Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні»
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні»
Сторінка1/11
Дата конвертації02.03.2013
Розмір1.17 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Відділ освіти Звенигородської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет

Неморозька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Звенигородської районної ради

Черкаської області
Правовиховна робота в школі
2011

ЗМІСТ

  1. Вступ……………………………………………………………………….5

  2. Словник гендерних термінів……………………………………………..6

  3. Засідання шкільного методичного об’єднання класних керівників «Гендерне виховання школярів»…………………………………………10

  4. Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів……………………………………………………….17

  5. Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми - різні, ми – рівні»………………………………………………………………………..20

  6. Диференційований підхід до виховання хлопчиків та дівчаток як важливий чинник становлення гендерної ідентичності особистості (виступ на засіданні педагогічної ради)………………………………….26

  7. Конкурс малюнків «Гендер очима дітей»……………………………….31

  8. Моніторингові дослідження……………………………………………...34

  9. Акція «16 днів проти насильства»………………………………………..37

10. Районний семінар соціальних педагогів «Правовиховна робота в школі:гендерна рівність»……………………………………………………..39

11.Ток-шоу «Гендерний характер домашнього насильства»………………47

12. Загальношкільні батьківські збори «Виховання дівчаток та хлопчиків: психолого-педагогічні рекомендації гендерного виховання»……………..65

13. Урок правознавства в 9 класі «Гендер, закон і ми»…………………….71

14. Година спілкування для учнів 8-9 класів «Статевий розвиток і сексуальні стосунки»………………………………………………………….78

15. Година спілкування християнського спрямування для учнів 7-9 класів «Да убоїться жона?...»………………………………………………………..82

16. Рекомендована література для організації системи виховної роботи з проблеми «Формування гендерної культури особистості.»………………..89

17. Фотофакти………………………………………………………………….91

18. Інформаційні плакати…………………………………………………….99

19. Інформаційні буклети «Гендерне виховання школярів», «Гендерний характер домашнього насильства», «Скажемо «НІ!» гендерній дискримінації в Україні.» …………………………………………………...103

АНОТАЦІЯ
Гендерна рівність посідає важливе місце у забезпечені розвитку здорового суспільства та знаходиться в центрі економічного та соціального прогресу.

Тому викликом часу є формування гендерних компетенцій молоді.

В даній роботі висвітлюється проблема гендерної рівності, гендерного виховання школярів. В посібник ввійшли матеріали роботи Неморозької ЗОШ І-ІІ ступенів Звенигородського району по проведенню методичної, виховної роботи, роботи з батьками з питань гендерної грамотності. Посібник рекомендований педагогам-організаторам, соціальним педагогам, класним керівникам для організації правовиховної роботи серед учнів 5-9 класів загальноосвітнього навчального закладу з питання гендерної рівності.


«…Всі хлопчики й дівчатка стануть дружинами і чоловіками,

батьками та матерями і навчити їх цього необхідно…»

Василь Сухомлинський

Босенко Людмила Василівна – педагог-організатор

Пікула Тамара Василівна – соціальний педагог

Матеріали схвалено педагогічною радою від 30.12.2010 року №8

Обсяг матеріалу 104 сторінки
ВСТУП

ХХ-ХХІ сторіччя стали епохою встановлення гендерної рівності - соціальної рівності чоловіків і жінок, тобто утвердження основ гендерної рівноваги та гендерної демократії. Країни Європи швидкими темпами переводять у практичну площину положення про те, що розширення можливостей жінок, їхня участь на основі рівності в усіх сферах життя суспільства є одним з найголовніших чинників економічного, соціального і культурного розвитку. Гендерний фактор розглядається світовим співтовариством як фактор прогресу та один з потенціалів розвитку людських ресурсів.

Гендерна рівність сьогодні розглядається світовим співтовариством вже не тільки як соціальне питання, а як політичне, як питання захисту прав людини, що потребує прийняття політичних рішень та значно розширеної сфери застосування не лише в інтересах жінок, а й в інтересах чоловіків і всього суспільства в цілому. Стратегії досягнення рівності охоплюють питання про роботу, політичне життя, освіту, сім’ю, статеве життя, право на народження дитини, охорону здоров’я тощо.

Становлення української держави, утвердження цивілізованих норм життя, інтеграція у європейське співтовариство неможливі без гармонізації суспільних відносин на засадах рівноправного співіснування всіх членів суспільства. Втілення європейських стандартів у політичну, економічну і соціальну сфери є шляхом для трансформації України в сучасне демократичне суспільство. Однак дуже часто, коли громадяни України говорять про європейські стандарти, то забувають, що вони включають також і гендерну рівність.

Сучасне суспільство вже не потребує такого жорсткого розмежування ролей у сфері виробництва і домогосподарства, яке існувало в традиційному суспільстві. Підписавши численні міжнародні документи, Україна підтвердила свої зобов’язання щодо створення інституційних механізмів для впровадження гендерної рівності, посилення ролі жінок в економічній, соціальній і політичній сферах, а також включення гендерних пріоритетів в локальні, національні та регіональні програми.

Значне місце у трансформації існуючої системи соціально-гендерних відносин, формування свідомості молодого покоління належить освіті. Саме освіта, як один з найважливіших соціальних інститутів, що виконує функції передачі та поширення знань, вмінь, цінностей і норм від одного покоління до іншого через інтеграцію гендерних підходів у навчальний процес, спроможна закласти основи становлення суспільної гендерної культури.

Гендерна рівність зробила великий внесок для покращення становища жінок, чоловіків, дівчат та юнаків.

Ціллю гендерної рівності є підтримка досягнення рівності між жінками та чоловіками з метою забезпечення стабільного розвитку.

^ СЛОВНИК ГЕНДЕРНИХ ТЕРМІНІВ
Гендер - є окресленим набором характеристик у культурному аспекті, що визначають соціальну поведінку жінок і чоловіків та стосунки між ними.

^ Гендерна асиметрія – непропорційна представленість соціальних та культурних ролей обох статей (а також уявлень про них) у різних сферах життя. Джерелом гендерної асиметрії є прихована дискримінація людини та панівні в суспільній свідомості патріархальні усталені погляди та настанови.

^ Гендерний баланс – фактичний, або такий, що планується, стан справ, при якому зрівнюється соціальне, економічне, політичне становище чоловіків і жінок. Встановлення гендерного балансу спирається на сукупність ключових показників, серед яких найбільше значення мають рівномірний розподіл доходів, представництво на управлінських та політичних посадах, рівень завантаження при веденні домашнього господарства та громадських справ, досягнутий рівень освіти, рівень захворюваності та тривалість життя.

^ Гендерна демократія – це система волевиявлення у громадянському суспільстві двох статей – жінок та чоловіків як рівних у можливостях і правах, що законодавчо закріплені та реально забезпечені у політико–правових принципах, діях, розбудові суспільних і державних структур з урахуванням гендерних інтересів та потреб.

^ Гендерний індекс людського розвитку – це встановлені Організацією Об’єднаних Націй показники, що відбивають становище в країні чоловіка й жінки в таких базових напрямах людського розвитку: можливість вести здоровий засіб життя та довго жити; доступність якісної освіти; рівень матеріального добробуту.

^ Гендерний підхід (гендерний вимір) – ознака політичної культури, властива активній представницькій демократії, яка полягає у врахуванні інтересів обох соціально–статевих груп суспільства.

^ Гендерна поведінка – дії людини, зумовлені її чи його належністю до певної статі (манери, одяг, зачіска тощо).

Гендерна політика – утвердження партнерства статей у визначенні та втіленні політичних цілей і завдань та методів досягання їх в діяльності політичних структур – держави, політичних партій, громадсько–політичних об'єднань.

^ Гендерна психологія (психологія статі, психологія статевих відмінностей) – галузь психологічного знання, що вивчає характеристики ґендерної ідентичності, які детермінують соціальну поведінку людей залежно від їхньої статі.

Гендерна рівність – це рівні права і можливості жінок та чоловіків у суспільстві. Це основа справедливого ставлення до жінок та чоловіків і їх однаковий статус.

^ Гендерна рівноправність означає, що жінки і чоловіки користуються однаковим статусом, мають однакові умови для реалізації всіх прав людини і можливість робити свій внесок у національний, політичний, економічний, соціальний та культурний розвиток, а також отримувати користь від результатів.

^ Гендерні ролі –1) зразки поведінки жінок та чоловіків, які ґрунтуються на традиційних очікуваннях, пов'язаних з їхньою статтю;

2) сукупність загальноприйнятих, з погляду культури, норм і правил поведінки, які закріплюються за людьми в конкретній ситуації.

На відміну від статевої функції чоловіків та жінок, які незмінні у часі та просторі, гендерні ролі відрізняються в суспільствах з різною культурою і змінюються з часом.

^ Гендерні стереотипи – набір загальноприйнятих норм і суджень, які стосуються наявного становища чоловіків і жінок, норм їхньої поведінки, учинків і характеру потреб. Гендерні стереотипи закріплюють наявні гендерні розбіжності і стають перепоною до змін стану справ в сфері гендерних відносин.

^ Гендерні стереотипи – це один із видів соціальних стереотипів, що ґрунтуються на прийнятих в суспільстві уявленнях про маскулинне і фемінне. Під соціальним стереотипом, зазвичай, розуміється стандартизований, стійкий, емоційно насичений, ціннісно визначений образ. Синонімами стереотипу нерідко виступають поняття упередження, забобону або кліше.

^ Гендерні стратегії – визначення суспільно значимих гендерних спрямувань в діяльності соціумів та їхніх організаційних структур, спрямованих на утвердження гендерної демократії в суспільстві з метою розвитку гендерної культури.

Дискримінація – дії або практика систематичного приниження групи або однієї людини.

^ Дискримінація гендерна – будь-які відмінності, винятки або обмеження за ознакою статі щодо реалізації людиною (незалежно від родинного стану) прав людини і засадничих свобод в політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській та будь-якій іншій сфері.

^ Дискримінація жінок – у «Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» одному з найважливіших документів в сфері прав людини, дискримінація жінок визначається таким чином: «Дискримінація щодо жінок означає будь-яку відмінність, виключення або обмеження за ознакою статі, яке спрямоване на послаблення або зводить нанівець визнання, використання або здійснення жінками (незалежно від їхнього родинного стану) прав людини і засадничих свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, громадянській або будь-якій іншій галузі».

^ Дискримінація позитивна – один з засобів для вирівнювання гендерного балансу. На практиці воно означає надання переваг жінкам перед чоловіками в усіх ключових сферах: при прийомі на престижні, високооплачувані посади, у вищі навчальні заклади, висування кандидатур до органів влади тощо.
В підставі такої політики лежить ідея, що коли вибір між однаково кваліфікованими чоловіками і жінками робиться «на загальних підставах», то перевага першим (чоловікам) надається практично автоматично, закріплюючи стереотип домінування чоловіків. Якщо ж застосовується принцип позитивної дискримінації, то шанси для жінок будуть справедливіші. Водночас, збільшення кількості жінок на високих посадах, в управлінні та інших ключових сферах допомагає сформувати в суспільстві справедливіші гендерні стереотипи.

^ Егалітарна державна політика (політика гендерної рівності) – політика, підставою якої є принцип створення рівних умов для самореалізації особистості в усіх соціальних сферах незалежно від її чи його статі.

Емансипація – процеси соціальної мобільності жінок, пов'язані з їхньою соціальною диференціацією як окремої соціальної групи і виходом з приватної сфери у сферу публічну.

^ Жіночі громадські організації в Україні мають давню історію. Вони різноманітні у своїх статутних зобов’язаннях. На початку 2007 року вийшов у світ довідник неурядових організацій України, що займаються жіночими і гендерними питаннями, що містить оновлену інформацію про громадські організації, які на сьогоднішній день є активними у вирішенні проблем жіноцтва. Серед основних напрямів їх діяльності – правозахисні, політичні, освітні, наукові, феміністичні, бізнесові, мистецькі, екологічні, ті, що протидіють насильству над людьми і торгівлі жінками. Їх налічується до 1500.

^ Жіночий рух – соціальна, культурна, політична діяльність жінок та жіночих груп/організацій, спрямована на захист інтересів жінок, зміну системи гендерних відносин.

Маскулінність (чоловічість) – система властивостей особистості, які традиційно вважаються чоловічими. Передбачає відповідність власній статевій приналежності, прийняття гендерних стереотипів, дотримання чоловічих норм, вироблення типових для чоловічої статі форм поведінки, способів самореалізації.

Поняття фемінний і маскулинний стали активно використовуватися разом з розробкою концепції ґендера і застосовуються в гендерних дослідженнях для визначення культурно-символічного змісту «жіночого» і «чоловічого».

^ Права людини. В теорії прав людини розрізняють права першого, другого й третього покоління. До першого покоління належать так звані природні невід'ємні права людини: право на свободу думки, совісті й релігії; право кожного громадянина і кожної громадянки на ведення державних справ; право на рівність перед законом; право на життя, свободу та безпеку особистості. До другого покоління належать так звані позитивні або засадничі права людини. Це ті природні права, що закріплені в конституціях, законодавчо регламентовані й забезпечені системою гарантій та механізмів захисту. Третє покоління прав людини називають колективними правами. До них належать право на мир, на здорове довкілля, на соціальний та економічний розвиток.

Сексизм – зверхнє, зневажливе ставлення представників/представниць однієї статі до іншої. Ґрунтується на уявленні про гадану перевагу моральних, інтелектуальних, культурних, фізичних та інших властивостей у однієї статі стосовно іншої.

^ Сексуальне домагання – принизлива (образлива) поведінка сексуального плану (словесна чи фізична) стосовно особи, щодо якої чи якого існують робочі, бізнесові чи інші відносини підпорядкування та залежності.

^ Сталий розвиток – це процес розбудови держави на засадах узгодження й гармонізації соціальної, економічної та екологічної складових з метою задоволення потреб сучасних і майбутніх поколінь. Сталий розвиток узагальнює процес виживання та відтворення генофонду нації, активізацію ролі кожної окремої людини в суспільстві, забезпечення її чи його прав і свобод, збереження природного довкілля, формування умов для відновлення біосфери та її локальних екосистем, орієнтацію на зниження рівня антропогенного впливу на природне середовище та гармонізацію розвитку людини в природі.

Ідея сталого розвитку – це ідея рівноправності всіх поколінь і всіх людей кожного покоління, справедливості в просторі і в часі, ефективного використання потенційних можливостей, збалансованості суспільного розвитку і збереження природи.

Стать – сукупність анатомо-фізіологічних ознак організму, які забезпечують продовження роду і дають змогу розрізнити у більшості організмів жіночі та чоловічі особини.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» iconДовідка щодо результатів проведення профорієнтаційної діагностичної...
В анкетуванні прийняло участь 528 (91%) учнів 9 класів та 487 (93%) учнів 11 класів
Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» iconМетодичні рекомендації до оформлення письмових робіт з математики
Для забезпечення високої грамотності І загальної культури учнів необхідно дотримуватися визначених рекомендацій щодо оформлення учнями...
Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» iconРекомендації щодо підготовки учнів до дпа з української мови за курс основної школи
Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів є контрольний текстовий диктант
Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» iconМетодичні рекомендації до проведення Першого уроку для учнів 1-4 класів, присвяченого
Головне управління освіти І науки україни черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних...
Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» iconМетодичні рекомендації щодо впровадження Основних орієнтирів виховання...
Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 31. 10. 2011р. №1243 затверджено Основні орієнтири виховання учнів...
Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» iconДаний методичний посібник схвалений
Представлений проект етичного кодексу українського вчителя та методичні рекомендації щодо індивідуальної форми навчання для учнів...
Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» iconМетодичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках...
Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» iconКонкурс на кращий урок з питань ґендерної рівності серед вчителів 5-11 класів
Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні спільно з Міністерством освіти І науки України оголошує конкурс на кращий урок...
Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» iconМетодичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади
У 2011-2012 н. р олімпіада з педагогіки І психології буде проведена для учнів 11 класів знз. Її організація має певні особливості,...
Методичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності для учнів 5-9 класів Урок гендерної грамотності для учнів 5-7 класів «Ми різні, ми рівні» icon«Україна наш спільний дім», «Мій рідний край у незалежній Україні» 01. 09. 2011 р
Урок може бути проведений одночасно для всіх учнів 9-11 класів, або для паралелей класів у актовій залі, читальній залі бібліотеки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка