення сім'ї та громади до відновлення та підтримки порушених соціальних зв'язків, стосунків.Схожі:

Принципи системи крим icon“Мажоритарні виборчі системи”
В порівняльному конституційному праві дається таке тлумачення поняття виборчої системи : це встановлені Конституцією чи законом правила...
Принципи системи крим iconМаршрути активного (спортивно-оздоровчого) туризму
Пішохідні (Крим, Карпати) Водні (Дніпро, Південний Буг, Дністер, Псел, Ворскла, Горинь) Велосипедні (Крим, Карпати) Спелео (Крим,...
Принципи системи крим iconУраження легень при спадковій патології. Вроджені вади розвитку бронхолегеневої...
Мета: удосконалити знання лікарів-інтернів про сучасні погляди на патогенетичні механізми розвитку, клініко-параклінічні критерії...
Принципи системи крим iconЗакону України «про вищу освіту»
Автономної Республіки Крим, вищий навчальний заклад, заснований органами влади Автономної Республіки Крим, що фінансується з бюджету...
Принципи системи крим iconПоняття, принципи І види слідчого огляду
Серед слідчих дій, передбачених крим процес. Законодавством місце належить огляду місця події. Слідчий огляд – процесуальна дія,...
Принципи системи крим iconЗагальна характеристика банку
Правильні принципи організації виробництва, оптимальні системи І процедури грають важливу роль. Однак виробничий
Принципи системи крим iconСтатут новопокровської загальноосвітньої школи I iii ступенів Красногвардійської...
Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Новопокровка, вул. Леніна 54. тел. (256) 7-99-26
Принципи системи крим iconОснови медичної генетики. Спадкові захворювання дитини. Принципи...
Мета: удосконалити знання лікарів за спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина” про особливості клініки, діагностики спадкової...
Принципи системи крим iconАналіз системи виявлення вторгнень та комп’ютерних атак радченко...
У статті проведений аналіз проектування системи виявлення атак, розглянуто основні принципи створення засобів виявлення І протидії...
Принципи системи крим iconПринципи навчання (дидактичні принципи)
Навчання як цілеспрямований, системний І послідовний процес підпорядкований певній системі принципів, дотримання яких забезпечує...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка