Стр с. 180 Міністерство освіти І науки україни
Скачати 57.64 Kb.
НазваСтр с. 180 Міністерство освіти І науки україни
Дата конвертації02.07.2013
Розмір57.64 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
стр. с. 180
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

м. Київ

10.03.2006 р. №1/9-140
Про застосування окремих

положень законодавства про

освіту щодо функціонування

гімназій, ліцеїв, колегіумів
З метою вдосконалення функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів Міністерство освіти і науки України роз’яснює застосування окремих положень законодавства у галузі освіти щодо зазначених навчальних закладів.

У своїй діяльності гімназії, ліцеї, колегіуми керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. №964, іншими нормативно-правовими документами у сфері освіти.

Відповідно до ч. 6 статті 36 Закону України «Про освіту» гімназії, ліцеї, колегіуми — це загальноосвітні навчальні заклади, які створюються для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей.

Статтею 9 Закону України «Про загальну середню освіту» серед типів загальноосвітніх навчальних закладів визначені:

гімназія — загальноосвітній навчальний заклад ІІ — ПІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю (переважно гуманітарного);

ліцей — загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою;

колегіум — загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілів.

Як свідчить світовий досвід, у таких навчальних закладах зазвичай навчаються не менше 5 відсотків учнів. В Україні цей показник становить понад 5,6 відсотка (у 1992 р. — 2,7).

Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України «Про загальну середню освіту» рішення про створення гімназій, ліцеїв, колегіумів, заснованих на комунальній формі власності, приймаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Обов’язковою передумовою відкриття гімназії, ліцею, колегіуму не залежно від організаційно-правової форми є вивчення, протягом поточного року перед відкриттям органами управління освітою питання про доцільність створення навчального закладу певного типу, надання необхідної методичної допомоги щодо організації та здійснення навчально-виховного процесу, відповідного підбору педагогічних кадрів тощо, а також визначення педагогічним колективом перспектив розвитку.

Штатний розпис навчальних закладів формується на підставі Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 19.06.01 р. № 1/9-234 із змінами та доповненнями).

Зарахування учнів до ліцеїв, гімназій, колегіумів, на відміну від середніх загальноосвітніх шкіл, проводиться на конкурсній основі відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом МОН України від 19.06.2003 р. № 389 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04.06.2003 р. за № 547/7868.

Оскільки гімназія є загальноосвітнім навчальним закладом ІІ — ІІІ ступеня, то до 1-го (5) класу гімназії зараховуються учні, які закінчили початкову школу і пройшли конкурсний відбір.

До ліцею та колегіуму, як до загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, зараховуються учні, які здобули базову загальну середню освіту і пройшли конкурсний відбір.

Згідно з п. 11 Положення про загальноосвітній навчальний заклад гімназія, ліцей, колегіум незалежно від підпорядкування і форми власності можуть мати у своєму складі інтернати з частковим або повним (цілодобовим) утриманням учнів (вихованців) за рахунок власника, а також залежно від потреб населення та місцевих умов — загальноосвітні класи більш ранніх ступенів навчання. Зарахування учнів до цих класів здійснюється на загальних підставах.

Згідно з Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. № 44, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. за № 120/5311) учні гімназій, ліцеїв, колегіумів, які мають за підсумками річного оцінювання досягнення у навчанні початкового рівня (1, 2, 3 бали) хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора можуть відраховуватися із зазначених вище закладів. Про це письмово у двотижневий термін до можливого відрахування повідомляються батьки учня, а також орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою відрахований учень переводиться до іншого навчального закладу. Відрахування учнів із загальноосвітніх класів не допускається.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту», навчально-виховний комплекс (далі НВК) — це добровільне об’єднання навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для забезпечення реалізації права громадян на задоволення допрофесійних та професійних запитів; а навчально-виховне об’єднання (НВО) — добровільне об’єднання загальноосвітніх навчальних закладів з дошкільними та позашкільними навчальними закладами для задоволення освітніх і культурно-освітніх потреб громадян.

Оскільки завдання школи І, II та І — ІІ ступенів спрямовані, перш за все, на всебічний розвиток учнів та повноцінне оволодіння ними всіма складниками навчальної діяльності, перспективним є створення НВК, до складу яких входять вищі та професійно-технічні навчальні заклади, суб’єкти яких зберігають юридичну самостійність.

Організація навчально-виховного процесу в гімназії, ліцеї, колегіумі здійснюється на основі Типових навчальних планів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.04 р. № 132 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 09.03.2005 р. № 145), відповіло до яких складається робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, урахуванням профілів навчання. Не допускається перевищення граничного навантаження на одного учня, встановленого Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затвердженими Постановою державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 та погодженими листом Міністерства освіти і науки України від 05.06.2001 р. № 1/12-1459.

Робочий навчальний план навчального закладу затверджується відповідним органом управління освітою.

У гімназіях, ліцеях, колегіумах можуть надаватися додаткові платні освітні послуги понад обсяги, встановлені навчальними планами та Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

Відповідно до ст. 61 Закону України «Про освіту» одним із додаткових джерел фінансування навчальних закладів є добровільні грошові внески, бухгалтерський облік яких ведеться відповідно до Закону України „Про благодійництво та благодійні організації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування».

Прийом благодійних внесків здійснюється виключно на добровільній основі з обов’язковим документальним оформленням. Забороняється збирання коштів працівниками навчальних закладів і використання їх без відповідного бухгалтерського обліку. Керівники навчальних закладів несуть персональну відповідальність за дотриманням вимог законодавства із вказаних питань.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про загальну середню освіту» основною формою державного контролю за діяльністю ліцеїв, гімназій, колегіумів усіх типів і форм власності є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.08.2001 за № 678/5869 (із змінами).

Органи управління освітою, на які покладається проведення атестації загальноосвітніх навчальних закладів, здійснюють контроль та оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів на основі Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.02.2005 р. № 99.

Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки України за поданням органу громадського самоврядування навчального «закладу або відповідного органу управління освітою.

Т. в. о. Міністра Б. М. Жебровський

Схожі:

Стр с. 180 Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...
Стр с. 180 Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Стр с. 180 Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Стр с. 180 Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...
Стр с. 180 Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення
Стр с. 180 Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Стр с. 180 Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України вносить наступні зміни І доповнення до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів...
Стр с. 180 Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни лист
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичний лист “Організація та зміст навчально-виховного...
Стр с. 180 Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки України Національна академія наук України...
Відповідно до Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 №773, постанови...
Стр с. 180 Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка