Наказ
НазваНаказ
Сторінка1/7
Дата конвертації28.06.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

08.12.2003 N 331

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 грудня 2003 р.

за N 1206/8527

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 1 від 09.01.2007 )

  Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення населення України технічними засобами реабілітації

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці та соціальної політики N 11 від 21.01.2005 N 180 від 15.05.2006 )

Відповідно до статті 36 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", а також з метою вдосконалення системи забезпечення населення України технічними засобами реабілітації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок забезпечення населення України технічними засобами реабілітації (додається).

2. Зареєструвати в Міністерстві юстиції України Інструкцію про порядок забезпечення населення України технічними засобами реабілітації.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 9 березня 2000 року N 53 "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення населення України протезно-ортопедичними виробами" (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 травня 2000 року за N 277/4498).

4. Скасувати наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 20 серпня 2003 року N 231 "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення населення України технічними засобами реабілітації".

Міністр

М.Папієв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики

України

08.12.2003 N 331

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 грудня 2003 р.

за N 1206/8527

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок забезпечення населення України технічними засобами реабілітації

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок забезпечення технічними засобами реабілітації (протезно-ортопедичними виробами, в тому числі ортопедичним взуттям, засобами пересування, допоміжними засобами особистого захисту, догляду та для ходіння) для максимального відновлення втрачених функцій органів інвалідів, пенсіонерів та інших осіб з ушкодженнями і захворюваннями опорно-рухового апарату, іншими захворюваннями, що викликають потребу в ортопедичній допомозі, та які мають право на таке забезпечення згідно з чинним законодавством.

1.2. Виготовлення технічних засобів реабілітації для забезпечення населення України за рахунок коштів Державного бюджету здійснюють казенні та державні протезно-ортопедичні підприємства сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України та підприємства інших форм власності, їх відокремлені структурні підрозділи (далі - підприємства), що мають необхідне обладнання, відповідних фахівців та отримали у визначеному законодавством порядку державне замовлення на виготовлення технічних засобів реабілітації.

Вимоги до підприємств, що виготовляють технічні засоби реабілітації, розробляються Українським науково-дослідним інститутом протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі УкрНДІ протезування) та затверджуються Міністерством праці та соціальної політики України.

1.3. Інваліди, пенсіонери та інші особи, які мають право на безплатне забезпечення технічними засобами реабілітації відповідно до чинного законодавства, забезпечуються ними за рахунок коштів Державного бюджету, передбачених Фонду соціального захисту інвалідів на забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації.

Інваліди від трудового каліцтва та професійних захворювань забезпечуються технічними засобами реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Інваліди від трудового каліцтва та професійних захворювань, які у відповідності з чинним законодавством не підлягають забезпеченню технічними засобами реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, забезпечуються ними за рахунок коштів Державного бюджету, передбачених Фонду соціального захисту інвалідів на забезпечення інвалідів протезноортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації в порядку, передбаченому цією Інструкцією.

1.4. Види технічних засобів реабілітації, якими підприємства забезпечують інвалідів, пенсіонерів та інших осіб, які мають право на безплатне забезпечення:

протези верхніх і нижніх кінцівок та пристосування до них, чохли на кукси, шкіряні рукавички на протези верхніх кінцівок, ортези (ортопедичні апарати, корсети, тутори, ін.), бандажні вироби, обтуратори, реклінатори, протези молочних залоз із ліфом для них, відвідні пристосування при вроджених вивихах стегна, ортопедичні штани, ортопедичне взуття, взуття на протези, коляски для пересування, крісло-коляски з електричним приводом, палиці, милиці й інші індивідуальні пристрої для компенсації втрачених функцій опорно-рухового апарату або користування з лікувально-профілактичною метою, передбачені Номенклатурою технічних засобів реабілітації осіб з дефектами опорно-рухового апарату, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17 березня 2003 року N 59 (зі змінами та доповненнями).

Протезами очей, зубів, щелеп, слуховими і голосоутворювальними апаратами, ендопротезами, сечо- та калоприймачами й іншими засобами медичної реабілітації населення забезпечують спеціалізовані заклади Міністерства охорони здоров'я України.

1.5. Потребу інвалідів, пенсіонерів та інших осіб, які мають право на безплатне забезпечення технічними засобами реабілітації, визначають медико-соціальні експертні комісії (далі - МСЕК) або лікувально-профілактичні установи Міністерства охорони здоров'я України, медичні фахівці УкрНДІ протезування та лікарі підприємств, що отримали у визначеному законом порядку державне замовлення на виготовлення технічних засобів реабілітації .

1.6. Підприємства, що отримали у визначеному законодавством порядку державне замовлення на виготовлення технічних засобів реабілітації, приймають замовлення від інвалідів, пенсіонерів, інших осіб, які мають право на безплатне забезпечення (незалежно від місця проживання, одержання пенсії, роботи, служби, навчання), у тому числі від тих, які перебувають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку, інвалідів та дітей, дитячих будинках і школах-інтернатах, у лікувально-профілактичних закладах, здійснюють загальну реєстрацію та облік інвалідів, пенсіонерів та інших осіб, які мають право на безплатне забезпечення технічними засобами реабілітації відповідно до чинного законодавства, з обов'язковим уведенням інформації щодо кожного інваліда, який пройшов обслуговування на підприємстві, до електронної системи обліку та контролю за виготовленням та видачею технічних засобів реабілітації.

1.7. Управління праці та соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконкомів міських, районних рад у містах:

1.7.1. Ведуть облік інвалідів, пенсіонерів та інших осіб, які підлягають безплатному забезпеченню технічними засобами реабілітації за місцем проживання, у разі потреби надають їм допомогу в оформленні замовлень на виготовлення цих виробів.

У виключних випадках Управління праці та соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконкомів міських, районних рад у містах за погодженням з Міністерством праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головним управлінням соціального захисту населення Київської міської держадміністрації, Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації можуть видавати населенню технічні засоби реабілітації за місцем тимчасової реєстрації місця проживання.

1.7.2. Щоквартально, не пізніше 10 числа за звітним кварталом, надсилають підприємствам, що отримали у визначеному законодавством порядку державне замовлення на виготовлення технічних засобів реабілітації, інформацію про інвалідів, пенсіонерів та інших осіб, які перебували на обліку для безкоштовного одержання технічних засобів реабілітації і були зняті з обліку з різних причин (переїзд на нове місце проживання, смерть та ін.).

1.7.3. Щомісячно, не пізніше 10 числа за звітним місяцем, подають Міністерству праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської держадміністрації, Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації інформацію про інвалідів, пенсіонерів та інших осіб, які перебувають на обліку для безкоштовного одержання технічних засобів реабілітації, зняті з обліку з різних причин (переїзд на нове місце проживання, смерть та ін.), а також інформацію про кількість отриманих технічних засобів реабілітації, їх вартість, кількість виданих інвалідам, пенсіонерам та іншим особам технічних засобів реабілітації, залишок на кінець місяця тощо.

Зазначена інформація подається у формі, що затверджується Міністерством праці та соціальної політики України.

1.8. Фонд соціального захисту інвалідів у строки, установлені для підготовки бюджетного запиту, на підставі даних Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головного управління соціального захисту населення Київської міської держадміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації, промислового об'єднання "Укрпротез" (далі - об'єднання "Укрпротез") та підприємств, що приймають участь у виконанні державного замовлення, визначає потребу на наступний рік в технічних засобах реабілітації, що видаються безплатно інвалідам, пенсіонерам і іншим особам відповідно до чинного законодавства, потребу у коштах для їх оплати та подає цю інформацію Міністерству праці та соціальної політики України для підготовки бюджетного запиту на наступний рік. Порядок обробки цієї інформації для включення її до проекту державного замовлення на наступний рік визначається наказом Міністерства праці та соціальної політики України.

У разі необхідності Фонд соціального захисту інвалідів на підставі даних Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головного управління соціального захисту населення Київської міської держадміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації, об'єднання "Укрпротез" та підприємств, що беруть участь у виконанні державного замовлення, у порядку, визначеному чинним законодавством, здійснює уточнення обсягів державного замовлення на технічні засоби реабілітації на поточний рік.

1.9. Відповідно до визначених обсягів державного замовлення на технічні засоби реабілітації, що видаються безплатно інвалідам, пенсіонерам та іншим особам, які мають право на таке забезпечення відповідно до чинного законодавства, та обсягів бюджетних асигнувань, передбачених на ці цілі, Фонд соціального захисту інвалідів у порядку, установленому законодавством з питань закупівлі товарів за державні кошти, визначає підприємства (враховуючи специфіку виробництва), що будуть виконувати державне замовлення, укладає з ними договори про виготовлення та поставку технічних засобів реабілітації згідно з примірними договорами (додатки 1, 2).

Перелік технічних засобів реабілітації, що поставлятимуться виконавцями державного замовлення в поточному році, а також поквартальний графік їх поставки Фонд соціального захисту інвалідів надсилає Міністерству Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації та ПО "Укрпротез" для керівництва у роботі.

1.10. Первинне та складне протезування інвалідів здійснюється, як правило, відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють порядок індивідуальної реабілітації та первинного протезування інвалідів з патологією опорно-рухового апарату, що затверджуються Міністерством праці та соціальної політики України, та проводиться в стаціонарі первинного та складного протезування підприємства, що отримало у визначеному законодавством порядку державне замовлення на виготовлення технічних засобів реабілітації, або в клініці УкрНДІ протезування.

Направлення інвалідів до стаціонару підприємства здійснює заступник керівника з медичної роботи, а в клініку УкрНДІ протезування - начальник медичного відділу об'єднання "Укрпротез", керівники підприємств, що отримали у визначеному законодавством порядку державне замовлення на виготовлення технічних засобів реабілітації, за погодженням з УкрНДІ протезування.

1.11. Інваліди, пенсіонери та інші особи, які мають право на безоплатне забезпечення технічними засобами реабілітації та згідно з висновком МСЕК або лікувально-профілактичної установи потребують технічних засобів реабілітації, для оформлення замовлення на їх виготовлення мають звернутися безпосередньо на підприємство, що отримало у визначеному законом порядку державне замовлення на виготовлення технічних засобів реабілітації, або до працівників виїзної медико-технічної бригади такого підприємства, або до управлінь праці та соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконкомів міських, районних у містах рад за місцем проживання.

Приймання замовлень у інвалідів, пенсіонерів, інших осіб за місцем проживання здійснюється спеціалістами медико-технічних бригад підприємств, що отримали у визначеному законом порядку державне замовлення на виготовлення технічних засобів реабілітації, за графіком, узгодженим із відповідними управліннями праці та соціального захисту населення.

При оформленні замовлення на виготовлення технічних засобів реабілітації замовники повинні подати такі документи:

- паспорт або документ, що його замінює;

- для дітей до 16 років - свідоцтво про народження, а також паспорт одного з батьків;

- довідку медико-соціальної експертної комісії або направлення лікувально-профілактичної установи;

- посвідчення інваліда, пенсіонера чи інший документ, що посвідчує право на пільги;

- довідку з протезно-ортопедичного підприємства будь-якої форми власності про останню дату отримання технічного засобу реабілітації та його вид, про що робиться запис у карті протезування (за відсутності інформації з електронної системи контролю за виготовленням та видачею технічних засобів реабілітації про останню дату протезування).

Інваліди від трудового каліцтва та професійних захворювань, які забезпечуються технічними засобами реабілітації за рахунок коштів Державного бюджету в порядку, передбаченому цією Інструкцією, крім передбачених вище документів подають також довідку органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України про відмову у забезпеченні засобами технічної реабілітації у зв'язку з відсутністю у переліку категорій осіб, що підлягають забезпеченню за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Діти до 18 років, які перебувають в будинках-інтернатах і позбавлені батьківської опіки, особи, які перебувають у лікувально-профілактичних закладах і потребують первинного протезування, замість довідки МСЕК подають довідку про потребу в забезпеченні технічними засобами реабілітації, підписану керівником цього закладу, завірену печаткою.

1.12. Підприємства, що отримали у визначеному законодавством порядку державне замовлення на виготовлення технічних засобів реабілітації, на кожного замовника, якому вони виготовляють технічні засоби реабілітації за рахунок коштів Державного бюджету, оформляють замовлення і карту протезування (форми затверджує Міністерство праці та соціальної політики України за поданням Фонду соціального захисту інвалідів та об'єднання "Укрпротез"), де зазначається:

- тип технічного засобу реабілітації;

- потрібні антропометричні дані замовника;

- результати примірок;

- дата видачі та вартість виробу.

1.13. Карти протезування і замовлення є документами, що містять дані, що підтверджують право інвалідів, пенсіонерів та інших осіб на безплатне забезпечення технічними засобами реабілітації відповідно до чинного законодавства, та відображають необхідні дані для виготовлення й видачі виробів замовникам. Ці документи, підписані лікарем й інспектором з обліку замовлень, або іншими особами, уповноваженими керівником підприємства, зберігаються підприємствами як документи суворої звітності: карта протезування - постійно, реєстри та замовлення - 3 роки.

Замовлення затверджується керівником підприємства.

1.14. Тип технічного засобу реабілітації визначає лікар медичного відділу підприємства, що отримало у визначеному законодавством порядку державне замовлення на виготовлення технічних засобів реабілітації. Зміни або виправлення в карті протезування й замовленні, що стосуються діагнозу, конструкції виробу, розмірів і т. ін., може зробити лише лікар, який визначив тип технічного засобу реабілітації. Зміни в замовленні затверджуються керівником підприємства.

1.15. Готовий технічний засіб реабілітації видається особисто замовнику з обов'язковою приміркою, в окремих випадках допускається видача технічного засобу реабілітації, що випускається серійно, іншій особі за наявності доручення на його одержання.

Технічні засоби реабілітації, що випускаються серійно, за письмовою заявою замовника можуть надсилатись поштою з відшкодуванням витрат за рахунок коштів Державного бюджету.

До кожного виданого замовнику технічного засобу реабілітації підприємство видає керівництво з експлуатації з талоном на гарантійний ремонт.

Підпис інваліда в карті протезування й замовленні про одержання виробу обов'язковий. При надсиланні виробів поштою у бланку замовлення зазначаються дата й номер поштової квитанції.

1.16. При первинному протезуванні інваліди в разі потреби забезпечуються лікувально-тренувальними протезами на строки, необхідні для формування кукси.

Час перебування інвалідів у стаціонарі первинного та складного протезування або клініці УкрНДІ протезування визначають відповідно заступник керівника підприємства з медичної роботи або головний лікар клініки УкрНДІ протезування в залежності від складності протезування.

1.17. Інваліди, пенсіонери та інші особи, які підлягають забезпеченню засобами технічної реабілітації за рахунок коштів Державного бюджету, за бажанням можуть замовити потрібні засоби технічної реабілітації на підприємствах усіх форм власності, з яким Фондом соціального захисту інвалідів укладено відповідний договір на поточний рік.

2. Забезпечення населення технічними засобами реабілітації

2.1. Технічними засобами реабілітації забезпечуються безплатно за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті Фонду соціального захисту інвалідів на забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації:

- інваліди всіх категорій незалежно від факту призначення і виду одержуваної пенсії, за винятком інвалідів від трудового каліцтва та професійних захворювань;

- пенсіонери незалежно від виду одержуваної пенсії;

- особи похилого віку;

- діти до 18 років;

- підопічні будинків-інтернатів для громадян похилого віку, інвалідів та дітей;

- підопічні дитячих будинків і шкіл-інтернатів;

- особи, які навчаються в загальноосвітніх, професійних, навчально-виховних та вищих навчальних закладах (денна форма навчання);

- особи, які перебувають у лікувально-профілактичних закладах на стаціонарному лікуванні, за діагнозом та медичними показаннями потребують протезно-ортопедичної допомоги і не мають групи інвалідності;

- жінки, які потребують протезування молочних залоз;

- інваліди від трудового каліцтва та професійних захворювань, за винятком тих осіб, які у відповідності з чинним законодавством підлягають забезпеченню технічними засобами реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Особи, які не належать до перелічених категорій населення, мають право на придбання технічних засобів реабілітації за власний рахунок.

2.2. Особи, зазначені в пункті 2.1 цієї Інструкції, технічні засоби реабілітації отримують у такій кількості і на такі строки:

2.2.1. Протези нижніх і верхніх кінцівок та ортези (апарати, тутори, корсети), спиноутримувачі - 1 шт. на 2,5 роки (з проведенням у разі потреби необхідного ремонту або відновлення косметики), дітям до 18 років - у міру зростання.

Протези нижніх і верхніх кінцівок та ортези (апарати, тутори, корсети), спиноутримувачі виготовлені за сучасними технологіями та з використанням імпортних напівфабрикатів та комплектуючих,- 1 шт. на 3 роки.

В окремих випадках за медичними показаннями можлива заміна технічних засобів реабілітації раніше встановленого строку.

Остаточне рішення щодо дострокової заміни технічного засобу реабілітації приймає керівник підприємства, що отримало державне замовлення, заступник керівника або лікар УкрНДІ протезування або начальник медичного відділу об'єднання "Укрпротез" .

Працюючим інвалідам, пенсіонерам, особам похилого віку та особам, які навчаються в загальноосвітніх, професійних навчально-виховних та вищих навчальних закладах (денна і вечірня форми навчання), зазначені технічні засоби реабілітації видаються незалежно від технології виготовлення та використання імпортних напівфабрикатів і комплектуючих по 1 шт. на 2 роки при поданні довідки про роботу або навчання.

Дозволяється видавати одночасно 2 протези на 4 роки.

До робочого протеза верхньої кінцівки можуть видаватися насадки (пристрої), потрібні для виробничої діяльності й побуту,- на 1 рік.

Чохли для упакування протезів рук і ніг, апаратів, корсетів і туторів видаються одночасно з виробами - 1 чохол на 1 виріб.

Запис про видачу чохлів, рукавичок та пристроїв робиться в карті протезування у встановленому порядку.

2.2.2. Протези рук із біоелектричною або міотонічною системами управління - 1 шт. на 3 роки; працюючим інвалідам - 1 шт. на 2 роки.

2.2.3. Парні протези й апарати кінцівок при двосторонній ампутації кінцівок або ураженні опорно-рухового апарату незалежно від технології та використання імпортних напівфабрикатів і комплектуючих - 1 комплект на 1 рік.

2.2.4. Ортопедичні штани при двобічній екзартикуляції тазостегнових суглобів, двобічних куксах стегна довжиною до 10 см або за наявності протипоказань до користування протезами (незалежно від довжини кукси) - 1 шт. на 1 рік.

2.2.5. Протези ніг для купання - 1 шт. на 3 роки.

2.2.6. Бандажі грижові та лікувальні, текстильні корсети, реклінатори, вкладні черевички - 1 шт. на 1 рік.

2.2.7. Шкіряні рукавички на протези рук при користуванні активними протезами - 1 пара на 1 рік, при користуванні косметичними протезами -1 пара на 2 роки.

Шкіряні рукавички на деформовані верхні кінцівки інвалідів - 1 пара на 2 роки.

2.2.8. Чохли на кукси ніг особам, які користуються протезами ніг,- 3 шт. вовняних і 3 шт. бавовняних на 1 рік на кожну куксу.

2.2.9. Чохли на кукси рук особам, які користуються протезами рук,- 2 шт. бавовняних на 1 рік на кожну куксу.

2.2.10. Милиці й палиці - у комплектності, що визначає лікар медичного відділу підприємства, яке отримало державне замовлення: милиці - на 3 роки, палиці - на 2 роки. Інвалідам без однієї ноги, які не користуються протезами, милиці - на 1 рік.

Милиці і палиці видаються особам:

- із захворюваннями або ушкодженнями хребта з порушенням руху в ньому;

- із стійкими контрактурами у кульшових і колінних суглобах, які обмежують згинання тулуба;

- при користуванні протезами нижніх кінцівок, ортопедичними апаратами або ортезами на нижні кінцівки.

Особи з ампутацією однієї або двох кінцівок можуть забезпечуватися одночасно милицями і палицею.

Палиці видаються особам, які користуються ортопедичним взуттям. Милиці видаються особам при укороченні нижньої кінцівки від 10 см і більше.

2.2.11. Косметичні оболонки (запасні) на активні протези рук і ніг - 1 шт. на протез.

Дітям на протези рук видаються запасні косметичні оболонки - 2 шт. на протез.

2.2.12. Елемент опорний вологовбиральний або опорні подушки - у разі потреби.

2.2.13. Вкладні пристрої (ортопедичні устілки): інвалідам з однобічною ампутацією ніг - 2 півпари на 1,5 року, іншим особам, переліченим в п. 2.1 Інструкції та хворим з діабетичною ангіопатією нижніх кінцівок за висновком лікувального закладу або лікаря медичного відділу підприємства,- 2 пари на 1,5 роки; дітям до 18 років - у міру зростання.

2.3. За наявності направлення лікувально-профілактичного закладу безплатно видаються:

2.3.1. Жінкам (при повторному зверненні - без направлення лікувального закладу):

2.3.1.1. Протези молочних залоз: при односторонній ампутації - 1 шт. на 1,5 року, при двосторонній - 2 шт. на 1,5 року.

2.3.1.2. Ліф для кріплення протеза молочної залози - 3 шт. на 1,5 року.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Наказ iconНаказ
Наказ 01. 09. 2011 n 170 Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу
Наказ iconНаказ
Наказ 16. 11. 2011 n 290 Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації
Наказ iconНаказ
...
Наказ iconУманська районна державна адміністрація відділ освіти наказ
У відділі освіти забезпечено проведення особистого прийому громадян та видано наказ від 28. 01. 2011 №15
Наказ iconНаказ про затвердження положень про охорону праці 3
Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу
Наказ iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Наказ icon«погоджено» «затверджено»
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...
Наказ iconАптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності
Стандарти акредитації аптечних установ” Наказ моз україни №2 від 12 січня 98 р., що передбачають належну аптечну практику; планується...
Наказ iconДнз «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» наказ №2
України від 14. 12. 2000р. №588, положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах...
Наказ iconНаказ «15» березня 2012 р. №30  а м. Київ Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнської
Україна» (наказ Міністерства освіти І науки від 14. 06. 2010 №561), листів Українського державного центру туризму та краєзнавства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка