Статут
Скачати 366.6 Kb.
НазваСтатут
Сторінка1/4
Дата конвертації02.03.2013
Розмір366.6 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖЕНО
установчими зборами (загальними зборами засновників)
товариства з обмеженою відповідальністю
«ААА»

Протокол N 1
від «01» червня 2012 р.

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ААА»


м. Енськ

2012 рік

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  1. Статут товариства з обмеженою відповідальністю „ААА” (далі по тексту - Статут) визначає порядок створення, діяльності та припинення товариства з обмеженою відповідальністю «ААА» ( (далі по тексту – Товариство).

  2. Статут розроблений на основі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України „Про господарські товариства” та інших законодавчих актів України.

  3. Всі питання, не врегульовані даним Статутом, регулюються чинним законодавством України.

  4. Товариство створюється на невизначений строк.  1. Учасниками Товариства є:

   1. Громадянин України Іванов Іван Іванович, паспорт серії АА №111111, виданий Енським ГУ УМВС України в Енській області «01» січня 1900 року, який мешкає за адресою: 00000 Україна, Енська обл., м. Енськ, вул. Красива, б.1, кв.1, індетифікаційний номер 1111111111111.

   2. Громадянин України Петров Петро Петрович, паспорт серії АА №222222, виданий Енським ГУ УМВС України в Енській області «01» січня 1900 року, який мешкає за адресою: 00000 Україна, Енська обл., м. Енськ, вул. Красива, б.1, кв.2, індетифікаційний номер 1111111111112.
  1. Повне найменування Товариства:
   Українською мовою:

^ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ААА”;

Російською мовою:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ААА”;

Англійською мовою:

LIMITED LIABILITY COMPANI "ААА".

  1. Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою: ТОВ „ААА”

Російською мовою: ООО „ААА”

Англійською мовою: LLС „ААА”.

  1. Місцезнаходження Товариства:

00000 Україна, Енська обл., м. Енськ, вул. Красива, б.1, кв.2

 1. ^ ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА  1. Товариство створене з ціллю:

 • здійснення господарської діяльності, одержання прибутку та використання його в інтересах Учасників, трудового колективу Товариства, розвитку виробництва і вирішення соціальних задач суспільства в цілому та окремих його верств і громадян;

 • задоволення попиту населення, громадян-підприємців, підприємств, організацій і установ будь-яких форм власності у товарах народного споживання, харчових продуктах, сировині, послугах (роботах), устаткуванні та іншій продукції;
  виробництва товарів, сировини, устаткування та надання послуг з реалізації товарів, сировини, устаткування і послуг (робіт).

  1. Предметом діяльності Товариства є: (види діяльності обрати з КВЕД)

 • Розроблення програмного забезпечення, в тому числі розроблення, видання та реалізація (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм.

 • Консультування з питань інформатизації, в тому числі консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень.

 • Оброблення даних: оброблення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення; повне оброблення, підготовку та введення даних; експлуатацію на довготривалій основі комп’ютерної техніки, що належить іншим користувачам; надання місця у web-мережі.

 • Діяльність, пов’язана з банками даних: надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): дані можуть бути доступні для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення; видання будь-якої інформація у Інтернеті, у т. ч. книг, газет , журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім Інтернет; створення баз даних у оперативному режимі "он-лайн"; створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі; діяльність, пов’язану з порталами пошуку у web-мережі.

 • Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення: консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп’ютерних систем; розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів; розроблення web-сторінок; надання послуг з системного аналізу, програмування та супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, не віднесених до інших групувань.

 • Консультування з питань комерційної діяльності та управління: консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності та державним службам у галузі зв’язків із громадськістю та обміну інформацією, розроблення систем бухгалтерського обліку, програм обліку виробничих витрат, процедур контролю за виконанням кошторису тощо; консультування та надання практичної допомоги комерційним підприємствам та державним службам в галузі планування, організації, забезпечення ефективності та контролю, інформації для управління тощо.

 • Дослідження і розробки в галузі технічних наук: систематичне вивчення та творчі зусилля у трьох вищезазначених видах наукових досліджень та розробок у галузях технічних наук (енергетики, транспорту та зв’язку, будівництва та архітектури, добувної, обробної промисловості тощо), дослідження і розробки багатогалузевого характеру.

 • Діяльність у сфері інжинірингу: консультування у галузі архітектури на попередніх стадіях проектування, архітектурно-проектні роботи: проектування будівель та споруд, включаючи виготовлення робочих креслень, нагляд за будівництвом (діяльність генеральних підрядників: замовлення проекту, розроблення проектно-кошторисної документації, укладання договорів на будівельні роботи, контроль виконання, здавання об’єктів “під ключ”); планування міст, включаючи ландшафтне проектування садів, парків, спортивних споруд тощо; проектування виробничих будівель та споруд, включаючи розміщення машин та устаткування; проектування, управління проектами.

 • Інженерно-технічна діяльність: проектування інженерних споруд, включаючи гідротехнічні споруди; проектування руху транспортних потоків; розроблення та реалізацію проектів у галузі електротехніки, електроніки, гірництва, хімічної технології, машинобудування, промислового будівництва та системотехніки, техніки безпеки тощо; розроблення проектів у галузі кондиціонування повітря, холодильної техніки, санітарної техніки та систем контролю за забрудненням навколишнього середовища, будівельної акустики тощо; діяльність технічних консультантів; інші послуги в галузі проектно-конструкторських робіт.

 • Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології: геодезичну дослідницьку діяльність: дослідження земної поверхні, дослідження верхніх шарів земної кори, картографічну діяльність, пов’язану з розмежуванням земельних ділянок та складанням земельного кадастру, підготовленням космічної інформації, включаючи аерофотозйомку, розвідувальні та вишукувальні роботи в галузі промисловості та будівництва;

 • Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами: проектування та монтаж систем контролю та регулювання безперервних технологічних процесів; проектування та монтаж централізованої системи керування для автоматизованих виробничих підприємств (цехів), обладнаних різними машинами, автоматичними транспортними та вантажно-розвантажувальними пристроями; технічне обслуговування та ремонт систем керування технологічними процесами.

 • Технічні випробування та дослідження: випробування на міцність, надійність та зносостійкість виробів; контроль розрахунків елементів будівельних конструкцій.

 • Послуги з моделювання: текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів, інших предметів внутрішнього оздоблення інтер’єрів, сучасних товарів, а також інших побутових виробів та товарів особистого вжитку.

 • Послуги з посередництва різного: діяльність посередників та маклерів, імпресаріо, літературних та інших подібних агентів.

 • Послуги з експертизи в справах, не пов’язаних з нерухомим майном, страхуванням і інженерними послугами: судово-експертні послуги з проведення криміналістичних, судово-медичних та судово-психіатричних експертиз, інші види експертиз.

 • Діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів тощо.

 • Випуск цінників та фірмових торгівельних знаків (логотипів), дозволів на пільги та акцизних марок тощо; випуск преміальних марок (купонів), які надають право на знижку або безкоштовну купівлю товарів тощо.

 • Послуги з графічного дизайну, послуги декораторів інтер’єру, художників-оформлювачів; діяльність незалежних аукціоністів.

 • Діяльність консультантів, крім інженерів і спеціалістів, не віднесену до інших групувань.

 • Діяльність агентів та агентств, що здійснюється від імені окремих осіб та пов’язана із складанням контрактів (договорів) на участь у кінофільмах, театральних постановах та інших розважальних чи спортивних заходах, а також із наданням книг, п’єс, речей образотворчого мистецтва, фотографій тощо видавцям, продюсерам тощо.

 • Діяльність у сфері фотографії: виготовлення фотографій для комерційних цілей або приватних клієнтів: фотографій на документи, шкільні та весільні фотографії тощо, фотографій для реклами, видавницької продукції, журналів мод, операцій з нерухомістю чи для туризму, аерофотознімків; оброблення плівок, не призначених для кінопрокату; монтаж слайдів; перезнімання, реставрацію та ретушування фотографій.

 • Рекламна діяльність: планування та проведення рекламних кампаній: створення та розміщення реклами, наприклад, на афішних тумбах, рекламних стендах, у вітринах, демонстраційних залах, на транспортних засобах тощо; розповсюдження або доставку рекламних матеріалів чи зразків; рекламу у засобах масової інформації, шляхом продажу часу та місця для реклами; повітряну рекламу; здавання в оренду місця для реклами.

 • Виробництво меблів

 • Виробництво будівельних металевих конструкцій. Оброблення декоративного та будівельного каменю.

 • Виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу: виробництво будівельних матеріалів з рослинної сировини (вовни з деревини, соломи, очерету), змішаних з цементом, гіпсом та іншими зв’язувальними мінеральними матеріалами; виробництво виробів з азбестоцементу, волокнистого цементу з волокнами целюлози або аналогічних матеріалів: ґофрованих листів (шиферу), інших листів, панелей, черепиці, труб, трубок, резервуарів, чанів, мийок, раковин, ємностей, меблів, віконних коробок тощо.

 • Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу: виробництво інших виробів з бетону, гіпсу, цементу, штучного каменю: скульптур, меблів, барельєфів, горельєфів, ваз, горщиків для квітів тощо.

 • Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів: виробництво столового керамічного посуду, інших господарських та побутових належностей; виробництво статуеток та інших декоративних керамічних виробів.

 • Формування та оброблення листового скла: виробництво листового загартованого та багатошарового скла; виробництво скляних дзеркал; виробництво склопакетів.

 • Виробництво будівельних виробів з пластмас: виробництво будівельних виробів з пластмас: дверних та віконних блоків (дверних полотен та коробок, вікон, віконних коробок), ставень, штор, жалюзі, плінтусів, баків, резервуарів, покриттів для підлоги, стін, стель у вигляді рулонів або в формі плиток, збірних конструкцій тощо; санітарно-технічних виробів: ванн, душових кабін, умивальників, унітазів, зливних бачків тощо.

 • Підготовчі роботи до будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво будівель та споруд, монтаж будівельних конструкцій, роботи з облаштування будинків, роботи з завершення будівництва та оренду будівельної техніки з оператором; нове будівництво, ремонт, розширення, реконструкцію будівель та інженерних споруд, монтаж збірних будинків або конструкцій на об’єкті, а також будівництво тимчасових об’єктів.

 • Загальне будівництво включає зведення закінчених будівель та споруд: житлових, адміністративних, громадських будинків, будівель спеціального призначення, сільськогосподарських будівель тощо, зведення шляхів, автострад, мостів, тунелів, залізниць, аеродромів, портів та інших морських та річкових об’єктів, іригаційних систем, санітарних систем, промислових об’єктів, трубопроводів, ліній електропередачі тощо. Ці роботи можуть виконуватися як для власних потреб, так і для третіх осіб; частина або практично всі роботи можуть передаватися на субпідряд.

 • Спеціалізоване будівництво включає зведення частин будівель чи інженерних споруд або підготовку до цих робіт; монтаж металевих конструкцій включається в секцію, якщо елементи конструкції невласного виробництва. Спеціалізовані будівельні роботи, зазвичай, виконуються субпідрядниками.

 • Роботи з облаштування будинків включають установлення різного роду зручностей, щоб надати будівлі функціональності. Сюди включаються сантехнічні роботи, установлення систем опалення та кондиціонування повітря, антен, систем сигналізації та інших електричних систем, систем автоматичного гасіння пожеж, ліфтів і механічних сходів тощо.

 • Іізоляційні (гідроізоляція, термоізоляція, звукоізоляція), монтаж систем освітлення та сигналізації для доріг, залізниць, аеропортів, портів тощо, а також їх ремонт.

 • Завершення будівництва: включають роботи, що сприяють завершенню чи оздобленню будівлі, такі як, скління, оздоблення стелі, фарбування і декоративні роботи, облицювання та покривання підлоги та стін іншими матеріалами, такими як паркет, килимові покриття, шпалери тощо; шліфування підлоги, оздоблювальні столярні роботи, акустичні роботи, чищення фасадів тощо, а також ремонт зазначених елементів. До секції включають види діяльності, які інколи вважають переробними, але не класифікують як переробні. Наприклад, виготовлення конструкцій та операції з виготовлення, що виконуються на будівельному об’єкті.

 • Оренда будівельної техніки.

 • Оренда будівельних машин та устатковання.

 • Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі: перепродаж (продаж без перероблення) нових, або уживаних товарів роздрібним торговцям, підприємствам та організаціям або іншим оптовикам, яка здійснюється оптовими торговцями, оптовими фірмами зі збуту промислових товарів, оптовими базами, власниками складів, експортерами, імпортерами, кооперативними організаціями, які займаються заготівлею та збутом сільськогосподарської продукції, іншими заготівельними організаціями тощо.

 • Посередництво в оптовій торгівлі: діяльність агентів, комісіонерів, товарних брокерів та інших посередників в оптовій торгівлі, які здійснюють торгівельні операції від імені або за рахунок інших осіб та фірм для третіх осіб, у т. ч. через Інтернет; діяльність, що пов’язана із зведенням продавців та покупців або здійсненням комерційних операцій від імені комітента (довірителя); діяльність оптових аукціонних торгових фірм, у т. ч. через Інтернет.

 • Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту.

 • Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку: перепродаж (продаж без перероблення), головним чином населенню, нових та уживаних товарів, призначених для особистого вжитку чи домашніх господарств, магазинами, кіосками та з лотків, фірмами посилкової торгівлі, рознощиками та вуличними торговцями, споживчими кооперативами тощо (крім роздрібної торгівлі транспортними засобами).

 • Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах.

 • Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах.

 • Роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі: роздрібна торгівля будь-якими видами товарів, яка здійснюється шляхом поштових замовлень. Товари надсилають покупцеві, який вибирає їх з рекламних об’яв, каталогів, зразків або з інших видів реклами; торгівля по телефону чи за допомогою радіо, телебачення або через Інтернет

 • Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г.: діяльність аукціонних торгових фірм; роздрібна торгівля через Інтернет; роздрібна торгівля будь-якими видами товарів через торгові автомати; роздрібна торгівля через комівояжерів, рознощиків тощо.

 • Організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду.

 • Купівля та продаж власного нерухомого майна.

 • Здавання в оренду власного нерухомого майна.

 • Діяльність агентств нерухомості.

 • Реставраційна діяльність.

 • Театральна та інша мистецька діяльність: діяльність незалежних професійних творчих працівників у сфері культури: акторів, режисерів, театральних художників та декораторів, музикантів-виконавців, співаків, письменників, драматургів, композиторів, скульпторів, художників, офортистів, карикатуристів тощо.
   1. Товариство в порядку диверсифікації може здійснювати іншу виробничо-господарську, фінансову та цивільно-правову діяльність, що не заборонена Законодавством.

   2. У випадках, коли окремі види діяльності, якими займається Товариство, підлягають ліцензуванню, Товариство зобов’язане отримати відповідну ліцензію у порядку, передбаченому чинним законодавством України.  1   2   3   4

Схожі:

Статут iconСтатут
Статут спрямовано на розширення самостійності учбово-ви­робничого підприємства (далі підприємство), забезпечення його прав та обов'язків...
Статут iconСтатут
Статут спрямовано на забезпечення та розширення самостій­ності учбово-виробничого об'єднання (далі об'єднання), його прав та обов'язків...
Статут iconСтатут Учнівського самоврядування
Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім І майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут основний закон Учнівського самоврядування...
Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconТиповий статут

Статут iconТиповий статут

Статут iconСтатут акціонерного товариства

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка