1 Економічна, організаційна та правова діяльність садівницького товариства (надалі товариства) обумовлюється Земельним кодексом I законами України
Скачати 124.4 Kb.
Назва1 Економічна, організаційна та правова діяльність садівницького товариства (надалі товариства) обумовлюється Земельним кодексом I законами України
Дата конвертації02.03.2013
Розмір124.4 Kb.
ТипКодекс
uchni.com.ua > Право > Кодекс
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Економічна, організаційна та правова діяльність садівницького товариства (надалі товариства) обумовлюється Земельним кодексом i законами України, ґрунтується на принципах добровільного членства, поєднані особистих, колективних i державних інтересів, безпосередньої участі членів товариства в керуванні його справами через свої виборні органи.

1.2. Садівницьке товариство «_______________» є об’єднанням громадян, яке не має права займатися комерційною або іншою фінансово-господарською діяльністю з метою отримання прибутку.

1.2.1 Юридична адреса товариства: ______________________________________ ________________________________________________________________

1.3. Товариство «_________________» здійснює свою діяльність на земельній ділянці, яка складається із земель загального користування, що знаходиться у колективній власності членів товариства, та землях, що знаходяться у приватній власності членів товариства.

1.3.1. До земель загального користування належать земельні ділянки, відведені під охоронні зони, дороги, проїзди, стоянки для автомобілів, під споруди та інші об’єкти загального користування.

1.3.2. Земельні ділянки загального користування розподілу в натурі не підлягають.

1.3.5. Власники земельних ділянок можуть роспоряджатись земельною ділянкою згідно Земельного кодексу України.

1.4. Садівницьке товариство у своїй діяльності керується своїм статутом, Земельним кодексом та законами України.

1.4.1. Статут товариства є основним документом, що регулює його діяльність, він затверджується на загальних зборах товариства та підлягає реєстрації ___________________ райдержадмiнiстрацiєю.

1.4.2. Зміни та доповнення у статут товариства вносять рішенням загальних зборів.

1.5. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації, діє на основі самостійності, самоврядування та самофінансування, має самостійний баланс, печатку, штамп із своїм найменуванням.

1.6. Товариство на договірних засадах може вступати в об’єднання із збереженням своєї повної господарської самостійності i прав юридичної особи.

 

1.7. Основним завданням товариства є вирощування саду, ягідних i овочевих культур з метою забезпечення членів товариства та їх сімей фруктами, овочами та іншою сільгосппродукцією.

1.8. Члени товариства можуть будувати на відведених їм земельних ділянках за типовими або індивідуальними проектами будинки з опаленням, а також господарські споруди окремо або суцільно з будинком для утримання свійських птахів та тварин, зберігання господарського інвентарю та інших потреб; теплиці та інші споруди утепленого ґрунту. Дозволяється розміщення підвалу під будинком або господарською спорудою.

1.8.1 Садовий будинок розміщують на відстані не ближче 3м від межі садівницької ділянки, господарські споруди - не ближче 1м, вольєри із свейськими птахами або тваринами - 4м, високорослі дерева (яблуні, груші, горіхи) - 3 м, середньо рослі (вишні, сливи, персики) - 2м, кущі - 1 м від межі суміжної ділянки.

1.8.2 Садівницькі ділянки обмежуються огорожами відповідно до розмірів генерального плану.

1.8.3 В разі об’єднання однією особою садових ділянок усі платежі (внески, плата за землю, за зовнішнє освітлення та ін.) сплачуються з кожної ділянки початкового планування.

1.9. Садівницьке товариство відповідає за свої зобов’язання усім належним йому майном.

1.9.1. Товариство не відповідає за зобов’язання своїх членів, хоч вони пов’язані з веденням колективного садівництва, а його члени за зобов’язання товариства.

 

 

 

^ 2. ЧЛЕНСТВО У САДIВНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВI, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНIВ ТОВАРИСТВА

 

 

2.1. Членами товариства «____________» є орендарі i власники садівницьких ділянок, права i обов’язки яких перед товариством однакові, незалежно від форм володіння землею.

2.2. У випадках припинення членства в товаристві за станом здоров’я або смерті право на вступ у товариство надається одному із спадкоємців.

2.4. Прийом в члени товариства проводиться правлінням за письмовою заявою особи, що вступає. Рішення приймається на протязі одного місяця з дня подання заяви. Особа, що вступає вважається членом товариства при позитивному рішенні правління після сплати вступних, членських та цільових внесків.

2.4.1. Правління видає кожному члену товариства членську книжку.

2.5. Член товариства має право:

2.5.1 брати участь в діяльності товариства, обирати та бути обраним в органи його управління та контролю;

2.5.2 вносити пропозиції щодо поліпшення роботи товариства;

2.5.3 звертатися про захист своїх прав в разі їх порушення;

2.5.4 особисто брати участь при розгляді правлінням питань щодо його діяльності або поведінки;

2.5.5 оскаржити рішення правління чи загальних зборів в разі незгоди з ним;

2.5.6 самостійно господарювати на землі;

2.5.7 укладати договір застави з установами, які надають кредит;

2.5.8 маэ право власності на посів i посадку сільськогосподарських культур i насаджень, на вироблену сільськогосподарську продукцію;

2.5.9 тримати на відведеній земельній ділянці свійську птицю у вольєрах, кролів i нутрій У клітках, бджіл та іншу живність при обов’язковому дотриманні санітарних та ветеринарних правил, без завади нормальному відпочинку на суміжних ділянках. Обмеження кількості живності визначається на загальних зборах членів товариства;

2.5.10. користуватися майном товариства ;

2.5.11 добровільно, за письмовою заявою, вийти із товариства;

2.5.12 за погодженням з правлінням здавати ділянку в оренду без зміни цільового призначення;

2.6 Член товариства зобов'язаний:

2.6.1 додержуватися законодавства i статуту товариства. Виконувати рішення загальних зборів i правління товариства;

2.6.2 забезпечити використання землі відповідно до цільового призначення та умов її надання;

2.6.3 ефективно використовувати землю відповідно з проектом господарського землеустрою, підвищувати її родючість, не допускати погіршення екологічного стану, своєчасно проводити заходи по знищенню бур’янів та шкідників;

2.6.4 своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату, плату за використану електроенергію; вступні, членські та цільові внески в розмірах та в терміни, які визначаються загальними зборами членів товариства;

2.6.5 приймати заходи проти стоку дощової i стічної води, проникненню отрутохімікатів i мінеральних добрив на суміжну ділянку;

2.6.6 зробити на протязі двох років з часу надбання права власності або користування необхідні посадки на відведеній ділянці;

2.6.7 утримувати в порядку садівницьку ділянку та будови розташовані на ній, дотримуватися санітарних та протипожежних правил;

2.6.8 берегти майно товариства;

2.6.9 додержуватися правил внутрішнього розпорядку садівницького товариства, не порушувати. права володарів, землекористувачів та орендаторів інших земельних ділянок, виконувати права добросусідства, не допускати дій, що можуть заважати нормально працювати i відпочивати на садових ділянках;

2.6.10 У 20-ти денний термін повідомити правління в разі зміни місця проживання, номера телефону або прізвища;

2.6.11 у разі невиконання членом товариства вимог статуту, рішень правління або загальних зборів, він попереджається правлінням в письмовій формі про необхідність усунення порушення в місячний термін. В разі ігнорування попередження правління має повноваження відключити ділянку від електромережі до усунення порушень, на що дається додатково місячний термін. Якщо порушення i в цей термін не буде усунуто, то питання виноситься на загальні збори для прийняття остаточного рішення аж до виключення порушника із членів товариства.

2.7 Член садового товариства може бути виключений із садового товариства у випадках: .

2.7.1 наявності письмової заяви на вихід із товариства;

2.7.2 несплати вступних, членських, цільових внесків та інших обов'язкових платежів в розмірах та в термін визначений загальними зборами членів товариства;

2.7.3 спорудження садового будинку та інших споруд на садівницькій ділянці з порушенням норм розміщення будівель, передбачених статутом;

2.7.4 якщо надана земельна ділянка на протязі двох років не освоюється для вирощування сільгосппродукції, або на протязі одного року не використовується;

2.7.5 використання земельної ділянки не за призначенням;

2.7.6 самовільного захвату земельної ділянки або прилеглих територій, що належать до загального користування.

2.8 Питання про виключення з членів садівницького товариства вирішується на загальних зборах товариства.

2.8.1 Рішення про виключення може бути оскаржено в суді.

2.8.2 У разі виключення із членів товариства з причин зазначених п.п. 2.7.4; 2.7.5. товариством порушується клопотання перед відповідними державними органами про припинення права приватної власності на земельну ділянку.

2.8.3 При виключенні із членів товариства втрачається право на сумісну власність. Виключеній особі повертаються цільові внески, які вона вносила в касу товариства на створення цієї власності за винятком зношення та коштів, витрачених на ремонт i обслуговування її.

2.8.4 Особа, виключена із членів товариства, зобов'язана в місячний термін укласти договір на право користування сумісною власністю товариства.

2.9. Цивільно-правові суперечки між садівницьким товариством i його членами, суперечки спадкоємців про захист порушеного, або переважного права на вступ до товариства, суперечки розлученого подружжя на право користування земельною ділянкою, а також суперечки майнового характеру вирішуються в суді.

 

 

^ 3. ВЛАСНIСТЬ І КОШТИ САДIВНИЦЬКОГО ТОВАРИТСВА

 

 

3.1. Власність товариства складає майно, будови, електромережі, газо- і водопроводи, споруджені або куплені за кошти товариства.

3.2. Кошти товариства складаються із вступних, членських i цільових внесків членів товариства та інших надходжень згідно з існуючим законодавством i витрачаються згідно видаткового кошторису за документами, підписаними головою правління i бухгалтером (скарбником).

3.3. Садівницьке товариство самостійно вирішує усі питання, пов’язані з фінансуванням своєї діяльності, визначає фонди i резерви, їх розміри, порядок створювання i використання, відкриває в обслуговуючій його установі банку рахунки для зберігання коштів, розрахунків з постачальниками, підрядчиками, бюджетом, банками, кооперативами, підприємствами.

3.4 Садівницьке товариство має право:

3.4.1 передавати на договірних умовах матерiально-коштовнi ресурси іншим підприємствам, установам i громадянам, виробляючим продукцію або виконуючим для товариства роботи та послуги; приймати участь у створенні централізованих фондів в об’єднаннях садівницьких товариств для фінансування цільових заходів;

 

 

 

^ 4. ОРГАНИ КЕРIВНИЦТВА ТА РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ

САДIВНИЦЬКОГО ТОВАРИТСВА.

 

 

4.1 Керівництво товариством здійснюється загальними зборами, а в період між зборами - правлінням товариства.

4.2. 3агальнi збори можуть розглядати усі питання діяльності товариства та взаємовідносин членів товариства між собою i товариством, зокрема:

4.2.1 приймають статут товариства, вносять до нього зміни та доповнення;

4.2.2 обирають терміном на пять роки голову правління садівницького товариства, правління та ревізійну комісію;

4.2.3 приймають правила внутрішнього роз порядку товариства;

4.2.4 встановлюють розміри вступного, членського, цільового внесків та

терміни їх сплати;

4.2.5 затверджують прибутково-видатковий кошторис;

4.2.6 заслуховують звіти правління та ревізійної комісії про їх діяльність;

4.2.7 вирішують питання про заохочення членів правління i активу товариства;

4.2.8 розглядають скарги на рішення правління i ревізійної комісії товариства;

4.2.9 достроково відкликають членів правління та ревізійної комісії товариства;

4.2.10 вирішують питання про припинення діяльності товариства.

4.3. 3агальнi збори правомірні за наявністю на них більше половини членів товариства;

4.4 Ухвали на загальних зборах членів товариства приймаються простою більшістю голосів, відкритим голосуванням.

4.5 Вибори голови правління, складу правління та ревізійної комісії товариства за рішенням загальних зборів проводяться відкритим чи таємним голосуванням. Обраними вважаються кандидати, за яких проголосували більше половини учасників зборів. При отриманні кандидатами менше половини голосів проводиться наступний тур виборів за виключенням кандидатів, що набрали найменшу кількість голосів.

4.6 Підрахунок голосів проводить рахункова комісія обрана зборами.

4.7 3агальнi збори членів товариства скликаються правлінням двічі на рік, повідомлення членів товариства вивішується не пізніше за десять днів до проведення зборів. Позачергово збори скликаються правлінням на вимогу не менше половини членів товариства.

4.8 Правління товариства:

4.8.1 обирає із свого складу заступника голови i секретаря, затверджує кандидатуру бухгалтера (скарбника), представлену головою правління; в разі потреби правління створює громадські комісії, які працюють під його керівництвом;

4.8.2 складає річні прибутково-видаткові кошториси, подає їх на затвердження загальних зборів членів товариства i звітує перед загальними зборами про виконання роботи:

4.8.3 веде облік майна i коштів товариства, розпоряджається ними в межах прибутково-видаткового кошторису. В разі потреби може перерозподіляти кошти між статтями кошторису без шкоди для виконання планових робіт.

4.8.4 організовує роботи по проведенню агротехнічних заходів, знищенню бур’янів, шкідників i хвороб плодово-ягідних насаджень, купівлю i привезення органічних i мінеральних добрив, отрутохімікатів, саджанців, господарського інвентарю, будівельних матеріалів;

4.8.5 організовує роботи з електрифікації, водозабезпечення, будівництву i ремонту огорожі території товариства, споруд i доріг загального користування;

4.8.6 організовує охорону майна товариства i його членів;

4.8.7 приймає заходи для усунення недоліків, виявлених ревізійною комісією.

4.8.8 розглядає зауваження, пропозиції, заяви i скарги членів i робітників товариства i приймає належні міри.

4.8.9 здійснює контроль:

- за виконання членами товариства статуту, рішень правління, загальних зборів, а також правил внутрішнього розпорядку товариства;

- за своєчасним проведенням робіт щодо закладення колективного саду, упорядкування його території; ...

- за своєчасною сплатою членами товариства внесків і платежів, передбачених статутом товариства в розмірах i в терміни, визначені загальними зборами членів товариства;

4.8.10 виносить на розгляд загальних зборів членів товариства питання, які відносяться до їх компетенції

4.9 Протоколи загальних зборів членів товариства i засідань правління оформляються у триденний термін, підписуються головою i секретарем зборів, засвідчуються печаткою i зберігаються в справах товариства постійно.

4.10 Голова правління забезпечує виконання рішень загальних зборів членів товариства і правління товариства, представляє товариство у взаємовідносинах з державними установами та іншими організаціями, укладає договори від імені товариства без особливого на те доручення в межах прибутково - видаткового кошторису, видає доручення, відкриває поточний рахунок товариства в установі банку, приймає на роботу в товариство i звільнює в установленому порядку робітників i службовців, оплачує їх працю.

4.11 Ревізійна комісія обирає із свого складу голову i секретаря.

4.12 Ревізійна комісія проводить ревізію фінансово - господарської діяльності правління не менше ніж один раз на рік i звітує перед загальними зборами членів товариства.

 

 

^ 5. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ САДIВНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА

 

 

5.1. Члени товариства, які своєю працею безпосередньо приймають участь в діяльності товариства, а також особи, які працюють в товаристві на підставі трудової. угоди, складають тру довий колектив товариства.

5.1.1. Оплата праці кожного робітника визначається кінцевим результатом роботи, особистим його вкладом

5.1.2. В межах фонду оплати праці вищий органтовариства самостійно визначає форми i систему оплати праці, чисельність робітників. Затверджує структуру i штатний розклад.

5.2. Садівницьке товариство веде облік результатів своєї діяльності i звітність, запроваджену державними органами.

 

 

^ 6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

 

 

6.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) діяльності товариства та його ліквідація проводяться за рішенням загальних зборів товариства.

6.2. Для ліквідації справ і майна товариства загальними зборами утворюється ліквідаційна комісія і визначається порядок її діяльності.

6.3. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження загальним зборам.

6.4. Садівниче товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, з моменту винесення запису про це до єдиного державного реєстру.

 

 

 

 

 

 

Схожі:

1 Економічна, організаційна та правова діяльність садівницького товариства (надалі товариства) обумовлюється Земельним кодексом I законами України iconСтатут садівницького товариства
Земельним кодексом I законами України, ґрунтується на принципах добровільного членства, поєднані особистих, колективних I державних...
1 Економічна, організаційна та правова діяльність садівницького товариства (надалі товариства) обумовлюється Земельним кодексом I законами України iconГосподарські товариства
До основних видів господарських товариств відносяться повні товариства, командитні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю,...
1 Економічна, організаційна та правова діяльність садівницького товариства (надалі товариства) обумовлюється Земельним кодексом I законами України icon“зареєстровано” Печерською районною в м. Києві
України «Про власність», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про інвестиційну діяльність»,...
1 Економічна, організаційна та правова діяльність садівницького товариства (надалі товариства) обумовлюється Земельним кодексом I законами України iconЗатверджено
Положення розроблене відповідно до Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) та Статуту Товариства
1 Економічна, організаційна та правова діяльність садівницького товариства (надалі товариства) обумовлюється Земельним кодексом I законами України iconЗатверджено
Положення розроблено відповідно до Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) та Статуту Товариства
1 Економічна, організаційна та правова діяльність садівницького товариства (надалі товариства) обумовлюється Земельним кодексом I законами України iconПублічне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ" (надалі Товариство) є новим...
Закону України "Про господарські товариства" та Указу Президента України від 11 травня 1994 р. №224/94 "Про холдингові компанії,...
1 Економічна, організаційна та правова діяльність садівницького товариства (надалі товариства) обумовлюється Земельним кодексом I законами України iconЗ конкурсних торгів Гриньова М. О
Карнеол", товариства з обмеженою відповідальністю "Южная лакокрасочная компания", товариства з обмеженою відповідальністю "Лакофарба...
1 Економічна, організаційна та правова діяльність садівницького товариства (надалі товариства) обумовлюється Земельним кодексом I законами України iconЗ конкурсних торгів Гриньова М. О
Техноплаза Україна", товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо – комерційне підприємство "Євросервіс", товариства з обмеженою...
1 Економічна, організаційна та правова діяльність садівницького товариства (надалі товариства) обумовлюється Земельним кодексом I законами України iconКолективний договір між Головою правління Президентом Товариства...
Зареєстрований Управлінням праці та соціального захисту Київської районної Ради м. Харкова
1 Економічна, організаційна та правова діяльність садівницького товариства (надалі товариства) обумовлюється Земельним кодексом I законами України iconЗ літопису товариства
Центральний виконавчий комітет І рада Народних комісарів України ухвалили рішення про утворення Українського товариства сліпих. На...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка